of 59 /59
KUALITI GURU Nama ahli kumpulan : Adibah Izzati Binti Abdillah (D20111047992) Maizura Binti Ab. Rahman (D20111047990) Zuraini binti Suhaimi (D20111048177)

Isu kualiti-guru

Embed Size (px)

Citation preview

KUALITI GURU

Nama ahli kumpulan :Adibah Izzati Binti Abdillah (D20111047992)Maizura Binti Ab. Rahman (D20111047990)

Zuraini binti Suhaimi (D20111048177)

Kualiti Guru

Definisi kualiti guru

keberkesanan

Amalan dalam kelas

karakter

kelayakan

4 Asas

Geo (2007)

Menurut KPM

Aspek kecermerlangan guru berkualiti

Kecemerlanganperibadi

Kecemerlangan pengetahuan

dan kemahiran

Kecemerlangan komunikasi

Kecemerlangan potensi

Personaliti unggul

a) Kecemerlangan peribadi

Nilai kendiri yang positif Berakhlak mulia Adil Bertimbang rasa Amanah Bertanggung jawab Kreatif Inovatif Kemas Sikap sedia berkongsi Bersikap terbuka Berpemikiran positif

b) Kecemerlangan pengetahuan dan kemahiran

Mengamalkan budaya ilmu Berkebolehan menyelesaikan masalah Membuat keputusan yang rasional

serta objektif Sebagai pakar rujuk bidang masing-

masing

c) Kecemerlangan komunikasi

Kecekapan berinteraksi dan menyampaikan idea dan mesej secara berkesan.

Memula dan merintis sesuatu usaha sehingga berjaya.

Berkeupayaan memelihara hubungan mesra.

Menghormati semua ahli masyarakat sekolah atau institusi pendidikan

d) Kecemerlangan potensi

Penglibatan yang bermakna dalam aktiviti-aktiviti ilmu seperti kursus-kursus profesional, seminar, bengkel.

Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran melalui akademik dan penyelidikan.

e)Personaliti Unggul

Adil Sabar Tegas Konsep kendiri positif Kesungguhan Mesra Prihatin Kerjasama Menepati masa Bertanggung jawab Berakhlak mulia Kecindan (unsur jenaka)

Impak kualiti pengajaran ke atas pencapaian murid

ISU 1

GURU LUAR BIDANG

GURU LUAR BIDANG ? Guru luar bidang merupakan guru yang

tidak mempunyai sijil atau major dalam mata pelajaran yang diajar.

Guru dikehendaki mengajar mata pelajaran lain yang bukan daripada bidang setelah mereka mendapat penempatan. (Posting).

Guru mengalami masalah untuk mengajar subjek yang bukan bidang mereka.

Menurut ingersoll (2011), guru teruramanya yang mengajar di sekolah menengah hendaklah mempunyai latar belakang pendidikan dan latihan dalam mata pelajaran yang mereka ajar di sekolah.

Di Malaysia, matematik adalah mata pelajaran teras dalam kurikulum sekolah menengah yang diajar oleh guru pelbagai bidang.

(intensification of Research in Priority Areas)

Analisis data menunjukkan 41% (18 orang) daripada 42 orang guru mengajar mata pelajaran pengkhususan Matematik, sementara selebihnya iaitu 59% (24 orang) bukan berkhususan matematik.

Kadar ketidak sepadanan bidang yang tinggi dibimbangi akan mempengaruhi dan memberi kesan secara langsung terhadap kualiti pengajran dan pembelajaran di sekolah.

MENGAJAR MATA PELAJARAN BUKAN OPSYEN

Cikgu Hamidah merupakan guru SRT dan ditugaskan mengajar subjek Sejarah Tingkatan 2.

Encik Philip- risau dan mengakui kelemahan diri dari segi pengetahuan dan kemahiran dalam pendidikan seni

PUNCA

KESAN(GURU)

Tidak dapat

mengajar

dengan sebaikn

ya

Isu- pengetahuan

isi kandun

gan pedago

gi dalam

kalangan guru

Menjatuhkan kredibi

liti guru

Tertekan

KESAN TERHADAP PELAJAR

Bosan dengan

isi pengaja

ran

Tidak yakin

dengan pengaja

ran yang disampa

ikanKeputusan merosot

Meningkatkan keberkesanan guru bukan opsyen metematik mengajar topik pt menggunakan kaedah konstruktivisme

Mardhiyatul huda hamdan & norfazelawati Abd kadir (2012)

Kaedah pengajaran berpusatkan guru dan bergantung kepada buku teks semata-mata,

guru kurang pengetahuan yang mendalam tentang isu kandungan subjek matematik.

Masalah kefahaman pelajar adalah berpunca daripada kaedah pengjaran guru bukan opsyen.

Kolaborasi bersama guru bukan opsyen. Guru bukan opsyen diterangkan dengan ttg langkah2 pengajaran yg berkesan bermula dripada set induksi- rumusan.

Menggunakan teori konstruktivisme- mngkaji pljr membina ilmu pengetahuan dan cara perubahan konseptual berlaku cpt dalam pdp

PERMASALAHAN

TINDAKAN

Guru berkeyakinan dan dpt menerangkan isi kandungan dgn berkesan.

Pelajar aktif dalam pdp.

KESAN

Pengetahuan ttg pedagogi pengajaran sesuatu topik sgt ptg bg guru bkn opsyen ntuk meningkatkan mutu pengajaran.

Perlukan kursus pedagogi isi kandungan yang lengkap.

KESIMPULAN

Perbandingan Gaya Pengajaran Guru Bahasa Melayu dan Guru Bahasa Inggeris

ZAMRI MAHAMOD, NIK MOHD RAHIMI NIK YUSOFF & JULIAWATI IBRAHIM

(2009)

Hasil ujian-t gaya pengajaran guru bahasa berdasarkan opsyen dan bukan opsyen menunjukkan skor min gaya pengajaran pakar guru bahasa bukan opsyen ialah 3.99 dengan nilai t=-0.758, p=0.45 (p>0.05). Ini menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan gaya pengajaran pakar antara guru bahasa opsyen dengan guru bahasa bukan opsyen. Kesimpulannya, gaya pengajaran pakar guru bahasa opsyen dengan bukan opsyen adalah sama.

ISU 2 : BEBAN GURU

Pengenalan Menurut Che Yaacob (1991), para guru kini telah dibebankan

dengan tugas-tugas sampingan yang banyak sehingga mengurangkan tumpuan mereka kepada tugas utama, iaitu mengajar

Merujuk kepada keratan akhbar, Utusan Malaysia 23 Januari 2008, mantan Menteri Pelajaran, Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein mendedahkan bahawa beban kerja guru pada masa kini adalah terlalu berat.

Beban tugas guru boleh dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu beban tugas akademik dan beban tugas bukan akademik.

i) Beban tugas akademikTugas-tugas utama guru iaitu berkaitan dengan persediaan

rancangan pengajaran harian, pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran (P&P) serta membuat refleksi kendiri selepas setiap P&P

Guru juga bertanggungjawab untuk menyediakan tugasan dan menyemak kerja pelajar.

ii) Beban tugas bukan akademikPengurusan pentadbiran, hal ehwal murid, serta pengurusan

kokurikulum.

Contoh BEBAN GURU DI SEKOLAH

1. E-Operasi2 E-Pangkat3 E-Prestasi4 HRMIS5 SPLG6 E-Tukar7 E-Profil8 SPPBS9 Psikometrik10 E-SPTS11 APDM12 SPS13 SAPS14 SARANA IBU BAPA15 Guru Penyayang16 Mentor Mentee17 Minda Sihat18 L419 Konsep Kendiri20 DWEN21 VLEFrog22 e-Nilam23 zoom A24 EMIS25 SSDM26 SSQS27 NKRA – LINUS28 e-kehadiran29 IQ-PSS

30 PROTIM31 1M1S32 Myspata33 E-mateks for spbt34 E-bulk for spbt35 Ujian komptensi ICT36 SISTEM SKPK PRASEKOLAH37 penandaan buku latihan, bla38 gubal soalan ujian39 penghasilan abm40 persediaan buku rekod mengajar41 penetapan etr / kpi setiap subjek42 aktiviti persatuan43 aktiviti sukan44 aktiviti koakedemik45 kajian tindakan46 spsk (johor)47 keceriaan kelas48 latihan kebakaran dan kecemasan49 kem motivasi50 kemaskini fail kurikulum51 program susu sekolah52 program pemulihan pengayaan53 peka/pafa54 pelaporan guru bertugas harian55 program sekolah selamat56 pelaporan kantin57 persiapan padang dan balapan58 program akses kendiri

59 program pecutan upsr/pmr/spm60 kelas tambahan cuti sekolah61 projek hikmah62 galeria sekolah63 pengurusan stok dan rekod64 pengurusan panitia

Hanafis, BeritaSemasa.com.my

nov, 2014

INFO: Kaji selidik NUTP mengenai beban tugas guru

A: Urusan data, fail, buku rekod dan laporan

i. Pemprosesan maklumat guru, pelajar dan sekolah

ii. Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT), stok mata pelajaran dan bengkel

iii. Penilaian kerja kursus mata pelajaran untuk peperiksaan

iv. Penilaian lisan berasaskan sekolah (PLBS)

v. Buku Nilam Sekolah

vi. Laporan Adab Belajar

vii. Baitulmal dan biasiswa

viii. Laporan guru bertugas

ix. Urusan disiplin pelajar

x. Urusan pusat sumber

xi. Program khas dari Jemaah Nazir

xii. Buku rekod kerja sekolah

B: Pentadbiran

i. Pegawai pinjaman di Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah

ii. Pengurusan pentadbiran

iii. Kutipan yuran dan pelbagai

iv. Guru kelas

C: Kurikulum

i. Jenis peperiksaan

ii. Program sekolah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pelajaran

iii. Kertas kerja kajian tindakan

iv. Panitia

v. Mata pelajaran

vi. Pentaksiran Ujian Lisan Berasaskan Sekolah (ULBS)

vii. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

D: Kokurikulum

Aspek keselamatan & perlindungan guru dan pelajar

Tekanan Kerja dalam kalangan guru sekolah menengah,

Kamaruzaman Kamarudin, UPSI2007

Beban Tugas dan Motivasi Pengajaran Guru di Sekolah Menengah Daerah

Ranau,Norashid bin Othman & Hamzah bin Md Omar, Universiti Malaysia Sabah,

2014

FAKTOR

Pengagihan tugas yang tidak seimbang di antara guru dalam setahun.

Sikap pentadbir yang suka pilih kasih dan bersikap tidak adil terhadap guru-guru tertentu.

Desakan masyarakat yang kecewa dengan sikap anak mereka yang terlibat dengan gejala negatif

Sikap penaja yang menggunakan sekolah untuk melaksanakan strategi pengiklanan.

Tugas sampingan sering dibebankan ke bahu guru-guru oleh beberapa pihak atasan.

Pencapaian pelajar semakin

merosot

Pencapaian pelajar semakin merosot

Hala tuju sistem pendidikan negara lebih

mementingkan keputusan berasaskan

peperiksaan

Stress dalam kalangan guru

Kesan Beban Guru

CADANGAN

Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Perguruan Kebangsaan (KPKK) telah memohon supaya skop kerja guru dapat di kelaskan dan kebajikan guru dapat diutamakan

Kemudahan asas sekolah perlu lengkap dan pemprosesan data dapat diringkaskan Penambahbaikan semua sistem ICT agar urusan data guru atau pelajar dapat

dilaksanakan secara berpusat. Pihak KPKK mencadangkan untuk mewujudkan jawatan pembantu murid untuk

membantu urusan kerja-kerja perkeranian dan mengasingkan guru akademik dan guru sukan

Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga

Menteri Pelajaran telah menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi mengkaji beban tugas

yang ditanggung oleh guru

ISU 3: PROFESIONAL GURU DALAM PENGAJARAN

Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Guru Matematik

Kajian dilakukan oleh Norazman Arbin, Nor’ain Mohd. Tajudin , Nur Fazliana Rahim (2012)

bertujuan untuk mengenal pasti tahap persepsi pelajar terhadap kualiti pdp guru matematik sekolah menengah dan hubungannya dengan pencapaian matematik

persepsi pelajar terhadap dimensi bimbingan dan penilaian dalam kualiti P & P berada pada tahap sangat tinggi iaitu kategori cemerlang.

tahap persepsi pelajar terhadap dimensi pengajaran dan subjek berada pada tahap sederhana iaitu kategori baik

Persepsi pelajar terhadap kualiti P & P (pengajaran, penilaian, subjek dan bimbingan) guru matematik tidak mempengaruhi pencapaian pelajar dalam subjek matematik .

Walaupun nilai min bagi dimensi kualiti P & P kategori baik dan cemerlang,

Namun ia tidak memberi jaminan bahawa pencapaian matematik pelajar juga bagus

Isu profesional guru dalam pengajaran

Guru lemah dalam pengetahuan pedagogi

Guru kurang memberi perhatian dan bimbingan

kepada murid

Guru bekerja sambilan

Menggunakan pendekatan

tradisional dan berpusatkan guru

Pengajaran guru kurang “realistic,

alive and accessible”

Kurang berhubung

dengan kenyataan

Guru kurang memberi

pendedahan kepada pelajar.

Guru tidak bersedia.

a) Pengajaran kurang “realistic, alive and accessible”

Cara mengatasi

Penempatan guru mengikut opsyen dan kepakaran.

Guru mempelbagaikan pendekatan dalam

pengajaran.

Mengaitkan matematik dengan kehidupan seharian

Aspek kemahiran pedadogi

Komunikasi yang berkesan

Pergerakkan dan mimik muka yang

sesuai

Intonasi suara yang lantang

Kreativiti dan keupayaan menyelesaikan masalah secara

spontan

b) Guru lemah dalam aspek pedadogi

c) Guru tidak memberi perhatian dan bimbingan kepada murid

Guru membuat pandangan yang tidak

tepat

Guru mempunyai

banyak tanggunjawab

Guru pilih kasih

Cara mengatasi

Guru perlu adil

Guru perlu mempunyai kesedaran

Guru perlulah bertanggunjawab dengan amanah yang diberikan

d)Guru menggunakan pendekatan tradisonal dan berpusatkan guru

Tradisional Berpusatkan pelajar

Gaya penyampaian guru.

Guru sebagai penyebar ilmu. Pelajar kurang berperanan.

Guru sebagai fasilitator. Pelajar bergiat aktif.

Penglibatan pelajar

Pelajar pasif. Pelajar aktif.

Penilaian Ujian dan penilaian formal secara berkala.

Pemantauan secara berterusan.

Tempat Terhad dalam bilik darjah.

Tidak terhad

Kadar reflektif Pemikiran lebih tertumpu pada pengajaran dan pembelajaran

Pengamal reflektif yang peka terhadap situasi bilik darjah

e) Guru bekerja sambilan

Sumber: Sabahkini.net (Ahad, 21 Mac 2010)

Contoh-contoh kerja sambilan yang dilakukan oleh guru :

perniagaan MLM

Menjalan kelas tuisyen selepas waktu sekolah

Penceramah (kursus/seminar)

Sebab-sebab tidak

dibenarkan kerja

sambilan

Guru menjadi tidak bermaya disekolah

Tugasan mengajar dibuat ala kadar

Guru lebih mementing kerja sambilan

berbanding kerja sekolah

KESIMPULAN….