of 17 /17
ALKOHOL ALKOHOLIZAM ALKOHOLI ČAR

Ili pijes ili vozis!

Embed Size (px)

Text of Ili pijes ili vozis!

ALKOHOL ALKOHOLIZAM ALKOHOLIAR

ALKOHOLALKOHOLIZAMALKOHOLIARta bi svako morao znati o alkoholizmu Alkoholizamje bolest koja nastaje zbog nekontrolisane i redovne upotrebe alkoholnih pia.Alkoholiarje osoba koja nije u stanju da kontrolie pijenje alkohola. Takva osoba ima potekoa u porodici, na radnom mestu i u sebi samom.

Alkohol deluje na sledei nain Unitava osobu koja pije: remeti ivotunitava samopotovanje i potovanje od strane drugihnapada zdravlje, sigurnost, sreuskrauje ivot.

Oteuje porodicu i teti radnom uspehu: dovodi do siromatva, bolesti, razvoda, kriminala, samoubistvaonemoguuje razvoj dece, brigu za njih i njihovu budunost.smanjuje efikasnost na poslu, dovodi do lanog oseanja boljeg radapoveava broj nesrea na radu

2 dl vina ima oko 150 kalorija, koliko i 6 kaiica eera, ali nema minerala, belanevina, ni vitamina i zatonije hrana! Posledice dugotrajnog pijenja alkohola Remeti ishranu:Alkohol nije hrana.Organizmu treba hrane, a ne moe je uzimati dok je u njemu alkohol. Organizam zbog toga slabi.Oteuje organizam: Mozak i ivce, srce, bubrege, jetru i eludac.Dovodi do duevnih poremeaja: straha, ludila, otupljenja i halucinacija.Svaki alkoholiar ivi 10-12 godina manje od onih koji ne piju!

Mamurluk ta podrazumevamo pod "mamurlukom" - om?Mamurluk je fiziko i emocionalno stanje koje nastupa nakon prekomerne upotrebe alkoholnih pia.Javlja se i kod alkoholiara i kod nealkoholiara, ali su simptomi mamurluka intenzivniji i kompleksniji kod alkoholiara. Simptomi mamurlukaGlavobolja, munina i nagon na povraanje, jaka e, peenje u jednjaku, vrtoglavica, umor, opta tromost i malaksalost. Moe da se javi jo i nekanelagodnost, koju ne moemo drugome objasniti, jeza i drhtavica koja dolaze u talasima i drugo. Psihiki simptomimamurluka su depresija, kajanje i strah.Zbog ega se javlja mamurluk?Za najvei broj neugodnih posledica je kriva dehidracija - prekomerni gubitak tenosti iz organizma. Alkohol pospeuje izluivanje vode iz organizma. Zbog iritacije sluzokoe eluca dolazi do problema kod varenja, munine i povraanja.

Mamurluk ta utie na jainu mamurluka?Kako e izgledati mamurluk i kako e se on podnositi, zavisi od niza faktora. Teina znakova zavisi od toga koliko osoba podnosi alkohol i koju koliinu je popila. Prvo da krenemo od toga,koliko osoba podnosi alkohol. To znai, da u optoj slici i teini mamurluka vanu ulogu igraju i lina svojstva oveka koji se opio.Zablude u vezi leenja mamurlukaAko vodimo rauna o naem telu i o naem zdravlju, nee nas tako lako izneveriti. Dehidracija se moe izbei, a do izvesne granice moemo neto uiniti i za sluznicu eluca:Preporuljivo jeneto pojesti. aa mlekaima pozitivan efekat Na slavljupiti samo jednu vrstu pia Nikako se ne smepitinaglo, vepostepeno Posle alkoholnog pia popiti au vode ili negaziranog soka

Zablude o alkoholu Alkohol nije droga.Bolje konzumirati alkohol nego ilegalne droge poput heroina i ekstazija.Nekoliko pia dnevno ne moe nikog povrediti.Alkohol razbija stres.Svako reaguje na alkohol na isti nain. Ako moe moj prijatelj da popije toliko alkohola, mogu i ja. Ako meate pia, biete bre pijani. Kafa pomae da se pijana osoba bre otrezni Treba priekati 1 sat posle popijenog pia da bi mogli sami voziti. Nema kalorija u alkoholu. Bez alkohola nema zabave.

Ovo je zapravo istinaAlkohol je psihoaktivna droga. To to je legalan ne znai da je manje tetan od ilegalnih droga. Problematino korienje bilo koje supstance moe dovesti do ozbiljnih teta ili trauma kod pojedinaca, porodice i zajednice. Ljudi koji ele obmanuti sebe veruju da je pijenje u redu.Za neke ljude, jedno pie moe da ih gurne preko ivice, naroito ako su alkoholiari.Alkoholu se esto pribegava kao sredstvu za "sakrivanje" stresa ili bola koji se doivi zbog nekog problema. Meutim, alkohol poveava visinu biolokog stresa koji se nalazi na telu. Nivo adrenalina se poveava u organizmu dok pijemo. Svako drugaije reaguje na alkohol. Kako brzo i koliko e se neko napiti zavisi od: telesne mase, pola, metabolizma, psihikog stanja, tolerancije, drutva, oekivanja. Zato treba znati svoje granice i ne sramiti se postaviti ih u drutvu. Postoje mnogi faktori koji utiu na reakciju osobe na alkohol - telesna teina, motabolizam, pol, telesna hemija i mnogi drugi. Zbog toga nemojte nikada gledati u druge i uporeivati vae pijenje sa pijenjem drugih.

Postoje dva naina na koji ljudi meaju pia - jedan od naina je da se meajualkohol sa sodom, kolom ili sokom a drugi nain je da se uzastopno piju razliite vrste alkohola, jedan posledrugog. Zato moete meati pia koja god elite, sadraj alkohola u njima e vas opiti, a ne koliko tenosti se nalazi u njima.Nita ne moe ubrzati proces eliminacije alkohola iz tela. Jetra ga razgrauje odreenom brzinom. Kafa je blagi stimulator i moda e pijanu osobu malo razbuditi Jedan sat posle pijenja nivo alkohola u krvi bie najvei. Ujutru nakon veernje pripitosti ne sme se sesti za volan, jer za izluivanje alkohola iz organizma treba 24 sata. Bilo koji alkohol je kalorija, a neuzimanje u obzir ove injenice utie ne samo na zdravlje, nego i na figuru. Energetska vrednost alkohola se poveava sa poveanjem stepena pia. Najvia vrednost kalorija ima votka. Alkohol nije zabava, nego psihoaktivna droga koja menja raspoloenje, ponaanje, emocije. Prosek od 7 pia nedeljno tokom dueg razdoblja izaziva neuroloke i bihevioralne poremeaje. Zabavljati i provoditi se moe i bez alkohola, uz sokove i kafu.

Bolesti izazvane alkoholom i alkoholizmomOrganska oboljenjaPromene na koiOboljenja sistema za varenjeBolest jetreRizik od upale pluaOteenje modanog tkivaOboljenje perifernih ivacaOteenje krvnih sudova i srcaPsihika oboljenjaAkutno pijano stanjePatoloko pijano stanjeLjubomoraDemencijaPsihozeEncefalopatijaAlkoholna halucionozaAlkoholna epilepsija

Apstinencija Apstinencijaznai uzdravanje od neeg, i zato senepijenje alkoholnih piaoznaava kao apstinencija. Znai,apstinencija znai potpuno uzdravanje od konzumiranja alkohola. Alkoholizam se moe leiti.Najvanije u leenju je ostvariti uzdravanje od alkohola (apstinenciju). To ne zavisi samo od "snane volje", jer je alkoholiar zavistan od alkohola. Ovo se moe ostvariti samo strunim leenjem, ako alkoholiar hoe da ozdravi.

U Srbiji od alkoholizma boluje 25 odsto stanovnitva, a vie od 40 odsto alkoholna pia konzumira svakodnevno.

Koga ubijamo veeras?U proseku, svakog dana na putevima u Srbiji poginu 3 osobe.TO MOGU BITI I TVOJI PRIJATELJI!!Smrtnost u nesreama prouzrokovanim alkoholom je 7 puta vea nego u drugim sluajevima!Ako vozi pijan, vrlo lako moe postati UBICA ili uiniti nekog TRAJNIM INVALIDOM.Svoju devojku, svoje prijatelje, ostale uesnike u saobraaju, sebe.Misli da moe da vozi u pijanom stanju?Misli da moe da nadmudri smrt?Onda te pitamo: Koga ubijamo veeras?

Najei uzrok smrti mladih ljudi je vonja u pijanom stanjuVoza pod dejstvom alkohola postaje nepromiljen, stie lano samopouzdanje, sporije reaguje, smanjuje mu se mo zapaanja i podeljene panje.

INJENICE:2=0.5Nakon samo dva pia, nivo alkohola u krvi je preko 0,5 promila.140=118Trezan voza vidi znak na 140 metara, pijan na 118>6