Click here to load reader

Inventos que nos cambiaron la vida

  • View
    100

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Inventos que nos cambiaron la vida

1. INVENTOSINVENTOS E INVENTORESE INVENTORES 2. BALANZABALANZA InventorInventor ExipciosExipcios SculoSculo 3800 a.c.3800 a.c. PasPas ExiptoExipto InfluenciaInfluencia socialsocial Para pesar o quePara pesar o que vendan, o comerciovendan, o comercio 3. ARADOARADO InventorInventor MESOPOTMICOSMESOPOTMICOS SculoSculo 3500 a.c.3500 a.c. PasPas MesopotamiaMesopotamia InfluenciaInfluencia socialsocial Desarrollo daDesarrollo da agriculturaagricultura 4. VELEIROVELEIRO InventorInventor ExipciosExipcios SculoSculo 3000 a.c.3000 a.c. PasPas ExiptoExipto InfluenciaInfluencia socialsocial Viaxes,Viaxes, intercambiosintercambios comerciocomercio 5. BARRENABARRENA InventorInventor ArqumedesArqumedes SculoSculo 287-212 a.c.287-212 a.c. PasPas GreciaGrecia Influencia socialInfluencia social Para perforarPara perforar distintos materias:distintos materias: madeira, ferro etcmadeira, ferro etc 6. GATOGATO InventorInventor Hern deHern de AlexandraAlexandra SculoSculo I d.C.I d.C. PasPas AlexandraAlexandra InfluenciaInfluencia socialsocial FacilitaFacilita levantarlevantar pesospesos 7. PLVORAPLVORA InventorInventor ChinosChinos PasPas ChinaChina SculoSculo Ano 1050Ano 1050 InfluenciaInfluencia socialsocial Sirve para abri-lasSirve para abri-las minas, para os fogosminas, para os fogos artificiais ou voladores,artificiais ou voladores, sirve para poer nassirve para poer nas armas e protexer armas e protexer xentexente.. 8. IMPRENTAIMPRENTA InventorInventor JOHANNESJOHANNES GUTENBERGGUTENBERG SculoSculo XIVXIV PasPas MagunciaMaguncia (Alemania(Alemania)) InfluenciaInfluencia socialsocial As guerras relixiosas, aAs guerras relixiosas, a industria daindustria da comunicacin, ascomunicacin, as linguas vulgares, olinguas vulgares, o poder dos mediospoder dos medios grficos para impoergrficos para impoer os seus principios naos seus principios na sociedade.sociedade. 9. TERMMETROTERMMETRO InventorInventor GalileoGalileo GalileiGalilei SculoSculo XVIIXVII PasPas ItaliaItalia InfluenciaInfluencia socialsocial InstrumentoInstrumento inventado parainventado para medi-lamedi-la temperaturatemperatura 10. MICROSCOPIOMICROSCOPIO InventorInventor ZacharasZacharas JanssenJanssen SculoSculo XVIIXVII PasPas HolandaHolanda InfluenciaInfluencia socialsocial Investigacin,Investigacin, medicina.medicina. 11. TELESCOPIOTELESCOPIO InventorInventor GalileoGalileo GalileiGalilei SculoSculo XVIIXVII PasPas ItaliaItalia InfluenciaInfluencia socialsocial Observacin doObservacin do Universo,Universo, descubrimento dedescubrimento de planetas, etc.planetas, etc. 12. RELOXO MECNICORELOXO MECNICO InventorInventor ChristianChristian HuygensHuygens SculoSculo XVIIXVII PasPas HolandaHolanda InfluenciaInfluencia socialsocial Medidas misMedidas mis precisas doprecisas do tempotempo 13. PARARRAIOSPARARRAIOS InventorInventor BenxamnBenxamn FranklinFranklin SculoSculo XVIIIXVIII PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial Para que aPara que a electricidade nonelectricidade non afecte s persoas,afecte s persoas, que os raios vaian que os raios vaian terraterra 14. MQUINA DE VAPORMQUINA DE VAPOR InventorInventor James WattJames Watt SculoSculo XVIIIXVIII PasPas InglaterraInglaterra InfluenciaInfluencia socialsocial RevolucinRevolucin industrialindustrial 15. GLOBO AEROSTTICOGLOBO AEROSTTICO InventorInventor Josepf eJosepf e JacquesJacques MontgolfierMontgolfier SculoSculo XVIIIXVIII PasPas FranciaFrancia InfluenciaInfluencia socialsocial Transporte deTransporte de persoas,persoas, mercancas etc.mercancas etc. 16. PILA ELCTRICAPILA ELCTRICA InventorInventor AlessandroAlessandro VoltaVolta SculoSculo XIXXIX PasPas ItaliaItalia InfluenciaInfluencia socialsocial XenerarXenerar corrientecorriente elctricaelctrica 17. BILLABILLA InventorInventor ThomasThomas GryllGryll SculoSculo XIXXIX PasPas InglaterraInglaterra InfluenciaInfluencia socialsocial Fainos chegar aFainos chegar a auga s nosasauga s nosas casascasas 18. EXTINTOREXTINTOR InventorInventor GeorgeGeorge ManbyManby SculoSculo XIXXIX PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial ApagarApagar lumeslumes 19. MOTOR ELCTRICOMOTOR ELCTRICO InventorInventor JosephJoseph HenryHenry SculoSculo XIXXIX PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial Mis econmico eMis econmico e mellor rendementomellor rendemento que o daque o da combustincombustin 20. XERADOR ELCTRICOXERADOR ELCTRICO InventorInventor MichaelMichael FaradayFaraday SculoSculo XIXXIX PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial Para xerarPara xerar enerxaenerxa elctricaelctrica 21. DIRIXIBLEDIRIXIBLE InventorInventor HenriHenri GiffardGiffard SculoSculo XIXXIX PasPas FranciaFrancia InfluenciaInfluencia socialsocial TransporteTransporte areo,areo, publicidadepublicidade 22. ALTAVOZALTAVOZ InventorInventor AlexanderAlexander BellBell SculoSculo XIXXIX PasPas EscociaEscocia InfluenciaInfluencia socialsocial Ampliacin dosAmpliacin dos sonidos que sesonidos que se transmiten a travstransmiten a travs de ondas sonorasde ondas sonoras 23. TELFONOTELFONO InventorInventor AlexanderAlexander BellBell SculoSculo XIXXIX PasPas EscociaEscocia InfluenciaInfluencia socialsocial Transmisin doTransmisin do sonido por medio desonido por medio de seais elctricasseais elctricas 24. MOTOR DE CATRO TEMPOSMOTOR DE CATRO TEMPOS InventorInventor NikolausNikolaus OttoOtto SculoSculo XIXXIX PasPas AlemaniaAlemania InfluenciaInfluencia socialsocial Multitude deMultitude de mquinasmquinas 25. BOMBILLABOMBILLA InventorInventor Thomas A.Thomas A. EdisonEdison SculoSculo XIXXIX PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial Iluminacin deIluminacin de fogares, etcfogares, etc 26. RADIO TRANSMISORRADIO TRANSMISOR InventorInventor GuglielmoGuglielmo MarconiMarconi SculoSculo XIXXIX PasPas ItaliaItalia InfluenciaInfluencia socialsocial Falar con xenteFalar con xente a distanciaa distancia 27. AVINAVIN InventorInventor Orville yOrville y WilburWilbur WrightWright SculoSculo XXXX PasPas FranciaFrancia InfluenciaInfluencia socialsocial TransporteTransporte areoareo 28. RADARRADAR InventorInventor RobertRobert Watson-WattWatson-Watt SculoSculo XXXX PasPas GranGran BretaaBretaa InfluenciaInfluencia socialsocial Localizador,Localizador, viaxes,viaxes, comunicacincomunicacin 29. RADIOTELESCOPIORADIOTELESCOPIO InventorInventor Grote ReberGrote Reber SculoSculo XXXX PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial Desenrrolo daDesenrrolo da radioastronomaradioastronoma 30. FOTOCOPIADORAFOTOCOPIADORA InventorInventor ChesterChester CarlsonCarlson SculoSculo XXXX PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial Facer moitasFacer moitas copias concopias con pouco esforzopouco esforzo 31. ECGRAFOECGRAFO InventorInventor Ian DonaldIan Donald SculoSculo XXXX PasPas EscociaEscocia InfluenciaInfluencia socialsocial Permite ver oPermite ver o interior dointerior do organismo sinorganismo sin danalodanalo 32. CHIP DE SILICIOCHIP DE SILICIO InventorInventor Jack KilbyJack Kilby SculoSculo XXXX PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial Desenrrolo daDesenrrolo da tecnoloxa dos mi-tecnoloxa dos mi- croprocesadorescroprocesadores 33. MICROPROCESADORMICROPROCESADOR InventorInventor MarcianMarcian HoffHoff SculoSculo XXXX PasPas EstadosEstados UnidosUnidos InfluenciaInfluencia socialsocial RevolucinRevolucin nana comunicacincomunicacin

Search related