Informatica 1r eso

Embed Size (px)

Text of Informatica 1r eso

INFORMATICA 1r ESO

Qu s la Informtica?
-La informtica s la cincia que estudia el tractament automtic i racional de la informaci mitjanant l's de mquines.


Qui s Alan Turin?

Va treballar en camps com la informtica, es mes se'l considera el pare de la informtica moderna. Va ser perseguit pel servei d'intelligncia britnic a causa de la seva homosexualitat, per no anar a la pres. Turing va acabar sucidant-se el 1954 menjant-se una poma amb cianur.

Qu significa TIC?

Qu s?

Son tots aquells dispositius i programes que estan en els ordinadors, moblis...etc


Tecnologia de la Informaci i la Comunicaci

Qu s el sistema informtic?

El sistema informtic s el conjunt d'elements necessaris per realitzar tractament automtic de la informaci.

Que es un bit?

s la unitat d'informaci mnima utilitzada en un dispositiu TIC.

El Codi Binari

El Codi Binari

"0" OFF "1" ON

Com es traspassa de codi Decimal a codi Binari?