Click here to load reader

Kabihasnang Egypt

  • View
    1.556

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Kabihasnang Egypt

Slide 1

EGYPTHeograpiya ng Egypt at Kabihasnang Egyptian

INTRO- NOREEN1

HEOGRAPIYA NG EGYPTLower EgyptBahaging hilaga ng lupain o kung saan ang Ilog Nile ay dumadaloy patungong Mediterranean Sea.Upper EgyptBahaging katimugan mula sa Libyan Desert hanggang sa Abu Simbel.

MYLESSa pag-unawa patungong hilaga (page 61)2

Myles(explain) 3

Noong unang panahon, ang Egypt ay tinawag na bilang The Gift of the Nile.

Aswan High Dam nagbigay elektrisidad at inayos ang suplay ng tubig.

Ang putik na dala ng ilog ay tinatawag na delta.

Gumawa ng mga imbakan ng tubig at naghukay ng mga kanal.

Ang Nile River ay nagsilbing mahusay na ruta sa paglalakbay noong mga panahong iyon.

LeeNoon pa mang suplay ng tubig. (page 62)HarianneSa Panahong Neolitiko lupang sakahan (page 62)ArvieUpang maparami panahong ito (page 62)AngelaMaliban sa mahabang panahon (page 62)4

KABIHASNANG EGYPTIANPharaoh- pinuno at hari ng sinaunang Egypt.Egyptologist- mga iskolar na nag-aaral sa kasaysayan ng Egypt.Ang sinaunang kasaysayan ng Egypt ay kadalasang hinahati sa mga panahong batay sa dinastiya ng naghaharing pharaoh.

NoreenAng sinaunang kasaysayan kaayusan ng EgyptMylesAng mga iskolar - table5

1Pre-dynastic PeriodNauna sa Panahon ng mga DinastiyaNauna sa 3100 B.C.E.2Early Dynastic PeriodPanahon ng mga Unang DinastiyaUna at Ikalawang Dinastiya (circa 3100-2670 B.C.E.)3Old KingdomMatandang KaharianIkatlo hanggang Ikaanim na Dinastiya (circa 2670-2150 B.C.E.)4First Intermediate PeriodUnang Intermedyang PanahonIkapito hanggang Ika-11 Dinastiya (circa 2150-2040 B.C.E.)5Middle KingdomGitnang KaharianIka-12 at Ika-13 Dinastiya (circa 2040-1650 B.C.E.)6Second Intermediate PeriodIkalawang Intermedyang PanahonIka-14 hanggang Ika-17 Dinastiya (circa 1650-1550 B.C.E.)7New KingdomBagong KaharianIka-18 hanggang Ika-20 Dinastiya (circa 1550-1070 B.C.E.)8Third Intermediate PeriodIkatlong Intermedyang PanahonIka-21 hanggang Ika-25 Dinastiya (circa 1070-664 B.C.E.)9Late PeriodHuling PanahonIka-26 hanggang Ika-31 Dinastiya (circa 664-330 B.C.E.)

Myles 6

Pre-Dynastic Period(Bago ang panahon ng mga dinastiya panahon bago ang 3100 B.C.E.)Ang mga sinaunang Egyptian ay namuhay sa mga pamayanang malapit sa Nile.

Tulad sa mesopotamia, sumasailalim sila sa pamamahala ng mga lokol na pinunong may kontrol sa pakikipagkalakalan.

LeeAng mga sinaunang mga pangyayari 7

HIEROGLYPHICSsagradong ukit o hieratic sa wikang Greek

Lee8

NomesMalalayang pamayanan. Ang mga ito ang nagsilbing batayan ng mga binuong lalawigan ng mga sinaunang estado ng Egypt.NomarchMga pinuno ng nomes. Unti-unting nagbuklod ang mga ito para lumikha ng isang estado sa Nile upang makabuo ng mas malaking panrelihiyong pagkakakilanlan.

ArviePagsapit ng ikaapat panrehiyon pagkakakilanlan9

Early Dynastic Period(Panahon ng mga unang dinastiya una at ikalawang dinastiya (circa 3100-2670 B.C.E.) Dalawang kaharian ang nabuo sa kahabaan ng Nile ang Upper at Lower Egypt

Noong 3100 BCE, isang pinuno ng Upper Egypt na si Menes ang sumakop sa Lower Egypt na nagbigay daan upang mapag-isa ang lupain sa mahabang panahon.

HarianneDalawang kaharian paghahari ni Menes10

Menes-isa sa mga pinakaunang pharaoh sa panahon ng Unang Dinastiya ng Egypt.Ang Memphis ang naging kabisera sa panahon ng paghahari ni Menes.

Hariannce11

Old Kingdom(Matandang Kaharian ikatlo hanggang ikaanim na dinastiya (circa 2670-2150 B.C.E.) Tinawag itong panahon ng pyramid. Sa panahong ito nagsimula ang pagtatayo ng mga piramide sa Egypt na nagsilbing libingan at monumento ng kapangyarihan ng mga pharaoh.

ArvieAng Matandang Kaharian upang maging bagong taniman12

Ang ilan sa halimbawa nito ay ang Great Pyramid ni Khufu o Cheops sa Giza.

Arvie13

Makalipas lamang ang dalawang siglo, nahinto ang pagtatayo ng mga piramide.

Tinatayang may 80 lokasyon ang pinagtayuan ng mga piramide sa Egypt ngunit karamihan sa mga ito ay gumuho na.

Ang mga piramide ang tanging estrukturang Egyptian na nananatili sa kasalukuyang panahon.

Seven Wonders of the Ancient World

Arvie14

Pepi IIKahuli-huling pharaoh ng ika-anim na dinastiya. Pinaniniwalaang namuno sa loob ng 94 taon, ang pinakamatagal na naghari sa kasaysayan ng daigdig. Siya ay anim na taong gulang lamang nang maupo sa trono at namatay sa edad na 100.

AngelaSi Pepi II dalawang siglo15

First Intermediate Period (Unang intermedyang panahon ikapito hanggang ika-11 na dinastiya (circa 2150-2040 B.C.E.) Sa panahon ng 2160 B.C.E., tinangka ng mga panibagong pharaoh na pagbukluring muli ang Lower Egypt mula sa kabisera nitong Heracleopolis. Sa kabilang dako, ang kanilang mga katunggali sa Thebes ay binuo naman ang Upper Egypt.

Dulot nito, nagsagupaan ang dalawang magkaribal na dinastiya sa Egypt.

NoreenAng tinatawag ng unang intermedyang panahon inyoted o antef16

Ang mga pinuno mula sa Heracleopolis ay nagmula sa linya ng pharaoh na si Akhtoy samantalang ang mga unang apat na pinuno mula sa Thebes ay pinangalanang Inyotef o Antef.

noreen17

Middle Period(Gitnang Kaharian ika-12 at ika-13 dinastiya (circa 2040-1650 B.C.E.) Ang kaguluhang politikal ay nagtapos nang manungkulan si Mentuhotep I. Sa mga sumunod na naghari, napag-isa muli ang Egypt. Nalipat ang kabisera sa Itjtawy sa Lower Egypt.

MylesAng kaguluhang politikal kabihasnang Minoan18

Senustret I o Sesostris INakipagtunggali siya sa bahaging Nubia.Senustret o Sesostris IIIIpinagpatuloy niya ang kampanya sa Nubia.Amenemhet IIPinakamahusan na pinuno ng Gitnang Kaharian na namuno ng 45 taon.Sa una ring pagkakataon, tinangka niyang palawakin ang kapagyarihan ng Egypt hanggang Syria.

Myles19

Kaguluhan at pagdating ng mga Hyksos mula sa Asya ang namayani sa panahong ito.

Ang katagang Hyksos ay nangangahuluhang mga prinsipe mula sa dayuhang lupain.

LeeAng ika-13 dinastiya kasaysayan ng egypt20

Second Intermediate Period (Ikalawang intermedyang panahon ika-14 hanggang ika-17 Dinastiya (circa 1650-1550 B.C.E.) Ayon sa mga tala, ang ika-13 dinastiya ay nagkaroon ng 57 na hari. Ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kapanatagan at katatagan sa pamamahala.

Ang pangingibabaw ng dinastiya ng mga Hyksos noong ika-16 ng dinastiya na tinawag na Great Hyksos Dynasty ay nagtapos sa pag-usbong ng ika-17 dinastiya.

Ang mga pinuno ng ika-17 dinastiya ay nagawang mapatalsik ang mga Hyksos mula sa Egypt.

HarianneNagpatuloy ang pamamahala Hyksos mula sa Egypt21

New Kingdom(Bagong kaharian ika-18 hanggang ika-20 Dinastiya (circa 1550-1070 B.C.E.) New Kingdom ang itinuturing na pinakadakilang panahon ng kabihasnang Egypt. Tinawag din ito bilang Empire Age.

Panahon ito ng agresibong pagpapalawak ng lupain ng Egypt sa kamay ng malalakas na mga pharaoh. Ang ilan sa mga kilalang pharaoh ay sina Thutmose II, Thutmose III, Amenophis III, at Rameses II.

ArvieAng bagong kaharian hittite at mitanni22

Arvie23

Reyna Hatshepsut asawa ni Thutmose II ay kilala rin bilang isa sa mahuhusay na babaing pinuno ng kasaysayan.Amenophis IV o Akhenaton Tinangka niyang bawasan ang kapangyarihan ng kaparian sa pamahalaan gayun din ang paniniwala ng mga tao ukol sa pagsamba sa maraming diyos.

AngelaSi Reyna Hatshepsut maupo sa trono.24

Tutankhamen Humalili sa pamumuno kay Akhenaton sa edad na siyam na taon.Rameses IIIsa sa mahusay na pinuno ng Bagong Kaharian. Sa loob ng 20 taon kinalaban niya ang mga Hittite mula sa Asia Minor na unti-unting pumapasok sa silangang bahagi ng Egypt. Pinaniniwalaang ang Exodus ng mga Israelita o Jew mula sa Egypt ay naganap sa panahon ng kanyang pamamahala.

NoreenAng ika-19 dinastiya kaniyang pagpanawa25

Third Intermediate Period(Ikatlong Intermedyang Panahon ika-21 hanggang ika-25 Dinastiya (circa 1070-664 B.C.E.) Ang ika-21 dinastiya, na tinawa din bilang Tanites, ay pinasimulan ni Smendes ng Lower Egypt. Ang dinastiyang ito ay mapapalitan ng mga hari mula sa Libya na magpapasimula naman ng ika-22 na dinastiya.

MylesAng ika-21 dinastiya hindi naman nagtagal26

Shoshenq I unang pinuno ng ika-22 dinastiya. Isang heneral sa ilalim ng nagdaang dinastiya.Tefnakhte Katunggali ni Piye na sumuko ngunit kalaunan ay pinayagang mamuno sa Lower Egypt.Piye- Sumalakay siya pahilaga ng Egypt upang kalabanin ang mga nangingibabaw sa delta ng Nile. Umabot ang kanyang kapangyarihan hanggang sa Memphis.

mnyles27

Late Period(Huling Panahon ika-26 hanggang ika-31 Dinastiya (circa 664-330 B.C.E.)

Psammetichus sa ilalim ng kanyang pamumuno nagawa niyang pagbuklurin ang Middle at Lower Egypt na nagpasimula sa ika-26 na dinastiya. Nakontrol niya ang buong Egypt noon 656 B.C.E.

LeeNagsimula ang ika-26 dinastiya ika-31 dinastiya28

ApriesSa ilalim ng kanyang pamamahala, isang hukbo ang ipinadala upang tulungan ang mga taga Libya na puksain ang kolonya ng Greece na Cyrene. Natalo sila sa labanan at nagdulot ito ng kaguluhang sibil na humantong sa paghalili sa kanya ni Amasis II. Sa kanyang pagkamatay noong 526 B.C.E., ang Egypt ay napasakamay na ng Persian.

lee29

Cambyses IIPinuno ng mga Persian na naging unang hari ng ika-27 na Dinastiya.Ika-30 DinastiyaIto ang kahuli-hulihang tala na dinastiyang Egyptian na namuno sa kanilang lupain. Ang panandaliang pagbalik ng mga Persian sa kanilang lupain ay tinawag ding ika-31 na dinastiya

lee30

Alexander the GreatSinakop niya ang Egypt taong 332 BCE at ginawa itong bahagi ng kanyang Imperyong Hellenistic.

HarianneNoong 332 BCE noong 30 BCE31

PtolemyKaibigan ni Alexander na humalili sa kanya nang siya ay pumanaw. Isa siyang heneral at naging satrap o g