of 20 /20
Projecte EduCAT 1x1: Desplegament exploratori del model 1:1 i els llibres de text en format digital Xavier Kirchner – Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Desplegament exploratori del model 1:1 i els llibres de text en format digital. // Despliegue exploratorio del modelo 1:1 y los libros de texto en formato digital.

Text of It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Page 1: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Projecte EduCAT 1x1:Desplegament exploratori delmodel 1:1 i els llibres de text en format digital

Xavier Kirchner – Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Page 2: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Un projecte per a un món en canvi

AHIR Món jerarquitzat Coneixement estructurat i d’origen controlat Rols establerts Activitats en seqüència Vies de comunicació

limitades

AVUI Món pla

Coneixement dispers i d’origen no controlat

Rols difosos Activitats en paral·lel

Vies de comunicació obertes

Page 3: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

?Un projecte per a un món en canvi

AHIR

AVUI

Page 4: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Desprès de descobrir l’eina, el mico ja no és el mateix

Una educació per a un món en canvi

Educació per a la vida en un “món connectat” Educació per a un món que desconeixem

Educació per competènciesEducació en un entorn digital

Page 5: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Nova educació nous docents

AHIR Limitar / organitzar el desordre “Magister” / “Oracle”

AVUI Conviure / “navegar”

en el desordre “Coacher” (Entrenador)

Page 6: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

AHIR

Saber “programar” Saber “trobar” Navegació en un

marasme d’eines Qualitat desconeguda èxit dubtòs

Molta dedicació de temps

95% dels docentsno pugen l’esglaó(Dades del Departament d’educació) ?

Digital = complex = “no és per a mi”

AVUI

Page 7: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Llibre digital Qualitat “garantida” èxit assegurat

Estalvi de temps

95% dels docentspoden pujar l’esglaó(Hipòtesi base del projecte)

Llibre digital = senzill = “dono el pas”

AVUI

... i un cop pujat, el progrés és fàcil

Page 8: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

8

Educació “sistemàtica”

Construcció del coneixement

Continguts fixats per el currículum oficial

GuiaExercicis ...

Plataformes i recursos Fonts múltiples ...

Una forma de “sortir de la platja

i passar els rompents sense bolcar”

accessible a tothom

i amb un esforç raonable

Llibre digital: De què estem parlant?

Page 9: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

9

Resultat de la convergència de tres vectors:

1.Potència del format digital - el que ens porta el “vent de la història” - format digital vol dir reduccions de preu, augment de funcionalitat, facilitat d'accés, personalització, ...

2.Baixos preus dels PC portàtils: una finestra al món en el que els nostres alumnes hauran de trobar el seu camí, que s’obre per un preu molt inferior a la despesa actual

3.Els llibres de text en format digital ja disponibles i a preus per alumne molt baixos

Els llibres de text, com a tals, gratuïts pels alumnes(Cost de les llicències a càrrec del Departament d’Educació)

Projecte EduCAT 1x1

Page 10: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

10

Objectius finals del projecte : Fer el primer pas per a l’evolució de les metodologies de

l’aprenentatge i l’ensenyament Convertir l’ordinador en l’eina personal de treball dels

alumnes Proporcionar la gratuïtat del llibre de text a Catalunya Subministrar la base per a l’educació dels alumnes en la

“vida en un món connectat” Situar Catalunya en el grup de països capdavanters en l’ús de

les TIC a l’educació

Aconseguir tot això sense incrementar el pressupost que es dedica avui a llibres i equipaments

Plantejaments a llarga distància

Page 11: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

11

Objectius del pilot 2009-2010 : Agafar experiència metodològica – Dissenyar “bones

pràctiques” Avaluar costos i problemàtica reals Obtenir informació de “feed-back” consistent i fiable “Entrenar” el model operatiu per a l’escenari,

en l’horitzó 2010-11 Llençar un clar missatge a la societat en relació a la utilització

de la tecnologia en la educació i la gratuïtat del llibre digital

... amb una preparació acurada ...

Page 12: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

12

Model 1:1 des del primer any• Docents: segueixen la metodologia associada al llibre

digital: explicacions i exercicis amb pissarra digital interactiva, etc.

• Alumnes: utilitzen discrecionalment el seu portàtil a classe i a casa

Primer any de coexistència llibre de text en paper – llibre digital

• Docents: igual al cas anterior. • Alumnes: combinen la utilització dels llibres de text

convencionals i els llibres digitals. Fan els exercicis utilitzant els ordinadors familiars, els de l’aula d’informàtica, la biblioteca del centre, ...

Dues alternatives d’implantació

Page 13: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

13

Projecte de col·laboració: Participació voluntària acordada amb Centres Docents Associacions de mares i pares Eventualment, les administracions municipals Editorials Empreses de tecnologia

Transparència: tota la informació publicada en un espai “wiki”Metodologia: “beta permanent”

(correcció dels problemes i posta en marxa de les millores a mida que es van detectant / proposant)

Un projecte col·lectiu

Som capaços de fer

un pas junts

el proper curs?

Page 14: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

14

20/0

4

27/0

4

04/0

5

11/0

5

18/0

5

25

/05

01/0

6

08/0

6

15/0

6

22/0

6

29/0

6

06/0

7

13/0

7

20/0

7

27

/07

03/0

8

10/0

8

17/0

8

24

/08

31/0

8

07/0

9

14/0

9

21/0

9

28

/09

Anunci del projecte (22/4)

Reunions per centres / grups d'interès

Inscripció

Selecció dels centres participants (18/5)

Activació de les llicències dels docents

Tramesa d'informació/documentació als pares

Recollida d'autoritzacions dels pares

Comandes llibre digital

Comanda d'equipaments finançats

Instal·lació accessos a Internet addicionals

Configuració de routers

Instal·lació canons de projecció i pissarres

Instal·lació elèctrica aules

Formaciò docents i pràctiques

Recollida portàtils finançats

Verificació instal·lacions i conformitat

Pla d’accions

Page 15: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

199 centres, 21.757 alumnes

Centres públics

Centres concertats

TotalCentres públics

Centres concertats

TotalCentres públics

Centres concertats

TOTAL

Centres 56 14 70 103 26 129 159 40 199

Aules 195 35 230 465 111 576 660 146 806

Alumnes 4.928 1.055 5.983 12.555 3.219 15.774 17.483 4.274 21.757

Docents 687 127 814 1.632 393 2.025 2.319 520 2.839

TOTAL Desplegament ESOFase 1: ESO

Desplegament Set/2009Fase 2: ESO

Desplegament Gener/2010

Page 16: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

16

30/4/2009: “Escuela 2.0”

Page 17: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Projecte estatal Cofinançament

Pla amb pressupost a 4 anys Ajudes per a la compra d’ordinadors d’alumnes i docents Equipament per a les aules (escoles públiques)

Pissarra digital interactiva Connectivitat Wi-Fi Instal·lació elèctrica Equipament per a discapacitats

Formació dels docents Exclosa: Connectivitat WAN

Page 18: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Projecte a gran escala Sostenibilitat

Equipament personal / connectivitat mercat de consum Equitat social: cofinançament de les famílies + política de beques

“Ecosistema” millorar / no destruir Continguts: Plataforma “neutra”

• Participació de les editorials• Continguts de producció pròpia

Ordinadors: • Certificació “EduCAT 1x1” oberta a tots els fabricants• Venda limitada als participants

Page 19: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Evolució

Pla d’incorporació: una “generació” (65.000 alumnes) per any Setembre 2009: 6.000 alumnes Desembre 2009 – abril 2010: fins a uns 33.000 alumnes Setembre 2010: fins a 130.000 alumnes Setembre 2011: fins a 195.000 alumnes Setembre 2012: fins a 260.000 alumnes

Equipament d’aules i centres Participació voluntària

Page 20: It World Edu Projecte Edu Cat1x1 20091029v2

Moltes mercès