Click here to load reader

Haritalar, Mevki Atma Ve Mevki Atma Yöntemleri

 • View
  450

 • Download
  30

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gemilerde Seyir Haritaları,

Text of Haritalar, Mevki Atma Ve Mevki Atma Yöntemleri

 • 1. DZLEM SEYR
  • Ky seyri, volta seyri, enlem seyri, orta enlem seyri, parakete seyri, boylam seyri, markator seyri, dzlem seyri eitleridir.

2. KIYI SEYR(KILAVUZ SEYR) Yeryz dzlem kabul edilerek yaplan seyir trdr. Geminin bir noktadan bir noktaya en ksa yoldan emniyetle seyrettirilmesi ve bu seyir sresince geminin mevkiinin karadan veya karaya yakn bulunan cisimlerden ve seyir yardmclarndan yararlanlarak belirlenmesi ky seyrinin esasdr. Bu seyir esnasnda geminin mevkii, ky seyri yntemleriyle veya elektronik seyir yntemleri ile bulunur. 3. KIYI SEYR

 • Ky seyri, 70 kuzey ve gney enlemleri arasnda yaplr. Rota daima bir kerte hattdr. Genelde markator haritalar kullanlr.
 • Kutup blgelerinde kutup seyri uygulanr.
 • Yeryz kre kabul edilerek yaplan seyre byk daire seyri denir. Byk daire seyrinde ise nomonik ve lambert haritalar kullanlr.

4. KIYI SEYRNDE KULLANILACAK HARTALAR

 • 1- Seyir yaplacak blgenin kk lekli genel haritas ile byk lekli para haritas kullanlmaldr.
 • 2- Haritalarn dzeltmelerinin yaplm olmas lazmdr.
 • 3- Haritalar ypranmam ve deforme olmam olmaldr.

5. HARTA KULLANIRKEN DKKAT EDLECEK HUSUSLAR

 • 1- Haritadan haritaya geite gei noktasnn koordinatlar, kerterizleri, mesafeleri kontrol edilmelidir.
 • 2- Yumuak kalem ve silgi kullanlmaldr.
 • 3- Rota ve kerteriz dereceleriyakn pusula glndenllmelidir.

6.

 • 4- Harita yaz kad olarak kullanlmamaldr.
 • 5- Harita zerinde tkenmez kalem kullanlmamaldr.
 • 6- Haritann stne paralel cetvel, pergel, kalem ve silgiden baka bir ey konulmamaldr.
 • 7- Harita masas efektif kullanlmaldr.

7.

 • 8- Harita masasnn stnde sv madde bulundurulmamaldr.
 • 9- Islak ellerle veya slak giysilerle harita zerinde alma yaplmamaldr.
 • 10- Harita gereksiz yere katlanmamaldr.
 • 11- Haritaya izilecek izgiler, yazlacak yazlar fazla bastrlmadan yazlmaldr.

8.

 • 12- Kr pergel kullanlrken harita delinmemelidir.
 • 13- Derinliklerin ve yksekliklerin birimine dikkat edilmelidir.

9. ROTA ZERKEN DKKAT EDLECEK HUSUSLAR

 • 1- Kalk ve var noktalar arasndaki en ksa ve en emniyetli yol kullanlmaldr.
 • 2- Tehlikelerden uzak geilmelidir.
 • 3- Gndz seyrinde dik sahillere 1 milden, alak sahillere 2 milden, gece seyrinde ise dik sahillere 2 milden, alak sahillere ise 3 milden fazla sokulmamaldr.

10.

 • 4- Rota deiiklikleri mutlaka belli noktalardan yaplmaldr.
 • 5- Nehirlerin denize dkld sahalardan ak geilmelidir.
 • 6- Aknt ve rzgar daima gznnde tutulmal ve rotalar ona gre verilmelidir.

11.

 • 7- Gemi seyir cihazlarnn durumlar gznne alnmaldr.
 • 8- Trafik ayrm dzenine gre rotalar izilmelidir.
 • 9- Rotalar genel trafik ak ynne uygun olmaldr.

12. ROTA ZLMES ve SEYR

 • izilen rotann deeri pusula gl yardm ile llr ve rotann stne Hk ...olarak yazlr.
 • Rota deitirmek iin geminin dn noktas stne gelmesi beklenmez, geminin dn kabiliyetine gre yeterli bir zaman nce dne balanr.

13.

 • Sk sk mevki konularak geminin rotada olup olmad kontrol edilmelidir.
 • DR mevkileri, parakete mevkii, radar mevkii, GPS mevkii ve gksel seyir mevkii harita zerine farkl iaretlerle konulmaldr.

14. MEVK PLOTLAMA SEMBOL VE KISALTMALARI 15. MEVK HATTI

 • Geminin zerinde bulunduu farz edilen doru veya eri izgilerdir. Yeryznde bulunan maddelerden alnan kerterizler birer doru mevki hattdr. Gk cisimlerinin rasatlar sonucunda doru mevkii hatlar elde edilir.

16. 17. 18. MEVK DARES

 • Herhangi bir nokta merkez olmak zere istenilen mesafede izilen daireye mevki dairesi denir.

19. 20. MEVK GEN

 • Mevki hatlarnn kesimesi sonucu meydana gelen gene mevki geni denir. Kerterizler doru alnmsa kerteriz bir noktada kesiirler. Eer kerteriz hatlar kesimemise; bir gen oluur ve bu genin kenar ortaylar kesiimi doru mevkii verir.

21. 22. MEVK ETLER

 • 1-Parakete mevkii (Dead reckoning-DR): Geminin hakiki rotas ve gittii mesafe dikkate alnarak bulunan hesabi mevkie parakete mevkii denir. Aknt, rzgar ve gezdirme (dme) dikkate alnmaz.
 • 2-Tahmini mevkii (Estimated position-EP): Geminin hakiki rotas, gidilen mesafe, aknt, rzgar gibi etkenler dikkate alnarak bulunan hesabi mevkidir.

23.

 • 3-Kesin mevki (Fix position-Fix.):Kerteriz aletleri, elektronik seyir cihazlar ve gksel seyir ekipmanlar ile konulan kesin mevkilere fix (kesin) mevkii denilmektedir.

24. MEVK KOYMA YNTEMLER

 • a)Parakete mevkii bulunmas;(DR)rota stnde gidilen mesafenin iaretlenmesi ile mevkii bulunur.
 • Gidilen mesafe = srat x zaman ile
 • Geminin torna saylarna gre hazrlanm olan mesafe ve srat cetvelleri ile hesaplanabilir.

25. N W E S . A 0 9 00 FIX B 1000 DR C 075 S 16.3 . 26. 27.

 • b) Tahmini mevkii bulunmas;(EP)

28. N W E S . A 0 9 00 FIX TR 090 SOA 20 B C 1000 EP 1000 DR C 075 S 16.3 TAHMN AKINTI SET TAHMN AKINTI DFT . 29. C) Kesin mevkii bulunmas

 • ki kerterizle kesin mevkii konmas; aralarndaki a 30 den kk, 150 den byk olmayan iki cisimden art arda alnan iki kerterizle elde edilen kesin mevkiidir. Kerterizler arasndaki ideal a 90 dir.

30. 31.

 • kerteriz ile kesin mevki koyma; noktadan alnan kerteriz ile konulan mevkidir. ki noktadan alnan kerterize gre daha salkldr. Aralarndaki ann 60 veya 120 olmasna gayret edilir.

32. 33. 34.

 • Bir kerteriz ve bir transit hatt yardm ile kesin mevkii konmas;iki kerteriz ile kesin mevkii konulmas ile ayndr, yalnz kerterizlerden biri transit hattdr.

35. Transit Mevki Hatt: Yeri haritada belirtilmi biri dierinden daha uzakta iki maddenin ayn hizada grlmesine TRANST denir. Dnya zerinde belirli iki mevkiden geen ve yn sabit bir deer olan kerte hattdr. Transit mevkii hattnn zerine sadece zaman yazlr yn yazlmaz 36. 37. 38. ROTA SKELEYE ALINMALI ROTA SANCAA ALINMALI VETETLER TRANSTTE 39. 40. 41. 42. Sekstant; Astronomik Seyrin temel gerelerinden biridir. Seyirci ile ufuk ve gkcismini birletiren hatlar arasnda kalan ay doru ve hassas bir ekilde lmek iin kullanlr.Baka bir deyile gk cisimlerinin ufuktan olan asal yksekliklerini veya dnya zerindeki maddelerin dikey veya yatay alarn lmeye yarayan bir alettir. 43. skelet (Frame) : Yay Ksm (Arc) : Gsterge Kolu (Index Arm): Byk Ayna (Index Mirror) : Kk Ayna (Horizon Glass) : Mikrometre Dram ve Verniye Taksimat Teleskop : Renkli Camlar : Elektrik Donanm : 44. Yatay sekstant as ve bir kerteriz ile FX mevki plotlanmas 45. 46. 47. 48. 49.

 • Loran-C, RDF, GPS ile kesin mevkilerin konulmas.

50. d) Kaydrlm kesin mevkii bulunmas (Running Fix) 51. 52. 53. 54. 55. 56. e) zel Alar Yardmyla Kaydrlm kesin mevkii bulunmas (Running Fix) 57. 58. 59. 60. 61. 62.

 • Kerteriz ve iskandil ile mevkii bulunmas;bir noktadan kerteriz aldktan sonra, geminin iskandilinden geminin altndaki derinliin hesaba katlarak bilinmesi ve elde edilen derinlie gre tahmini mevkiin bulunmas salanr. Mevkii, kesin mevkii deildir.