Click here to load reader

Gospodarka w Europie w xvi wieku

  • View
    246

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Gospodarka w Europie w xvi wieku

  • 1. Gospodarka europejska w XVI i XVII wieku Pocztki gospodarki rynkowej

2. Odkrycia geograficznerewolucja cen 3. Dualizm gospodarczy Europy 4. Dualizm gospodarczy Europa na zachd od aby W redniowieczu chopi uprawiali ziemi nalec do rycerstwa. Panowao poddastwo chopw W XV/XVI wieku - wolno osobista chopw. Dzierawili ziemi, samodzielnie prowadzili gospodarstwa, pacili czynsz szlachcie. Dominacja rednich gospodarstw chopskich. Postp techniczny metalowe narzdzia, podozmian.Europa na wschd od aby W redniowieczu chopi uprawiali ziemi nalec do rycerstwa. Panowao poddastwo chopw. W XV/XVI wieku wtrne poddastwo chopw. Chopi zamiast czynszu byli zobowizani do pracy w majtkach szlachty paszczyzna. Dominacja wielkich latyfundiw szlacheckich folwarkw. Postp techniczny metalowe narzdzia, 5. Rozwj miast 6. Rzemioso Udoskonalone koo wodne uywane w grnictwie, hutnictwie. 7. Warsztat tkacki. 8. System nakadczy Pocztki manufaktur XIII wiek; szybki rozwj XVI wiek.Zotnicy przy pracy 9. Manufaktura Pocztki w Europie zachodniej XIII XV wiek; Manufaktury w XIX wieku przeksztaciy si w fabryki.Przdzenie, golenie osnowy i tkanie, Isaac Claesz van Swanenburg 10. Rynek finansowyKapita Kapita handlowyKapita finansowyKompanie handloweBankimonopo lGieda spka akcyjnaBanknot yPapiery wartociow eweksle

Search related