of 26 /26
GRAD VELIKA GORICA GPDM Gradski program djelovanja za mlade Velika Gorica, 26. studenoga 2008.

Gradski program djelovanja za mlade

  • Author
    alen

  • View
    1.079

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija Gradskog programa djelovanja za mlade.

Text of Gradski program djelovanja za mlade

Page 1: Gradski program djelovanja za mlade

GRAD VELIKA GORICA

GPDMGradski program

djelovanja za mlade

Velika Gorica, 26. studenoga 2008.

Page 2: Gradski program djelovanja za mlade

Ideja

Oblikovanje lokalne zajednice u kojoj se posebna pažnja posvećuje mladima kroz različita područja njihova života.

Društvo koje ima mlade, ima budućnost.

ili

Društvo koje ima budućnost, ima mlade.

Page 3: Gradski program djelovanja za mlade

Što je do sada učinjeno?

• ožujak 2008. – izrađen nacrt Programa

• travanj 2008. – održan seminar o GPDM-u

• listopad 2008. – u GPDM uvršteni prijedlozi sa seminara

• studeni – otvorena javna rasprava o prijedlogu GPDM-a

Page 4: Gradski program djelovanja za mlade

Tko je sudjelovao u izradi prijedloga Programa?

• Upravni odjel nadležan za mlade

• Povjerenstvo za mlade

• Sudionici seminara

Seminar

Oblikovanje Programa na

temelju prijedloga

Upravni odjel i Povjerenstvo

Prijedlog programa

Page 5: Gradski program djelovanja za mlade

Uloge

1. Uvjeti za postavljanje Programa = obveza uprave lokalne zajednice

2. Oblikovanje sadržaja Programa = obveza svih sudionika

3. Provedba i vrednovanje = odgovornost svih institucija/ustanova/udruga

Page 6: Gradski program djelovanja za mlade

GPDM

Uvodni dio

Radni plan djelovanja

Centar za mlade

Page 7: Gradski program djelovanja za mlade

Uvodni dio

Uvjeti postavljanja

ProgramaIspitivanje

potreba

Ciljevi Programa

Strategija djelovanja

Page 8: Gradski program djelovanja za mlade

Obrazovanje

i informatizacija

Kultura, sport i slobodno vrijeme

Aktivno sudjelovanje mladih i

civilno društvo

Zdravstvena zaštita i reproduktivno

zdravlje

Socijalna politika

prema mladima

Zapošljavanje,

poduzetništvo

i mobilnost

Radni plandjelovanja

Page 9: Gradski program djelovanja za mlade

Centar za mlade

GPDM

Grad Velika GoricaSlužbe institucije, ustanove

Page 10: Gradski program djelovanja za mlade

Obrazovanje i informatizacija

• Formalno obrazovanje

• Dostupnost obrazovanja

• Neformalno obrazovanje

• Informatizacija

Šire javne

potrebe u školstvuulaganje iz

lokalnih proračuna

Materijalni uvjeti u osnovnim i srednjim školama

u nadležnosti gradova i županija

Sustav obrazovanja u nadležnosti države

HNOS, Državna matura, Bolonjski sustav

Page 11: Gradski program djelovanja za mlade

Obrazovanje i informatizacija

• Informiranje i edukacija

• Povećanje prostornih kapaciteta

• Povećanje izvannastavnih programa

• Poboljšanje prijevoza

• Povećanje broja stipendija

• Poticanje neformalnog obrazovanja

• Poboljšanje informatičke infrastrukture

Page 12: Gradski program djelovanja za mlade

Zapošljavanje,poduzetništvo i mobilnost

• Zapošljavanje• Poduzetništvo• Mobilnost

Usporavanje socio-ekonomskogosamostaljivanja

Socijalni i zdravstveni problemi

Nezaposlenost

Page 13: Gradski program djelovanja za mlade

Projekt BONSAI

Nizak stupanjuključenosti

Nedostupnostinformacija

Nedostatak fleksibilnosti

mladih

Nedostatakradnog iskustva

Dugotrajna nezaposlenost

Ključni problemi

nezaposlenosti mladih

Page 14: Gradski program djelovanja za mlade

Zapošljavanje,poduzetništvo i mobilnost

• Volonterski i karijerni centar

• Poduzetnički inkubator

• Edukacija o poduzetništvu

• Poboljšanje mobilnosti (obrazovne, turističke, prostorne)

Page 15: Gradski program djelovanja za mlade

Socijalna politika

• Kvaliteta života• Populacijska i

obiteljska politika• Socijalna politika u

užem smislu• Rizična ponašanja • Mladi s invaliditetom

Ciljane skupine mladih

Mladi koji ne završavaju srednju školu

Mladi bez podrške obitelji

Mladi s poremećajima u ponašanju

Mladi s invaliditetom

Page 16: Gradski program djelovanja za mlade

Socijalna politika

• Informiranje

• Povećavanje programa u postojećim ustanovama i udrugama

• Rano prepoznavanje rizika i rane intervencije

• Povećanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom (Strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom)

Page 17: Gradski program djelovanja za mlade

Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje

Rizici:• Konzumiranje alkohola,

duhana, psihoaktivnih droga• Zdravstveni problemi kao

posljedica rizičnih spolnih ponašanja

• Nedovoljna osviještenost o važnosti očuvanja okoliša

• Rizično ponašanje u prometu

Ciljani problemi

Reproduktivno zdravlje

Zdravi okoliš

Ovisnosti Mentalno zdravlje

Mladi u prometu

Page 18: Gradski program djelovanja za mlade

Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje

• Edukacija, savjetovanje i informiranje

• Poticanje uključivanja mladih u postojeće ustanove i udruge

• Programi prevencije

Page 19: Gradski program djelovanja za mlade

Kultura, sport i slobodno vrijeme

Slobodno vrijeme

Druženje s prijateljima, kafići, disco klubovi, TV,…

Kultura

KUD-ovi i druge udruge

Klub 100, Ustanove kulture

Festivali (FUK, H. Bogart,

Rakarje,…)

Sport

Sportske udruge

Natjecanja, turniri

Manifestacije

Page 20: Gradski program djelovanja za mlade

Kultura, sport i slobodno vrijeme

• Mogućnost predlaganja i organizacije programa

• Programi i aktivnosti u ruralnim područjima

• Informiranje

• Povećanje prostornih kapaciteta

Page 21: Gradski program djelovanja za mlade

Aktivno sudjelovanje mladih i civilno društvo

• Nevladine organizacije

• Kulturne inicijative

• Neformalne grupe

• Volonterski rad

Page 22: Gradski program djelovanja za mlade

Aktivno sudjelovanje mladih i civilno društvo

• Edukacija i informiranje

• Poticanje na sudjelovanje

• Manifestacije

• Volonterski centar

Page 23: Gradski program djelovanja za mlade

Osnivanje Centra za mlade

Centar za mlade

Info – obrazovni odjel

Odjel za zaštitu zdravlja

Informativni kutak

Volonterski kutak

Mentalno zdravlje

Reproduktivno zdravlje

Škole, fakulteti, stipendije, studentske

razmjene, tečajevi, školovanje u zemlji i

inozemstvu

Razmjena volontera, volontiranje u

zajednici, vrednovanje volontiranja

Savjetovalište, predavanja, tribine,

Savjetovalište, predavanja, tribine

Page 24: Gradski program djelovanja za mlade

Podsjetnik

• U izradi prijedloga mjera sudjelovali polaznici seminara

• Otvorena javna rasprava na gradskom forumu i fejsu

• Distribuirano 10000 letaka koji pozivaju mlade na sudjelovanje

Page 25: Gradski program djelovanja za mlade

Rasprava

Po područjima

Iznose se konkretni prijedlozi

Prijedlozi se zapisuju i uvažavaju ukoliko postoje mogućnosti

Pravila

Tko želi govoriti, javlja se za riječ podizanjem ruke

Govori se s mikrofonom

Zabranjeno je prekidati govornika

Page 26: Gradski program djelovanja za mlade

Područja rasprave

1. Uvodni dio – uvjeti, strategija djelovanja, ciljevi…

2. Radni plan djelovanjaObrazovanje i informatizacijaZapošljavanje, poduzetništvo i mobilnostSocijalna politikaZdravstvena zaštita i reproduktivno zdravljeKultura, sport i slobodno vrijemeAktivno sudjelovanje mladih i civilno društvo

3. Centar za mlade