of 32/32
SME 3023 TREND AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES PENSYARAH : DR. MAZLINI BT ADNAN SEMESTER 2 SESI 2014/2015

Jurang Pencapaian Matematik Murid Sekolah Menengah

 • View
  68

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jurang Pencapaian Matematik Murid Sekolah Menengah

 1. 1. SME 3023 TREND AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL SCIENCES PENSYARAH : DR. MAZLINI BT ADNAN SEMESTER 2 SESI 2014/2015
 2. 2. TAJUK : JURANG PENCAPAIAN MATEMATIK MURID SEKOLAH MENENGAH NAMA NO. MATRIK NUR AFIFAH BINTI OSMAN D20111048006 ERMAHIJRA BINTI MOHD KALAM D20111048003 INTAN SYAFIKA BINTI ANUAR D20111047997
 3. 3. PENCAPAIAN MATEMATIK PELAJAR SEKOLAH MENENGAH JURANG
 4. 4. Jurang Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, Jurang memberi erti sebagai lurah. Jika difikirkan secara logik akal, lurah ini merupakan tempat yang mempunyai curam yang dalam serta memisahkan kawasan. Maksud lain bagi jurang ini berdasarkan Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat pula ialah perbezaan yang memisahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain
 5. 5. APAKAH JURANG PENCAPAIAN? Bermaksud perbezaan keputusan peperiksaan Matematik sama ada peperiksaan PT3 mahupun SPM yang diperolehi oleh pelajar.
 6. 6. KENAPA WUJUDNYA JURANG PENCAPAIAN MURID?
 7. 7. Jurang SOSIAL BUDAYA LOKALITI
 8. 8. ASPEK LOKALITI
 9. 9. LUAR BANDARBANDAR
 10. 10. STATISTIK
 11. 11. STATISTIK KEPUTUSAN SPM 2014
 12. 12. Jurang LUAR BANDAR BANDAR INFRASTRUKTUR PENEMPATAN GURU BILANGAN MURID
 13. 13. ASPEK BUDAYA
 14. 14. maksud 2 aspek Budaya di sekolah Budaya di rumah
 15. 15. Maksud Budaya peradaban, kemajuan fikiran, akal budi Budaya sebagai entiti keseluruhan kompleks. Ia merangkumi aspek-aspek kehidupan/kebiasaan yang diwarisi atau diperoleh dan dipraktikkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
 16. 16. Budaya di sekolah - Layanan yang berbeza diberikan kepada murid. (unfair) - Contoh: murid kelas hadapan mendapat keistimewaan yang lebih daripada murid lain. Sekolah adalah sebuah organisasi formal yang mempunyai matlamat tertentu (Azizi & Nurfaizah, 2011). Abu Bakar dan Ikhsan (2003), sekolah adalah satu masyarakat kecil yang mempunyai budaya tersendiri.
 17. 17. Budaya di sekolah - Pendekatan pengajaran yang digunakan guru sama sahaja baik bagi kelas hadapan mahupun kelas belakang. - Guru terikat dengan silibus yang telah ditetapkan. Kamaruddin (1997), tanggungjawab dan tugas guru tidak sahaja mentadbir ataupun menguruskan kelas. Malahan mereka mempunyai tanggungjawab yang lebih penting dalam proses pengajaran iaitu menyampaikan ilmu kepada murid. Guru Ee (1998) juga mendapati bahawa guru dapat meningkatkan minat murid melalui pelbagai rangsangan seperti nada yang berubah-ubah, bahan bantu yang menarik, permainan dan sebagainya.
 18. 18. Budaya di sekolah Rahil (1995) menyatakan sikap ialah sebahagian daripada personaliti individu yang dipengaruhi oleh tingkah laku yang ada hubungan dengannya. - Tabiat murid terhadap pembelajaran matematik. Tidak mahu bertanya sekiranya tidak faham sesuatu konsep. - Pemikiran murid yang sentiasa beranggapan matematik susah. Murid Sikap adalah sesuatu yang mempengaruhi seseorang individu di dalam memberi nilai terhadap simbol objek atau apa yang disukai atau tidak (Katz, 1960).
 19. 19. Budaya di rumah Sikap ibu bapa - Ibu bapa tidak mengambil berat akan hal anak mereka. - Ibu bapa kurang berinteraksi dengan anak-anak. Membuatkan anak-anak berasa terabai. Bronfenbrenner (1986), persekitaran positif dalam keluarga membentuk perkembangan kanak-kanak Menurut Shaverand & Walls (1998), anak- anak tidak memberikan tumpuan terhadap apa yang dipelajari jika ibu bapa kurang terlibat dalam pendidikan anak-anak di rumah.
 20. 20. ASPEK SOSIAL
 21. 21. Definisi Sosial Segala yang berkaitan dengan masyarakat, persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang. -Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat Social is relating to human society, especially as a body divided into classes according to status. - Dictionary.com
 22. 22. Sosial Persekitaran Keluarga Rakan Sebaya Guru
 23. 23. Keluarga Sosio Ekonomi Merangkumi aspek bilangan isi keluarga, pekerjaan ibu bapa, pendapatan ibu bapa dan aspirasi sesebuah keluarga
 24. 24. Manja (1990) ibu bapa daripada kelas sosio ekonomi yang tinggi mempunyai latar belakang pendidikan yang baik. Ibu bapa akan menyediakan kemudahan belajar kepada anak-anak kerana mereka berkemampuan Turut disokong dengan kajian oleh Akinsanya, Ajayi dan Salomi (2011) dan Ojimba (2013). Namun, terdapat juga murid daripada keluarga sosio ekonomi yang rendah yang mampu meraih kejayaan dalam pelajaran. Dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kesedaran, minat dan sikap. Murid mampu mencapai kejayaan meskipun ibu bapa tidak dapat menyediakan kemudahan pelajaran.
 25. 25. Mampu mencapai pencapaian yang baik meskipun keluarga daripada golongan berpendapatan rendah
 26. 26. Azizi Yahya, Halimah Maalip dan Mohamad Hasan Omar (2011) perasaan tidak bahagia bersama keluarga menyebabkan pencapaian murid merosot Murid kekurangan motivasi untuk belajar dan tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dalam pelajaran
 27. 27. Rakan Sebaya Pengaruh rakan sebaya dan pencapaian murid dalam Matematik berhubung secara positif - Quek(2006) Rakan sebaya mempengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang individu - Nursuhaili (2010)
 28. 28. Guru Komunikasi guru-murid Sikap guru - keprihatinan Noraini (2005) hubungan mesra antara guru dan murid perlu diwujudkan di samping cuba mengawal emosi murid semasa PdP berjalan Menjamin kelancaran dan keberkesanan sesi PdP di dalam bilik darjah Mewujudkan suasana pembelajaran berkesan
 29. 29. RUMUSAN
 30. 30. SEKIAN, TERIMA KASIH.