Click here to load reader

Inteligencija II razred gimnazije

 • View
  130

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Inteligencija II razred gimnazije

 • Inteligencija

 • DefinicijeSposobnost adaptacije(Sloene i nepoznate situacije i zadaci uoavanje odnosa elemenata; razlikovanje bitnog od nebitnog)Sposobnost uenja iz iskustvaSposobnost reavanja problemaPrimena iskustva/znanja u novim situacijama

 • MerenjeBine-Simonova skala (1905) Procjenjuje mentalni, umni uzrast temeljen na broju tanih odgovora- 1 godina 6 zadataka, 1 zadatak 2 umna meseca (od do 14/16 godina) Konvertovao skalu na jedan rezultat KI (IQ) = mentalni uzrast x 100 kalendarski uzrast

 • StrukturaJedinstvena sposobnost ili vie specifinih, relativno nezavisnih sposobnosti?Spirman-1904 jedna opta sposobnost (G-faktor) i specifini faktori (S) - faktorska analizaOsobe uvek reavaju testove na odreeni, za njih specifian nain (G faktor) ali speciini faktori nastaju usled specifinog vebanja i interesovanjaG faktor je opta inteligencija

 • StrukturaTerston-1938- skup nezavisnih sposobnosti, primarne mentalne sposobnostiS-spacijalni- zamiljanje odnosa u prostoruP-perceptivni- reavanje problema na osnovu elemenata prisutnih u vizuelnom poljuN- numeriki- raunske operacije

 • StrukturaV-verbalni- sposobnost razumevanja odnosa izmeu pojmovaM-pamenje- neposredno upamivanje brojeva, rei, slika, procedura W-verbalna fluentnost- operacije sa reima, brza produkcija R- faktor rezonovanja - nalaenje pravilnosti, optih principa

 • StrukturaGilford, 1967-trodimenzionalna ema5 vrsta mentalnih procesa-kognicija, memorija, procenjivanje, konvergentna i divergentna produkcija4 vrste sadraja-figure, simboli, bihevioralni, semantiki6 oblika produkata- jedinice, klase, relacije, sistemi5x4x6=120- naeno 90 specifinih sposobnosti

 • Vrste inteligencije?Socijalna inteligencija - uspeno snalaenje u sloenim socijalnim situacijamaEmocionalna inteligencija - opaanje, izraavanje, razumevanje i regulacija oseanjaMoralna inteligencija- razumevanje i prosuivanje pravednost Egzistencijalna- postavljanje pitanja o smislu, ivota, smrti

 • Termanova klasifikacia inteligencijavrhunska -preko 140 IQ, veoma visoka - 120- 140,visoka -110-120,prosena -90-110, ispodprosena- 80-90,intelektualna tupost- 70-80slaboumnost- ispod 70 ili 65

 • Klasifikacija mentalne retardacijeLaka - 70-50 (85%) Umerena - 49-35 (10%)Teka - 34-20 (3-4%)Duboka -ispod 20 (1-2%)

  Testovi: Bine-Simonova skala, Vekslerove skale-WAIS, WISC

 • Umna nadarenostGenije: osoba visoke inteligencije koja je stvorila neto od trajne vrednosti i znaaja za oveanstvoKoksova, 300 velikih umova, biografski podatci, radoviNajvii umni kolinici u grupi filozofa (170), pisci i revolucionari (160), naunici (155), muziari (145), slikari (140)200 i preko: Gete, Laplas, Mikelanelo, Njutn, Paskal, Valter

 • Hipoteza pragaStepen inteligencije najvaniji je inilac postignua do 120, nakon toga veu ulogu igraju osobine linosti i visoka motivacijaTo su: upornost, samostalnost, samouverenostSklop linosti: odreni sklopovi crta linosti i sposobnosti presudni za visoko postignue

 • Da li je ovo niska inteligencija?

 • Predhodni primer uopte ne mora da se odnosi na osobu sa niskom inteligencijom, mogue da je samo osoba odrasla u tekim, siromanim uslovima. Osoba koja nije pohaala kolu, na primer.

 • Pitanja:Kako psiholozi definiu inteligenciju?Kako Bine Simonova skala meri inteligenciju?Prema Spirmanu kakva je struktra inteligencije?Prema Gilfordu kakva je struktura inteligencije?Kako se inteligencija klasifikuje?Kako se klasifikuje mentalna retardacija?Ko su geniji?Ko je ispitivao genijalnost poznatih i do kakvih je zakljuaka doao?ta je hipoteza praga?

  *

Search related