Istra¾ivanje identiteta grada Osijeka

  • View
    1.439

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NARUČITELJ PROJEKTA: Gradsko poglavarstvo grada OsijekaIZVEDBA PROJEKTA: Centar za psihodijagnostičke instrumente Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu VODITELJ: dr. sc. Vladimir Kolesarić, red. prof.VODITELJICA ISTRAŽIVANJA: dr. sc. Željka Kamenov, izv. prof.SURADNICI NA PROJEKTU: Odsjek za psihologiju u ZagrebuOdsjek za psihologiju u OsijekuOdsjek za psihologiju u RijeciOdsjek za psihologiju u Zadru

Text of Istra¾ivanje identiteta grada Osijeka

  • 1. Istraivanje identiteta grada Osijeka

2. OPI PODACI O PROJEKTU NARUITELJ PROJEKTA: Gradsko poglavarstvo grada Osijeka IZVEDBA PROJEKTA: Centar za psihodijagnostike instrumenteOdsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveuilita u ZagrebuVODITELJ: dr. sc. Vladimir Kolesari, red. prof. VODITELJICA ISTRAIVANJA: dr. sc. eljka Kamenov, izv. prof. SURADNICI NA PROJEKTU: Odsjek za psihologiju u Zagrebu Odsjek za psihologiju u Osijeku Odsjek za psihologiju u Rijeci Odsjek za psihologiju u Zadru 3. OKVIR ISTRAIVANJA Projekt brendiranja grada Osijeka Prvi korak - Istraivanje identiteta grada Osijeka Prije stvaranja branding strategije bitno je provjeritikakav je identitet grada Osijeka danas kako grad Osijek vide sami Osjeani kako grad Osijek vide graani drugih hrvatskih gradova 4. METODOLOGIJA Istraivanje se sastoji od dva dijela: kvalitativni dio istraivanja (Osijek) dubinski intervjui s istaknutim pojedincima fokus grupe kvantitativni dio istraivanja anketno ispitivanje (Osijek i drugi gradovi) 5. Kvalitativno istraivanje 6. CILJEVI ISTRAIVANJA kvalitativni dio Kvalitativnim istraivanjem dobili smo odgovore na pitanja: O IDENTITU GRADA OSIJEKA: po emu je Osijek trenutano prepoznatljiv koje su njegove bitne znaajke (i pozitivne i negativne) koje su njegove jake, a koje slabe strane koji su simboli grada Osijeka O VIZIJI GRADA: kakav grad Osjeani ele koje vrijednosti graani ele da se veu uz njihov grad kakvu budunost grada vide u kojim podrujima sami graani vide mogunosti za promjene 7. ODABIR SUDIONIKA U KVALITATIVNOM ISTRAIVANJU zajedno s predstavnicima grada Osijeka i konzultantske agencijeSRT odlueno je da u istraivanju sudjeluju predstavnici slijedeihdjelatnosti bitnih za funkcioniranje jednog grada: Gradska uprava Obrazovanje Kultura Turizam Urbanizam Gospodarstvo Marketing Lokalni mediji Civilno drutvo 8. BROJ I STRUKTURA SUDIONIKA U ISTRAIVANJUDJELATNOST BROJ INTERVJUA BROJ GRUPA BROJ SUDIONIKAobrazovanje 1 1 8kultura 1 1 8turizam 1 1 8gradska uprava1 1 7lokalni mediji1 1 7gospodarstvo1 111marketing 1 1 4urbanizam 1 1 8civilni sektor1 1 9ukupno9 970(M=5, =4) (M=48, =22) 9. Glavni nalazi kvalitativnog istraivanja 10. OSNOVNE PREDODBE Osijek je grad s duom, grad po mjeri ovjeka prve asocijacije su veinom pozitivne i vezane uz obitelj,dom, zelenilo (parkovi, ravnica), simbole grada (Tvra,Drava) i miran tempo ivota u Osijeku arm Osijeka ine prvenstveno ljudi oputeni, gostoljubivi,nenametljivi percepcija Osijeka kao urbane sredine i kulturnog sredita jedina negativna asocijacija su komarci takoer se naglaava politika kao negativna asocijacijaZa veinu Osjeana to su Drava, Tvra, katedrala, no za ljude izvanOsijeka to su rat, siromatvo, Glava, suenja.Osijek je za veinu ljudi grad-sluaj. 11. VIZUALNI IDENTITET rijeka Drava, naa Drava i visei most koji je mene kao malog Tvra,podsjeao na Golden Gate iz San Francisca i za kojeg sam se uvijek pitao zato nije dovoljno prikazan kao trg Ante Starevia s katedralom, na pjeaki most,Recimo Europska avenija, jedna od najljepih secesijski diosecesijskih ulica, Europi. Ali uglavnom veina tihglavnihu ulica u stanju i ljudi kad dou u Osijek, zgrada je derutnom parkovi, zelenilo i cvijee, da je to jedna od najljepih ulica u stranci, ne znaju promenada, Europi. To nigdje ne pie. To treba napisati. ak i Osjeanima, masa Osjeana to isto ne zna. kupalite Copacabana, priroda oko Osijeka, ravnica, tramvaj Smatraju da nisu dovoljno iskoriteni potencijali Osijekau izgradnji prepoznatljivog vizualnogidentiteta 12. SOCIJALNI IDENTITET Osjeani su vrijedni, ponosni na tradiciju grada, graani(kulturni), susretljivi i vrlo ljubazni, uvijek spremni pomoi,pristupani, otvoreni, dobroduni, dobri domaini, mirni itolerantni Tempo ivota nije ubrzan. Osjeani vole uivati i zabavljatise. Openito, karakteristika je da nema nervoze. ivot u gradu Osijeku je miran i siguran. Osijek je izvrsnomjesto za obitelj i odgajanje djece.Nedostaci: ne znaju se hvaliti onim to imaju, ne znaju istaknuti svoje prednosti,nisu poduzetni i ne znaju se dobro prodati, fali im inicijative opa apatija i nezainteresiranost graana. Ljudi su pretjerano pasivni,svatko moe raditi to hoe, a oni jednostavno nee reagirati, ak nikad ih se ikanira. dre se svatko za sebe i u krugu obitelji, svatko gleda svojaposla individualci i obiteljski ljudi. Ne iskazuje se neka brigaza zajedniko dobro, za dobrobit zajednice. 13. POZITIVNI ASPEKTI OSIJEKA Prednosti koje Osijek prua proizlaze iz toga da je Osijekgrad po mjeri ovjeka: dovoljno je velik da ima sve institucijekoje su potrebne za kvalitetan ivot, a dovoljno mali da sene pojavljuju negativne strane ivota u velikom gradu nema prometnih guvi, nema toliko opasnosti i nasilja kao u drugim velikim gradovima urbanistika struktura (poloen du rijeke) ini ga prozranim, nema zagaenosti, ima dosta rekreativnih i zelenih povrina ima sve potrebne kulturne i obrazovne institucije (Sveuilite) Osijek prua sigurnost i kvalitetu ivljenja Njegova geografska pozicija je druga prednost. Okruen jedravama i regijama koje tradicionalno gravitiraju premaOsijeku i u tom smislu Osijek igra znaajnu uloguregionalnog sredita. 14. NEGATIVNI ASPEKTI OSIJEKA Najvei negativni aspekt jest nepostojanje stabilne vlasti idalekovidne strategije razvoja grada. npr. nema nita to bi olakalo poslovni start poduzetnicima u smislu niih najmova, komunalija, cijena zemljita i sl. Naglaava se nepostojanje nekog zajednikog interesa, pristranost uodluivanju i nepotizam, stihijsko provoenje akcija i inicijativa.Voljeli bi da se vie konzultiraju strunjaci u pojedinim podrujima. Openito nedostaje usmjerenost na pozitivno, ve samo nanegativno - kod Osjeana bi trebalo poticati pozitivno razmiljanje kojebi ih potaklo na akciju. Smatraju kako grad trenutno ima negativan imid Medijski su zapostavljeni pozitivni aspekti Osijeka, a naglasak je na negativnome i na politici openito. Osijeku nedostaje promocije pozitivnih stvari. Niti graani Osijeka, niti drugi graani Hrvatske ne znaju to je sve u Osijeku dobro. Nedostatak Osijeka je i njegova geografska pozicija s obzirom naHrvatsku, to je dovelo do njegove izoliranosti od centra i nepravednogodnosa dravnog prorauna prema tom dijelu Slavonije. Problem je i prometna odsjeenost Osijeka, neiskoritenostprometnih putova zranih, kopnenih, vodenih. 15. PREZENTNOST OSIJEKA Osijek je nekada bio prepoznatljiv, a danas je poznat samopo negativnim stvarima, kao grad-sluaj. Negativan identitet Osijeka: grad-sluaj, politiki skandali,velika nezaposlenost, percipira se ruralnom sredinom,nerazvijenom, nedovoljno prodorni Osjeani Pozitivan identitet Osijeka: regionalno sredite(obrazovno i kulturno), itnica Izvan Hrvatske Osijek je poznat kao sredite jedne regijekoje je vrlo plodonosna, kao i po Kopakom ritu. Izrazito su nezadovoljni nainom kako drugi graaniHrvatske vide Osijek. Smatraju kako ga vide gotovo kaoselo. Asociraju ga s kulenom, rakijom, fi-paprikaem,tamburicama, Slavoncima i seljakim mentalitetom. Voljeli bi da Osijek vrati svoj graanski duh i da potomebude prepoznatljiv (npr. kao Varadin sa pancirfestom). 16. POTENCIJALI OSIJEKA Osijek bi u budunosti trebao biti grad koji kombinirakulturu, Sveuilite i gospodarstvo i koji bi u tom smislutrebao postati sredite regije. Smatraju da prvenstveno treba razvijati male obrte, a ne industriju jer ona unitava prednosti grada kao nezagaenog, mirnog mjesta. Osijek je grad za mlade obitelji, uz pretpostavku da imajuosigurani posao. Oni ovdje imaju sve preduvjete za razvoj,ima razliitih sadraja koji im trebaju (priroda, kultura,obrazovanje), ivot je u Osijeku zdrav i siguran, gradski, aopet relativno miran. Potencijal Osijeka je njegov geografski poloaj (narazmeu drava, bogata nizina, rijeka), no sve to jo nije upotpunosti iskoriteno Okolica Osijeka je potencijal - kako turistiki,tako i agrarni. razvijati poljoprivredu (ekoloki uzgoj) 17. PREDUVJETI ZA RAZVOJ POTENCIJALA Prvenstveno je potrebna razvojna strategija i onda stvaranje takvihpravila u svim segmentima koja podravaju implementaciju te strategije Da bi se to ostvarilo treba neka jedinstvena vizija, zajednitvo isuradnja. Treba dati manje prostora politici, a vie struci. Preduvjeti su pokretanje odreenih akcija od strane lokalnesamouprave kojima bi se omoguilo povoljnije uvjete ljudima koji elepokrenuti neki posao, olakati administraciju, osigurati neke beneficije. Smatraju kako treba ulagati u obrazovanje strunjaka i znanost,kako bi se razvilo gospodarstvo Treba takoer dalje raditi na prometnoj povezanosti Osijeka idostupnosti Osijeka sa svih strana (rijeka, zrana luka, ceste,eljeznica). Preduvjeti za razvoj Osijeka kao sredita poljoprivredne industrije surjeavanje infrastrukture, rjeavanje pitanja zemljinih posjeda irazminiravanje. Potrebno je ouvati autohtoni izgled grada Slau se kako se puno moe napraviti po pitanju loeg imidaOsijeka. Trebalo bi sustavno isticati pozitivne primjereu medijima 18. OSIJEK KAO BRANDSudionici su navodili razliite pojmove kao mogue sinonimeza grad Osijek: Grad znanja, sveuilini centar Grad kulture, grad Nobelovaca, grad secesije Srednjoeuropski grad s graanskim vrijednostima Grad gospodarstva, poljoprivrede Zeleni grad pomjeri ovjeka, grad zdravog ivota Grad nove anse, gradOSIJEK i Ipoticaja, novih prilika,izvrsnosti OSJEANI blagostanjaSE OSJEAJU! Grad turizma, grad gastronomije Grad biciklizma Grad susreta, grad tolerancijeSmatraju da cilj treba biti cjelovitost naglasiti daOsijek nudi sve: i obrazovanje i kulturu i privredu 19. Kvantitativno istraivanje 20. CILJEVI ISTRAIVANJA kvantitativni dio Kvantitativnim istraivanjem dobili smo odgovore na pitanja: PREDODBA O GRADU OSIJEKU znaenje pojma Osijek i asocijacije koje se uz njega veu VIZUALNI IDENTITET OSIJEKA PERCEPCIJA TIPINIH OSJEANA POTENCIJALI GRADA OSIJEKA to Osijek nudi ljudima koji u njemu ive PREZENTNOST OSIJEKA prepoznaju li Osjeani i drugi graani Hrvatske sadraje i dogaaje koji se organiziraju u Osijeku USPOREDBA Osijeka i rele