of 41 /41
BIL NAMA NO. MATRIK 1 MOHD. ASRI BIN MD. TAHA D20101038762 2 TAI HUI SHAN D20101038761 3 LIM WAN THING D20101038807 4 SHIM VUI CHUN D20101039443

Isu berkaitan sikap guru

Embed Size (px)

Text of Isu berkaitan sikap guru

Page 1: Isu berkaitan sikap guru

BIL NAMA NO. MATRIK

1 MOHD. ASRI BIN MD. TAHA D20101038762

2 TAI HUI SHAN D20101038761

3 LIM WAN THING D20101038807

4 SHIM VUI CHUN D20101039443

Page 2: Isu berkaitan sikap guru

PENGENALAN

SIKAP – merupakan suatu kecenderungan secara

konsisten memberikan tanggapan menyenangkan atau

tidak menyenangkan terhadap suatu objek,

kecenderungan ini merupakan hasil belajar, bukan

pembawaan/keturunan (Ajzen dan Fishben, 1970)

Page 3: Isu berkaitan sikap guru

GURU - Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud

pengajar, pendidik atau pengasuh. Seorang guru ialah

merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran.

Menurut Mok Soon Sang (1990) pula, guru merupakan

seorang ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan

sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat

berstatus

Page 4: Isu berkaitan sikap guru

Guru merupakan model dan aspirasi kepada para pelajar.

Guru juga memainkan peranan penting dalam melahirkan

generasi bakal pemimpin negara.

Oleh itu, seseorang guru haruslah mempunyai

penampilan, sikap, dan sahsiah yang positif.

Duka citanya, dalam dunia pendidikan masa kini, kita

sering mendengar isu-isu negatif berkaitan dengan sikap

guru.

Page 5: Isu berkaitan sikap guru

Sikap guru pilih kasih

Sikap pengajaran guru

Sikap guru akibat beban/tekanan kerja

ISU BERKAITAN

Page 6: Isu berkaitan sikap guru
Page 7: Isu berkaitan sikap guru

DEFINISI PILIH KASIH

• Melebihkan pertimbangan

kepada orang yang dikasihi.

• Sikap tidak adil @ memihak

kepada seseorang.

• Seseorang yang membezakan

perhatian dan rasa kasih

sayangnya di antara satu sama

lain.

Page 8: Isu berkaitan sikap guru

• Isu sikap pilih kasih guru bukan perkara yang

baru berlaku di dunia pendidikan.

• Sikap pilih kasih sering wujud pada personaliti

bagi seseorang guru sama ada mereka sedar

atau tidak.

Page 9: Isu berkaitan sikap guru

PILIH KASIH

MENGIKUT STANDARD

PELAJAR

KAUM

&

PENAMPILAN

PENCAPAIAN

Page 10: Isu berkaitan sikap guru

“…yang menjadi masalah ialah sikap

seorang guru di sekolah ini yang pilih

kasih terhadap pelajarnya. Saya perasan

guru ini hanya akan beri tumpuan kepada

pelajar yang kaya. Dengan pelajar yang

bukan kaya, dia selalu mengatakan kami

tidak akan berjaya dalam kerjaya nanti.

Kata-kata guru itu membuatkan saya kecil

hati dan kurang motivasi.”

(Berita Harian, 6 Jun 2010)

MENGIKUT STANDARD PELAJAR

Page 11: Isu berkaitan sikap guru
Page 12: Isu berkaitan sikap guru

PENAMPILAN DAN KAUM PELAJAR

• Menurut kajian Betterman (2007), daripada

hasil kajian menunjukkan kita akan membuat

tanggapan terhadap orang lain selepas tujuh

saat berjumpaan dengan mereka.

• Oleh itu, tidak hairan jika guru mudah menilai

dan membeza-bezakan pelajar.

Page 13: Isu berkaitan sikap guru

PENCAPAIAN

Page 14: Isu berkaitan sikap guru

Sikappengajaran

guru

Guru bersifat autokrasi

Demoralizing

Page 15: Isu berkaitan sikap guru

Sikap pengajaran guru

Guru bersifat autokrasi

- Gaya pengajaran guru autokrasi di mana guru tidak memberi peluang langsung kepada pelajar untuk bertanya atau memberikan pendapat.

- Komunikasi satu hala sahaja dan pengajaran berpusatkan guru.

Page 16: Isu berkaitan sikap guru

- Pelajar terpaksa menerima sahaja semua yang disampaikan tanpa boleh bertanya atau menyangkal setiap pengajaran yang disampaikan.

- menyekat percambahan minda pelajar

- Idea pelajar tidak dapat berkembang untuk membentuk pemahaman yang kukuh.

- menyumbangkan kepada masalah ponteng dan masalah disiplin yang lain.

Page 17: Isu berkaitan sikap guru

- Menurut Omardin Ashaari (1999) guru yang bersifat autokratik dan melaksanakan tugas secara kuku besi dan terlalu dominan dalam tindak tanduk mereka ketika mengawal bilik darjah boleh menyebabkan pelajar tidak bebas dan berfikir.

- Pelajar perlu diberi peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti mengeluarkan pendapat dan saranan agar tidak menjejaskan keupayaan dan kemampuan mereka untuk menerima pelajaran.

Page 18: Isu berkaitan sikap guru

Demoralizing

- Demoralizing adalah proses yang meruntuhkan moral pelajar sehingga mereka merasakan diri tidak berguna, tidak dihormati, dan tidak dihargai.

- Guru yang gemar menghina pelajar-pelajar akan menyebabkan pelajar-pelajarnya menjadi pasif, menarik diri serta tidak yakin menyertai aktiviti-aktivitipengajaran dan pembelajaran (Ee Ah Meng, 1992)

Page 19: Isu berkaitan sikap guru

- Guru seharusnya mempunyai sikap dan sahsiah yang baik, bertutur dengan perkataan yang baik- baik sahaja. Tidak sepatutnya seorang guru menghina, memalukan pelajar di depan ramai orang dan juga menjatuhkan moral pelajar.

Page 20: Isu berkaitan sikap guru
Page 21: Isu berkaitan sikap guru
Page 22: Isu berkaitan sikap guru

ProsesPengajaran

danPembelajara

n

Aktivitikokurikulum

Kerja-kerjaPerkeranian

MesyuaratPenilaian/ Penyemakanlatihan

Kelastambahan/ kelas ganti

ABMPerancangantahunan/penggal/mingguan/haria

n

Ujianpeperiksaan

Bidang Tugas Guru

Page 23: Isu berkaitan sikap guru

Disiplin Pelajar

Page 24: Isu berkaitan sikap guru

Suasana kerja yang teruk akan menyumbang kepada

faktor tekanan .

Kyriacou & Sutcliffe (1978) menyatakan bahawa tekanan

guru adalah berpunca dari aspek kerja mereka yang

akhirnya mengganggu emosi.

Guru yang tertekan melakukan perkara-perkara yang

menyalahi undang-undang dan etika perguruan.

Page 25: Isu berkaitan sikap guru

Bebanan/ TekananKerja

Guru

Sikap Guru

PontengKerja

Bertindak Kasar

Tidakfokusdalam

pengajaran

Page 26: Isu berkaitan sikap guru

Ponteng Kerja Tekanan kerja pada tahap yang tinggi biasanya

akan membawa kepada ketidakpuasan kepadakerja, sikap suka mengelak serta pengabaian kerja.

Laporan akhbar (Berita Harian, 2011) terdapat seramai lima peratus

daripada keseluruhan penjawat awam di Malaysia terlibat dalam kes

ponteng kerja, di mana ada sesetengahnya tidak hadir ke tempat kerja

selama tiga bulan.

Laporan akhbar (Berita Harian, 2012) terdapat seorang guru di Perak

yang tidak menghadirkan diri ke sekolah selama lebih dari 30 hari

tanpa sebarang alasan yang kukuh. Akibat dari perlakuan tersebut,

pihak Kementerian Pelajaran telah mengambil tindakan disiplin yang

tegas terhadap guru terbabit termasuk memecatnya

Page 27: Isu berkaitan sikap guru
Page 28: Isu berkaitan sikap guru
Page 29: Isu berkaitan sikap guru

Bertindak Kasar

Punca guru bertindak keterlaluan mungkin disebabkan

mereka menghadapi tekanan jiwa akibat bebanan kerja

yang terlalu banyak, tanggungjawab yang semakin berat

dan tuntutan masyarakat yang tinggi.

Guru menyelesaikan masalah disiplin pelajar berdasarkan

emosi sendiri.

Page 30: Isu berkaitan sikap guru
Page 31: Isu berkaitan sikap guru
Page 32: Isu berkaitan sikap guru
Page 33: Isu berkaitan sikap guru

200 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang

Assan di Sarawak yangtelah dihukum dengan cara berendam

di dalam sebuah kolam yang kotor oleh warden asrama

mereka disebabkan masalah disiplin (Utusan Malaysia, 28

Julai 2007).

Page 34: Isu berkaitan sikap guru

Tidak fokus dalam pengajaranMenurut Abd. Rahim (1997), penambahan beban tugas

akan membawa kesan kepada mutu kualiti pengajaran guru.

Menurut Abdul Malik ( 2000), ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan, cepat meradang, agresif dan hilang daya konsentrasi. Ini menyebabkan sesorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi dalam menjalankan tugasnya .

Menurut Sapora Sipon (2007), menyatakan bahawa guru yang gagal mengawal diri akibat stres akan memberi kesan kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran.

Page 35: Isu berkaitan sikap guru

Menurut Hashim Adnan, presiden NUTP dalam laporan

akhbar Berita Harian 29 Jun 2009, ketika ini, 380,000

guru dikatakan tidak mampu fokus kepada pengajaran

di kelas disebabkan terpaksa menjalankan kerja luar

tugasan yang dianggap beban tambahan.

Page 36: Isu berkaitan sikap guru
Page 37: Isu berkaitan sikap guru
Page 38: Isu berkaitan sikap guru
Page 39: Isu berkaitan sikap guru
Page 40: Isu berkaitan sikap guru

PENUTUP Menurut Abu Bakar Nordin (2003), peribadi dan

sahsiah seorang guru akan menentukan kedudukannya di mata masyarakat. Oleh itu, guru harus memiliki sifat profesionalisme yang tinggi. Sebagai seorang pendidik, guru perlu menjadi contoh dan teladan kepada para pelajar dalam pelakuan sehariannya supaya pendidik menjadi satu bidang yang dihormati dan disegani oleh para pelajar dan mahupun dalam dikalangan masyarakat.

Page 41: Isu berkaitan sikap guru

KASIH