Click here to load reader

Isu berkaitan sikap guru

  • View
    471

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Isu berkaitan sikap guru

  • 1. BIL NAMA NO. MATRIK 1 MOHD. ASRI BIN MD. TAHA D20101038762 2 TAI HUI SHAN D20101038761 3 LIM WAN THING D20101038807 4 SHIM VUI CHUN D20101039443

2. PENGENALAN SIKAP merupakan suatu kecenderungan secara konsisten memberikan tanggapan menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap suatu objek, kecenderungan ini merupakan hasil belajar, bukan pembawaan/keturunan (Ajzen dan Fishben, 1970) 3. GURU - Menurut Kamus Dewan, guru bermaksud pengajar, pendidik atau pengasuh. Seorang guru ialah merupakan pembimbing dalam proses pembelajaran. Menurut Mok Soon Sang (1990) pula, guru merupakan seorang ahli masyarakat yang mempunyai perhubungan sosial yang saling berkait rapat dengan masyarakat berstatus 4. Guru merupakan model dan aspirasi kepada para pelajar. Guru juga memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi bakal pemimpin negara. Oleh itu, seseorang guru haruslah mempunyai penampilan, sikap, dan sahsiah yang positif. Duka citanya, dalam dunia pendidikan masa kini, kita sering mendengar isu-isu negatif berkaitan dengan sikap guru. 5. Sikap guru pilih kasih Sikap pengajaran guru Sikap guru akibat beban/tekanan kerja ISU BERKAITAN 6. DEFINISI PILIH KASIH Melebihkan pertimbangan kepada orang yang dikasihi. Sikap tidak adil @ memihak kepada seseorang. Seseorang yang membezakan perhatian dan rasa kasih sayangnya di antara satu sama lain. 7. Isu sikap pilih kasih guru bukan perkara yang baru berlaku di dunia pendidikan. Sikap pilih kasih sering wujud pada personaliti bagi seseorang guru sama ada mereka sedar atau tidak. 8. PILIH KASIH MENGIKUT STANDARD PELAJAR KAUM & PENAMPILAN PENCAPAIAN 9. yang menjadi masalah ialah sikap seorang guru di sekolah ini yang pilih kasih terhadap pelajarnya. Saya perasan guru ini hanya akan beri tumpuan kepada pelajar yang kaya. Dengan pelajar yang bukan kaya, dia selalu mengatakan kami tidak akan berjaya dalam kerjaya nanti. Kata-kata guru itu membuatkan saya kecil hati dan kurang motivasi. (Berita Harian, 6 Jun 2010) MENGIKUT STANDARD PELAJAR 10. PENAMPILAN DAN KAUM PELAJAR Menurut kajian Betterman (2007), daripada hasil kajian menunjukkan kita akan membuat tanggapan terhadap orang lain selepas tujuh saat berjumpaan dengan mereka. Oleh itu, tidak hairan jika guru mudah menilai dan membeza-bezakan pelajar. 11. PENCAPAIAN 12. Sikap pengajaran guru Guru bersifat autokrasi Demoralizing 13. Sikap pengajaran guru Guru bersifat autokrasi - Gaya pengajaran guru autokrasi di mana guru tidak memberi peluang langsung kepada pelajar untuk bertanya atau memberikan pendapat. - Komunikasi satu hala sahaja dan pengajaran berpusatkan guru. 14. - Pelajar terpaksa menerima sahaja semua yang disampaikan tanpa boleh bertanya atau menyangkal setiap pengajaran yang disampaikan. - menyekat percambahan minda pelajar - Idea pelajar tidak dapat berkembang untuk membentuk pemahaman yang kukuh. - menyumbangkan kepada masalah ponteng dan masalah disiplin yang lain. 15. - Menurut Omardin Ashaari (1999) guru yang bersifat autokratik dan melaksanakan tugas secara kuku besi dan terlalu dominan dalam tindak tanduk mereka ketika mengawal bilik darjah boleh menyebabkan pelajar tidak bebas dan berfikir. - Pelajar perlu diberi peluang untuk melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti mengeluarkan pendapat dan saranan agar tidak menjejaskan keupayaan dan kemampuan mereka untuk menerima pelajaran. 16. Demoralizing - Demoralizing adalah proses yang meruntuhkan moral pelajar sehingga mereka merasakan diri tidak berguna, tidak dihormati, dan tidak dihargai. - Guru yang gemar menghina pelajar-pelajar akan menyebabkan pelajar-pelajarnya menjadi pasif, menarik diri serta tidak yakin menyertai aktiviti-aktivitipengajaran dan pembelajaran (Ee Ah Meng, 1992) 17. - Guru seharusnya mempunyai sikap dan sahsiah yang baik, bertutur dengan perkataan yang baik- baik sahaja. Tidak sepatutnya seorang guru menghina, memalukan pelajar di depan ramai orang dan juga menjatuhkan moral pelajar. 18. Proses Pengajaran dan Pembelajara n Aktiviti kokurikulu m Kerja-kerja Perkeranian Mesyuarat Penilaian/ Penyemakan latihan Kelas tambahan/ kelas ganti ABMPerancangan tahunan/penggal /mingguan/haria n Ujian peperiksaa n Bidang Tugas Guru 19. Disiplin Pelajar 20. Suasana kerja yang teruk akan menyumbang kepada faktor tekanan . Kyriacou & Sutcliffe (1978) menyatakan bahawa tekanan guru adalah berpunca dari aspek kerja mereka yang akhirnya mengganggu emosi. Guru yang tertekan melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang dan etika perguruan. 21. Bebanan/ TekananKerja Guru Sikap Guru Ponteng Kerja Bertinda k Kasar Tidak fokus dalam pengajara n 22. Ponteng Kerja Tekanan kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan membawa kepada ketidakpuasan kepada kerja, sikap suka mengelak serta pengabaian kerja. Laporan akhbar (Berita Harian, 2011) terdapat seramai lima peratus daripada keseluruhan penjawat awam di Malaysia terlibat dalam kes ponteng kerja, di mana ada sesetengahnya tidak hadir ke tempat kerja selama tiga bulan. Laporan akhbar (Berita Harian, 2012) terdapat seorang guru di Perak yang tidak menghadirkan diri ke sekolah selama lebih dari 30 hari tanpa sebarang alasan yang kukuh. Akibat dari perlakuan tersebut, pihak Kementerian Pelajaran telah mengambil tindakan disiplin yang tegas terhadap guru terbabit termasuk memecatnya 23. Bertindak Kasar Punca guru bertindak keterlaluan mungkin disebabkan mereka menghadapi tekanan jiwa akibat bebanan kerja yang terlalu banyak, tanggungjawab yang semakin berat dan tuntutan masyarakat yang tinggi. Guru menyelesaikan masalah disiplin pelajar berdasarkan emosi sendiri. 24. 200 orang pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan di Sarawak yangtelah dihukum dengan cara berendam di dalam sebuah kolam yang kotor oleh warden asrama mereka disebabkan masalah disiplin (Utusan Malaysia, 28 Julai 2007). 25. Tidak fokus dalam pengajaran Menurut Abd. Rahim (1997), penambahan beban tugas akan membawa kesan kepada mutu kualiti pengajaran guru. Menurut Abdul Malik ( 2000), ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan, cepat meradang, agresif dan hilang daya konsentrasi. Ini menyebabkan sesorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi dalam menjalankan tugasnya . Menurut Sapora Sipon (2007), menyatakan bahawa guru yang gagal mengawal diri akibat stres akan memberi kesan kepada perhubungan guru dengan pelajar dan juga mutu pengajaran dan pembelajaran. 26. Menurut Hashim Adnan, presiden NUTP dalam laporan akhbar Berita Harian 29 Jun 2009, ketika ini, 380,000 guru dikatakan tidak mampu fokus kepada pengajaran di kelas disebabkan terpaksa menjalankan kerja luar tugasan yang dianggap beban tambahan. 27. PENUTUP Menurut Abu Bakar Nordin (2003), peribadi dan sahsiah seorang guru akan menentukan kedudukannya di mata masyarakat. Oleh itu, guru harus memiliki sifat profesionalisme yang tinggi. Sebagai seorang pendidik, guru perlu menjadi contoh dan teladan kepada para pelajar dalam pelakuan sehariannya supaya pendidik menjadi satu bidang yang dihormati dan disegani oleh para pelajar dan mahupun dalam dikalangan masyarakat. 28. KASIH