110

Jezični savjeti - sve vrste riječi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naslov: Jezični savjeti – sve vrste riječiAutorica: Sonja Delimar, prof. hrvatskog jezikaGimnazija „Fran Galović“ Koprivnica

Citation preview

Page 1: Jezični savjeti - sve vrste riječi
Page 2: Jezični savjeti - sve vrste riječi

Nives OpačićNives Opačić

Page 3: Jezični savjeti - sve vrste riječi

bih / bibih / bi

Što je točno?Što je točno? Ja bih željela.Ja bih željela.

ili:ili: Ja bi željela.Ja bi željela.

Točno je:Točno je: Ja Ja bih bih željela.željela.

Zašto?Zašto? Oblici aorista glagola biti:Oblici aorista glagola biti:

ja ja bih bih mi mi bismobismo

ti ti bi bi vi vi bistebiste

on,ona,ono on,ona,ono bi bi oni oni bibi

Dakle,nije dobro:Dakle,nije dobro: Mi bi mijenjali plan.Mi bi mijenjali plan. Vi bi htjeli putovati.Vi bi htjeli putovati.

nego:nego: Mi bismoMi bismo mijenjali plan. mijenjali plan. Vi bisteVi biste htjeli putovati. htjeli putovati.

Page 4: Jezični savjeti - sve vrste riječi

biti će / bit ćebiti će / bit će

Što je točno?Što je točno? Marko će biti na moru do Marko će biti na moru do

subote.subote.

iliili Biti će na moru do subote.Biti će na moru do subote.

ili:ili: Bit će na moru do subote.Bit će na moru do subote.

Točno je i:Točno je i: Marko će bitiMarko će biti na moru do na moru do

subote.subote.

i:i: Bit će na moruBit će na moru do subote. do subote.

Zašto?Zašto? Ako se glagolska enklitika ću, Ako se glagolska enklitika ću,

ćeš, će... u tvorbi futura I. nađe ćeš, će... u tvorbi futura I. nađe ispredispred infinitiva, on ostaje infinitiva, on ostaje nepromijenjen. Ako se infinitiv nepromijenjen. Ako se infinitiv nađe ispred te enklitike, nađe ispred te enklitike, otpada krajnje i u infinitivu.otpada krajnje i u infinitivu.

Dakle,nije dobro:Dakle,nije dobro: Uživati će. Vratiti će Uživati će. Vratiti će

se.se.

Nego:Nego: Uživat će. Vratit će se.Uživat će. Vratit će se.

Page 5: Jezični savjeti - sve vrste riječi

pišemo zadaćnicu / pišemo zadaćupišemo zadaćnicu / pišemo zadaćuŠto je točno?Što je točno? Sutra pišemo školsku Sutra pišemo školsku

zadaćnicuzadaćnicu iz hrvatskoga. iz hrvatskoga.

ili:ili: Sutra pišemo školsku Sutra pišemo školsku

zadaćuzadaću iz hrvatskoga. iz hrvatskoga.

Točno je:Točno je: Sutra pišemo školsku Sutra pišemo školsku

zadaćuzadaću iz hrvatskoga. iz hrvatskoga.

Zašto?Zašto? Zadaćnica je bilježnica, Zadaćnica je bilježnica,

teka u koju se pišu školske teka u koju se pišu školske zadaće, pismeni radovi.zadaće, pismeni radovi.

Dakle:Dakle: Dovršite Dovršite zadaćezadaće i i

zatvorite zatvorite zadaćnicezadaćnice!!

Page 6: Jezični savjeti - sve vrste riječi

brodom / s brodombrodom / s brodom

Što je točno?Što je točno? Vožnja s brodom Vožnja s brodom

bila je naporna.bila je naporna.

ili:ili: Vožnja brodom bila Vožnja brodom bila

je naporna?je naporna?

Točno je:Točno je: Vožnja brodom bila Vožnja brodom bila

je naporna.je naporna.

Zašto?Zašto? Ako instrumentalom Ako instrumentalom

izražavamo izražavamo sredstvosredstvo, , ne upotrebljavamo ne upotrebljavamo prijedlog prijedlog ss..

Dakle,nije dobro:Dakle,nije dobro: Vozimo se s vlakom. Vozimo se s vlakom.

Vozimo se s tramvajem.Vozimo se s tramvajem.

nego:nego: Vozimo se vlakom. Vozimo se vlakom.

Vozimo se tramvajem.Vozimo se tramvajem.

Page 7: Jezični savjeti - sve vrste riječi

koji / kojegakoji / kojegaŠto je točno?Što je točno? To je film To je film koji koji svakako svakako

vrijedi vidjeti.vrijedi vidjeti.

ili:ili: To je film To je film kojeg kojeg

svakako vrijedi vidjeti.svakako vrijedi vidjeti.

Točno je:Točno je: To je film To je film koji koji svakako svakako

vrijedi vidjeti.vrijedi vidjeti.

Zašto?Zašto? Uz imenice muškoga roda Uz imenice muškoga roda

koje znače što neživo koje znače što neživo nominativ i akuzativ nominativ i akuzativ oblikom se podudaraju. oblikom se podudaraju.

Dakle, ne:Dakle, ne: To je prijedlog kojega treba razmotriti.To je prijedlog kojega treba razmotriti.

nego:nego: To je To je prijedlog kojiprijedlog koji treba razmotriti. treba razmotriti.

(NEŽIVO!)(NEŽIVO!)

Ali, dobro je:Ali, dobro je: To je To je čovjek kojegačovjek kojega smo zaposlili. smo zaposlili.

(ŽIVO!)(ŽIVO!)

Page 8: Jezični savjeti - sve vrste riječi

da / s namjerom dada / s namjerom daŠto je bolje?Što je bolje? Učinio je to s Učinio je to s

namjerom da se namjerom da se istakne.istakne.

ili:ili: Učinio je to da se Učinio je to da se

istakne.istakne.

Bolje je:Bolje je: Učinio je to da se Učinio je to da se

istakne.istakne.

Zašto?Zašto? Spomenuta rečenica već je Spomenuta rečenica već je

namjerna (radi čega?, namjerna (radi čega?, zašto?, s kojom svrhom?, s zašto?, s kojom svrhom?, s kojom namjerom) i to izriče kojom namjerom) i to izriče namjerni veznik,u ovom namjerni veznik,u ovom slučaju slučaju dada

Dakle, nije potrebno:Dakle, nije potrebno: Seljaci čiste korov s namjerom Seljaci čiste korov s namjerom

da pripreme zemlju za poljske da pripreme zemlju za poljske radove.radove.

Dostatno je:Dostatno je: Seljaci čiste korov da pripreme Seljaci čiste korov da pripreme

zemlju za poljske radove.zemlju za poljske radove.

Page 9: Jezični savjeti - sve vrste riječi

obzirom da / s obzirom na to da / s obzirom da / s obzirom na to da / s obzirom daobzirom da

Što je točno?Što je točno? S obzirom daS obzirom da ste ste

prekršili propis...prekršili propis... Obzirom daObzirom da ste ste

prekršili propis...prekršili propis... S obzirom na toS obzirom na to da da

ste prekršili propis...ste prekršili propis...

Točno je:Točno je: S obzirom na toS obzirom na to da ste da ste

prekršili propis...prekršili propis...

Zašto?Zašto? Izričaj glasi: Izričaj glasi: s obzirom nas obzirom na, ,

no ako se objekt ne javlja no ako se objekt ne javlja (kao u navedenim (kao u navedenim primjerima), prije zavisne primjerima), prije zavisne rečenice ubacuje se rečenice ubacuje se toto..

Dakle:Dakle: S obzirom na okolnosti, s S obzirom na okolnosti, s

obzirom na uvjete...obzirom na uvjete... Ali:Ali: S obzirom na toS obzirom na to da ste da ste

prekršili propis...prekršili propis...

Page 10: Jezični savjeti - sve vrste riječi

definitivnodefinitivnoŠto je dobro?Što je dobro? On je definitivno On je definitivno

najpametniji učenik u najpametniji učenik u razredu.razredu.

ili:ili: On je najpametniji On je najpametniji

učenik u razredu.učenik u razredu.

Dobro je:Dobro je: On je najpametniji On je najpametniji

učenik u razredu.učenik u razredu.

Zašto?Zašto? Sklopovi poput Sklopovi poput definitivno najpametnijidefinitivno najpametniji

nastali su oponašanjem engleskog nastali su oponašanjem engleskog jezika.jezika.

Prilog Prilog definitivnodefinitivno znači znači konačno, konačno, zaključno, završno,zauvijek zaključno, završno,zauvijek (ne (ne pristaje u spomenutu rečenicu, to je pristaje u spomenutu rečenicu, to je tek uvezena poštapalica)tek uvezena poštapalica)

Znači,ne treba reći ni:Znači,ne treba reći ni: To je bila To je bila definitivnodefinitivno loša loša

odlika. (bolje: odlika. (bolje: u svakom u svakom pogledupogledu))

To To definitivnodefinitivno nije moj izbor. nije moj izbor. (Bolje: (Bolje: nipoštonipošto))

Page 11: Jezični savjeti - sve vrste riječi

dizel-gorivo / dizelsko gorivodizel-gorivo / dizelsko gorivo

Što je bolje?Što je bolje? Poskupjelo je dizel-Poskupjelo je dizel-

gorivo.gorivo.

ili:ili: Poskupjelo je Poskupjelo je

dizelsko gorivo.dizelsko gorivo.

Bolje je:Bolje je: Poskupjelo je Poskupjelo je

dizelsko gorivo.dizelsko gorivo.

Zašto?Zašto? Ako u sklopu dviju imenica Ako u sklopu dviju imenica

prva ostaje nesklonjiva, prva ostaje nesklonjiva, bolje je od nje načiniti bolje je od nje načiniti pridjev kad je to mogućepridjev kad je to moguće

Znači:Znači: od bejzbol-palice bolja je od bejzbol-palice bolja je

bejzbolska palicabejzbolska palica ili palica za ili palica za bejzbol,od lož-ulja bolje je bejzbol,od lož-ulja bolje je loživo loživo uljeulje ili ulje za loženje ili ulje za loženje

Isto tako:Isto tako: dizelski motor i dizelsko gorivodizelski motor i dizelsko gorivo

Page 12: Jezični savjeti - sve vrste riječi

vaterpolo dvoboj / vaterpolski vaterpolo dvoboj / vaterpolski dvobojdvoboj

Što je točno?Što je točno? U nedjelju se održava U nedjelju se održava

vaterpolskivaterpolski dvoboj dvoboj između Mladosti i Juga.između Mladosti i Juga.

ili:ili: U nedjelju se održava U nedjelju se održava

vaterpolovaterpolo dvoboj između dvoboj između Mladosti i Juga.Mladosti i Juga.

Točno je:Točno je: U nedjelju se održava U nedjelju se održava

vaterpolski vaterpolski dvoboj između dvoboj između Mladosti i Juga.Mladosti i Juga.

Zašto?Zašto? Ako se od imenice može Ako se od imenice može

učiniti pridjev, u hrvatskome učiniti pridjev, u hrvatskome je bolje izraziti se na taj je bolje izraziti se na taj način. Ne treba oponašati način. Ne treba oponašati konstrukcije stranih jezika.konstrukcije stranih jezika.

Dakle:Dakle:

vaterpolski dvoboj, vaterpolski dvoboj, vaterpolska utakmica, vaterpolska utakmica, kao što je, uostalom, i kao što je, uostalom, i nogometni dvoboj, nogometni dvoboj, nogometna utakmica.nogometna utakmica.

Page 13: Jezični savjeti - sve vrste riječi

donešen / donesendonešen / donesen

Što je točno?Što je točno? Jučer je donešen Jučer je donešen

novi zakon o radu.novi zakon o radu.

ili:ili: Jučer je donesen Jučer je donesen

novi zakon o radu.novi zakon o radu.

Točno je:Točno je: Jučer je donesen Jučer je donesen

novi zakon o radu.novi zakon o radu.

Zašto?Zašto? Glagol donijeti može imati dva Glagol donijeti može imati dva

lika za glagolski pridjev trpni: lika za glagolski pridjev trpni: stariji oblik stariji oblik donijetdonijet i danas i danas uobičajen uobičajen donesendonesen. Oblik . Oblik donešendonešen ne ulazi u hrvatski ne ulazi u hrvatski standardni jezik.standardni jezik.

Dakle, nije dobro reći:Dakle, nije dobro reći: Donešen je zakon.Donešen je zakon.

nego:nego: Donesen je zakon.Donesen je zakon. Donesena je odluka.Donesena je odluka.

Page 14: Jezični savjeti - sve vrste riječi

dva / dvaju (dvije / dviju)dva / dvaju (dvije / dviju)

Što je točno?Što je točno? Održava se šahovski Održava se šahovski

turnir dva grada.turnir dva grada.

ili:ili: Održava se šahovski Održava se šahovski

turnir dvaju gradova.turnir dvaju gradova.

Točno je:Točno je: Održava se šahovski Održava se šahovski

turnir dvaju gradova.turnir dvaju gradova.

Zašto?Zašto? Brojevi su promjenljive Brojevi su promjenljive

riječi pa ih treba riječi pa ih treba sklanjati. Genitiv broja sklanjati. Genitiv broja dva glasi dva glasi dvaju.dvaju.

Dakle:Dakle: Prijateljska utakmica Prijateljska utakmica

dvaju klubovadvaju klubova pamtit će pamtit će se po sjajnim zgodicima.se po sjajnim zgodicima.

Predstavnici Predstavnici dviju zemaljadviju zemalja potpisali su sporazum.potpisali su sporazum.

Page 15: Jezični savjeti - sve vrste riječi

jedanputa / jedanputjedanputa / jedanput

Što je točno?Što je točno? Jedanputa smo bili u Jedanputa smo bili u

Crikvenici.Crikvenici.

ili:ili: Jedanput smo bili u Jedanput smo bili u

Crikvenici.Crikvenici.

Točno je:Točno je: JedanputJedanput smo bili u smo bili u

Crikvenici.Crikvenici.

Zašto?Zašto? Uz redne brojeve, zamjenice i uz Uz redne brojeve, zamjenice i uz

izraz izraz jedan jedinijedan jedini upotrebljava se upotrebljava se putput, npr. prvi put, svaki put, , npr. prvi put, svaki put, jedan jedini put.jedan jedini put.

I uz jedan dobro je upotrijebiti I uz jedan dobro je upotrijebiti put, a ne put, a ne dvojinudvojinu puta puta. (jedanput). (jedanput)

Dakle:Dakle: JedanputJedanput smo posjetili smo posjetili

Opatiju i odlučili smo Opatiju i odlučili smo doći još koji put.doći još koji put.

Page 16: Jezični savjeti - sve vrste riječi

sve / svihsve / svih

Što je točno?Što je točno? Pozdravljam Pozdravljam svesve u u

studiju.studiju.

ili:ili: Pozdravljam Pozdravljam svihsvih u u

studiju.studiju.

Točno je:Točno je: Pozdravljam Pozdravljam svesve u u

studiju.studiju.

Zašto?Zašto? Zato što akuzativ Zato što akuzativ

neodređene zamjenice neodređene zamjenice svisvi glasi: glasi: svesve..

Podsjetimo se: svi, svih, Podsjetimo se: svi, svih, svima, sve itd.svima, sve itd.

Dakle,ne:Dakle,ne: Svih vas vidim.Svih vas vidim. Svih nas je razočaraoSvih nas je razočarao..

nego:nego: SveSve vas vidim. vas vidim. SveSve nas je razočarao. nas je razočarao.

Page 17: Jezični savjeti - sve vrste riječi

(vi u) svojoj / (vi u) vašoj(vi u) svojoj / (vi u) vašoj

Što je točno?Što je točno? U svojoj knjizi pišete U svojoj knjizi pišete

o moru.o moru.

ili:ili: U vašoj knjizi pišete U vašoj knjizi pišete

o moru.o moru.

Točno je:Točno je: U U svojojsvojoj knjizi pišete knjizi pišete

o moru.o moru.

Zašto?Zašto? Povratno-posvojna Povratno-posvojna

zamjenica zamjenica svojsvoj ista je ista je za sva lica jednine i za sva lica jednine i množine ako se radnja množine ako se radnja vraća na isti subjekt.vraća na isti subjekt.

Dakle, nije dobro: Dakle, nije dobro:

Ja u mojoj knjizi, ti u tvojojJa u mojoj knjizi, ti u tvojoj itd.itd.

nego:nego: Ja u svojoj, ti u svojoj, mi Ja u svojoj, ti u svojoj, mi

u svojoj...u svojoj...

Page 18: Jezični savjeti - sve vrste riječi

putem / putomputem / putom

Što je točno?Što je točno? Za onim putem Za onim putem

nalazi se koliba.nalazi se koliba.

ili:ili: Za onim putom Za onim putom

nalazi se koliba.nalazi se koliba.

Točno je:Točno je: Za onim putom Za onim putom

nalazi se koliba.nalazi se koliba.

Zašto?Zašto? Instrumental imenice Instrumental imenice put put glasi glasi putom putom

/ putem/ putem.. Kad se odnosi na stvarni put, stazu – Kad se odnosi na stvarni put, stazu –

putomputom.. Za imenicu put u prenesenom Za imenicu put u prenesenom

značenju (način, sredstvo, mogućnost značenju (način, sredstvo, mogućnost da se dođe do čega) – da se dođe do čega) – putemputem..

Dakle:Dakle: Za onim Za onim putomputom nalazi se nalazi se

koliba.koliba.

ali:ali: Svatko ide svojim Svatko ide svojim putemputem

Page 19: Jezični savjeti - sve vrste riječi

šema / shemašema / shema

Što je točno?Što je točno? Ova se Ova se šemašema nalazi nalazi

u priručniku.u priručniku.

ili:ili: Ova se Ova se shema shema

nalazi u priručniku.nalazi u priručniku.

Točno je:Točno je: Ova se Ova se shema shema

nalazi u priručniku.nalazi u priručniku.

Zašto?Zašto? Imenica Imenica shemashema potječe iz potječe iz

grčkoga jezika, gdje grčkoga jezika, gdje shema, shema, shematosshematos znači lik, oblik, držanje. znači lik, oblik, držanje. Sve takve riječi u hrv. stand. jez. Sve takve riječi u hrv. stand. jez. zadržavaju početni suglasnički zadržavaju početni suglasnički skup skup sh-sh-: shematski, : shematski, shematizam...shematizam...

Dakle:Dakle: ShematskiShematski je prikaz je prikaz

na drugoj stranici. Je li na drugoj stranici. Je li vam vam shemashema jasna? jasna?

Page 20: Jezični savjeti - sve vrste riječi

značaj / značenjeznačaj / značenjeŠto je točno?Što je točno? Ova odluka ima presudan Ova odluka ima presudan

politički politički značajznačaj..

ili:ili: Ova odluka ima presudno Ova odluka ima presudno

političko političko značenjeznačenje..

Točno je:Točno je: Ova odluka ima presudno Ova odluka ima presudno

političko političko značenjeznačenje..

Zašto?Zašto? ZnačajZnačaj znači karakter, znači karakter,

a a značenjeznačenje znači znači vrijednost, važnost.vrijednost, važnost.

Dakle:Dakle: Ističemo veliko Ističemo veliko značenjeznačenje

ovoga pothvata.ovoga pothvata.

ali:ali: To su mogli napraviti samo To su mogli napraviti samo

ljudi jaka ljudi jaka značajaznačaja..

Page 21: Jezični savjeti - sve vrste riječi

24. prosinca / 24. prosinac24. prosinca / 24. prosinac

Što je točno?Što je točno? Danas je 24. Danas je 24.

prosinca, Badnjak.prosinca, Badnjak.

ili:ili: Danas je 24. Danas je 24.

prosinac, Badnjak.prosinac, Badnjak.

Točno je:Točno je: Danas je 24. Danas je 24.

prosinca, Badnjak.prosinca, Badnjak.

Zašto?Zašto? 24.prosinca je sažeti 24.prosinca je sažeti

izraz za izraz za 24. dan 24. dan mjeseca prosincamjeseca prosinca (izostavlja se dan i (izostavlja se dan i mjesec)mjesec)

Dakle:Dakle: Badnjak je 24. prosinca, a Badnjak je 24. prosinca, a

25. prosinca slavimo 25. prosinca slavimo Božić.Božić.

Page 22: Jezični savjeti - sve vrste riječi

od prvi rujna / od prvoga rujnaod prvi rujna / od prvoga rujnaŠto je točno?Što je točno? Od Od prvoga rujnaprvoga rujna

opet smo u školi.opet smo u školi.

ili:ili: Od Od prvi rujnaprvi rujna opet opet

smo u školi.smo u školi.

Točno je:Točno je: Od prvoga rujnaOd prvoga rujna

opet smo u školi.opet smo u školi.

Zašto?Zašto? Izraz prvi rujna sažet je Izraz prvi rujna sažet je

izraz koji znači izraz koji znači prvi dan prvi dan mjeseca rujna. mjeseca rujna. (Podsjećamo i na to da se (Podsjećamo i na to da se uz prijedlog uz prijedlog odod rabi rabi genitivgenitiv))

Dakle:Dakle: Danas je Danas je prvi rujnaprvi rujna..

ali:ali: Od prvoga rujnaOd prvoga rujna radimo radimo

na novom poslu.na novom poslu.

Page 23: Jezični savjeti - sve vrste riječi

gdje / kamo / kudagdje / kamo / kuda

Što je točno?Što je točno? Kamo ideš?Kamo ideš? Gdje ideš?Gdje ideš? Kuda ideš?Kuda ideš?

Točno je:Točno je: Kamo ideš?Kamo ideš? Kuda ideš?Kuda ideš?

Ali! Ali! kamo i kudakamo i kuda ne ne znači isto!znači isto!

Zašto?Zašto? Kamo znači Kamo znači odredišteodredište Kuda znači Kuda znači kojim kojim

putemputem

Dakle:Dakle: Kamo ideš? U kazalište.Kamo ideš? U kazalište. Kuda ideš? Idem Kuda ideš? Idem

Frankopanskom ulicom.Frankopanskom ulicom.

Page 24: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ovaj / taj / onajovaj / taj / onajŠto je točno?Što je točno? Tko je Tko je ovaj ovaj čovjek?čovjek? Tko je Tko je taj taj čovjek?čovjek?

ili:ili: Tko je Tko je onaj onaj čovjek?čovjek?

Točno je:Točno je: Svi su izričaji točni. Svi su izričaji točni.

No ne znače isto.No ne znače isto.

A što koji znači?A što koji znači? Ovaj je bliži govorniku.Ovaj je bliži govorniku. Taj – sugovorniku.Taj – sugovorniku. Onaj je dalje i od govornika Onaj je dalje i od govornika

i od sugovornika.i od sugovornika.

Dakle, moramo znati što Dakle, moramo znati što želimo reći:želimo reći:

OvajOvaj čovjek bliži je meni. čovjek bliži je meni. TajTaj čovjek bliži je tebi, a čovjek bliži je tebi, a

onajonaj komu trećemu. komu trećemu.

Page 25: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ovdje / tu / ondjeovdje / tu / ondjeŠto je točno?Što je točno? Ključevi su Ključevi su ovdjeovdje..

ili:ili: Ključevi su Ključevi su tutu..

ili:ili: Ključevi su Ključevi su ondjeondje..

Točno je:Točno je: Sve može biti točno. Sve može biti točno.

Ovisi o tome što smo Ovisi o tome što smo željeli reći.željeli reći.

Što to znači?Što to znači? Ovdje znači pokraj mene (bliže Ovdje znači pokraj mene (bliže

govorniku), tu znači pokraj govorniku), tu znači pokraj tebe (bliže sugovorniku), a tebe (bliže sugovorniku), a ondje je udaljeno i od ondje je udaljeno i od govornika i od sugovornika.govornika i od sugovornika.

Dakle:Dakle: ovdje – kraj meneovdje – kraj mene tu - kraj tebetu - kraj tebe ondje – daleko i od ondje – daleko i od

mene i od tebemene i od tebe

Page 26: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ovdje / ovamoovdje / ovamo

Što je točno?Što je točno? Dođite Dođite ovdjeovdje!!

ili:ili: Dođite Dođite ovamoovamo!!

Točno je:Točno je: Dođite Dođite ovamoovamo!!

Zašto?Zašto? Uz glagole Uz glagole kretanjakretanja

nije dobro upotrijebiti nije dobro upotrijebiti prilog prilog ovdjeovdje, jer on , jer on označuje označuje mjestomjesto..

Dakle:Dakle: Dođite ovamo!Dođite ovamo!

Page 27: Jezični savjeti - sve vrste riječi

gitarista / gitaristgitarista / gitaristŠto je točno?Što je točno? Koji je slavni gitarista Koji je slavni gitarista

svirao u Hrvatskoj?svirao u Hrvatskoj?

ili:ili: Koji je slavni gitarist Koji je slavni gitarist

svirao u Hrvatskoj?svirao u Hrvatskoj?

Točno je:Točno je: Koji je slavni Koji je slavni gitaristgitarist

svirao u Hrvatskoj?svirao u Hrvatskoj?

Zašto?Zašto? Imenice Imenice okulist, okulist,

internist, finalist, internist, finalist, pijanist pijanist muškog su rodamuškog su roda i i završavaju na suglasnik, a završavaju na suglasnik, a ne na -ane na -a

Dakle, nije dobro reći: Dakle, nije dobro reći: On je slavni ekonomista / On je slavni ekonomista /

internista.internista.

nego:nego: On je slavni On je slavni ekonomistekonomist / /

internistinternist..

Page 28: Jezični savjeti - sve vrste riječi

teritorija / teritorijteritorija / teritorij

Što je točno?Što je točno? Ovo je naš Ovo je naš teritorijteritorij..

ili:ili: Ovo je naša Ovo je naša

teritorijateritorija..

Točno je:Točno je: Ovo je naš Ovo je naš teritorijteritorij..

Zašto?Zašto? Riječi iz latinskoga jezika koje Riječi iz latinskoga jezika koje

završavaju na završavaju na –ium–ium u u hrvatski se jezik prenose sa hrvatski se jezik prenose sa završnim završnim –ij–ij i muškoga su i muškoga su roda, npr. roda, npr. akvarijakvarij, , podijpodij, , studijstudij......

Dakle, treba reći:Dakle, treba reći: Oslobođen je cijeli Oslobođen je cijeli

teritorijteritorij.. SimpozijSimpozij će pokazati će pokazati

kako poboljšati kako poboljšati studijstudij..

Page 29: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ići okulistu / ići okulistiići okulistu / ići okulisti

Što je točno?Što je točno? Moram ići Moram ići okulistuokulistu..

ili:ili: Moram ići Moram ići okulistiokulisti..

Točno je:Točno je: Moram ići Moram ići okulistuokulistu..

Zašto?Zašto? Okulist i slične imenice Okulist i slične imenice

muškoga su roda pa se muškoga su roda pa se tako i sklanjaju: tako i sklanjaju: okulistokulist, , okulistaokulista, , okulistuokulistu......

Dakle:Dakle: Moram ići okulistu.Moram ići okulistu. Nema većeg Nema većeg

humanistahumanista..

Page 30: Jezični savjeti - sve vrste riječi

Ante, Mile, Jure - deklinacijaAnte, Mile, Jure - deklinacija

Što je točno:Što je točno: Vidio sam Antea i Vidio sam Antea i

JuretaJureta

ili:ili: Vidio sam Antu i Vidio sam Antu i

Juru Juru

Točno je:Točno je: Vidio sam Antu i Vidio sam Antu i

JuruJuru

Zašto?Zašto? Imenice muškoga roda koje u Imenice muškoga roda koje u

N jd. završavaju na –e (osobna N jd. završavaju na –e (osobna imena, prezimena i imenice imena, prezimena i imenice odmila) u standardnom jeziku odmila) u standardnom jeziku dobivaju nastavke kao imenice dobivaju nastavke kao imenice ženskoga rodaženskoga roda

Dakle, treba reći: Dakle, treba reći: Vidio sam Vidio sam AntuAntu i i JuruJuru.. Naći ćemo se s Naći ćemo se s Antom Antom i i

JuromJurom.. Ako vidiš Ako vidiš MatuMatu,neka pozove ,neka pozove

StipuStipu i i FranuFranu da kod da kod MileMile proslavimo rođendan.proslavimo rođendan.

Page 31: Jezični savjeti - sve vrste riječi

gospodine Kovačić / gospodine gospodine Kovačić / gospodine KovačićuKovačiću

Što je bolje?Što je bolje? Gospodine Kovačić, Gospodine Kovačić,

kakav je Vaš komentar?kakav je Vaš komentar?

ili:ili: Gospodine Kovačiću, Gospodine Kovačiću,

kakav je Vaš komentar?kakav je Vaš komentar?

Bolje je:Bolje je: Gospodine KovačićuGospodine Kovačiću, ,

kakav je Vaš komentar?kakav je Vaš komentar?

Zašto?Zašto? Kod muških imena i prezimena Kod muških imena i prezimena

sklanja se i jedno i drugo.sklanja se i jedno i drugo. Ima prezimena kojima se oblici Ima prezimena kojima se oblici

za N i V podudaraju (profesor za N i V podudaraju (profesor Jonke – profesore Jonke)Jonke – profesore Jonke)

Dakle,ne:Dakle,ne: Gospodine Babić!Gospodine Babić!

nego:nego: Gospodine BabićuGospodine Babiću!!

Ali:Ali: Profesore Jonke!Profesore Jonke!

Page 32: Jezični savjeti - sve vrste riječi

Gospođi Rukavina / Gospođi Gospođi Rukavina / Gospođi RukaviniRukavini

Što je bolje?Što je bolje? Gospođi Gospođi Rukavini Rukavini

odnijeli smo cvijeće.odnijeli smo cvijeće.

ili:ili: Gospođi Gospođi Rukavina Rukavina

odnijeli smo cvijeće.odnijeli smo cvijeće.

Bolje je:Bolje je: Gospođi RukaviniGospođi Rukavini

odnijeli smo cvijeće.odnijeli smo cvijeće.

Zašto?Zašto? U načelu, ženska se U načelu, ženska se

prezimena ne sklanjaju. prezimena ne sklanjaju. No No kad završavaju na kad završavaju na –a, bolje ih je –a, bolje ih je sklanjati.sklanjati.

Dakle:Dakle: Poslali smo razglednicu Poslali smo razglednicu

kolegici Jakovinikolegici Jakovini, a ni , a ni kolegicu Jakašukolegicu Jakašu nismo nismo zaboravili.zaboravili.

Page 33: Jezični savjeti - sve vrste riječi

Josipe / JosipJosipe / Josip

Što je točno?Što je točno? Josip, čuješ li me?Josip, čuješ li me?

ili:ili: Josipe, čuješ li me?Josipe, čuješ li me?

Točno je:Točno je: JosipeJosipe, čuješ li me?, čuješ li me?

Zašto?Zašto? Vlastite imenice se sklanjaju Vlastite imenice se sklanjaju

(dekliniraju) pa tako imaju i (dekliniraju) pa tako imaju i vokativ.vokativ.

Muške vlastite imenice koje Muške vlastite imenice koje završavaju na suglasnik završavaju na suglasnik dobivaju u V nastavak –e ili –u dobivaju u V nastavak –e ili –u (Mladene, Ivane, Jurju!)(Mladene, Ivane, Jurju!)

Dakle,Dakle, Josipe!Josipe! Mladene!Mladene! Jakove!Jakove!

Page 34: Jezični savjeti - sve vrste riječi

Ray Charlesa / Raya CharlesaRay Charlesa / Raya Charlesa

Što je točno?Što je točno? Volim pjesme Volim pjesme RayRay

Charlesa.Charlesa.

ili:ili: Volim pjesme Volim pjesme RayaRaya

Charlesa.Charlesa.

Točno je:Točno je: Volim pjesme Volim pjesme RayaRaya

Charlesa.Charlesa.

Zašto?Zašto? U hrvatskom jeziku U hrvatskom jeziku

sklanja se i ime i sklanja se i ime i prezime bez obzira na prezime bez obzira na to jesu li hrvatska ili to jesu li hrvatska ili strana.strana.

Dakle:Dakle: Nenadmašna su Nenadmašna su

ostvarenja Jimijostvarenja Jimija a HendrixHendrixaa..

Page 35: Jezični savjeti - sve vrste riječi

Što ste rekla / rekliŠto ste rekla / rekliŠto je točno?Što je točno? Gospođo, što ste Gospođo, što ste

reklarekla??

ili:ili: Gospođo, što ste Gospođo, što ste

reklirekli??

Točno je:Točno je: Gospođo, što ste Gospođo, što ste

reklirekli??

Zašto?Zašto? Osobi kojoj govorimo Vi Osobi kojoj govorimo Vi

obraćamo se uvijek u obraćamo se uvijek u drugom licu množine drugom licu množine muškog roda, bila ona muškog roda, bila ona muškarac ili žena.muškarac ili žena.

Dakle:Dakle: Profesorice, što ste Profesorice, što ste

htjelihtjeli?? Gospođo Marić, gdje Gospođo Marić, gdje

ste ste bilibili??

Page 36: Jezični savjeti - sve vrste riječi

i ne pomišlja / ni ne pomišljai ne pomišlja / ni ne pomišlja

Što je točno?Što je točno? On na ostavku i ne On na ostavku i ne

pomišlja.pomišlja.

ili:ili: On na ostavku ni ne On na ostavku ni ne

pomišlja.pomišlja.

Točno je:Točno je: On na ostavku i ne On na ostavku i ne

pomišlja.pomišlja.

Zašto?Zašto? Veznik Veznik ni ni dobro je upotrijebiti u dobro je upotrijebiti u

zanijekanoj rečenici (Nije više zanijekanoj rečenici (Nije više imao ni volje ni snage da se imao ni volje ni snage da se brani.), no ne valja ga brani.), no ne valja ga upotrebljavati za isticanje ispred upotrebljavati za isticanje ispred negacije. Za to služi veznik i.negacije. Za to služi veznik i.

Dakle:Dakle: Igrali su bezvoljno Igrali su bezvoljno i nei ne

pokušavajući smanjiti pokušavajući smanjiti razliku.razliku.

Ja drugo Ja drugo i nei ne želim. želim.

Page 37: Jezični savjeti - sve vrste riječi

oko deset / oko desetak / desetakoko deset / oko desetak / desetakŠto je točno?Što je točno? Došlo je Došlo je oko desetoko deset

natjecatelja.natjecatelja. Došlo je Došlo je oko desetakoko desetak

natjecatelja.natjecatelja. Došlo je Došlo je desetak desetak

natjecatelja.natjecatelja.

Točno je:Točno je: Došlo je Došlo je oko desetoko deset

natjecatelja.natjecatelja. Došlo je Došlo je desetak desetak

natjecatelja.natjecatelja.

Zašto?Zašto? DesetakDesetak i znači i znači oko oko

desetdeset, pa ne treba , pa ne treba dvaput govoriti isto.dvaput govoriti isto.

Dakle:Dakle: Dobio je Dobio je tridesetak tridesetak

ponuda.ponuda.

ili:ili: Dobio je Dobio je oko tridesetoko trideset

ponudaponuda

Page 38: Jezični savjeti - sve vrste riječi

koncentrirati se / skoncentrirati sekoncentrirati se / skoncentrirati seŠto je točno?Što je točno? Ne mogu se Ne mogu se

koncentriratikoncentrirati..

ili:ili: Ne mogu se Ne mogu se

skoncentrirati.skoncentrirati.

Točno je:Točno je: Ne mogu Ne mogu se se

koncentriratikoncentrirati..

Zašto?Zašto? Glagol Glagol koncentrirati sekoncentrirati se

dvovidan je – dakle i dvovidan je – dakle i svršen i nesvršen, pa mu svršen i nesvršen, pa mu ne treba dodavati prefiks ne treba dodavati prefiks da bude svršen.da bude svršen.

A može li se tuđica zamijeniti A može li se tuđica zamijeniti hrvatskom riječju?hrvatskom riječju?

Svakako. Moglo bi se reći:Svakako. Moglo bi se reći: Ne mogu se Ne mogu se sabrati, sabrati,

usredotočitiusredotočiti na gradivo. na gradivo.

Page 39: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ispoštovati / poštovatiispoštovati / poštovatiŠto je točno?Što je točno? Stranke su poštovale Stranke su poštovale

dogovor.dogovor.

ili:ili: Stranke su Stranke su

ispoštovale dogovor.ispoštovale dogovor.

Točno je:Točno je: Stranke su Stranke su poštovalepoštovale

dogovor.dogovor.

Zašto?Zašto? Glagol poštovati je Glagol poštovati je

dvovidan –nepotrebno dvovidan –nepotrebno je dodavanjem prefiksa je dodavanjem prefiksa tvoriti svršeni glagol.tvoriti svršeni glagol.

Znači, dobro je kazati:Znači, dobro je kazati: Niste poštovali pravila Niste poštovali pravila

igre.igre. Poštovao si dogovoreno Poštovao si dogovoreno

vrijeme sastanka.vrijeme sastanka.

Page 40: Jezični savjeti - sve vrste riječi

štoviše / čak štoviše / čakštoviše / čak štoviše / čakŠto je točno?Što je točno? Uspjeli smo, Uspjeli smo, štovišeštoviše i pobijedili. i pobijedili. Uspjeli smo, Uspjeli smo, čak štovišečak štoviše i i

pobijedili.pobijedili.

ili:ili: Uspjeli smo, Uspjeli smo, čakčak i pobijedili. i pobijedili.

Točno je:Točno je: Uspjeli smo, Uspjeli smo, štovišeštoviše i pobijedili. i pobijedili.

i:i: Uspjeli smo, Uspjeli smo, čakčak i pobijedili. i pobijedili.

Zašto?Zašto? Ne treba gomilati Ne treba gomilati

riječi koje se riječi koje se značenjem značenjem podudaraju.podudaraju.

Dakle, točno je:Dakle, točno je: Goran je uspio, Goran je uspio, čakčak i i

pobijedio.pobijedio.

i:i: Goran je uspio, Goran je uspio,

štovišeštoviše i pobijedio. i pobijedio.

Page 41: Jezični savjeti - sve vrste riječi

materijal / matrijalmaterijal / matrijalŠto je točno?Što je točno? Materijal Materijal za sjednicu za sjednicu

još nije stigao.još nije stigao.

ili:ili: MatrijalMatrijal za sjednicu za sjednicu

još nije stigao.još nije stigao.

Točno je samo:Točno je samo: MaterijalMaterijal za sjednicu za sjednicu

još nije stigao.još nije stigao.

Zašto?Zašto? Materijal dolazi od latinske Materijal dolazi od latinske

riječi riječi materiamateria i znači: ono od i znači: ono od čega je što napravljeno, čega je što napravljeno, tkanina, građa, sirovina i ono tkanina, građa, sirovina i ono što služi kao izvor, osnova za što služi kao izvor, osnova za proučavanjeproučavanje

Dakle:Dakle: Kupila sam Kupila sam materijal materijal

za haljinu.za haljinu. Nemojmo samo o Nemojmo samo o

materijalnommaterijalnom..

Page 42: Jezični savjeti - sve vrste riječi

orginalno / originalnoorginalno / originalno

Što je točno?Što je točno? Stil mu je Stil mu je

orginalanorginalan..

ili:ili: Stil mu je Stil mu je

originalanoriginalan..

Točno je:Točno je: Stil mu je Stil mu je originalanoriginalan..

Zašto?Zašto? Ako već rabimo tuđice, Ako već rabimo tuđice,

nemojmo ih iskrivljavati. nemojmo ih iskrivljavati. Originalan znači: pravi, Originalan znači: pravi, izvoran, prirodan, jedinstven, izvoran, prirodan, jedinstven, neponovljiv, osebujan, neponovljiv, osebujan, nesvakidašnji, neobičannesvakidašnji, neobičan

Dakle:Dakle: Predajte Predajte originaloriginal, ne , ne

kopiju!kopiju! Njezine su zamisli Njezine su zamisli

originalneoriginalne..

Page 43: Jezični savjeti - sve vrste riječi

kontaktirati s kim / kontaktirati kogakontaktirati s kim / kontaktirati kogaŠto je točno?Što je točno? Kontaktirali smo Kontaktirali smo i sa i sa

školom i s školom i s roditeljima.roditeljima.

ili:ili: Kontaktirali smo Kontaktirali smo i i

školu i roditelje.školu i roditelje.

Točno je:Točno je: Kontaktirali smo Kontaktirali smo i sa i sa

školom i s roditeljima.školom i s roditeljima.

Zašto?Zašto? Glagol Glagol kontaktirati kontaktirati u u

hrvatskom jeziku traži hrvatskom jeziku traži instrumental – instrumental – kontaktirati s kim/čim.kontaktirati s kim/čim.

Ima li hrvatskih zamjena za taj glagol?Ima li hrvatskih zamjena za taj glagol?

Ima:Ima: biti u vezi s kim/čim, stupiti u vezu s biti u vezi s kim/čim, stupiti u vezu s

kim/čim, održavati vezu s kim/čimkim/čim, održavati vezu s kim/čim

Dakle:Dakle: Kontaktirajmo i sa školom, i s Kontaktirajmo i sa školom, i s

roditeljima, i s prosvjetnim vlastima!roditeljima, i s prosvjetnim vlastima!

Page 44: Jezični savjeti - sve vrste riječi

koristiti se čime / koristiti štokoristiti se čime / koristiti štoŠto je točno?Što je točno? On se On se koristi svim koristi svim

sredstvimasredstvima da me da me uništi.uništi.

ili:ili: On On koristi sva koristi sva

sredstvasredstva da me uništi. da me uništi.

Točno je:Točno je: On se On se koristi svim koristi svim

sredstvimasredstvima da me da me uništi.uništi.

Zašto?Zašto? U standardnom jeziku U standardnom jeziku

ispravno je jedino: ispravno je jedino: koristiti se čimekoristiti se čime (povratni (povratni glagol i instrumental)glagol i instrumental)

Znači, umjesto pogrešnoga:Znači, umjesto pogrešnoga: Koristimo sva sredstva.Koristimo sva sredstva.

valja reći:valja reći: Koristimo seKoristimo se svim sredstvima. svim sredstvima. Koristimo se novim metodama.Koristimo se novim metodama.

Može se reći i:Može se reći i: Služimo seSlužimo se svim sredstvima. svim sredstvima. UpotrebljavamoUpotrebljavamo sva sredstva. sva sredstva. PrimjenjujemoPrimjenjujemo sva sredstva. sva sredstva.

Page 45: Jezični savjeti - sve vrste riječi

nedaleko / nedaleko odnedaleko / nedaleko odŠto je točno?Što je točno? Igralište je nedaleko Igralište je nedaleko

škole.škole.

ili:ili: Igralište je nedaleko Igralište je nedaleko

od škole.od škole.

Točno je:Točno je: Igralište je Igralište je nedaleko nedaleko

odod škole. škole.

Zašto?Zašto? Prilog Prilog dalekodaleko može stajati sam (npr. može stajati sam (npr.

Ne idi daleko!), a može i s prijedlogom Ne idi daleko!), a može i s prijedlogom odod, koji pak traži iza sebe genitiv:, koji pak traži iza sebe genitiv:

Solin Solin nije daleko odnije daleko od Splita Splita

ili:ili:

Solin Solin je nedaleko odje nedaleko od Splita. Splita.

Dakle, dobro je:Dakle, dobro je: Samobor je Samobor je nedaleko nedaleko

odod Zagreba. Zagreba.

Page 46: Jezični savjeti - sve vrste riječi

učenjem / kroz učenjeučenjem / kroz učenje

Što je točno?Što je točno? Do znanja smo došli Do znanja smo došli

kroz učenjekroz učenje..

ili:ili: Do znanja smo došli Do znanja smo došli

učenjemučenjem..

Točno je:Točno je: Do znanja smo došli Do znanja smo došli

učenjemučenjem..

Zašto?Zašto? Kao oznaka apstraktnoga sredstva ne Kao oznaka apstraktnoga sredstva ne

upotrebljava se prijedlog upotrebljava se prijedlog krozkroz, nego imenica , nego imenica u instrumentalu.u instrumentalu.

Prijedlog Prijedlog krozkroz dobro je upotrijebljen kad označuje dobro je upotrijebljen kad označuje prostorne odnose i dolazi uz glagole kretanjaprostorne odnose i dolazi uz glagole kretanja, uz , uz stvarnu (probijati se stvarnu (probijati se kroz trnjekroz trnje), ali i uz zamišljenu ), ali i uz zamišljenu zapreku (gledati zapreku (gledati kroz prstekroz prste).).

Rabi se ograničeno i u vremenskom značenju za Rabi se ograničeno i u vremenskom značenju za radnje kojima znamo točan početak i kraj. (Ta se radnje kojima znamo točan početak i kraj. (Ta se misao provlači misao provlači kroz cijelo 19. stkroz cijelo 19. st.).)

Dakle, ne:Dakle, ne: Sve smo postigli kroz pošten rad.Sve smo postigli kroz pošten rad.

nego:nego: Sve smo postigli poštenim radom.Sve smo postigli poštenim radom.

Page 47: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ispred / uimeispred / uimeŠto je točno?Što je točno? Pozdravio je članove Pozdravio je članove

zbora ispred osnivača.zbora ispred osnivača.

ili:ili: Pozdravio je članove Pozdravio je članove

zbora uime osnivača.zbora uime osnivača.

Točno je:Točno je: Pozdravio je članove Pozdravio je članove

zbora zbora uimeuime osnivača. osnivača.

Zašto?Zašto? IspredIspred znači biti s znači biti s

prednje strane čega, a prednje strane čega, a uimeuime znači u čije ime, znači u čije ime, umjesto kogaumjesto koga

Dakle, ne:Dakle, ne: Pozdravlja goste ispred Pozdravlja goste ispred

organizatora.organizatora.

nego:nego: Pozdravlja goste uime Pozdravlja goste uime

organizatora.organizatora.

Page 48: Jezični savjeti - sve vrste riječi

u ime / uimeu ime / uime

Što je točno?Što je točno? Pozdravlja goste u Pozdravlja goste u

ime organizatora.ime organizatora.

ili:ili: Pozdravlja goste Pozdravlja goste

uime organizatora.uime organizatora.

Točno je:Točno je: Pozdravlja goste Pozdravlja goste

uime uime organizatora.organizatora.

Zašto?Zašto? Prijedlog se piše kao jedna Prijedlog se piše kao jedna

riječ (uime),a rastavljeno riječ (uime),a rastavljeno se piše kad je riječ o se piše kad je riječ o sklopu prijedloga i imenice sklopu prijedloga i imenice (u ime)(u ime)

Dakle:Dakle: U imeU ime joj stalno ubacuju joj stalno ubacuju

spojnicu (Ana-Marija, a spojnicu (Ana-Marija, a ona je Anamarija)ona je Anamarija)

Pozdravit ćeš Pozdravit ćeš uime uime organizatora.organizatora.

Page 49: Jezični savjeti - sve vrste riječi

Andree / AndrejeAndree / Andreje

Što je točno?Što je točno? Tee i Andree još Tee i Andree još

nema.nema.

ili:ili: Teje i Andreje još Teje i Andreje još

nema.nema.

Točno je:Točno je: Tee i AndreeTee i Andree još još

nema.nema.

Zašto?Zašto? Kod ovakvih imena (Tea, Kod ovakvih imena (Tea,

Andrea, Lea) ne treba umetati Andrea, Lea) ne treba umetati jj između dva samoglasnika.između dva samoglasnika.

N N AndreaAndrea

G G AndreeAndree

D D AndreiAndrei itd. itd.

Dakle:Dakle: Pohvalnicu ćemo dati Pohvalnicu ćemo dati

Andrei, Tei i Lei.Andrei, Tei i Lei.

Page 50: Jezični savjeti - sve vrste riječi

U Zagrebu 5. rujna 2010. / U Zagrebu 5. rujna 2010. / U Zagrebu, 5. rujna 2010.U Zagrebu, 5. rujna 2010.

Što je točno?Što je točno? U Zagrebu 5. rujna 2010.U Zagrebu 5. rujna 2010.

ili:ili: U Zagrebu, 5. rujna 2010.U Zagrebu, 5. rujna 2010.

ili:ili: Zagreb, 5. rujna 2010.Zagreb, 5. rujna 2010.

Točno je i:Točno je i: U Zagrebu 5. rujna 2010.U Zagrebu 5. rujna 2010.

i:i: Zagreb, 5. rujna 2010.Zagreb, 5. rujna 2010.

Zašto?Zašto? Nizanje je ako se ime mjesta Nizanje je ako se ime mjesta

i datum pišu nezavisno, bez i datum pišu nezavisno, bez prijedloga (sa zarezom), a prijedloga (sa zarezom), a nije nizanje ako uz datum nije nizanje ako uz datum ime mjesta dolazi ime mjesta dolazi uz uz prijedlog u (ne treba zarez).prijedlog u (ne treba zarez).

Dakle:Dakle: U Koprivnici 3. rujna U Koprivnici 3. rujna

2010.2010. Koprivnica, 3. rujna Koprivnica, 3. rujna

2010.2010.

Page 51: Jezični savjeti - sve vrste riječi

u (s)vezi toga / u (s)vezi s timu (s)vezi toga / u (s)vezi s timŠto je točno?Što je točno? Pogriješio sam u Pogriješio sam u

(s)vezi toga.(s)vezi toga.

ili:ili: Pogriješio sam u Pogriješio sam u

(s)vezi s tim.(s)vezi s tim.

Točno je:Točno je: Pogriješio sam u Pogriješio sam u

(s)vezi s tim.(s)vezi s tim.

Zašto?Zašto? I imenica I imenica vezaveza i imenica i imenica

svezasveza dobre su hrvatske riječi dobre su hrvatske riječi (od (od vezativezati i od i od svezatisvezati), ali ne ), ali ne idu s dopunom u genitivu, idu s dopunom u genitivu, nego s dopunom u nego s dopunom u instrumentalu: instrumentalu: u (s) vezi s tim.u (s) vezi s tim.

Dakle:Dakle: U vezi s vašom molbom...U vezi s vašom molbom...

ali:ali: Glede vaše molbe...Glede vaše molbe...

Page 52: Jezični savjeti - sve vrste riječi

(iz) najljepša grada / (iz) (iz) najljepša grada / (iz) najljepšega gradanajljepšega grada

Što je točno?Što je točno? Pišem ti iz najljepšega Pišem ti iz najljepšega

grada na Jadranu.grada na Jadranu.

ili:ili: Pišem ti iz najljepša Pišem ti iz najljepša

grada na Jadranu.grada na Jadranu.

Točno je:Točno je: Pišem ti Pišem ti iz najljepšega iz najljepšega

gradagrada na Jadranu. na Jadranu.

Zašto?Zašto? Komparativi i superlativi pridjeva Komparativi i superlativi pridjeva

određeniodređeni su oblici pridjeva, pa su oblici pridjeva, pa se tako i sklanjaju – po se tako i sklanjaju – po pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji (a ne po imeničkoj deklinaciji, (a ne po imeničkoj deklinaciji, kao da su neodređeni pridjevi).kao da su neodređeni pridjevi).

Dakle, nije dobro reći:Dakle, nije dobro reći: Teško ćemo do bolja Teško ćemo do bolja

života.života.

nego:nego: Teško ćemo Teško ćemo do boljega do boljega

života.života.

Page 53: Jezični savjeti - sve vrste riječi

prodavaona / prodavaonicaprodavaona / prodavaonicaŠto je bolje?Što je bolje? Otvorena je nova Otvorena je nova

prodavaona.prodavaona.

ili:ili: Otvorena je nova Otvorena je nova

prodavaonicaprodavaonica..

Bolje je:Bolje je: Otvorena je nova Otvorena je nova

prodavaonicaprodavaonica..

Zašto?Zašto? U razgovornom stilu čuju se U razgovornom stilu čuju se

oblici oblici radiona, kupaona, radiona, kupaona, gostiona, prodavaonagostiona, prodavaona. To su . To su imenice koje imenice koje označuju mjestooznačuju mjesto i i bolje ih je u standardnom bolje ih je u standardnom jeziku tvoriti sufiksom jeziku tvoriti sufiksom –onica.–onica.

Dakle:Dakle: RadionicaRadionica je zatvorena. je zatvorena. KupaonicaKupaonica je mala. je mala. GostionicaGostionica je na kraju ulice, je na kraju ulice,

preko puta nove preko puta nove prodavaoniceprodavaonice namještaja.namještaja.

Page 54: Jezični savjeti - sve vrste riječi

psihički / psihološkipsihički / psihološki

Što je točno?Što je točno? On ima On ima psihičkih psihičkih

problema.problema.

ili:ili: On ima On ima psiholoških psiholoških

problema.problema.

Točno je:Točno je: On ima On ima psihičkih psihičkih

problema.problema.

Zašto?Zašto? Psihički i psihološki bliske su Psihički i psihološki bliske su

riječi, ali ne znače isto.riječi, ali ne znače isto. PsihičkiPsihički se tiče čovjekova se tiče čovjekova

duševnog života, njegove psihe.duševnog života, njegove psihe. PsihološkiPsihološki se odnosi na se odnosi na

psihologiju i psihologe.psihologiju i psihologe.

Dakle:Dakle: On pati od On pati od psihičkogapsihičkoga

poremećaja.poremećaja.

ali:ali: Gledali smo dobar Gledali smo dobar

psihološkipsihološki film. film.

Page 55: Jezični savjeti - sve vrste riječi

radije / rađeradije / rađe

Što je točno?Što je točno? RadijeRadije pijem kavu pijem kavu

nego čaj.nego čaj.

ili:ili: RađeRađe pijem kavu pijem kavu

nego čaj.nego čaj.

Točno je:Točno je: RadijeRadije pijem kavu pijem kavu

nego čaj.nego čaj.

Zašto?Zašto? Kao i jednosložni pridjev Kao i jednosložni pridjev radrad, i prilog , i prilog

radorado dobiva u komparativu nastavak dobiva u komparativu nastavak – iji,-ije: npr. – iji,-ije: npr. rad, radiji, radije; rad, radiji, radije; star, stariji, starije.star, stariji, starije.

A što znači prilog A što znači prilog radijeradije?? Znači davanje prednosti komu ili Znači davanje prednosti komu ili

čemu; da je što bolje od drugoga.čemu; da je što bolje od drugoga.

Dakle:Dakle: RadijeRadije i nekoliko puta i nekoliko puta

provjerite podatke provjerite podatke nego da pogriješite.nego da pogriješite.

Page 56: Jezični savjeti - sve vrste riječi

nekoliko / parnekoliko / par

Što je točno?Što je točno? Doći ću za Doći ću za nekolikonekoliko

dana.dana.

ili:ili: Doći ću za Doći ću za parpar dana. dana.

Točno je:Točno je: Doći ću za Doći ću za nekolikonekoliko

dana.dana.

Zašto?Zašto? Imenica par ima svoje značenje – dva Imenica par ima svoje značenje – dva

podjednaka predmeta iste funkcije podjednaka predmeta iste funkcije koji čine cjelinu (koji čine cjelinu (par rukavicapar rukavica) ili dvije ) ili dvije osobe (osobe (bračni parbračni par) ili dvije životinje ) ili dvije životinje ((par volovapar volova))

U standardnom hrvatskom jeziku nije U standardnom hrvatskom jeziku nije dobro rabiti par umjesto nekoliko.dobro rabiti par umjesto nekoliko.

Da ponovimo:Da ponovimo: Doći ću za Doći ću za nekolikonekoliko dana. dana. Ostalo je još samo Ostalo je još samo nekolikonekoliko

primjeraka knjige.primjeraka knjige.

Page 57: Jezični savjeti - sve vrste riječi

brinuti za... / brinuti se za...brinuti za... / brinuti se za...

Što je točno?Što je točno? Brinem za nemoćne Brinem za nemoćne

roditelje.roditelje.

ili:ili: Brinem se za Brinem se za

nemoćne roditelje.nemoćne roditelje.

Točno je:Točno je: Brinem se za Brinem se za

nemoćne roditelje.nemoćne roditelje.

Zašto?Zašto? Glagol brinuti se Glagol brinuti se povratnipovratni je je

glagol, ali prijedlog iza njega glagol, ali prijedlog iza njega mijenja rečenici smisao:mijenja rečenici smisao:

Brinem se za roditelje (skrbim se Brinem se za roditelje (skrbim se za njih)za njih)

Brinem se zbog roditelja (zabrinut Brinem se zbog roditelja (zabrinut sam zbog njihova zdravlja)sam zbog njihova zdravlja)

Dakle:Dakle: Brinuti se za koga-znači Brinuti se za koga-znači

voditi brigu o komuvoditi brigu o komu Brinuti se zbog koga – Brinuti se zbog koga –

znači biti zabrinutznači biti zabrinut

Page 58: Jezični savjeti - sve vrste riječi

odmoriti / odmoriti seodmoriti / odmoriti se

Što je točno?Što je točno? Baka će odmoriti.Baka će odmoriti.

ili:ili: Baka će se Baka će se

odmoriti.odmoriti.

Točno je:Točno je: Baka će Baka će se se

odmoriti.odmoriti.

Zašto?Zašto? Odmoriti može biti Odmoriti može biti

prijelazan glagol (odmoriti prijelazan glagol (odmoriti noge, ruke, oči...). No ako noge, ruke, oči...). No ako se odnosi na cijelu osobu, se odnosi na cijelu osobu, upotrebljava se povratni upotrebljava se povratni glagol (odmoriti se).glagol (odmoriti se).

Dakle:Dakle: Igrači će malo Igrači će malo odmoriti odmoriti

nogenoge..

ali:ali: Igrači Igrači će se malo će se malo

odmoriti.odmoriti.

Page 59: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ispoljavati / pokazivatiispoljavati / pokazivati

Što je točno?Što je točno? On nerado ispoljava On nerado ispoljava

osjećaje.osjećaje.

ili:ili: On nerado pokazuje On nerado pokazuje

osjećaje.osjećaje.

Točno je:Točno je: On nerado pokazuje On nerado pokazuje

osjećaje.osjećaje.

Zašto?Zašto? Glagol ispoljiti / ispoljavati stran je Glagol ispoljiti / ispoljavati stran je

hrvatskom jeziku.hrvatskom jeziku. Bolje je zamijeniti ga glagolima:Bolje je zamijeniti ga glagolima:

pokazati /pokazivatipokazati /pokazivati

izraziti / izražavatiizraziti / izražavati

iskazati / iskazivatiiskazati / iskazivati

Dakle:Dakle: Neki ljudi teško Neki ljudi teško

pokazuju ili iskazuju pokazuju ili iskazuju osjećaje.osjećaje.

Page 60: Jezični savjeti - sve vrste riječi

metoda / metodmetoda / metodŠto je točno?Što je točno? Mnogi studenti nemaju Mnogi studenti nemaju

dobru dobru metodu metodu učenja.učenja.

ili:ili: Mnogi studenti nemaju Mnogi studenti nemaju

dobar dobar metodmetod učenja. učenja.

Točno je:Točno je: Mnogi studenti nemaju Mnogi studenti nemaju

dobru dobru metodumetodu učenja. učenja.

Zašto?Zašto? Imenica metoda potječe iz Imenica metoda potječe iz

grčkoga jezika (methodas), a grčkoga jezika (methodas), a znači općenito način djelovanja, znači općenito način djelovanja, planski postupak. U hrvatskom planski postupak. U hrvatskom jeziku ona je jeziku ona je ženskoga rodaženskoga roda i i tako se sklanja.tako se sklanja.

Dakle:Dakle:

nominativ metodanominativ metoda

genitiv metodegenitiv metode

dativ metodi itd.dativ metodi itd. To je dobra To je dobra metodametoda

učenja.učenja.

Page 61: Jezični savjeti - sve vrste riječi

minut / minutaminut / minutaŠto je točno?Što je točno? Igra se zadnji Igra se zadnji minutminut

utakmice?utakmice?

ili:ili: Igra se zadnja Igra se zadnja

minutaminuta utakmice? utakmice?

Točno je:Točno je: Igra se zadnja Igra se zadnja

minutaminuta utakmice? utakmice?

Zašto?Zašto? U hrvatskom je to U hrvatskom je to

imenica imenica ženskoga ženskoga rodaroda, dakle: minuta (i , dakle: minuta (i sekunda, dakako).sekunda, dakako).

Znači,nije dobro reći:Znači,nije dobro reći: Još tri minuta do kraja Još tri minuta do kraja

utakmice.utakmice.

nego:nego: Još Još tri minutetri minute do kraja do kraja

utakmice.utakmice.

Page 62: Jezični savjeti - sve vrste riječi

mijenja / zamjenjujemijenja / zamjenjujeŠto je točno?Što je točno? Tko Tko zamjenjuje zamjenjuje

službenicu na bolovanju?službenicu na bolovanju?

ili:ili: Tko Tko mijenja mijenja službenicu službenicu

na bolovanju?na bolovanju?

Točno je:Točno je: Tko Tko zamjenjuje zamjenjuje

službenicu na bolovanju?službenicu na bolovanju?

Zašto?Zašto? Glagol mijenjati (koga ili što) Glagol mijenjati (koga ili što)

znači utjecati na koga ili što da znači utjecati na koga ili što da se kvalitativno promijeni.se kvalitativno promijeni.

U ovom primjeru nitko službenicu U ovom primjeru nitko službenicu ne mijenja, nego je netko ne mijenja, nego je netko zamjenjuje na radnom mjestu.zamjenjuje na radnom mjestu.

Dakle,nije dobro:Dakle,nije dobro: Tko danas mijenja Tko danas mijenja

službenicu?službenicu?

nego:nego: Tko danas Tko danas zamjenjujezamjenjuje

službenicu?službenicu?

Page 63: Jezični savjeti - sve vrste riječi

milion / milijunmilion / milijun

Što je točno?Što je točno? milionmilion

iliili milijun?milijun?

U hrvatskom jeziku U hrvatskom jeziku točno je:točno je:

milijunmilijun..

Zašto?Zašto? MilijunMilijun dolazi od talijanskoga dolazi od talijanskoga

milione.milione. Sve takve riječi, ako se Sve takve riječi, ako se prenose u hrvatski jezik,dobivaju prenose u hrvatski jezik,dobivaju nastavak nastavak –jun–jun. (Brijuni). (Brijuni)

Izvedenice: milijunaš, milijunašica, Izvedenice: milijunaš, milijunašica, milijunski (grad), milijunti (stanovnik), milijunski (grad), milijunti (stanovnik), brijunska flora i faunabrijunska flora i fauna

Dakle:Dakle: Što kažeš na dobitak od Što kažeš na dobitak od

nekoliko nekoliko milijunamilijuna na na lotu?lotu?

I jedan milijunčić bio bi I jedan milijunčić bio bi sasvim dovoljan.sasvim dovoljan.

Page 64: Jezični savjeti - sve vrste riječi

kod kuće / kućikod kuće / kućiŠto je točno?Što je točno? Cijeli sam dan Cijeli sam dan kod kod

kuće.kuće.

ili:ili: Cijeli sam dan Cijeli sam dan kućikući..

Točno je:Točno je: Cijeli sam dan Cijeli sam dan kod kod

kuće.kuće.

Zašto?Zašto? Za označavanje Za označavanje mjestamjesta valja valja

upotrijebiti odgovarajući upotrijebiti odgovarajući prijedlog.prijedlog.

Na primjer:Na primjer: UU kući sam. Stojim kući sam. Stojim predpred

kućom.kućom.

Dakle, nije dobro:Dakle, nije dobro: Cijeli sam dan Cijeli sam dan kući.kući.

Nego:Nego: Cijeli sam dan Cijeli sam dan kod kod

kuće.kuće.

Page 65: Jezični savjeti - sve vrste riječi

izvinjavam se / ispričavam seizvinjavam se / ispričavam se

Što je bolje?Što je bolje? Izvinjavam se što Izvinjavam se što

smetam.smetam.

ili:ili: Ispričavam se što Ispričavam se što

smetam. smetam.

Bolje je:Bolje je: Ispričavam seIspričavam se što što

smetam.smetam.

Zašto?Zašto? Glagol izviniti se (izvinjavati Glagol izviniti se (izvinjavati

se) dobro je zamijeniti se) dobro je zamijeniti hrvatskim glagolima hrvatskim glagolima oprostiti, ispričati seoprostiti, ispričati se, a , a glagolsku imenicu izvinjenje glagolsku imenicu izvinjenje imenicom imenicom isprika.isprika.

Dakle, umjesto da se izvinjavamo, Dakle, umjesto da se izvinjavamo, radije se ispričajmo, zamolimo radije se ispričajmo, zamolimo da nam oproste.da nam oproste.

Oprostite što smetam.Oprostite što smetam. Ispričavam seIspričavam se, nisam mogao , nisam mogao

(mogla) doći.(mogla) doći. U redu,primam vašu U redu,primam vašu ispriku.ispriku.

Page 66: Jezični savjeti - sve vrste riječi

kako... takokako... takoŠto je točno?Što je točno? Na svečanost će doći Na svečanost će doći

kakokako studenti studenti takotako i i profesori.profesori.

ili:ili: Na svečanost će doći Na svečanost će doći

ii studenti studenti i i profesori.profesori.

Točno je:Točno je: Na svečanost će doći Na svečanost će doći

ii studenti studenti ii profesori. profesori.

Zašto?Zašto? Rečenica tipa Rečenica tipa kako...takokako...tako značila značila

bi da će i studenti i profesori bi da će i studenti i profesori doći doći na jednak načinna jednak način, jednakim , jednakim prijevoznim sredstvom ili putem. prijevoznim sredstvom ili putem. No nije se htjelo reći No nije se htjelo reći kako ćekako će doći,nego da doći,nego da će doći i jedni i će doći i jedni i drugi.drugi.

Dakle:Dakle: Na proslavu će doći Na proslavu će doći i i

učenici učenici i i njihovi njihovi roditelji.roditelji.

Page 67: Jezični savjeti - sve vrste riječi

je li osjećate / osjećate lije li osjećate / osjećate liŠto je bolje?Što je bolje? Je li osjećate otpore Je li osjećate otpore

koalicijskih partnera?koalicijskih partnera?

ili:ili: Osjećate li otpore Osjećate li otpore

koalicijskih partnera?koalicijskih partnera?

Bolje je:Bolje je: Osjećate liOsjećate li otpore otpore

koalicijskih partnera?koalicijskih partnera?

Zašto?Zašto? Ako je upitna rečenica u prezentu Ako je upitna rečenica u prezentu

dobro je osnovni glagol staviti ispred dobro je osnovni glagol staviti ispred upitne čestice upitne čestice li, li, bez pomoćnoga bez pomoćnoga glagola.glagola.

Je li želite..., je li osjećateJe li želite..., je li osjećate... nije ni ... nije ni lijepo ni ekonomično, a u dotjeranu lijepo ni ekonomično, a u dotjeranu jeziku do toga se drži.jeziku do toga se drži.

Dakle:Dakle: Osjećate li promjenu?Osjećate li promjenu? Čitate li novine svaki Čitate li novine svaki

dan?dan?

Page 68: Jezični savjeti - sve vrste riječi

jer / jeljer / jel

Što je točno?Što je točno? Zakasnili smo jer Zakasnili smo jer

nije bilo tramvaja.nije bilo tramvaja.

ili:ili: Zakasnili smo jel Zakasnili smo jel

nije bilo tramvaja.nije bilo tramvaja.

Točno je:Točno je: Zakasnili smo Zakasnili smo jer jer

nije bilo tramvaja.nije bilo tramvaja.

Zašto?Zašto? Ovo je uzročna rečenica, a jedan Ovo je uzročna rečenica, a jedan

od uzročnih veznika je od uzročnih veznika je jerjer.. Jel Jel uopće nije veznik, nego je uopće nije veznik, nego je

razgovorna skraćenica razgovorna skraćenica pomoćnoga glagola biti i upitne pomoćnoga glagola biti i upitne čestice čestice lili – – je li, jelje li, jel’.’.

Dakle,nije dobro rabiti kao Dakle,nije dobro rabiti kao veznik nešto što veznik veznik nešto što veznik nije.nije.

Došli smo na predavanje Došli smo na predavanje jerjer nas zanima ta tema. nas zanima ta tema.

Page 69: Jezični savjeti - sve vrste riječi

jednostavno / naprostojednostavno / naprosto

Što je bolje?Što je bolje? To je, jednostavno, To je, jednostavno,

prešlo sve granice.prešlo sve granice.

ili:ili: To je, naprosto, To je, naprosto,

prešlo sve granice.prešlo sve granice.

Bolje je:Bolje je: To je, To je, jednostavnojednostavno, ,

prešlo sve granice.prešlo sve granice.

Zašto?Zašto? U hrvatskom jeziku bolje je u U hrvatskom jeziku bolje je u

značenju čestice koja ističe sadržaj značenju čestice koja ističe sadržaj rečenice upotrijebiti prilog rečenice upotrijebiti prilog jednostavnojednostavno..

ProstProst u hrvatskom, kao zastarjelica, u hrvatskom, kao zastarjelica, znači slobodan, a inače nepristojan, znači slobodan, a inače nepristojan, neodgojen, vulgaranneodgojen, vulgaran

Dakle, umjesto:Dakle, umjesto: To naprosto nije istina.To naprosto nije istina.

recimo to hrvatski bolje:recimo to hrvatski bolje: To jednostavno nije To jednostavno nije

istina.istina.

Page 70: Jezični savjeti - sve vrste riječi

javnim natječajem / putem javnog javnim natječajem / putem javnog natječajanatječaja

Što je bolje?Što je bolje? Radna mjesta popunjavaju Radna mjesta popunjavaju

se javnim natječajem.se javnim natječajem.

ili:ili: Radna mjesta popunjavaju Radna mjesta popunjavaju

se putem javnog se putem javnog natječaja.natječaja.

Bolje je:Bolje je: Radna mjesta popunjavaju Radna mjesta popunjavaju

se javnim natječajem.se javnim natječajem.

Zašto?Zašto? Kada u prenesenom smislu Kada u prenesenom smislu

prijedlog putem znači sredstvo, prijedlog putem znači sredstvo, bolje ga je zamijeniti bolje ga je zamijeniti instrumentalom imenice.instrumentalom imenice.

Dakle, ne:Dakle, ne: Prava i obveze reguliraju se putem Prava i obveze reguliraju se putem

zakona.zakona. Naručiti se može putem telefona.Naručiti se može putem telefona.

Bolje je reći:Bolje je reći: Prava i obveze reguliraju se zakonom.Prava i obveze reguliraju se zakonom. Naručiti se može telefonom.Naručiti se može telefonom.

Page 71: Jezični savjeti - sve vrste riječi

dobijati / dobivatidobijati / dobivati

Što je točno?Što je točno? On dobija pisma On dobija pisma

svaki dan.svaki dan.

ili:ili: On dobiva pisma On dobiva pisma

svaki dan.svaki dan.

Točno je:Točno je: On dobiva pisma On dobiva pisma

svaki dan.svaki dan.

Zašto?Zašto? Infinitiv ovoga glagola Infinitiv ovoga glagola

glasi:glasi:dobivatidobivati..

Spreže se ovako:Spreže se ovako:

ja ja dobivamdobivam

ti ti dobivašdobivaš

on,ona,ono on,ona,ono dobivadobiva

mi mi dobivamodobivamo

vi vi dobivatedobivate

oni oni dobivajudobivaju

Page 72: Jezični savjeti - sve vrste riječi

jedan dobar / dobarjedan dobar / dobarŠto je bolje?Što je bolje? On je dobar glazbenik.On je dobar glazbenik.

ili:ili: On je jedan dobar On je jedan dobar

glazbenik.glazbenik.

Bolje je:Bolje je: On je dobar glazbenikOn je dobar glazbenik..

Taj se Taj se jedan jedan upotrebljava pod upotrebljava pod utjecajem nekih drugih jezika utjecajem nekih drugih jezika (njem., franc., tal.) U (njem., franc., tal.) U hrvatskom jeziku ta je riječ hrvatskom jeziku ta je riječ suvišna, osim kad znači suvišna, osim kad znači neki, nekakavneki, nekakav. (Tu nam je . (Tu nam je vijest donio jedan čovjek.)vijest donio jedan čovjek.)

Dakle, ne:Dakle, ne: Postao je jedan vrlo oštar Postao je jedan vrlo oštar

kritičar dojučerašnjih kritičar dojučerašnjih istomišljenika.istomišljenika.

Nego:Nego: Postao je vrlo oštar kritičar Postao je vrlo oštar kritičar

dojučerašnjih istomišljenika.dojučerašnjih istomišljenika.

Page 73: Jezični savjeti - sve vrste riječi

istječe / ističeistječe / ističe

Što je točno?Što je točno? Govorite kratko, Govorite kratko,

vrijeme istječe!vrijeme istječe!

ili:ili: Govorite kratko, Govorite kratko,

vrijeme ističe!vrijeme ističe!

Točno je:Točno je: Govorite kratko, Govorite kratko,

vrijeme istječevrijeme istječe!!

Zašto?Zašto? Glagoli istjecati i isticati Glagoli istjecati i isticati

pripadaju različitim pripadaju različitim porodicama:porodicama:

istjecati – glagola istjecati – glagola tećiteći

isticati –glagola isticati –glagola taći, taknutitaći, taknuti

Dakle:Dakle: Voda, vrijeme i rok Voda, vrijeme i rok

istječeistječe..

a:a: Čovjek se svojim radom Čovjek se svojim radom

ističeističe

Page 74: Jezični savjeti - sve vrste riječi

brojiti / brojatibrojiti / brojati

Što je točno?Što je točno? Dijete zna brojiti do Dijete zna brojiti do

sto.sto.

ili:ili: Dijete zna brojati do Dijete zna brojati do

sto.sto.

Točno je:Točno je: Dijete zna brojiti do Dijete zna brojiti do

sto.sto.

Zašto?Zašto? Brojiti pripada glagolima Brojiti pripada glagolima

četvrte vrste koji ispred četvrte vrste koji ispred infinitivnoga nastavka –ti infinitivnoga nastavka –ti imaju samoglasnik imaju samoglasnik ii: : nositi, nositi, moliti, voditi, prositi, moliti, voditi, prositi, brojitibrojiti......

Tako se ponašaju i izvedeni Tako se ponašaju i izvedeni glagoli: glagoli: prebrojiti, pribrojiti, prebrojiti, pribrojiti, ubrojiti, izbrojiti...ubrojiti, izbrojiti...

Dakle:Dakle: Izbrojili smo sav novac i Izbrojili smo sav novac i

pribrojili mu kamate.pribrojili mu kamate.

Page 75: Jezični savjeti - sve vrste riječi

letjeti / letitiletjeti / letiti

Što je točno?Što je točno? Ptić još ne može Ptić još ne može

letjetiletjeti..

ili:ili: Ptić još ne može Ptić još ne može

letitiletiti..

Točno je:Točno je: Ptić još ne može Ptić još ne može

letjetiletjeti..

Zašto?Zašto? Infinitivi glagola u kojima je refleks Infinitivi glagola u kojima je refleks

staroga jata glase: staroga jata glase: boljeti, voljeti, boljeti, voljeti, živjeti, vidjeti, šutjeti, letjetiživjeti, vidjeti, šutjeti, letjeti

No glagolski pridjevi radni za No glagolski pridjevi radni za muški rod glase: muški rod glase: bolio, volio, živio, bolio, volio, živio, vidio, šutio, letiovidio, šutio, letio

Dakle:Dakle: Ptice će Ptice će letjeti letjeti oko oko

naše kuće u potrazi za naše kuće u potrazi za hranom.hranom.

Page 76: Jezični savjeti - sve vrste riječi

štedjeti / šteditištedjeti / štediti

Što je točno?Što je točno? Da si Da si štedjelaštedjela, ,

imala bi.imala bi.

ili:ili: Da si Da si štedilaštedila, imala , imala

bi.bi.

Točno je:Točno je: Da si Da si štedjelaštedjela, imala , imala

bi.bi.

Zašto?Zašto? U hrvatskom jeziku ima glagola u kojima se U hrvatskom jeziku ima glagola u kojima se

javlja refleks staroga glasa jata. Takvi su javlja refleks staroga glasa jata. Takvi su glagoli, na primjer, glagoli, na primjer, voljetivoljeti, , boljetiboljeti, , živjetiživjeti, , vidjetividjeti, pa tako i , pa tako i štedjetištedjeti..

Glagolski pridjev radni takvih glagola u Glagolski pridjev radni takvih glagola u ženskom i srednjem rodu glasi:ženskom i srednjem rodu glasi:

voljela/ voljelo; boljela / boljelovoljela/ voljelo; boljela / boljelo

štedjela / štedjeloštedjela / štedjelo

Dakle:Dakle: Baka je Baka je živjelaživjela na selu. na selu. BoljeloBoljelo me koljeno. me koljeno.

ali:ali: Stric je Stric je živioživio u gradu. u gradu. BolioBolio me zub. me zub.

Page 77: Jezični savjeti - sve vrste riječi

desetine / dese(t)cidesetine / dese(t)ci

Što je točno?Što je točno? Uništeni su dese(t)ci Uništeni su dese(t)ci

tona ribe.tona ribe.

ili:ili: Uništene su Uništene su

desetine tona ribe.desetine tona ribe.

Točno je:Točno je: Uništeni su dese(t)ci Uništeni su dese(t)ci

tona ribe.tona ribe.

Zašto?Zašto? Desetina znači deseti dio Desetina znači deseti dio

cijeloga,ili pak jedinicu od cijeloga,ili pak jedinicu od deset vojnika.deset vojnika.

Desetak znači oko deset, Desetak znači oko deset, približno deset.približno deset.

Dakle, nije dobro:Dakle, nije dobro: Na stadionu su desetine Na stadionu su desetine

tisuća navijača.tisuća navijača.

nego: nego: Na stadionu su Na stadionu su dese(t)ci dese(t)ci

tisuća navijača. (ili na tisuća navijača. (ili na desetkedesetke tisuća) tisuća)

Page 78: Jezični savjeti - sve vrste riječi

civilizacijski / civiliziranocivilizacijski / civilizirano

Što je točno?Što je točno? Oni se ne ponašaju Oni se ne ponašaju

civilizirano.civilizirano.

ili:ili: Oni se ne ponašaju Oni se ne ponašaju

civilizacijski.civilizacijski.

Točno je:Točno je: Oni se ne ponašaju Oni se ne ponašaju

civilizirano.civilizirano.

Zašto?Zašto? Civilizacijski se odnosi na Civilizacijski se odnosi na

civilizaciju (npr. civilizacijski civilizaciju (npr. civilizacijski krug američkih Indijanaca), krug američkih Indijanaca), a civiliziran znači kulturan, a civiliziran znači kulturan, školovan, pristojan, školovan, pristojan, uglađen, uljudanuglađen, uljudan

Dakle:Dakle: Ponašajmo se civilizirano Ponašajmo se civilizirano

(pristojno, uljudno).(pristojno, uljudno). Ugodno je razgovarati s Ugodno je razgovarati s

civiliziranim ljudima.civiliziranim ljudima.

Page 79: Jezični savjeti - sve vrste riječi

bodova / bodabodova / boda

Što je točno?Što je točno? Osvojio je 23 Osvojio je 23

bodova.bodova.

ili:ili: Osvojio je 23 boda.Osvojio je 23 boda.

Točno je:Točno je: Osvojio je 23 bodaOsvojio je 23 boda..

Zašto?Zašto? Uz brojeve 2, 3, 4 (i kad su sami Uz brojeve 2, 3, 4 (i kad su sami

i kada su zadnje znamenke i kada su zadnje znamenke višeznamenkastih višeznamenkastih brojeva)upotrebljava se brojeva)upotrebljava se dvojinadvojina, a u svim ostalim , a u svim ostalim slučajevima množina.slučajevima množina.

Dakle:Dakle: 3 boda, 23 boda3 boda, 23 boda

ali:ali: 5 bodova, 45 bodova5 bodova, 45 bodova

Isto tako:Isto tako: 2 stupnja, 32 stupnja2 stupnja, 32 stupnja

ali:ali: 7 stupnjeva, 27 stupnjeva7 stupnjeva, 27 stupnjeva

Page 80: Jezični savjeti - sve vrste riječi

blagdan / praznikblagdan / praznikŠto je bolje?Što je bolje? Školske blagdane Školske blagdane

provest ćemo na moru.provest ćemo na moru.

ili:ili: Školske praznike provest Školske praznike provest

ćemo na moru.ćemo na moru.

Bolje je:Bolje je: Školske praznike provest Školske praznike provest

ćemo na moru.ćemo na moru.

Zašto?Zašto? I blagdan i praznik dobre su I blagdan i praznik dobre su

hrvatske riječi, ali valja rabiti hrvatske riječi, ali valja rabiti svaku u njezinu značenju.svaku u njezinu značenju.

Blagdan znači svečan dan Blagdan znači svečan dan (posvećen u prvom redu (posvećen u prvom redu crkvenom događaju), a praznik je crkvenom događaju), a praznik je dan kad se ne radi.dan kad se ne radi.

Neki se blagdani podudaraju Neki se blagdani podudaraju s praznicima (Nova godina, s praznicima (Nova godina, Velika Gospa).Velika Gospa).

Međutim,u množini,praznici Međutim,u množini,praznici znače dulje vrijeme bez rada znače dulje vrijeme bez rada ili nastave.ili nastave.

Page 81: Jezični savjeti - sve vrste riječi

gest / gestagest / gestaŠto je bolje?Što je bolje? Njihov je poziv samo Njihov je poziv samo

uljudna gesta.uljudna gesta.

ili:ili: Njihov je poziv samo Njihov je poziv samo

uljudan gest.uljudan gest.

Bolje je:Bolje je: Njihov je poziv samo Njihov je poziv samo

uljudna uljudna gestagesta..

Zašto?Zašto? Imenica potječe iz latinskog Imenica potječe iz latinskog

jez., gdje gestus znači jez., gdje gestus znači držanje, kretnju(rukom) i držanje, kretnju(rukom) i ondje je muškog roda, ali u ondje je muškog roda, ali u djelima hrvatskih pisaca više djelima hrvatskih pisaca više je potvrda za oblik je potvrda za oblik gestagesta..

Dakle:Dakle: To je gesta dobre volje.To je gesta dobre volje. Osim što je njihova Osim što je njihova

gesta prijateljska, ona gesta prijateljska, ona je i otmjena.je i otmjena.

Page 82: Jezični savjeti - sve vrste riječi

isti (adm.)isti (adm.)Što je bolje?Što je bolje? Prije izglasavanja Prije izglasavanja

zakona raspravljali smo zakona raspravljali smo o istom.o istom.

iliili::

Prije izglasavanja Prije izglasavanja zakona raspravljali smo zakona raspravljali smo o njemu.o njemu.

Bolje je:Bolje je: Prije izglasavanja Prije izglasavanja

zakona raspravljali smo zakona raspravljali smo o njemuo njemu..

Zašto?Zašto? Neodređena zamjenica Neodređena zamjenica isti, ista, isti, ista,

istoisto često se u administrativnom često se u administrativnom stilu upotrebljava umjesto stilu upotrebljava umjesto zamjenica zamjenica on, ona, onoon, ona, ono. U . U navedenom značenju bolje je navedenom značenju bolje je upotrijebiti ove druge zamjenice. upotrijebiti ove druge zamjenice.

Dakle, nije preporučljivo:Dakle, nije preporučljivo: Iskoristite mogućnosti dok se iste još Iskoristite mogućnosti dok se iste još

nude.nude.

Bolje je:Bolje je: Iskoristite mogućnosti dok se one još Iskoristite mogućnosti dok se one još

nude.nude. Ili:Ili: Iskoristite mogućnosti dok se još nude.Iskoristite mogućnosti dok se još nude.

Page 83: Jezični savjeti - sve vrste riječi

isti / jednakisti / jednak

Što je bolje?Što je bolje? Mi smo iste visine.Mi smo iste visine.

ili:ili: Mi smo jednake Mi smo jednake

visine.visine.

Bolje je:Bolje je: Mi smo Mi smo jednake jednake

visine.visine.

Zašto?Zašto? Isti znači:Isti znači:

1.1. Koji je istovjetan sa samim sobom, Koji je istovjetan sa samim sobom, koji nije drugi (npr. To je isti čovjek)koji nije drugi (npr. To je isti čovjek)

2.2. Koji je vrlo sličan komu (on je isti Koji je vrlo sličan komu (on je isti otac).otac).

Jednak, pak, znači koji se od nekoga Jednak, pak, znači koji se od nekoga ili nečega ne razlikuje.ili nečega ne razlikuje.

Dakle:Dakle: Brat je isti otac.Brat je isti otac. Sestra je došla s istim Sestra je došla s istim

mladićem.mladićem.

ali:ali: Brat i ja smo jednake visine.Brat i ja smo jednake visine.

Page 84: Jezični savjeti - sve vrste riječi

kožnat / kožnikožnat / kožniŠto je bolje?Što je bolje? Tko mi može posuditi Tko mi može posuditi

kožnatikožnati remen? remen?

ili:ili: Tko mi može posuditi Tko mi može posuditi

kožni kožni remen?remen?

Bolje je:Bolje je: Tko mi može posuditi Tko mi može posuditi

kožnatikožnati remen? remen?

Zašto?Zašto? Bolje je pridjev Bolje je pridjev kožnikožni rabiti za rabiti za

ono što se odnosi ono što se odnosi na kožuna kožu (kožna galanterija),za ono što (kožna galanterija),za ono što je je na kožina koži (kožna bolest), a (kožna bolest), a pridjev pridjev kožnatkožnat za ono što je za ono što je od kožeod kože..

Zaista, nitko neće reći da Zaista, nitko neće reći da ima ima kožnatu bolestkožnatu bolest

Dakle:Dakle: Više volim Više volim kožnate kožnate

cipelecipele –one od prave –one od prave kože.kože.

Page 85: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ličioc / ličilacličioc / ličilac

Što je točno?Što je točno? On je dobar On je dobar ličioc.ličioc.

ili:ili: On je dobar On je dobar ličilacličilac..

Točno je:Točno je: On je dobar On je dobar ličilacličilac..

Zašto?Zašto? To je imenica na To je imenica na –lac–lac koja u koja u

kosim padežima doživljava kosim padežima doživljava glasovnu promjenu glasovnu promjenu vokalizacijuvokalizaciju (prelaženje (prelaženje ll u u oo na kraju sloga)na kraju sloga)

Dakle:Dakle: ronilac, ronioca, roniocuronilac, ronioca, roniocu itd. itd.

No pogrešno je iz kosih padeža analogijom No pogrešno je iz kosih padeža analogijom izvoditi nominativ: ronioc, ličiocizvoditi nominativ: ronioc, ličioc

Dobro je samo:Dobro je samo: On je dobar On je dobar ličilacličilac. On je sjajan . On je sjajan ronilacronilac.. Tko rano rani, taj je Tko rano rani, taj je ranoranilacranoranilac..

Page 86: Jezični savjeti - sve vrste riječi

varioca / varilacavarioca / varilacaŠto je točno?Što je točno? Brodogradilište je Brodogradilište je

zaposlilo 20 zaposlilo 20 varilacavarilaca..

ili:ili: Brodogradilište je Brodogradilište je

zaposlilo 20 zaposlilo 20 variocavarioca..

Točno je:Točno je: Brodogradilište je Brodogradilište je

zaposlilo 20 zaposlilo 20 varilacavarilaca..

Zašto?Zašto? Imenice muškoga roda koje u Imenice muškoga roda koje u

nominativu jednine završavaju na nominativu jednine završavaju na –lac–lac imaju u drugim padežima neke imaju u drugim padežima neke glasovne promjene. Tako imenica glasovne promjene. Tako imenica varilacvarilac u genitivu jednine glasi u genitivu jednine glasi variocavarioca, u nominativu množine , u nominativu množine variocivarioci, a u genitivu množine , a u genitivu množine varilacavarilaca..

Dakle:Dakle: Došla je skupina Došla je skupina

ronilaca / ličilacaronilaca / ličilaca.. Kakva će biti sudbina Kakva će biti sudbina

talacatalaca??

Page 87: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ličiti / nalik / sličitiličiti / nalik / sličitiŠto je točno?Što je točno? On On ličiliči na oca. na oca.

ili:ili: On je On je naliknalik na oca. na oca.

ili:ili: On On sličisliči ocu. ocu.

Točno je i:Točno je i: On je On je nalik na ocanalik na oca..

i:i: On On sliči ocusliči ocu..

Zašto?Zašto? LičitiLičiti znači premazivati znači premazivati

bojom zidove, bojiti. bojom zidove, bojiti. SličitiSličiti znači biti sličan komu, znači biti sličan komu,

biti nalik, nalikovati na koga biti nalik, nalikovati na koga (komu ili čemu)(komu ili čemu)

Dakle:Dakle: On je nalik na oca.On je nalik na oca.

ili:ili: On sliči ocu. On mu je On sliči ocu. On mu je

sličan. On mu nalikuje.sličan. On mu nalikuje.

Page 88: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ljubitelj / ljubimacljubitelj / ljubimac

Što je točno?Što je točno? On je velik On je velik

ljubimacljubimac prirode. prirode.

ili:ili: On je velik On je velik ljubiteljljubitelj

prirode.prirode.

Točno je:Točno je: On je velik On je velik ljubitelj ljubitelj

prirode.prirode.

Zašto?Zašto? Ljubimac je onaj koji je Ljubimac je onaj koji je

miliji od drugih, miljenik.miliji od drugih, miljenik. Ljubitelj je onaj koji Ljubitelj je onaj koji

koga ili što ljubi.koga ili što ljubi.

Dakle:Dakle: On je velik On je velik ljubitelj ljubitelj

glazbe i nogometa.glazbe i nogometa.

Page 89: Jezični savjeti - sve vrste riječi

odložiti / odgoditiodložiti / odgoditiŠto je točno?Što je točno? Sjednicu ćemo Sjednicu ćemo

odgoditiodgoditi..

ili:ili: Sjednicu ćemo Sjednicu ćemo

odložitiodložiti..

Točno je:Točno je: Sjednicu ćemo Sjednicu ćemo

odgoditiodgoditi..

Zašto?Zašto? Glagol Glagol odgoditiodgoditi znači znači

pomicanje u vremenu, pomicanje u vremenu, a glagol a glagol odložitiodložiti u u prostoru.prostoru.

Dakle:Dakle: Odložite kaput, a Odložite kaput, a

sjednicu odgodite!sjednicu odgodite! Odložite stvari i odgodite Odložite stvari i odgodite

odlazak na more!odlazak na more!

Page 90: Jezični savjeti - sve vrste riječi

otkačen / otkvačenotkačen / otkvačenŠto je točno?Što je točno? Teretni vagoni već Teretni vagoni već

su bili su bili otkačeniotkačeni..

ili:ili: Teretni vagoni već Teretni vagoni već

su bili su bili otkvačeniotkvačeni..

Točno je:Točno je: Teretni vagoni već Teretni vagoni već

su bili su bili otkvačeniotkvačeni..

Zašto?Zašto? U hrvatskom jeziku osnovni glagol je U hrvatskom jeziku osnovni glagol je

kvačitikvačiti, a prefigirani glagoli su , a prefigirani glagoli su zakvačitizakvačiti, , otkvačitiotkvačiti......

Izraz u prenesenom značenju kad se za Izraz u prenesenom značenju kad se za neformalne, ekscentrične ljude kaže da neformalne, ekscentrične ljude kaže da su su otkačeni otkačeni potječe iz srpskoga jezika; potječe iz srpskoga jezika; ondje i osnovni glagol glasi ondje i osnovni glagol glasi kačitikačiti

Imali za Imali za otkačenjakeotkačenjake hrvatskih zamjena?hrvatskih zamjena?

Ima: Ima: čudacičudaci, , obješenjaciobješenjaci, , ljudi ljudi na svoju rukuna svoju ruku, a uvriježen je i , a uvriježen je i europeizam europeizam ekscentriciekscentrici

Page 91: Jezični savjeti - sve vrste riječi

o tom pitanju / po tom pitanjuo tom pitanju / po tom pitanjuŠto je točno?Što je točno? O tomO tom pitanju već pitanju već

smo raspravljali.smo raspravljali.

ili:ili: Po tomPo tom pitanju već pitanju već

smo raspravljali.smo raspravljali.

Točno je:Točno je: O tomO tom pitanju već pitanju već

smo raspravljali.smo raspravljali.

Zašto?Zašto? Prijedlog Prijedlog popo pogrešno pogrešno

je upotrijebiti jer se je upotrijebiti jer se raspravlja raspravlja oo kom(e) ili kom(e) ili čem(u), a nipošto čem(u), a nipošto popo kom(e) ili čem(u)kom(e) ili čem(u)

Dakle, nije dobro:Dakle, nije dobro: Po tom pitanju već su Po tom pitanju već su

raspravljali.raspravljali.

nego:nego: O tom pitanjuO tom pitanju već su već su

raspravljali.raspravljali.

Page 92: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ozlijediti / povrijeditiozlijediti / povrijeditiŠto je točno?Što je točno? U sudaru je U sudaru je povrijeđenopovrijeđeno

10 putnika.10 putnika.

ili:ili: U sudaru je U sudaru je ozlijeđenoozlijeđeno

10 putnika.10 putnika.

Točno je:Točno je: U sudaru je U sudaru je ozlijeđenoozlijeđeno 10 10

putnika.putnika.

Zašto?Zašto? Povrijediti znači uvrijediti Povrijediti znači uvrijediti

koga riječju ili koga riječju ili postupkom;može značiti i: postupkom;može značiti i: prekršiti propis ili zakon.prekršiti propis ili zakon.

Ozlijediti, pak, znači raniti Ozlijediti, pak, znači raniti koga.koga.

Dakle:Dakle: U sudaru je ranjeno ili U sudaru je ranjeno ili

ozlijeđeno 10 putnika.ozlijeđeno 10 putnika.

ali:ali: Ružnom riječju povrijedio Ružnom riječju povrijedio

sam prijatelja.sam prijatelja.

Page 93: Jezični savjeti - sve vrste riječi

počinje / krećepočinje / kreće

Što je točno?Što je točno? Počinje nova Počinje nova

emisija.emisija.

ili:ili: Kreće nova emisija.Kreće nova emisija.

Točno je:Točno je: PočinjePočinje nova nova

emisija.emisija.

Zašto?Zašto? Glagol Glagol kretati (se)kretati (se) dao je ime dao je ime

cijeloj skupini glagola - cijeloj skupini glagola - glagolima kretanja.No već neko glagolima kretanja.No već neko vrijeme nepotrebno istiskuje vrijeme nepotrebno istiskuje druge dobre hrvatske glagole i druge dobre hrvatske glagole i time osiromašuje jezik.time osiromašuje jezik.

Dakle, ne:Dakle, ne: Kreće zimska sezona.Kreće zimska sezona. Kreće prvo pitanje.Kreće prvo pitanje. Kreće prilog o turizmu.Kreće prilog o turizmu.

nego:nego: PočinjePočinje zimska sezona. zimska sezona. PostavljamoPostavljamo prvo pitanje. prvo pitanje. ObjavljujemoObjavljujemo prilog o turizmu. prilog o turizmu.

Page 94: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ponaosob / osobno / samponaosob / osobno / sam

Što je točno?Što je točno? Svatko se mora Svatko se mora ponaosobponaosob javiti javiti

u kadrovsku službu.u kadrovsku službu.

ili:ili: Svatko se mora Svatko se mora osobnoosobno javiti u javiti u

kadrovsku službu.kadrovsku službu.

ili:ili: Svatko se mora Svatko se mora samsam javiti u javiti u

kadrovsku službu.kadrovsku službu.

Točno je i:Točno je i: Svatko se mora Svatko se mora osobnoosobno javiti u javiti u

kadrovsku službu.kadrovsku službu.

i:i: Svatko se mora Svatko se mora samsam javiti u javiti u

kadrovsku službu.kadrovsku službu.

Zašto?Zašto? Prilog Prilog ponaosob ponaosob brojni hrvatski brojni hrvatski

govornici dovode u vezu s osobom, govornici dovode u vezu s osobom, pa ga pogrešno rabe umjesto pa ga pogrešno rabe umjesto samsam, , osobnoosobno. No i stariji i noviji jezični . No i stariji i noviji jezični savjetnici navode niz dobrih savjetnici navode niz dobrih hrvatskih zamjena za taj prilog, koji hrvatskih zamjena za taj prilog, koji je ustvari nepotreban. je ustvari nepotreban.

Čime se on može dobro Čime se on može dobro zamijeniti?zamijeniti?

Prilozima: Prilozima: posebno, posebno, posebice, osobito, posebice, osobito, navlastito, pojedinačno, navlastito, pojedinačno, odvojeno, zasebnoodvojeno, zasebno i i sličnima.sličnima.

Page 95: Jezični savjeti - sve vrste riječi

popravak / popravkapopravak / popravka

Što je točno?Što je točno? Ovoj kući potreban Ovoj kući potreban

je hitan je hitan popravakpopravak..

ili:ili: Ovoj kući potrebna Ovoj kući potrebna

je hitna je hitna popravkapopravka..

Točno je:Točno je: Ovoj kući potreban Ovoj kući potreban

je hitan je hitan popravakpopravak..

Zašto?Zašto? U hrvatskom jeziku U hrvatskom jeziku

imenica imenica popravak popravak muškoga je roda.muškoga je roda.

Dakle,Dakle,

dobro je kazati:dobro je kazati: Ovoj kući potreban je Ovoj kući potreban je

hitan hitan popravak.popravak.

Page 96: Jezični savjeti - sve vrste riječi

popravljati / vršiti popravkepopravljati / vršiti popravke

Što je bolje?Što je bolje? Vršimo popravke Vršimo popravke

cipela.cipela.

ili:ili: Popravljamo cipele.Popravljamo cipele.

Bolje je:Bolje je: PopravljamoPopravljamo cipele. cipele.

Zašto?Zašto? Hrvatski jezik radnju Hrvatski jezik radnju

najčešće izriče glagolom. najčešće izriče glagolom. Umjesto sklopa Umjesto sklopa vršiti vršiti i i imeniceimenice, preciznije je i bolje , preciznije je i bolje odmah upotrijebiti odmah upotrijebiti glagolglagol koji će izreći istu radnju.koji će izreći istu radnju.

Dakle:Dakle: Vršiti popravkeVršiti popravke znači znači popravljatipopravljati, ,

vršiti ispravkevršiti ispravke znači znači ispravljatiispravljati, , vršiti upisevršiti upise znači znači upisivatiupisivati,,

pa tako treba i reći:pa tako treba i reći: PopravljamoPopravljamo satove, satove, ispravljamo ispravljamo

pogreške, pogreške, upisujemoupisujemo nove učenike... nove učenike...

Page 97: Jezični savjeti - sve vrste riječi

pričati / govoritipričati / govoriti

Što je točno?Što je točno? On dobro On dobro priča priča

engleski.engleski.

ili:ili: On dobro On dobro govorigovori

engleski.engleski.

Točno je:Točno je: On dobro On dobro govori govori

engleski.engleski.

Zašto?Zašto? Glagol Glagol pričati pričati znači usmeno znači usmeno

kazivati, pripovijedati, kazivati, pripovijedati, razgovarati, a glagol govoriti razgovarati, a glagol govoriti znači imati sposobnost znači imati sposobnost prenošenja poruke riječima, prenošenja poruke riječima, iznositi neki sadržaj (značenja se iznositi neki sadržaj (značenja se samo djelomično preklapaju.)samo djelomično preklapaju.)

Dakle:Dakle: On dobro On dobro govori govori

engleski.engleski.

ali:ali: PričamPričam ti priču. ti priču.

Page 98: Jezični savjeti - sve vrste riječi

sačekati / dočekatisačekati / dočekatiŠto je točno?Što je točno? SačekaoSačekao nas je na nas je na

kolodvoru.kolodvoru.

ili:ili: DočekaoDočekao nas je na nas je na

kolodvoru.kolodvoru.

U hrvatskom jeziku U hrvatskom jeziku dobro je samo:dobro je samo:

DočekaoDočekao nas je na nas je na kolodvoru.kolodvoru.

Zašto?Zašto? Glagol Glagol sačekati sačekati uljez je u uljez je u

hrvatskom leksiku. On je počeo hrvatskom leksiku. On je počeo istiskivati neke druge dobre istiskivati neke druge dobre hrvatske glagole (npr. hrvatske glagole (npr. pričekati, pričekati, počekati, dočekatipočekati, dočekati), a svaki od ), a svaki od njih njih preciznoprecizno izražava glagolsku izražava glagolsku radnju.radnju.

Dakle:Dakle: Ako želite koga Ako želite koga

pozdraviti i pomoći mu pozdraviti i pomoći mu oko prtljage, oko prtljage, dočekajtedočekajte ga na kolodvoru.ga na kolodvoru.

Page 99: Jezični savjeti - sve vrste riječi

sipati / natočiti / lijevatisipati / natočiti / lijevatiŠto je točno?Što je točno? Sipaj mi još malo soka!Sipaj mi još malo soka!

ili:ili: Natoči mi još malo soka!Natoči mi još malo soka!

ili:ili: Ulij mi još malo soka!Ulij mi još malo soka!

Točno je:Točno je: NatočiNatoči mi još malo soka! mi još malo soka!

ili:ili: UlijUlij mi još malo soka! mi još malo soka!

Zašto?Zašto? SipatiSipati se može samo se može samo

ono što je sipko: npr. ono što je sipko: npr. brašno, šećer, prašak.brašno, šećer, prašak.

Tekućine se Tekućine se ulijevaju ulijevaju ili ili toče.toče.

Dakle:Dakle: Natoči mi malo vode!Natoči mi malo vode! Ulijte još vode u Ulijte još vode u

hladnjak!hladnjak!

Page 100: Jezični savjeti - sve vrste riječi

sjedište / sjedalosjedište / sjedalo

Što je točno?Što je točno? Dvorana ima 500 Dvorana ima 500

sjedišta.sjedišta.

ili:ili: Dvorana ima 500 Dvorana ima 500

sjedala.sjedala.

Točno je:Točno je: Dvorana ima 500 Dvorana ima 500

sjedalasjedala..

Zašto?Zašto? SjedaloSjedalo je naprava za sjedenje u je naprava za sjedenje u

dvorani ili prijevoznom sredstvu (npr. dvorani ili prijevoznom sredstvu (npr. sjedalo do prozora).sjedalo do prozora).

SjedišteSjedište može biti dio klupe na kojem može biti dio klupe na kojem se sjedi, no češće označuje mjesto gdje se sjedi, no češće označuje mjesto gdje se nalazi središnjica nekoga društva ili se nalazi središnjica nekoga društva ili ustanove (npr. Sjedište Svjetske banke).ustanove (npr. Sjedište Svjetske banke).

Dakle:Dakle: Za večerašnju predstavu dobili Za večerašnju predstavu dobili

smo samo pomoćna smo samo pomoćna sjedalasjedala..

a:a: SjedišteSjedište Vlade i Sabora RH Vlade i Sabora RH

nalaze se na Markovu trgu u nalaze se na Markovu trgu u Zagrebu.Zagrebu.

Page 101: Jezični savjeti - sve vrste riječi

službeno / zvaničnoslužbeno / zvaničnoŠto je točno?Što je točno? Održani su Održani su službeni službeni

razgovori s predstavnicima razgovori s predstavnicima sindikata.sindikata.

ili:ili: Održani su Održani su zvanični zvanični

razgovori s predstavnicima razgovori s predstavnicima sindikata.sindikata.

Točno je:Točno je: Održani su Održani su službenislužbeni razgovori razgovori

s predstavnicima sindikata.s predstavnicima sindikata.

Zašto?Zašto? ZvaničanZvaničan ide u red onih ide u red onih

srpskih riječi koje su, poglavito srpskih riječi koje su, poglavito od 1918. godine, nastojale od 1918. godine, nastojale istisnuti odgovarajuću hrvatsku istisnuti odgovarajuću hrvatsku riječ. Ta je riječ u hrvatskom riječ. Ta je riječ u hrvatskom jeziku nepotrebna.jeziku nepotrebna.

Dakle:Dakle: Tek kad stigne Tek kad stigne

službeni dopis, moći službeni dopis, moći ćemo službeno i ćemo službeno i odgovoriti.odgovoriti.

Page 102: Jezični savjeti - sve vrste riječi

sprovesti / provestisprovesti / provestiŠto je točno?Što je točno? SproveliSproveli smo uredbu na smo uredbu na

temelju zakonske ovlasti.temelju zakonske ovlasti.

ili:ili: ProveliProveli smo uredbu na smo uredbu na

temelju zakonske ovlasti.temelju zakonske ovlasti.

Točno je:Točno je: ProveliProveli smo uredbu na smo uredbu na

temelju zakonske ovlasti.temelju zakonske ovlasti.

Zašto?Zašto? SprovestiSprovesti uvijek uključuje neku pratnju. uvijek uključuje neku pratnju.

Možemo sprovesti zarobljenika u zatvor, a i Možemo sprovesti zarobljenika u zatvor, a i pokojnika do groba.pokojnika do groba.

ProvestiProvesti pak znači pak znači vodeći pokazativodeći pokazati (provesti (provesti gosta kroz grad), gosta kroz grad), izvesti na putizvesti na put (provesti brod (provesti brod kroz Panamski kanal), kroz Panamski kanal), proboraviti na nekom proboraviti na nekom mjestumjestu (provesti praznike na moru) ili (provesti praznike na moru) ili oživotvoriti neku administrativnu odlukuoživotvoriti neku administrativnu odluku – – ProveliProveli smo uredbu na temelju zakonske ovlasti. smo uredbu na temelju zakonske ovlasti.

Page 103: Jezični savjeti - sve vrste riječi

strana / stranicastrana / stranica

Što je točno?Što je točno? Otvorite 20. Otvorite 20. stranustranu

časopisa!časopisa!

ili:ili: Otvorite 20. Otvorite 20.

stranicustranicu časopisa! časopisa!

Točno je:Točno je: Otvorite 20. Otvorite 20.

stranicu stranicu časopisa!časopisa!

Zašto?Zašto? StranaStrana može biti dio nekoga može biti dio nekoga

predmeta(npr. prednja strana, vanjska predmeta(npr. prednja strana, vanjska strana), strane svijeta su istok, zapad itd., strana), strane svijeta su istok, zapad itd., svatko ima dobrih i loših strana, a možete svatko ima dobrih i loših strana, a možete se i razletjeti na sve strane.se i razletjeti na sve strane.

StranicaStranica je list papira u knjizi, časopisu ili je list papira u knjizi, časopisu ili pak stranica geometrijskoga lika (npr. pak stranica geometrijskoga lika (npr. stranica trokuta).stranica trokuta).

Dakle:Dakle: Podatak ćeš pronaći Podatak ćeš pronaći

na 17. stranici.na 17. stranici. Okreni novu stranicu!Okreni novu stranicu!

Page 104: Jezični savjeti - sve vrste riječi

tučnjava / tučatučnjava / tuča

Što je točno?Što je točno? U U tučnjavitučnjavi su su

sudjelovali učenici viših sudjelovali učenici viših razreda.razreda.

ili:ili: U U tučituči su sudjelovali su sudjelovali

učenici viših razreda.učenici viših razreda.

Točno je:Točno je: U U tučnjavitučnjavi su sudjelovali su sudjelovali

učenici viših razreda.učenici viših razreda.

Zašto?Zašto? Tučnjava je fizički sukob ljudi Tučnjava je fizički sukob ljudi

koji se međusobno udaraju koji se međusobno udaraju šakama ili nekim predmetima.šakama ili nekim predmetima.

Tuča je pak smrznuta kiša, vrsta Tuča je pak smrznuta kiša, vrsta oborine koja se sastoji od oborine koja se sastoji od ledenih zrna.ledenih zrna.

Dakle:Dakle: TučaTuča je uništila ljetinu. Štete je uništila ljetinu. Štete

od od tučetuče vrlo su velike. vrlo su velike.

ali:ali: Netko je izazvao Netko je izazvao tučnjavutučnjavu. U. U

tučnjavitučnjavi su mu razbili nos. su mu razbili nos.

Page 105: Jezični savjeti - sve vrste riječi

učesnik / sudionikučesnik / sudionikŠto je bolje?Što je bolje? Ovo su Ovo su učesnici učesnici

izletničke karavane.izletničke karavane.

ili:ili: Ovo su Ovo su sudionici sudionici

izletničke karavane.izletničke karavane.

Bolje je:Bolje je: Ovo su Ovo su sudionici sudionici

izletničke karavane.izletničke karavane.

Zašto?Zašto? U hrvatskom jeziku riječ U hrvatskom jeziku riječ čestčest više se ne više se ne

upotrebljava u značenju upotrebljava u značenju diodio. Možemo je . Možemo je naći samo u nekim riječima, npr. naći samo u nekim riječima, npr. čestica čestica (zemljišna i gramatička) te (zemljišna i gramatička) te pričestpričest. Ostale riječi koje pokazuju da u . Ostale riječi koje pokazuju da u nečem imamo kakva udjela izvode se iz nečem imamo kakva udjela izvode se iz osnove riječi osnove riječi diodio..

Dakle:Dakle: Vrijednost Vrijednost dionicadionica je pala. je pala. DioničarDioničar je član je član

dioničarskog društva.dioničarskog društva. Ovo su Ovo su sudionicisudionici izletničke izletničke

karavane.karavane.

Page 106: Jezični savjeti - sve vrste riječi

u hotelu i oko hotela / u i oko hotelau hotelu i oko hotela / u i oko hotelaŠto je točno?Što je točno? Posadili smo cvijeće Posadili smo cvijeće

u hoteluu hotelu i i oko oko hotela.hotela.

ili:ili: Posadili smo cvijeće Posadili smo cvijeće

uu i i oko hotelaoko hotela..

Točno je:Točno je: Posadili smo cvijeće Posadili smo cvijeće u u

hoteluhotelu i i oko hotela.oko hotela.

Zašto?Zašto? Prijedlozi Prijedlozi uu i i okooko ne slažu se s ne slažu se s

istim padežom. istim padežom. U hoteluU hotelu je je lokativ, a lokativ, a oko hotelaoko hotela je je genitiv.U navedenim genitiv.U navedenim primjerima jedino se imenica primjerima jedino se imenica može zamijeniti zamjenicom.može zamijeniti zamjenicom.

Dakle:Dakle: Posadili smo cvijeće u Posadili smo cvijeće u

hotelu i oko hotela.hotelu i oko hotela.

ili:ili: Posadili smo cvijeće Posadili smo cvijeće u u

hotelu i oko njega.hotelu i oko njega.

Page 107: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ukazati / upozoritiukazati / upozoriti

Što je točno?Što je točno? UkazaliUkazali su nam na su nam na

posljedice.posljedice.

ili:ili: UpozoriliUpozorili su nas na su nas na

posljedice.posljedice.

Točno je:Točno je: UpozoriliUpozorili su nas na su nas na

posljedice.posljedice.

Zašto?Zašto? Glagol Glagol ukazatiukazati može se u može se u

hrvatskom zamijeniti glagolima hrvatskom zamijeniti glagolima kojima vrlo precizno možemo kojima vrlo precizno možemo izraziti misao. Npr. izraziti misao. Npr. pokazatipokazati, , upozoritiupozoriti, , iskazatiiskazati, , pružitipružiti, pa , pa i i upućivatiupućivati na što. na što.

Dakle:Dakle: PokazaliPokazali su nam put. su nam put. Pružili Pružili smo prvu smo prvu

pomoć.pomoć. Iskazali Iskazali smo počast.smo počast.

Page 108: Jezični savjeti - sve vrste riječi

ukus / okusukus / okus

Što je točno?Što je točno? Meso ima loš Meso ima loš ukusukus..

ili:ili: Meso ima loš Meso ima loš okusokus..

Točno je:Točno je: Meso ima loš Meso ima loš okusokus..

Zašto?Zašto? U hrvatskom jeziku U hrvatskom jeziku okus okus

je nešto što se može je nešto što se može osjetiti.osjetiti.

UkusUkus je shvaćanje je shvaćanje lijepoga, estetsko mjerilo.lijepoga, estetsko mjerilo.

Dakle:Dakle: Moj muž ukusno se Moj muž ukusno se

odijeva,ima dobar odijeva,ima dobar ukusukus.. Meso ima loš Meso ima loš okusokus, ,

lošega je okusa.lošega je okusa.

Page 109: Jezični savjeti - sve vrste riječi

uputa / uputstvo/ naputakuputa / uputstvo/ naputakŠto je točno?Što je točno? U kutiji se nalazi U kutiji se nalazi naputaknaputak kako se kako se

sastavlja namještaj.sastavlja namještaj.

ili:ili: U kutiji se nalazi U kutiji se nalazi uputstvouputstvo kako se kako se

sastavlja namještaj.sastavlja namještaj.

ili:ili: U kutiji se nalazi U kutiji se nalazi uputauputa kako se kako se

sastavlja namještaj.sastavlja namještaj.

Točno je:Točno je: U kutiji se nalazi U kutiji se nalazi naputak naputak kako se kako se

sastavlja namještaj.sastavlja namještaj. i:i: U kutiji se nalazi U kutiji se nalazi uputa uputa kako se kako se

sastavlja namještaj.sastavlja namještaj.

Zašto?Zašto? Riječi Riječi uputauputa i i naputaknaputak

pripadaju hrvatskom pripadaju hrvatskom leksičkom fondu, a leksičkom fondu, a uputstvouputstvo ne pripada. ne pripada.

Dakle, treba reći:Dakle, treba reći: Uz svaki proizvod naći Uz svaki proizvod naći

ćete ćete uputu / naputakuputu / naputak kako ga valja kako ga valja upotrebljavati.upotrebljavati.

Page 110: Jezični savjeti - sve vrste riječi

vani / vanvani / van

Što je točno?Što je točno? Bacio je loptu vani.Bacio je loptu vani.

ili:ili: Bacio je loptu van.Bacio je loptu van.

Točno je:Točno je: Bacio je loptu Bacio je loptu vanvan..

Zašto?Zašto? Za izricanje smjera Za izricanje smjera

treba upotrijebiti treba upotrijebiti vanvan, , a za izricanje mjesta a za izricanje mjesta vanivani..

Dakle:Dakle: Bacio je loptu Bacio je loptu vanvan..

ali:ali: Bio sam Bio sam vanivani..