12
EXISTA MODELE CARE NE POT EXISTA MODELE CARE NE POT INFLUENTA VIATA SI INFLUENTA VIATA SI PERSONALITATEA? PERSONALITATEA?

Identificarea nevoilor

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Identificarea nevoilor

EXISTA MODELE CARE NE POT EXISTA MODELE CARE NE POT INFLUENTA VIATA SI INFLUENTA VIATA SI PERSONALITATEA?PERSONALITATEA?

Page 2: Identificarea nevoilor

De-a lungul vremii ,mari De-a lungul vremii ,mari personalitati ale istoriei si culturii personalitati ale istoriei si culturii au insemnat cu litere de aur in au insemnat cu litere de aur in constiintele tuturor romanilor.constiintele tuturor romanilor.

Istoricii au adunat despre ei date Istoricii au adunat despre ei date concrete,au creat o istorie a concrete,au creat o istorie a romanilor si o istorie a literaturii romanilor si o istorie a literaturii romane de mare valoare stiintifica:romane de mare valoare stiintifica:

Page 3: Identificarea nevoilor
Page 4: Identificarea nevoilor

Aflati sub puternica impresie a Aflati sub puternica impresie a personalitatilor ce au strabatut personalitatilor ce au strabatut vremea,scriitorii,oamenii de cultura vremea,scriitorii,oamenii de cultura sau simpli rapsozi,au simtit nevoia sa sau simpli rapsozi,au simtit nevoia sa duca mai departe duca mai departe povestea,innobiland-o cu harul lor povestea,innobiland-o cu harul lor creatorcreator::

Page 5: Identificarea nevoilor

“La un semn deschisă-i calea şi se-apropie de cortUn bătrîn atît de simplu, după vorbă, după port.— Tu eşti Mircea?— Da-mpărate!— Am venit să mi te-nchini,De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.— Orice gînd ai, împărate, şi oricum vei fi sosit,Cît suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit!Despre parte închinării însă, doamne, să ne ierţi;Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi,Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,Să ne dai un semn şi nouă de mila măriei tale…De-o fi una, de-o fi alta… Ce e scris şi pentru noi,Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război. (M.Eminescu,Scrisoarea III)

Page 6: Identificarea nevoilor

,,Fostau acest Ştefan Vodă om nu mare la stat, mînios şi degrabă vărsător de sînge nevinovat; de multe ori la ospeţe omora fără

judeţ. Altteri, era om întreg la fire, neleneş, şi lucrul său îl ştia să-l

acopere şi unde nu gîndeai acolo îl aflai. La lucruri de războaie

meşter, unde era nevoie însuşi se vîra, că văzîndu-l ai săi, să nu se îndărăpteze şi pentru aceea rar

război de nu biruia. Şi unde biruiau alţii, nu pierdea nădejdea, că silinduse căzut jos se ridica

deasupra biruitorilor… Ce după moartea lui, pînă astăzi îi zic sveti Ştefan Vodă, nu pentru suflet, ce este în mîna lui Dumnezeu, că el

încă au fost om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele vitejeşti,

carile nimenea din domni, nici mai înainte, nici după aceea l-au

ajuns."

Grigore Ureche

Page 7: Identificarea nevoilor

“Auzit-aţi de-un oltean,

De-un oltean, de-un

craioveanCe nu-i pasă de sultan?

Auzit-aţi de-un viteaz

Care veşnic şade treaz

Cât e ţara la necaz?

Auzit-aţi de un Mihai

Ce sare pe şapte caiDe strigă

Stambulul vai?El e Domnul

cel vestitCare-n lume a

venitPe luptat şi

biruit.”(Cantecul lui Mihai Viteazul)

Page 8: Identificarea nevoilor

«Mihai Eminescu era o fumuseţe, avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o Icoană veche.» I.L. Caragiale

* «Eminescu mi se părea un zeu tânăr, frumos şi blând.» Alexandru Vlahuţă

Page 9: Identificarea nevoilor

Nu ştiu alţi cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti, la stâlpul hornului unde lega mama o şfară cu motocei la capăt, de crăpau mâţele jucându-se cu ei, la prichiciul vetrei cel humuit, de care mă ţineam când începusem a merge copăcel, la cuptiorul pe care ma ascundeam, când ne jucam noi, băieţii, de-a mijoarca, şi la alte jocuri şi jucării pline de hazul şi farmecul copilăresc, parcă-mi saltă şi acum inima de bucurie!

(Ion Creangă , Amintiri din copilărie )

Page 10: Identificarea nevoilor

““ Era un om Era un om bine făcut, puţin chel bine făcut, puţin chel în vârful capului, cu în vârful capului, cu ochii foarte blajini. ochii foarte blajini. Când zâmbea, se Când zâmbea, se arătau sub mustaţa arătau sub mustaţa tunsă scurt nişte dinţi tunsă scurt nişte dinţi lungi, cu strungă lungi, cu strungă mare la mijloc.mare la mijloc. ( (Mihail Sadoveanu , Mihail Sadoveanu ,

Domnul TrandafirDomnul Trandafir ) )

Page 11: Identificarea nevoilor

Portretul literarPortretul literarPortretulPortretul este este un tip de descriere in care sunt un tip de descriere in care sunt infatisate trasaturile fizice/si sau morale ale unei infatisate trasaturile fizice/si sau morale ale unei persoane in scopul individualizarii ei.persoane in scopul individualizarii ei. Cand persoana apare intr-o opera literaraCand persoana apare intr-o opera literara, , ea ea devine personaj literar. devine personaj literar. DeciDeci portretul portretul este este imaginea unei persoane ori a imaginea unei persoane ori a unui personaj literar unui personaj literar si poate sa apartina sau nu si poate sa apartina sau nu unei opere literare. unei opere literare. in ambele situatii, in ambele situatii, portretul includeportretul include, in general, , in general, aspectul fizic, vestimentatia si insusirile aspectul fizic, vestimentatia si insusirile caracteristice.caracteristice. Acestea din urma pot sa fieAcestea din urma pot sa fie calitati calitati sau sau defectedefecte care se pot manifesta princare se pot manifesta prin gesturi gesturi si prin si prin ticuri.ticuri. Totodata, portretul se refera si la obiceiurile Totodata, portretul se refera si la obiceiurile persoanei sau personajului descris, care ii persoanei sau personajului descris, care ii contureaza personalitatea. contureaza personalitatea.

Page 12: Identificarea nevoilor

Material realizat de prof.Daniela MitanMaterial realizat de prof.Daniela Mitan

Scoala cu clasele I-VIII NiculitelScoala cu clasele I-VIII Niculitel