Jak pom³c dziecku nie straci‡ wewn™trznego superbohatera

 • View
  315

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Jak pom³c dziecku nie straci‡ wewn™trznego superbohatera

 • Jak pomc dziecku nie straci wewntrznego superbohatera?

 • Zaczerpnij inspiracje, jak pomc dziecku wzmacnia jego mocne strony i budowa

  adekwatn samoocen

 • 3SUPERBOHATER Kim lub czym jest? W czym mona by superbohaterem? Czy superbohater musi umrze? O paradoksie superbohatera-superzera O co chodzi z tam izolacyjn?

  SUPERMOCE I SUPERSBOCI Jak wyledzi mocne strony dziecka? Jak i gdzie ich szuka? O czym mwi sabe strony dziecka?

  SIOWNIA SUPERBOHATERA 15 treningw praktyczne wskazwki jak wzmacnia mocne strony i dziecka i pomc mu budowa pozytywn samoocen

  Przebieg wykadu

 • 4Superbohater to istota owyjtkowych cechach iumiejtnociach, ktrych nie maj inni superbohaterowie.

  Superbohater czyli kto?

 • 5Naturalne supermoce1. Inteligencja przyrodnicza2. Inteligencja jzykowa3. Inteligencja logiczno-matematyczna4. Inteligencja wizualno-przestrzenna5. Inteligencja ruchowa6. inteligencja refleksyjna (intrapersonalna)7. Inteligencja spoeczna (interpersonalna)8. Inteligencja muzyczna

  Kady superbohater posiada MIX SUPERMOCY, tylko niektrzy posiadaj wybitne uzdolnienia w ktrym kierunku.

 • 6W czym mona by wyjtkowym? w sposobie mylenia w sposobie dziaania w sposobie wchodzenia w relacje

  Talenty wg Instytutu Gallup'a

  Mix supermocy talenty wg Gallup'a

 • 7Kreatywnona poziomie geniuszu

  Znajdowanie wielu niestandardowych rozwiza dla jednego problemu

  Czy wyjtkowo musi umiera?

  5-latki 98%

  Od 8 do 10 lat 32%

  15-latkowie 10%

  Powyej 25 lat - 2%

 • 8Kiedy doroniesz chc eby by szczliwy isamodzielny, eby mia odwag broni

  swojego zdania i niezalenociale teraz sied cicho i rb co ka...

  Paradoks superbohatera-superzera

  *) Ups! Powtarzanie czego jest treningiem jakiej czynnoci, zachowania lub reakcji...

 • 9 Osonka mielinowa i jej pracowite oligodendrocyty; klska urodzaju Einsteina Uczenie si silnie wie si z emocjami iwasnym dowiadczeniem Uczenie odbywa si w sposb skokowy

  Autostrada uczenia si

 • SUPERMOCE I SUPERSABOCI

  Jak odkry supermoce?Co zrobi ze sabociami?

 • 11

  Moliwe drogi do rozpoznania zdolnoci i predyspozycji

  Diagnozowanienp. 8 rodzajw inteligencji Gardnera, test Instytutu Gallupa (pow. 10 r..)PasjeMwi o wewntrznych potrzebach i sposobach na osignicie satysfakcji.ObserwowanieSukcesy dziecka i rzeczy przychodzcychmu z atwociDociekanieSzukanie informacji o motywacji

  (np. 5xDlaczego? Dlaczego to lubisz?Po co? Co ci to daje?)

  O! Supermocy! Gdziee ty?

 • 12

  Wiele problemw wynika zwyjtkowych potrzeb inieumiejtnoci zaspokojenia ich bez naruszania granic

  PrzykadTalent: komunikatywnoPotrzeba: wyraania siSabo: gadatliwoWyzwanie: umoliwienie innymzrozumienia i podaniaza wypowiedzi (spoecznyaspekt wpywu na innych)

  Mocna strona saboci

 • SIOWNIA SUPERBOHATERA

  15 treningw

 • 14

  Trening 1atwo dziaaniaatwo uczenia si

  Jakie dziaania przychodz muz najwiksz atwoci? Czego uczy si najszybciej?

  Angauj dziecko w to co jest dla niego atwe. Jeli si nudzi podno poprzeczk aby stanowio dla niego wyzwanie i pozostao ciekawe.

  Siownia superbohatera

 • 15

  Trening 2Skup si na pozytywach

  Wierz w swoje dzieckozamiast si o nie martwi!

  Oczekiwania, jakie mamy w stosunku do wanych dla nas ludzi maj ogromny wpyw na osigane przez nich efekty w wybranej dziedzinie ycia (bad. R.Rosenthal i L.Jacobson).

  Siownia superbohatera

 • 16

  Trening 3Zauwaaj sukcesy mwio efektywnoci dziecka.

  Szczerze gratuluj.Spontanicznie wituj.

  Nastawienie dziecka motywacja wewntrzna i zewntrzna

  Siownia superbohatera

 • 17

  Trening 4Nazywaj zalety orazumiejtnoci dziecka

  Rozwijaj sownik poj uywanychprzez dziecko do mwieniao sobie.

  Sowa maj swoj wag emocjonaln. Dbaj o pozytywny i neutralny opis.

  Siownia superbohatera

 • 18

  Trening 5Podkrelaj pochwayinnych

  Zauwaaj za co chwal je inni rwienicy i doroli. Zauwa co co dla Was jest oczywiste. Notuj swoje zdziwnienia.

  Naturalnie poszukujemy informacji o sobie na zewntrz. Poprzez zauwaenie co dziecko na tle innych robi sprawniej, szybciej, adniej albo z wiksz atwoci, dziecko ma szans wzmocni si i zobaczy swoj efektywno.Szczeglnie zauwaaj to za co chwal je rodzice innych dzieci.

  Siownia superbohatera

 • 19

  Trening 6Wzmacniaj sprawczo

  Pokazuj na przykadachjak zachowania i wyboryksztatuj jego pozytywny wpyw na bieg zdarze.

  To uczy mylenia strategicznego, rozwija odpowiedzialno za wasne zachowania, wzmacnia dziecko w poczuciu wpywu na innych i swj los.

  Siownia superbohatera

 • 20

  Trening 7Dawaj mu misje specjalnena miar jego supermocy

  Angauj w zadania, ktre robiinstynktownie. Zachcaj doeksperymentowania.Niech efekty zale od niego. Na bdach uczymy si najefektywniej, a wyniki takiej nauki s najtrwalsze. Dajc misje, ktre wykorzystuj to co i tak ju robi (szosa mielinowa) jest wyzwaniem dla kontrolowania i wzmacniania tego zasobu (autostrada mielinowa).

  Siownia superbohatera

 • 21

  Trening 8Pozwl si zatraca

  Nawet mao ambitne czy nieuyteczne czynnoci mog przynosi potn satysfakcj, ktra pomaga im rozwijaco wanego. Poczucie przepywu (flow) ma gbokie znaczenie dla harmonijnego rozwoju osobowoci, pomaga budowa poczucie sensu i poczenia ze wiatem inteligencj duchow.

  Siownia superbohatera

 • 22

  Trening 9Podkrcaj naturalnciekawo

  Zauwaaj czym si interesuje. Ciekawo jest wewntrznym motywatorem!

  Zadawaj pytania, ktre pomog mu wyciga wnioski. Zach do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi. Dyskutuj na nawet zawie zagadnienia z danego tematu, dopki tylko je to ciekawi.

  Siownia superbohatera

 • 23

  Trening 10Zadbaj o nud

  Obserwuj co robi kiedy niema nic do roboty. Nuda nie zabija, nuda rozwija!

  Zauwaaj, ktre aktywnoci wybiera spontanicznie. Posu mu jako forma odpoczynku i rozwoju poprzez zabaw. W takich okolicznociach pracuje wyobrania, a to zawsze warto trenowa!

  Siownia superbohatera

 • 24

  Trening 11Pom mu wypoczywa

  Umiejtno relaksowania si tozdolno zarzdzaniem wasn energi.

  Walka o codzienne przetrwanie uniemoliwia zajcie si czymkolwiekinnym ni wanie przetrwanie.

  Siownia superbohatera

 • 25

  Trening 12Umoliwiaj testowanie

  Stwrz okazje do prbowanianowych aktywnoci, sportw,zaj dodatkowych itp.Zachcaj, ale nigdy nie naciskaj.

  Rnorodno bodcw umoliwia dziecku odnalezienie jego zainteresowa i pasji.

  Siownia superbohatera

 • 26

  Trening 13Pozwalaj mie swj styl

  Zindywidualizowanie swojegowygldu jest istotnymelementem wyraania siebie.

  To jeden z najprostszych sposobw na honorowaniez dzieckiem jego indywidualnoci.

  Siownia superbohatera

 • 27

  Trening 14Dawaj przykad

  Rb to w czym jeste dobryalbo zwyczajnie to lubisz.Nie ukrywaj swoich zainteresowa.

  Dzieci ucz si poprzez modelowanie zachowa. Jeli bdziesz autentycznym wzorem tego jak docenia swoje zdolnoci i zainteresowania, uzbraja je w umiejtnoci (nawet jeli to mudne) to pokaesz mu drog, ktr mog same poda.

  Siownia superbohatera

 • 28

  Trening 15Ucz zauwaai docenia innych

  wiczcie nawyk patrzenia na szklank pen wody i powietrza. Umiejtno koncentrowania si na potencjale i mocnych stronach to nawyk percepcyjny. Koncentrujc si na wadach uniemoliwiamy przygldanie si samemu sobie poprzez pryzmat zalet (dostpno percepcyjna).

  Siownia superbohatera

 • 29

  SUPERBOHATER Kim lub czym jest? W czym mona by superbohaterem? Czy superbohater musi umrze? O paradoksie superbohatera-superzera O co chodzi z tam izolacyjn?

  SUPERMOCE I SUPERSBOCI Jak wyledzi mocne strony dziecka? Jak i gdzie ich szuka? O czym mwi sabe strony dziecka?

  SIOWNIA SUPERBOHATERA 15 treningw praktyczne wskazwki jak wzmacnia mocne strony i dziecka i pomc mu budowa pozytywn samoocen

  Podsumowanie wykadu

 • 30

  Polecam ksiki

  Carl HonorePod presj.

  Dajmy dzieciom wity spokj!

  Jenifer FoxOdkryj silne strony

  twojego dziecka

  Huther Gerald, Hauser UliWszystkie dzieci s

  zdolne.Jak marnujemy wrodzone

  talenty

 • Kontaktul. Rkawka 3/230-535 Krakw

  Biuraul. Winiowa 36 m. 202-520 Warszawa

  ul. Iwana Pawowa 1/153-604 Wrocaw

  ul. Kociuszki 31a/810-503 Olsztyn

  sekretariat@ud.edu.plwww.uniwersytetdzieci.pl

  Dzikuj!

  Marta Baramarta@bara.pl | tel. 507 058 760 | www.marta.bara.pl

  Slajd 1Slajd 2Slajd 3Slajd 4Slajd 5Slajd 6Slajd 7Slajd 8Slajd 9Slajd 10Slajd 11Slajd 12Slajd 13Slajd 14Slajd 15Slajd 16Slajd 17Slajd 18Slajd 19Slajd 20Slajd 21Slajd 22Slajd 23Slajd 24Slajd 25Slajd 26Slajd 27Slajd 28Slajd 29Slajd 30Slajd 31