Click here to load reader

Jezični savjeti - sve vrste riječi

 • View
  13.909

 • Download
  16

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Naslov: Jezični savjeti – sve vrste riječiAutorica: Sonja Delimar, prof. hrvatskog jezikaGimnazija „Fran Galović“ Koprivnica

Text of Jezični savjeti - sve vrste riječi

 • 1. Jezini savjeti
 • 2. Nives Opai
 • 3. bih / bi
  • to je tono?
  • Ja bih eljela.
  • ili:
  • Ja bi eljela.
  • Tono je:
  • Ja bih eljela.
  • Zato?
  • Oblici aorista glagola biti:
  • ja bih mi bismo
  • ti bi vi biste
  • on,ona,ono bi oni bi
  • Dakle,nije dobro:
  • Mi bi mijenjali plan.
  • Vi bi htjeli putovati.
  • nego:
  • Mi bismo mijenjali plan.
  • Vi biste htjeli putovati.
 • 4. biti e / bit e
  • to je tono?
  • Marko e biti na moru do subote.
  • ili
  • Biti e na moru do subote.
  • ili:
  • Bit e na moru do subote.
  • Tono je i:
  • Marko e biti na moru do subote.
  • i:
  • Bit e na moru do subote.
  • Zato?
  • Ako se glagolska enklitika u, e, e... u tvorbi futura I. nae ispred infinitiva, on ostaje nepromijenjen. Ako se infinitiv nae ispred te enklitike, otpada krajnje i u infinitivu.
  • Dakle,nije dobro:
  • Uivati e. Vratiti e se.
  • Nego:
  • Uivat e. Vratit e se.
 • 5. piemo zadanicu / piemo zadau
  • to je tono?
  • Sutra piemo kolsku zadanicu iz hrvatskoga.
  • ili:
  • Sutra piemo kolsku zadau iz hrvatskoga.
  • Tono je:
  • Sutra piemo kolsku zadau iz hrvatskoga.
  • Zato?
  • Zadanica je biljenica, teka u koju se piu kolske zadae, pismeni radovi.
  • Dakle:
  • Dovrite zadae i zatvorite zadanice !
 • 6. brodom / s brodom
  • to je tono?
  • Vonja s brodom bila je naporna.
  • ili:
  • Vonja brodom bila je naporna?
  • Tono je:
  • Vonja brodom bila je naporna.
  • Zato?
  • Ako instrumentalom izraavamo sredstvo , ne upotrebljavamo prijedlog s .
  • Dakle,nije dobro:
  • Vozimo se s vlakom. Vozimo se s tramvajem.
  • nego:
  • Vozimo se vlakom. Vozimo se tramvajem.
 • 7. koji / kojega
  • to je tono?
  • To je film koji svakako vrijedi vidjeti.
  • ili:
  • To je film kojeg svakako vrijedi vidjeti.
  • Tono je:
  • To je film koji svakako vrijedi vidjeti.
  • Zato?
  • Uz imenice mukoga roda koje znae to neivo nominativ i akuzativ oblikom se podudaraju.
  • Dakle, ne:
  • To je prijedlog kojega treba razmotriti.
  • nego:
  • To je prijedlog koji treba razmotriti. (NEIVO!)
  • Ali, dobro je:
  • To je ovjek kojega smo zaposlili. (IVO!)
 • 8. da / s namjerom da
  • to je bolje?
  • Uinio je to s namjerom da se istakne.
  • ili:
  • Uinio je to da se istakne.
  • Bolje je:
  • Uinio je to da se istakne.
  • Zato?
  • Spomenuta reenica ve je namjerna (radi ega?, zato?, s kojom svrhom?, s kojom namjerom) i to izrie namjerni veznik,u ovom sluaju da
  • Dakle, nije potrebno:
  • Seljaci iste korov s namjerom da pripreme zemlju za poljske radove.
  • Dostatno je:
  • Seljaci iste korov da pripreme zemlju za poljske radove.
 • 9. obzirom da / s obzirom na to da / s obzirom da
  • to je tono?
  • S obzirom da ste prekrili propis...
  • Obzirom da ste prekrili propis...
  • S obzirom na to da ste prekrili propis...
  • Tono je:
  • S obzirom na to da ste prekrili propis...
  • Zato?
  • Izriaj glasi: s obzirom na , no ako se objekt ne javlja (kao u navedenim primjerima), prije zavisne reenice ubacuje se to .
  • Dakle:
  • S obzirom na okolnosti, s obzirom na uvjete...
  • Ali:
  • S obzirom na to da ste prekrili propis...
 • 10. definitivno
  • to je dobro?
  • On je definitivno najpametniji uenik u razredu.
  • ili:
  • On je najpametniji uenik u razredu.
  • Dobro je:
  • On je najpametniji uenik u razredu.
  • Zato?
  • Sklopovi poput definitivno najpametniji nastali su oponaanjem engleskog jezika.
  • Prilog definitivno znai konano, zakljuno, zavrno,zauvijek (ne pristaje u spomenutu reenicu, to je tek uvezena potapalica)
  • Znai,ne treba rei ni:
  • To je bila definitivno loa odlika. (bolje: u svakom pogledu )
  • To definitivno nije moj izbor. (Bolje: nipoto )
 • 11. dizel-gorivo / dizelsko gorivo
  • to je bolje?
  • Poskupjelo je dizel-gorivo.
  • ili:
  • Poskupjelo je dizelsko gorivo.
  • Bolje je:
  • Poskupjelo je dizelsko gorivo.
  • Zato?
  • Ako u sklopu dviju imenica prva ostaje nesklonjiva, bolje je od nje nainiti pridjev kad je to mogue
  • Znai:
  • od bejzbol-palice bolja je bejzbolska palica ili palica za bejzbol,od lo-ulja bolje je loivo ulje ili ulje za loenje
  • Isto tako:
  • dizelski motor i dizelsko gorivo
 • 12. vaterpolo dvoboj / vaterpolski dvoboj
  • to je tono?
  • U nedjelju se odrava vaterpolski dvoboj izmeu Mladosti i Juga.
  • ili:
  • U nedjelju se odrava vaterpolo dvoboj izmeu Mladosti i Juga.
  • Tono je:
  • U nedjelju se odrava vaterpolski dvoboj izmeu Mladosti i Juga.
  • Zato?
  • Ako se od imenice moe uiniti pridjev, u hrvatskome je bolje izraziti se na taj nain. Ne treba oponaati konstrukcije stranih jezika.
  • Dakle:
  • vaterpolski dvoboj, vaterpolska utakmica, kao to je, uostalom, i nogometni dvoboj, nogometna utakmica.
 • 13. doneen / donesen
  • to je tono?
  • Juer je doneen novi zakon o radu.
  • ili:
  • Juer je donesen novi zakon o radu.
  • Tono je:
  • Juer je donesen novi zakon o radu.
  • Zato?
  • Glagol donijeti moe imati dva lika za glagolski pridjev trpni: stariji oblik donijet i danas uobiajen donesen . Oblik doneen ne ulazi u hrvatski standardni jezik.
  • Dakle, nije dobro rei:
  • Doneen je zakon.
  • nego:
  • Donesen je zakon.
  • Donesena je odluka.
 • 14. dva / dvaju (dvije / dviju)
  • to je tono?
  • Odrava se ahovski turnir dva grada.
  • ili:
  • Odrava se ahovski turnir dvaju gradova.
  • Tono je:
  • Odrava se ahovski turnir dvaju gradova.
  • Zato?
  • Brojevi su promjenljive rijei pa ih treba sklanjati. Genitiv broja dva glasi dvaju.
  • Dakle:
  • Prijateljska utakmica dvaju klubova pamtit e se po sjajnim zgodicima.
  • Predstavnici dviju zemalja potpisali su sporazum.
 • 15. jedanputa / jedanput
  • to je tono?
  • Jedanputa smo bili u Crikvenici.
  • ili:
  • Jedanput smo bili u Crikvenici.
  • Tono je:
  • Jedanput smo bili u Crikvenici.
  • Zato?
  • Uz redne brojeve, zamjenice i uz izraz jedan jedini upotrebljava se put , npr. prvi put, svaki put, jedan jedini put.
  • I uz jedan dobro je upotrijebiti put, a ne dvojinu puta . (jedanput)
  • Dakle:
  • Jedanput smo posjetili Opatiju i odluili smo doi jo koji put.
 • 16. sve / svih
  • to je tono?
  • Pozdravljam sve u studiju.
  • ili:
  • Pozdravljam svih u studiju.
  • Tono je:
  • Pozdravljam sve u studiju.
  • Zato?
  • Zato to akuzativ neodreene zamjenice svi glasi: sve .
  • Podsjetimo se: svi, svih, svima, sve itd.
  • Dakle,ne:
  • Svih vas vidim.
  • Svih nas je razoarao .

Search related