of 21 /21
INTEL CORE

Intel core

Embed Size (px)

Text of Intel core

  • 1. INTEL CORE

2. DEFINISI INTEL IntelCore adalah jenama yang digunakan untuk pengguna mid-range kepada high-end dan mikropemproses perniagaan yang dibuat olehIntel. 3. NEHALEM MICROARCHITECTUREBASED Dengan Nehalem microarchitecture,Intel memperkenalkan skimpenamaan baru bagi pemproses Teras/Core. Terdapat tiga jenis: Core i3, Core i5, dan Core i7, (tetapi nama-nama itu tidak lagi sesuai dengan ciri-ciri khusus teknikalseperti bilangan teras) Jenama dibahagikan dari tahap rendah (i3), melalui pertengahan(i5) kepada prestasi high-end (i7), yang sesuai kepada tiga hingga limabintang dalam Penilaian Intel Processor sebagai bertentangandengan celeron kemasukan-tahap (satu bintang ) dan Pentium (duabintang) pemproses. 4. NEHALEM MICROARCHITECTURE BASED(CONTD) Ciri-ciri biasasemua pemproses Nehalem berasaskantermasuk mengawalmemori DDR3 bersepaduserta Interconnect Quick Path atau PCIExpress dan AntaraMuka Langsung Media padapemproses menggantikan penuaan quad-dipam Front Side Bus yang digunakandalam semua pemproses Teras/Core awal.. 5. NEHALEM MICROARCHITECTURE BASED(CONTD)Selainitu,semua pemproses ini mempunyai256 KB L2 cache setiap teras,ditambah sehingga12 MB berkongsi tahap3 cache. Kerana sambung baru I / O, chipset dan mainboards darigenerasi terdahulu tidaklagi boleh digunakandengan pemproses berasaskan Nehalem. 6. CORE i3 Core i3 bertujuan untuk menjadi pembaharuan akhirrendah garis prestasi pemproses dari Intel,berikutanpengakhiran jenama Teras 2 . Pemproses i3 Teras yang pertama telahdilancarkan pada 7 Januari, 2010. Nehalem Teras pertama i3 berasaskan Clarkdale-dengan GPU bersepadu dan dua teras pemprosesyang sama juga disediakan sebagai Core i5 danPentium, dengan Teras sedikit berbeza configurations. 7. Pemproses 3xxM i3 berdasarkanArrandale, versi mudah alih pemproses desktopClarkdale.Mereka adalah serupa dengan siri Corei5-4xx tetapi berjalan pada kelajuan jam yang lebihrendah dan tanpa Turbo Boost. Menurut seorang FAQIntel, mereka tidak menyokong Kod Pembetulan Ralat(ECC) memori 8. Menurut motherboard pengilangSupermicro, jika pemproses Core i3 digunakandengan platform chipset server seperti Intel3400/3420/3450, CPU akan menyokong ECC dengan UDIMM. Apabila ditanya, Intel mengesahkan bahawa,walaupun siri chipset Intel 5 menyokong memoribukan-ECC hanyadengan pemproses Core i5 atau i3. 9. Menggunakan orang-orang pemproses padamotherboard dengan 3400 chipset siri iaakanmenyokong fungsi ECC memori ECC beberapa terhad papan induk oleh syarikat-syarikat lain dan jugamenyokong ECC dengan pemproses Intel Core IX;Asus P8B WS adalah contoh, tetapi iatidakmenyokong ECC memori di bawah sistem 10. CONTOH GAMBAR i3 11. CORE i5 Teras pertama i5 menggunakan microarchitecture Nehalem diperkenalkan pada September 8,2009 sebagai varian arus perdana i7 Core yangterdahulu, yang Lynnfield teras.Lynnfield Core i5 pemprosesmempunyai 8 MB L3 cache, bas DMI berjalanpada 2.5GT/ s dan sokongan untuk memori dual-channel DDR3-800/1066/1333 dan kurangupaya Hyper-threading. 12. Pemproses yang sama dengan set yangberbeza ciri(kekerapan jam hyper-Threading dan lain-lain) yangaktif dijual sebagai Core i7-8xx dan Kesempatan3400-siri pemproses, yangtidak patut dikelirukan dengan high-end Core i7-9xx dan Kesempatan3500-siri pemproses yang berdasarkan padaBloomfield. 13. Teras i5-5xx pemproses mudahalih yang dinamakanArrandale dan berdasarkan 32 nm Westmere mengecutmicroarchitecture Nehalem. Pemproses arrandale telahdisepadukan keupayaan grafik tetapi hanya dua teraspemproses. Mereka dibebaskan pada bulanJanuari2010, bersama-sama dengan Core i7-6xx danTerasi3-3xx pemproses berdasarkan cip yang sama. 14. Clarkdale, versi desktopdaripada Arrandale , dijual sebagai Core i5-6xx,bersama-sama dengan syarikat-syarikat berkaitanTeras i3 dan jenama Pentium. Ia mempunyai hyper-Threading, yangdibolehkan dan penuh 4 MB L3 cache. Menurut Intel "pemproses Teras desktop i5 dan papandesktop biasanya tidak menyokong memori ECC",tetapi maklumatmengenai sokongan terhad ECCdalam seksyen i3 Teras juga terpakai untuk Core i5 dan i7. 15. CONTOH GAMBAR i5 16. CORE i7 Intel Core i7 adalah jenama Intel untuk keluargabeberapa desktop dan komputer riba 64-bit pemprosesx86-64 menggunakan Nehalem, Westmere, danJambatan microarchitectures Sandy. Jenama Core i7disasarkan pada perniagaan dan pasaran pengguna yang tinggi untuk kedua-dua desktop dan komputer riba, [33] dan dibezakandaripada i3 Teras (kemasukantahap pengguna), Core i5 (pengguna arus perdana)dan Kesempatan (server dan stesen kerja) jenama. Nama Core i7 telahdiperkenalkan dengan pemprosesQuad- 17. Pada tahun 2009 model baru i7 Core yangberasaskan pemproses Lynnfield desktop quad-terasdan Clarksfield quad-core mudah alih telah ditambah,dan model berdasarkan pemproses Arrandalemudah alih dual-core telah ditambah pada Januari2010. Enam-teras pemproses yang pertama dalambarisan Gulftown Core, yang telah dilancarkanpada 16 Mac 2010. Keduadua Corei7 biasa dan EdisiExtreme diiklankan sebagai lima bintang dalamPenilaian Pemproses Intel. 18. Pada Januari 2011, Intel mengeluarkan generasikedua pemproses i7 . Kedua-dua generasi pertama dan keduapemproses Intel Core i7 diberi nilai sebagai 5 bintangdalam penarafan pemproses Intel. Generasi keduateras pemproses Intel adalahberdasarkan kepadateras "Sandy Bridge" dan akandikemaskini pada bulanJanuari 2012 dengan "Ivy Bridge". 19. Dalam setiap tiga generasi microarchitecture ,Corei7 mempunyai ahlikeluarga yang menggunakan 2senibina sistem peringkat yang berbeza, dan denganitu dua soket yang berbeza (sebagaicontoh, LGA 1156dan LGA 1366 dengan Nehalem). Dalam setiap generasi, Core i7tertinggi pemproses Terasmenggunakan soket yang sama dan berasaskan QPIseni bina sebagai pengakhiran rendahpemproses generasi itu, manakala lowerperforming Core i7menggunakan soket yang samadan PCIe / DMI / F 20. "Core i7" adalah pengganti kepada jenama IntelCore2. Wakil Intel menyatakan bahawa i7moniker Teras yang dimaksudkan untuk membantupengguna membuat keputusan mengenaipemproses untukmembeli yang baru berasaskan Nehalem produk yang dikeluarkan pada masa akan datang. 21. CONTOH GAMBAR i7