9
SMK Dato Sri Amar DiRaja www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 1 Cadangan Jawapan KBAT 1. Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak bertamadun di dunia moden hari ini? i. Tidak berperikemanusiaan ii. Tidak bermoral iii. Tersisih daripada kemajuan dan teknologi iv. Buta huruf v. Berfikiran sempit vi. Suka berperang vii. Tingkah laku ganas viii. Mundur teknologi 2. Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda Negara kita dapat meningkatkan kegemilangan tamadun bangsa? i. Berpengetahuan ii. Berkemahiran ICT iii. Bersatu padu iv. Bersemangat patriotik v. Berdaya saing vi. Kreatif vii. Inovatif viii. Bermoral tinggi ix. Jati diri tinggi x. Menyebar luas ilmu xi. Memelihara tamadun bangsa 3. Apakah ciri-ciri warganegara yang berupaya mengekalkan kesinambungan tamadun bangsa? i. Berilmu pengetahuan ii. Berkemahiran tinggi iii. Berfikiran kreatif iv. Berfikiran inovatif v. Berbudaya R&D vi. Bersatu padu vii. Bersemangat patriotik viii. Berdaya saing tinggi ix. Berfikiran futuristik x. Setia kepada raja dan Negara 4. Bagaimanakah anda dapat memanfaatkan karya Sun Tzu, The Art of War untuk mencapai kecemerlangan diri? i. Strategi menangani musuh ii. Taktik dlm urusan perniagaan iii. Menjadi seorang yang tabah iv. Menjadi seorang yang tegas v. Membentuk disiplin diri vi. Memupuk semangat juang vii. Memupuk daya saing viii. Semangat cinta pada diri ix. Berani mengahadapi cabaran 5. Mengapakah tindakan perluasan kuasa dikutuk oleh warga dunia pada masa kini? i. Melanggar hak asasi manusia ii. Memusnahkan harta benda iii. Mengelakkan kematian iv. Mengelakkan kemusnahan alam v. Mengelakkan persaingan senjata vi. Tidak menghormati kedaulatan Negara lain vii. Tidak mewujudkan kesejahteraan 6. Negara kita sedang melaksanakan transformasi dalam system pendidikan Negara untuk mewujudkan system pendidikan bertaraf dunia. Beri cadangan anda bagi merealisasikan hasrat tersebut. i. Semua sekolah bertaraf asrama penuh ii. Prasarana sukan yang lengkap iii. Prasarana kelas yang lengkap iv. Pengajaran berasaskan ICT 7. Bagaimanakah falsafah hidup membantu anda menjadi seorang yang berjaya? i. Panduan mencapai matlamat ii. Mendisiplinkan diri iii. Ciri-ciri hidup yang berprinsip iv. Menjadi pegangan hidup v. Menunjukkan kematangan berfikir vi. Tidak mudah dipengaruhi orang lain

Jawapan KBAT. Cg Sarah

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Jawapan KBAT. Cg Sarah

SMK Dato Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 1

Cadangan Jawapan KBAT

1. Apakah ciri-ciri masyarakat yang tidak

bertamadun di dunia moden hari ini?

i. Tidak berperikemanusiaan

ii. Tidak bermoral

iii. Tersisih daripada kemajuan dan

teknologi

iv. Buta huruf

v. Berfikiran sempit

vi. Suka berperang

vii. Tingkah laku ganas

viii. Mundur teknologi

2. Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi

muda Negara kita dapat meningkatkan

kegemilangan tamadun bangsa?

i. Berpengetahuan

ii. Berkemahiran ICT

iii. Bersatu padu

iv. Bersemangat patriotik

v. Berdaya saing

vi. Kreatif

vii. Inovatif

viii. Bermoral tinggi

ix. Jati diri tinggi

x. Menyebar luas ilmu

xi. Memelihara tamadun bangsa

3. Apakah ciri-ciri warganegara yang berupaya

mengekalkan kesinambungan tamadun

bangsa?

i. Berilmu pengetahuan

ii. Berkemahiran tinggi

iii. Berfikiran kreatif

iv. Berfikiran inovatif

v. Berbudaya R&D

vi. Bersatu padu

vii. Bersemangat patriotik

viii. Berdaya saing tinggi

ix. Berfikiran futuristik

x. Setia kepada raja dan Negara

4. Bagaimanakah anda dapat memanfaatkan

karya Sun Tzu, The Art of War untuk mencapai

kecemerlangan diri?

i. Strategi menangani musuh

ii. Taktik dlm urusan perniagaan

iii. Menjadi seorang yang tabah

iv. Menjadi seorang yang tegas

v. Membentuk disiplin diri

vi. Memupuk semangat juang

vii. Memupuk daya saing

viii. Semangat cinta pada diri

ix. Berani mengahadapi cabaran

5. Mengapakah tindakan perluasan kuasa dikutuk

oleh warga dunia pada masa kini?

i. Melanggar hak asasi manusia

ii. Memusnahkan harta benda

iii. Mengelakkan kematian

iv. Mengelakkan kemusnahan alam

v. Mengelakkan persaingan senjata

vi. Tidak menghormati kedaulatan Negara

lain

vii. Tidak mewujudkan kesejahteraan

6. Negara kita sedang melaksanakan transformasi

dalam system pendidikan Negara untuk

mewujudkan system pendidikan bertaraf

dunia.

Beri cadangan anda bagi merealisasikan hasrat

tersebut.

i. Semua sekolah bertaraf asrama penuh

ii. Prasarana sukan yang lengkap

iii. Prasarana kelas yang lengkap

iv. Pengajaran berasaskan ICT

7. Bagaimanakah falsafah hidup membantu anda

menjadi seorang yang berjaya?

i. Panduan mencapai matlamat

ii. Mendisiplinkan diri

iii. Ciri-ciri hidup yang berprinsip

iv. Menjadi pegangan hidup

v. Menunjukkan kematangan berfikir

vi. Tidak mudah dipengaruhi orang lain

Page 2: Jawapan KBAT. Cg Sarah

KBAT dalam Sejarah SMK Dato’ Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 2

8. Bagaimanakah anda menyahut cabaran

keenam Wawasan 2020 iaitu masyarakat yang

maju dan bersaintifik?

i. Penguasaan ilmu pengetahuan

ii. Budaya ilmu menjana produktiviti

iii. Amalan kreatif

iv. Budaya inovatif

v. Menggunakan teknologi terkini

vi. Menguasai kemahiran ICT

vii. Semangat inkuiri tinggi

viii. Keberanian mencuba

ix. Bersifat daya saing

x. Gigih

xi. Bertanggungjawab

9. Negara kita sedang melaksanakan transformasi

dalam system pentadbiran Negara.

Apakah tujuan transformasi pentadbiran

tersebut dilaksanakan?

i. Pentadbiran yang cekap dan sistematik

ii. Mengurangkan birokrasi

iii. Menghapuskan jenayah

iv. Menghapuskan rasuah

v. Memupuk perpaduan rakyat

vi. Menjaga kebajikan rakyat

vii. Perkhidmatan yang cepat

viii. Memudahkan urusan rakyat

10. Sebagai warganegara Malaysia yang

bertanggungjawab, mengapakah anda mesti

mematuhi prinsip keempat Rukun Negara iaitu

kedaulatan undang-undang?

i. Memastikan Negara aman

ii. Mengelakkan huru-hara

iii. Menjamin kemakmuran

iv. Kehidupan berdisiplin

v. Mengelakkan pertelingkahan

vi. Memantapkan perpaduan

vii. Kehidupan teratur

viii. Negara stabil

ix. Pembangunan dapat dilaksanakan

11. Bagaimanakah anda mengambil iktibar

daripada peningkatan tamadun China untuk

mencapai kecemerlangan diri?

i. Bersikap inovatif

ii. Berkemahiran tinggi

iii. Meningkatkan ilmu pengetahuan

iv. Meneroka bidang baru

v. Berdaya saing

vi. Bersifat gigih

vii. Mempunyai semangat ingin tahu

viii. Bersifat saintifik

ix. Mempunyai kreativiti

x. Berfikiran futuristik

12. Apakah ciri-ciri masyarakat yang menyumbang

kepada kegemilangan sesebuah tamadun?

i. Masyarakat yang kreatif

ii. Masyarakat yang inovatif

iii. Berfikiran terbuka

iv. Mementingkan ilmu

v. Bersifat daya saing

vi. Berfikiran futuristik

vii. Bersemangat patriotik

viii. Hidup bersatu padu

ix. Bersifat dinamik

x. Berkepimpinan wibawa

xi. Berani menanggung risiko

xii. Berdisiplin tinggi

xiii. Jati diri yang kukuh

13. Malaysia mempunyai pelabuhan-pelabuhan

bertaraf antarabangsa seperti West Port, Pasir

Gudang dan Tanjung Pelepas.

Bagaimanakah untuk meningkatkan daya saing

pelabuhan-pelabuhan di Negara kita supaya

menjadi pelabuhan perdagangan antarabangsa

terpenting?

i. Pelabuhan yang dalam

ii. Kemudahan pelabuhan yang lengkap

iii. Pelabuhan yang moden

iv. Teknologi moden

v. Pengurusan pelabuhan yang cekap

vi. Politik yang stabil

vii. Kepimpinan berwibawa

viii. Kemudahan prasarana

Page 3: Jawapan KBAT. Cg Sarah

KBAT dalam Sejarah SMK Dato’ Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 3

14. Malaysia menduduki tangga ke-18 dalam

perdagangan antarabangsa dunia.

Beri cadangan anda untuk meningkatkan

perdagangan antarabangsa Negara kita.

i. Meningkatkan kualiti barangan

Malaysia

ii. Menyediakan prasarana pelabuhan

iii. Kadar cukai yang menarik

iv. Tenaga kerja mahir

v. System komunikasi moden

vi. Pemodenan teknologi

vii. Jaringan perdagangan antarabangsa

yang luas

viii. Dasar ekonomi bebas

ix. Politik yang stabil

x. Rakyat yang bersatu padu

15. Pada pendapat anda, mengapakah sifat saling

bermaafan perlu diamalkan dalam kehidupan

seharian?

i. Mewujudkan keamanan

ii. Menjamin kesejahteraan hidup

iii. Nilai yang baik

iv. Mengelakkan permusuhan

v. Mengukuhkan persahabatan

vi. Menghapuskan perasaan dendam

16. Nyatakan konsep hijrah yang telah anda

amalkan dalam kehidupan seharian untuk

mencapai kecemerlangan diri.

i. Mengamalkan hidup bersatu padu

ii. Mementingkan keamanan

iii. Mengukuhkan persaudaraan

iv. Mementingkan ilmu

v. Menghormati pemimpin

vi. Kesediaan berkorban

vii. Bertolak ansur

17. Pada pendapat anda, apakah nilai-nilai hidup

masyarakat Madinah yang patut diamalkan

oleh masyarakat Malaysia bagi merealisasikan

gagasan 1Malaysia?

i. Bersatu padu

ii. Mematuhi perlembagaan

iii. Rela berkorban

iv. Hidup bersaudara

v. Menolak amalan riba

vi. Bersama mempertahankan

keselamatan Negara

vii. Saling menghormati

viii. Kebebasan beragama

ix. Mentaati pemimpin

18. Pada pendapat anda, apakah bentuk tipu daya

dunia yang patut anda jauhi?

i. Materialistik

ii. Individualistik

iii. Menolak adab dan tatasusila

iv. Kehidupan bebas

v. Mati nilai kemanusiaan

vi. Menolak undang-undang

19. Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia

mampu menjadi hub-pendidikan dunia

sebagaimana kerajaan Abbasiyah?

i. Tenaga pendidik pakar

ii. Prasarana pendidikan lengkap

iii. Budaya ilmu dalam kehidupan

iv. Pendemokrasian pendidikan

v. Program berkembar dengan universiti

luar terkemuka

vi. Kualiti kurikulum bertaraf dunia

vii. Kurikulum memenuhi keperluan dunia

pekerjaan

20. Pada pendapat anda, bagaimanakah dakwah

Islam disampaikan pada zaman sekarang?

i. Melalui penulisan buku dan risalah

ii. Rancangan televisyen

iii. Melalui blog dan laman sesawang

iv. Aktiviti keagamaan masyarakat

v. Melalui institusi keagamaan seperti

surau dan masjid

vi. Melalui pendakwah

Page 4: Jawapan KBAT. Cg Sarah

KBAT dalam Sejarah SMK Dato’ Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 4

21. Bagaimanakah system ekonomi Islam

dilaksanakan di Negara kita?

i. Menggalakkan rajin bekerja

ii. Mencari rezeki yang halal

iii. Melarang perbuatan mengemis

iv. Menggalakkan berdagang

v. Mengamalkan unsur-unsur yang halal

semasa berurus niaga

vi. Melarang amalan riba, penindasan dan

penipuan

vii. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti

berjimat cermat

viii. Berusaha bersungguh-sungguh

ix. Mengeluarkan zakat

x. Memberi sedekah

xi. Mengamalkan akad dalam jual beli

xii. Mengawal system perbankan Islam

22. Bagaimanakah anda boleh menerapkan nilai-

nilai Islam dalam perdagangan?

i. Mendapat kebenaran halal

ii. Gigih

iii. Jujur

iv. Tidak menindas

v. Bertolak ansur

vi. Berjimat cermat

vii. Menolak riba

viii. Melakukan akad dlm urus niaga

ix. Bersedekah

x. System perbankan Islam

23. Malaysia amat terkenal dengan bangunan

bercirikan Islam. Buktikan.

i. Daya Bumi

ii. Pusat Islam

iii. Muzium Kesenian Islam

iv. Masjid Negara

v. Bangunan Putra Perdana, Putrajaya

vi. Istana Kehakiman, Putrajaya

vii. Istana Negara

viii. Menara CIMB, KL

24. Mengapakah pekerja perlu menubuhkan

Kesatuan sekerja?

i. Mengelakkan penindasan

ii. Bersatu dalam perjuangan

iii. Menjaga kebajikan

iv. Mendapat gaji yang setimpal

v. Mengawal harga barangan

vi. Perjuangan menjadi kuat

vii. Menyatukan golongan pekerja

25. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara

untuk mengelakkan Zaman Gelap di Negara

kita?

i. Rakyat bersatu padu

ii. Politik stabil

iii. Berpengetahuan tinggi

iv. Berkemahiran teknologi

v. Suasana aman

vi. Taraf hidup rakyat tinggi

vii. Pemimpin berwibawa

viii. Bersifat toleransi

ix. Ekonomi kukuh

x. Pertahanan kuat

26. Zaman Renaissance membuktikan lahirnya

manusia yang menguasai pelbagai kemahiran.

Pada pendapat anda, bagaimanakah untuk

melahirkan generasi Malaysia seperti tersebut?

i. Mengamalkan pendidikan sepanjang

hayat

ii. Menguasai kemahiran teknologi terkini

iii. Kurikulum pendidikan bersifat holistic

iv. Penekanan kepada sekolah teknik dan

vokasional

v. Penekanan kemahiran berfikir aras

tinggi

vi. Galakan pemikiran kreatif

vii. Menggalakkan penghasilan inovasi

viii. Memperbanyak penubuhan sekolah

seni

ix. Memperbanyak penubuhan sekolah

sukan

Page 5: Jawapan KBAT. Cg Sarah

KBAT dalam Sejarah SMK Dato’ Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 5

27. Daya kreativiti, semangat inovatif, dan

kegiatan keusahawanan menjadi pemangkin

kepada kemajuan bidang perindustrian di

Eropah pada kurun ke-18.

Apakah persiapan anda untuk menyahut

cabaran tersebut?

i. Bersatu padu

ii. Berjiwa bebas dan tenteram

iii. Bersifat terbuka

iv. Berkeyakinan diri

v. Bangga dengan apa-apa yang dicapai

vi. Tabah menghadapi pelbagai masalah

vii. Mengangkat martabat bangsa dan

Negara di persada dunia

viii. Bermoral dan beretika

ix. Berbudaya unggul

x. Kepatuhan kepada agama

xi. Berilmu pengetahuan

xii. Berbudaya penyayang

xiii. Kreatif

xiv. Inovatif

xv. Berkemahiran tinggi

28. Mengapakah orang Melayu patut

mengkomersialkan sektor pertanian

tradisional?

i. Pendapatan lebih besar

ii. Penggunaan teknologi tinggi

iii. Pasaran luas

iv. Pengkhususan kerja berlaku

v. Menjadikan pertanian sebagai sector

perniagaan

vi. Menggunakan tanah secara optimum

29. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,

mengapakah tanaman komersial lebih

tertumpu di kawasan pantai Barat semasa

penjajahan British?

i. Mempunyai kemudahan infrastruktur

seperti jalan kereta api

ii. Mempunyai kemudahan pelabuhan

iii. Pusat pentadbiran

iv. Pusat pengumpulan bahan mentah

v. Kemudahan institusi kewangan

vi. Tanah yang subur

vii. Tumpuan buruh asing

viii. Galakan British

ix. Wujud kilang memproses hasil

pertanian

30. Mengapakah orang tempatan sukar mendapat

pinjaman kewangan di bank semasa

penjajahan British?

i. Kesukaran prosedur

ii. Masalah bahasa

iii. Tiada cagaran

iv. Dasar british yang mengutamakan

pelabur Eropah

v. Ekonomi tradisional tidak memerlukan

modal yang besar

31. Pada pendapat anda, bagaimanakah orang

Melayu boleh menangani dasar British yang

mengekalkan orang Melayu sebagai petani?

i. Mempunyai modal

ii. Mempunyai kemahiran

iii. Kemajuan teknologi

iv. Berilmu pengetahuan terkini

v. Berfikiran terbuka

vi. Berdaya saing

vii. Menolak dasar dengan tegas

viii. Pemimpin berkaliber

ix. Bersatu padu

32. Mengapakah pembentukan Bandar baharu

tidak menguntungkan orang Melayu?

i. Tinggal di luar Bandar

ii. Pendidikan rendah

iii. Peluang pekerjaan kurang

iv. Terpinggir daripada pembangunan

v. Dasar pecah dan perintah British

vi. Kekal dengan ekonomi tradisional

vii. Terikat dengan adat

viii. Tiada kemahiran

Page 6: Jawapan KBAT. Cg Sarah

KBAT dalam Sejarah SMK Dato’ Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 6

33. Bagaimanakah pengenalan birokrasi Barat di

negeri-negeri Melayu menggugat system

pentadbiran tradisional?

i. Kuasa sultan dikurangkan

ii. Pembesar kehilangan pengaruh

iii. Urusan cukai diambil alih oleh British

iv. Undang-undang tradisional terhapus

v. Pertahanan diambil alih oleh polis

34. Pada pendapat anda, mengapakah gerakan

nasionalisme di Indonesia Berjaya mencapai

matlamat kemerdekaan pada tahun 1945?

i. Pemimpin berwibawa

ii. Semangat nasionalisme yang kuat

iii. Rakyat bersatu padu

iv. Sikap rakyat yang sanggup berkorban

v. Keberanian rakyat yang tinggi

vi. Peranan media massa meniup

semangat kebangsaan

35. Apakah nilai yang boleh diambil daripada

perjuangan golongan nasionalis di Asia

Tenggara?

i. Semangat kental

ii. Keberanian rakyat

iii. Pengorbanan tinggi

iv. Perpaduan rakyat

v. Kebijaksanaan pemimpin

vi. Sifat kepimpinan berwibawa

vii. Berilmu pengetahuan

viii. Setia kepada Negara

ix. Penggunaan pelbagai strategi

36. Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada

gerakan nasionalisme di Filipina.

i. Pemimpin berwibawa penentu

kejayaan perjuangan

ii. Pemimpin dan rakyat perlu bersatu

iii. Perlu kekuatan senjata

iv. Keberanian yang tinggi

v. Pengetahuan yang tinggi

vi. Strategi yang baik

vii. Pertubuhan politik yang mantap

37. Mengapakah golongan nasionalisme

menggunakan akhbar untuk meniup semangat

kebangsaan?

i. Keluaran setiap hari

ii. Harga murah

iii. Penggunaan tulisan jawi

iv. Melaporkan isu semasa

v. Mudah didapati

vi. Boleh dibaca secara santai

38. Apakah faedah menyertai pelbagai persatuan

di sekolah?

i. Latihan kepimpinan

ii. Memupuk kerjasama

iii. Memupuk perpaduan

iv. Mengasah kemahiran komunikasi

v. Aktiviti masa lapang yang berfaedah

vi. Kemahiran kerja berpasukan

vii. Meningkatkan disiplin diri

39. Jika anda menjadi pengasas sebuah

pertubuhan politik, apakah usaha anda untuk

menjadikannya sebuah pertubuhan politik

yang kuat?

i. Mendapatkan ramai ahli

ii. Menyatukan ahli

iii. Mengukuhkan kewangan

iv. Menentukan matlamat

v. Bekerja keras mencapai visi

vi. Bersifat patriotik

vii. Menjaga kebajikan ahli

viii. Menolak kerjasama kuasa asing

40. Memelihara kemerdekaan Negara ialah

tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia.

Bagaimanakah anda melaksanakan

tanggungjawab tersebut?

i. Menjadi rakyat yang berjiwa patriotik

ii. Memajukan Negara

iii. Mengamalkan hidup bersatu padu

iv. Menjadi kebanggan Negara

v. Sanggup berkorban untuk kedaulatan

Negara

vi. Mematuhi undang-undang

vii. Merealisasikan Wawasan 2020

Page 7: Jawapan KBAT. Cg Sarah

KBAT dalam Sejarah SMK Dato’ Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 7

41. Apakah cadangan anda bagi memupuk

semangat cinta akan Negara dalam kalangan

rakan sekolah anda?

i. Menghormati lambang Negara

ii. Menyanyikan lagu Negaraku dengan

penuh semangat

iii. Mengibarkan Jalur Gemilang

iv. Menghayati prinsip Rukun Negara

v. Menghormati raja dan pemimpin

vi. Membeli barang buatan Malaysia

vii. Berbangga sebagai rakyat Malaysia

viii. Mengadakan sudut tokoh

ix. Lawatan ke muzium

42. Pada pendapat anda, bagaimanakah hasrat

membentuk Negara dan bangsa berteraskan

konsep 1Malaysia boleh dicapai?

i. Pelaksanaan pendidikan kebangsaan

ii. Pengamalan kebudayaan kebangsaan

iii. Penggunaan Bahasa Melayu sebagai

Bahasa kebangsaan

iv. Semangat bergotong-royong

v. Kegiatan sukan

vi. PLKN

vii. Amalan ziarah menziarahi

43. Mengapakah kemenangan Parti Perikatan

dalam pihanraya mengubah sejarah Negara

kita?

i. Kabinet dibentuk

ii. Usaha ke arah kemerdekaan

dipercepat

iii. Pemimpin tempatan mengambil alih

pentadbiran

iv. Pelaksanaan system demokrasi

44. Apakah ciri-ciri kepimpinan yang patut

dicontohi daripada pemimpin rombongan

kemerdekaan Negara?

i. Kebijaksanaan

ii. Kewibawaan

iii. Bertolak ansur

iv. Kesabaran

v. Kepimpinan

vi. Mengutamakan rundingan

45. Sebagai warganegara yang berjiwa patriotik,

apakah yang boleh anda sumbangkan jika

Negara menghadapi ancaman konfrontasi?

i. Bersatu padu mempertahankan

kedaulatan

ii. Memberi bantuan seeprti kewangan

iii. Menganggotai pasukan sukarela

iv. Sanggup berkorban demi Negara

v. Memberi maklumat kehadiran musuh

vi. Menyokong tindakan kerajaan

46. Tindakan Negara luar mencampuri urusan

Negara kita terutamanya mengenai penubuhan

Malaysia adalah tidak wajar.

Berikan pendapat anda untuk menyokong

pernyataan tersebut.

i. Perlu menghormati Negara lain

ii. Hak setiap Negara menentukan hala

tuju sendiri

iii. Tidak menghormati hak asasi manusia

iv. Perlu mempunyai sikap diplomatik

47. Pada pendapat anda, mengapakah Negara kita

mengadakan pilihan raya?

i. Melibatkan rakyat dalam proses

pemilihan pemimpin

ii. Mwujudkan pemerintahan yang cekap

iii. Termaktub dalam Perlembagaan

iv. Hak rakyat untuk bersuara

v. Menjamin kecekapan kerajaan

48. Mengapakah lambang-lambang Negara

penting kepada Negara kita?

i. Lambang kemegahan penduduk

ii. Lambang rasmi Negara

iii. Identiti sesebuah Negara

iv. Symbol perpaduan

v. Lambang kedaulatan Negara

vi. Pemangkin semangat patriotik di

kalangan rakyat

Page 8: Jawapan KBAT. Cg Sarah

KBAT dalam Sejarah SMK Dato’ Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 8

49. Mengapakah semua Negara di dunia

mempunyai bendera kebangsaan?

i. Menimbulkan rasa bangga terhadap

Negara

ii. Tanda ketaatan kepada raja dan

Negara

iii. Mnjadi rakyat yang lebih patriotic

iv. Symbol perpaduan

v. Mendidik sikap tanggungjawab

menghormati bendera

vi. Lambang kemegahan

vii. Identiti sesebuah Negara

viii. Symbol Negara berdaulat

50. Pada pandangan anda, apakah kesan

pelaksanaan pembahagian kuasa dalam

pentadbiran kerajaan persekutuan?

i. Kecekapan pentadbiran

ii. Mengelakkan pemusatan kuasa

iii. Menjamin keadilan pentadbiran

iv. Pentadbiran menjadi telus

v. Menjamin keamanan Negara

vi. Mengurangkan kos pentadbiran

vii. Mengukuhkan integrasi nasional

51. Apakah tanggungjawab anda untuk

memajukan Negara?

i. Membeli barang buatan Malaysia

ii. Manjadi pekerja berpengetahuan

iii. Menjamin keamanan Negara

iv. Mempromosi barangan Malaysia

v. Mempromosi pelancongan Negara

vi. Hidup bersatu padu

52. Bagaimanakah anda sebagai warganegara

mengamalkan prinsip Rukun Negara?

i. Setia kepada raja dan Negara

ii. Mematuhi Perlembagaan

iii. Mengamalkan hidup aman

iv. Bertatasusila

v. Mengamalkan nilai-nilai murni

vi. Saling menghormati

vii. Saling menyayangi

viii. Hidup bersatu padu

ix. Mengamalkan sikap toleransi

53. Bagaimanakah pendidikan di Negara kita

mampu melahirkan insan yang seimbang dari

segi jasmani, emosi, rohani dan intelek seperti

hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan?

i. Pembangunan fizikal melalui sukan

ii. Penerapan nilai-nilai murni dalam

setiap mata pelajaran

iii. Pemupukan sifat kepimpinan melalui

aktiviti kokurikulum

iv. Mencintai alam sekitar dalam mp

geografi

v. Membangunkan semangat sukarela

dalam mp sivik dan kenegaraan

54. Dalam pelaksanaan transformasi ekonomi,

kerajaan turut memberi bantuan kepada

rakyat bagi menjamin kesejahteraan hidup.

Nyatakan bantuan tersebut.

i. BR1M

ii. Bantuan Lesen 1Malaysia

iii. Bantuan Khas Awal Persekolahan

iv. Teksi Rakyat 1Malaysia

v. Klinik Rakyat 1Malaysia

vi. Rebat telefon pintar

vii. Perumahan Rakyat 1Malaysia

55. Bagaimanakah langkah-langkah pembangunan

social tersebut mampu mencapai matlamat

perpaduan?

i. Menggunakan bahasa yang sama

ii. Menanam perasaan kekitaan

iii. Melahirkan sikap tolak ansur

iv. Mengamalkan budaya yang sama

v. Mengukuhkan perpaduan

vi. Memupuk identiti kebangsaan sejak

kecil lagi.

56. Sebagai pemimpin masa depan, cadangkan

system pendidikan yang mampu melahirkan

warganegara bertaraf dunia?

i. Penekanan pemikiran kritis dan kreatif

ii. Mencungkil bakat dan inovasi

iii. Bersifat holistic

iv. Berkeyakinan tinggi

v. Pemikiran global

Page 9: Jawapan KBAT. Cg Sarah

KBAT dalam Sejarah SMK Dato’ Sri Amar DiRaja

www.sarahcikgusejarah.blogspot.com Page 9

vi. Berdaya saing tinggi

vii. Pemikiran global

viii. Mengurangkan peperiksaan awam

57. Apakah tanggungjawab anda sebagai pelajar

dalam merealisasikan Wawasan 2020?

i. Merealitikan Wawasan 2020

ii. Menyahut Sembilan cabaran

iii. Terlibat dalam pengisian wawasan

iv. Mengekalkan kemajuan Negara

Malaysia

v. Berinovasi

vi. Kreatif

vii. Berdisiplin

viii. Mengamalkan nilai-nilai murni

ix. Bersifat penyayang

x. Hidup bersatu padu

xi. Mematuhi undang-undang

58. Pada pendapat anda, apakah kualiti

warganegara yang mampu menghadapi

cabaran Wawasan 2020?

i. Bersatu padu

ii. Bersikap terbuka

iii. Berkeyakinan tinggi

iv. Bangga dengan apa yang dicapai

v. Bermoral dan beretika

vi. Berbudaya unggul

vii. Maju dan saintifik

viii. Berbudaya penyayang

ix. Kreatif

x. Inovatif

59. Hubungan Malaysia dengan Negara lain telah

banyak memberi keuntungan kepada Negara

kita. Buktikan.

i. Memelihara kesemalatan rakyat dan

Negara

ii. Memelihara kepentingan nasional

iii. Mengekalkan kedaulatan Negara

iv. Mengukuhkan pertahanan

v. Meluaskan pasaran

vi. Mengamalkan pasaran bebas

vii. Membina rangkaian perdagangan

viii. Menjalin kerjasama pendidikan

ix. Menggalakkan pelaburan asing

x. Memajukan prasarana dalam Negara

Semoga Berjaya..