Click here to load reader

Giới thiệu môn học Điêu khắc số 3D với ZBrush

  • View
    53

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Giới thiệu môn học Điêu khắc số 3D với ZBrush

1. IU KHC M HNH 3D Tc gi Khiu Vn Bng BI 1: GII THIU MN HC 2. >> Ni dung chnh 1} IU KHC M HNH 3D? 2} QUY TRNH IU KHC MT M HNH 3D 3} HIN NAY TOOLS NO S DNG NHIU NHT ? 4} NHNG BI HC CHNG TA S TM HIU ? 5} MC CH CA MN HC 6} TI LIU THAM KHO 3. 1} iu khc 3D? 4. - y thc cht l mt phn ca cng on Modeling. + Nm khu cui cng ca cng vic modeling. + N hon thin cc chi tit ring(np nhn, lp da sn si, cc ha tit trang phc, cc bin dng) cho m hnh. + Thng phi lm nhiu vi nhng m hnh phc tp. N l cng vic tng i kh so vi cc cng on m hnh trc . N i hi s chi tit, t m. Cc cng on modeling n gin Cc cng on sau khi iu khc IU KHC 3D L G? 5. 2} Nguyn tc? 6. B1. Dng m hnh trn phn mm chuyn dng (Maya,3Ds Max,) B2. iu khc trn phn mm chuyn iu khc( Zbrush,) B3. UV Map trn phn mm chuyn dng (Maya, 3Ds Max,) CHNG TA S HC THEO QUY TC IU KHC ANG C DNG PH BIN HIN NAY 7. 3} Tools iu khc ? 8. ZBrush Piranhaconda Maya 3Ds Max Blender 9. 4} Chng ta hc? 10. HC CCH S DNG CNG C IU KHC ZBRUSH 11. NG DNG ZBRUSH VI CC CHUYN IU KHC iu khc vt iu khc ng vt iu khc ngi iu khc Qui vt 12. 5} Mc ch mn hc 13. MC CH CA MN HC NY - Gip bn tr thnh mt ngi thit k 3d chuyn nghip hn, c th tham gia vo cc cng vic dng m hnh 3D phc tp cao rt kh thc hin. - V d nh: Dng cc m hnh cho Game3D. Film3d, bo tang, 14. 6} Ti liu tham kho? 15. 6. Ti liu hc online Zbrush http://www.pixologic.com : trang web ca nh pht trin, c cc thng tin v phn mm, khc hng. www.Docs.Pixologic.com : ti liu online http://www.ZBrushcentral.com : tr li tt c cc cu hi v Zbrush. http://www.ZBrush.info : l mt wiki, t chc bi pixologic, c cha cc ti liu trc tuyn cho ZBrush. http://pixologic.com/zclassroom/homeroom/ : lp hc online 24/7 ca website. 16. Thanks! Mi thc mc xin gi v hm th [email protected] - in thoi: 097 33 77 630