12
Kalitatezko hezkuntzaren bilaketan IES IBAIZABAL BHI Buscando una educación de calidad ENCUESTA - INKESTA 2012-2013 FAMILIAK - FAMLIAS

Inkesta12 13 familiak

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Inkesta12 13 familiak

Kalitatezko hezkuntzaren

bilaketan

IES IBAIZABAL BHI

Buscando una educación

de calidad

ENCUESTA - INKESTA

2012-2013

FAMILIAK - FAMLIAS

Page 2: Inkesta12 13 familiak

Ibaizabal Institutoak kalitatezko hezkuntzaren bilaketan jarraitzen

du. Zuen interesa eta zintzotasuna

eskertzen dugu galdeketen zerrenda bete eta gero.Hona hemen emaitzak

El Instituto Ibaizabal hace un esfuerzo de mejora continua,

buscando una educación de calidad.

Agradecemos vuestro interés y sinceridad al haber rellenado

la encuesta.Aquí están los resultados

Page 3: Inkesta12 13 familiak

Enseñanza - Irakaskuntza

Page 4: Inkesta12 13 familiak

EJE VERTICAL (COLORES) ARDATS BERTIKALA (KOLORETAKOA)1 = El progreso académico realizado por su hijo/a en este Centro. kurtso honetan zure seme-alabak eginiko aurrerapena2 = El profesorado de su hijo/a. Zure seme-alabaren irakasleak3 = El seguimiento individualizado que recibe su hijo/a. Zure seme-alabaren jarraipen pertsonala. 4 = La manera de resolver los conflictos que surgen en el Instituto. Ikastetxean gertatutako arazoen irtenbidea aurkitzeko era5 = Las salidas culturales de su hijo/a Zuen seme-alabaren irteera kulturalak6 = La orientación de cara al futuro recibida por su hijo/a.(Sólo 4º) Etorkizunari begira jasotako orientazioa (4.ESOkoek bakarrik)

EJE HORIZONTAL ARDATS HORIZONTALA

1 = MUY INSATISFECHO- EZ DAGO BATERE ADOS2 = INSATISFECHO- EZ DAGO ADOS3 = ALGO INSATISFECHO – EZ DAGO GUZTIZ ADOS4 = SATISFECHO - ADOS5 = MUY SATISFECHO – GUZTIZ ADOS6 = NO SE – EZ DAKIT

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

No sé

Page 5: Inkesta12 13 familiak

Evaluación - Ebaluazioa

Page 6: Inkesta12 13 familiak

EJE VERTICAL (COLORES) ARDATS BERTIKALA (KOLORETAKOA)

1 = La motivación para su hijo/a de la información del b.de notas. Zuen seme-alabarentzat noten buletinak ekartzen duen motibazioa2 = La claridad de la información en el boletin de notas. Nota buletinaren argitasuna. 3 = El seguimiento diario que hace el profesorado de su hijo/a. Zuen seme-alabari buruz irakasleek egiten duten jarraipena.

EJE HORIZONTAL ARDATS HORIZONTALA

1 = MUY INSATISFECHO- EZ DAGO BATERE ADOS2 = INSATISFECHO- EZ DAGO ADOS3 = ALGO INSATISFECHO – EZ DAGO GUZTIZ ADOS4 = SATISFECHO - ADOS5 = MUY SATISFECHO – GUZTIZ ADOS6 = NO SE – EZ DAKIT0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1 2 3

1

2

3

4

5

No sé

Page 7: Inkesta12 13 familiak

Información - Informazioa

Page 8: Inkesta12 13 familiak

EJE VERTICAL (COLORES) ARDATS BERTIKALA (KOLORETAKOA)

1. Las circulares del Instituto. Ikastetxeko zirkularrak2. La agenda escolar. Ikastetxeko agenda.3. La entrega del boletin a las familias. Noten boletina jasotzeko.4. En el BLOG del Instituto Ikastetxeko BLOG: ibaizabalbhi.blogpost.com5. En el anuario. Urtekarian

EJE HORIZONTAL ARDATS HORIZONTALA

1 = MUY INSATISFECHO- EZ DAGO BATERE ADOS2 = INSATISFECHO- EZ DAGO ADOS3 = ALGO INSATISFECHO – EZ DAGO GUZTIZ ADOS4 = SATISFECHO - ADOS5 = MUY SATISFECHO – GUZTIZ ADOS6 = NO SE – EZ DAKIT

05

1015202530354045

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

No sé

Page 9: Inkesta12 13 familiak

Servicios - Zerbitzuak

Page 10: Inkesta12 13 familiak

EJE VERTICAL (COLORES) ARDATS BERTIKALA (KOLORETAKOA)

1.= Las actividades extraescolares que hay en el colegio. Eskolaz kanpoko aktibitateak 2 .= Las propuestas formativas que el Instuto hace a las familias. Familiei proposatutako formazio-ekintzak.3 .= El funcionamiento de los ser. (Recepción,Tfn.Secretaria,…) Institutoko zerbitzuak(Harrera, Tfnoa.,Idazkaritza…)4. = El funcionamiento del servicio médico escolar. Institutoko mediku-zerbitzu eskolarra 5 . = Las instalaciones del Instituto. Institutoko instalazioak.6 . = El servicio del comedor(contestar sólo los usuarios) Institutoko jantokia (Erabiltzaileek bakarrik erantzutekoa)

EJE HORIZONTAL ARDATS HORIZONTALA

1 = MUY INSATISFECHO- EZ DAGO BATERE ADOS2 = INSATISFECHO- EZ DAGO ADOS3 = ALGO INSATISFECHO – EZ DAGO GUZTIZ ADOS4 = SATISFECHO - ADOS5 = MUY SATISFECHO – GUZTIZ ADOS6 = NO SE – EZ DAKIT

05

1015202530354045

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

No sé

Page 11: Inkesta12 13 familiak

Centro y su conocimiento Ikastetxearen ezagutza

Page 12: Inkesta12 13 familiak

EJE VERTICAL (COLORES) ARDATS BERTIKALA (KOLORETAKOA)

1.Conocemos las enseñanzas que se dan en el Instituto. Ikastetxean irakasten diren ikasketak ezagutzen ditugu.2.Sabemos cómo ponernos en contacto con el profesorado. Badakigu zelan jarri harremanetan irakasleekin.3.Conocemos la normativa básica del centro. Ikastetxeko oinarrizko arautegia ezagutzen dugu4.Conocemos la Asociación de padres y madres. Gurasoen Elkartea ezagutzen dugu.5 .Sabemos cuáles son las funciones del Consejo Escolar) Badakigu Eskola Kontseiluak dituen betekizunak zeintzuk diren.6. Trabajo hecho por la dirección. Zuzendaritzak egindako lana7. Relación con la dirección. Zuzendaritzarekiko harremanak

EJE HORIZONTAL ARDATS HORIZONTALA

1 = MUY INSATISFECHO- EZ DAGO BATERE ADOS2 = INSATISFECHO- EZ DAGO ADOS3 = ALGO INSATISFECHO – EZ DAGO GUZTIZ ADOS4 = SATISFECHO - ADOS5 = MUY SATISFECHO – GUZTIZ ADOS6 = NO SE – EZ DAKIT

0102030405060

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

No sé