116
UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIEI DE GHID DE TURISM Autor: Paula Posea DOMENIUL GENERAL II 1

Ghid de turism - Paula Posea - General 2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIEI DE GHID DE TURISM Autor: Paula Posea 2013

Citation preview

Page 1: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Investeşte în oameni !FONDUL SOCIAL EUROPEANProgramul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR”Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile"

Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”Beneficiar: Ministerul Educaţiei NaţionaleContract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132

GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIEI DE GHID DE

TURISM

Autor: Paula Posea

DOMENIUL GENERAL II

1

Page 2: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

CUPRINS

Introducere 31. Situaţia reglementării profesiei de ghid de turism

în România şi în cele 8 state membre ale Uniunii Europene analizate

6

2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de Autorităţile Competente din ţările în care profesia este reglementată

14

2.1. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în România

25

2.2 Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Austria

28

2.3.Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Spania

29

2.4 Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Italia

34

3. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite

în cele 8 State Membre ale UE analizate

39

3.1 Procesul de recunoaştere a calificării de Ghid de turism în România

40

3.2. Procesul de recunoaştere a calificării de Ghid de turism în Austria

42

3.3 Procesul de recunoaştere a calificării de Ghid de turism în Italia

44

3.4.Procesul de recunoaştere a calificării de Ghid de turism în Spania

52

4. SOLVIT 59

5. Exercitarea profesiei de ghid de turism în Uniunea Europeană

64

6. Concluzii 677. Lista de abrevieri 698. Bibliografie 70

2

Page 3: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

INTRODUCERE

Ghidul pentru certificarea şi recunoaşterea profesiei de Ghid de

turism constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor

Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET

România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN)

în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu

Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social

European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU).

În cadrul proiectului IMI PQ NET România au fost analizate şi

dezvoltate împreună cu autorităţile competente procedurile de validare

şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor

pentru fiecare profesie reglementată în parte şi s-au stabilit elemente

comune de procedură pe fiecare autoritate competentă. Prin cumularea

şi sintetizarea acestora au fost stabilite apoi elemente comune de

procedură pe fiecare domeniu si, pe această bază, au fost dezvoltate

proceduri standard de validare şi certificare a competenţelor

corespunzătoare tuturor profesiilor reglementate şi de recunoaştere a

calificărilor.

Analiza a fost realizată pentru România şi încă 8 state membre ale

Uniunii Europene ( Austria, Republica Cehă, Danemarca,Germania,

Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania). Au fost efectuate cercetări în

3

Page 4: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

legislaţia europeană şi a statelor respective referitor la modul de

dobândire a calificărilor, sistemul de educaţie şi formare profesională,

tipuri de documente ( diplome, certificate, atestate de competenţă,etc)

care pot fi obţinute la certificarea pregătirii, reglementări privitoare la

validare, certificare şi recunoaştere a calificărilor, profesii reglementate

conform directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor

profesionale.

Pentru câteva dintre aceste state ( Danemarca, Germania, Italia, Marea

Britanie,Olanda şi Spania) au fost organizate în cadrul proiectului vizite

de studiu la care au participat specialiştii din grupurile de lucru

constituite în cadrul proiectului, precum şi experţii din cadrul

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Autorităţii Naţionale pentru

Calificări.În cadrul acestor vizite a fost extinsă baza de colectare a

informaţiilor în cadrul întâlnirilor cu reprezentanţii autorităţilor

competente din ţările gazdă.

Scopul acestei analize este de a facilita instituţiilor responsabile, dar şi

persoanelor interesate,cunoaşterea şi înţelegerea profesiei ( profesiilor)

analizate în mai multe state europene, comparativ cu România în scopul

adaptării legislaţiei şi facilitării mobilităţii pe piaţa europeană a forţei de

muncă.Acest ghid este realizat pe baza termenilor de referinţă standard

orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor

şi procesele de recunoaştere a calificărilor, elaboraţi în cadrul

proiectului şi validaţi în atelierele grupurilor de lucru.

4

Page 5: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Realizarea ghidului pentru certificarea şi recunoaşterea profesiei de

Ghid de turism are ca scop:

Sprijinirea autorităţilor competente din Romania în eforturile de

standardizare a proceselor de certificare şi recunoastere a

profesiilor reglementate pe care le gestioneaza prin informarea

ei cu privire la practicile din alte state membre ale UE

Informarea tuturor persoanelor care au dobandit calificari în

domeniul respectiv de activitate în România şi doresc să

practice profesia respectivă într-unul din statele membre ale

UE prezentate în ghid.

5

Page 6: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

1. Situaţia reglementării profesiei de Ghid de turism în România şi în cele 8 state membre ale Uniunii

Europene analizate

Profesia de Ghid de turism este reglementată aşa cum rezultă din

imagine în 12 state membre ale Uniunii Europene[2].

Sursa: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm

Sunt unele ţări ( Polonia, Slovenia,Franţa) în care sunt reglementate câte

două profesii corespunzătoare denumirii generice de Ghid de turism

( Tourist guide). Din cele 8 state membre analizate ( Austria,

Republica Cehă, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie,

Olanda, Spania) numai în 3 state profesia este reglementată ( Austria,

Italia şi Spania).

6

Page 7: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

În tabelul nr. 1 este redată situaţia acestei profesii în cele 12 ţări

europene în care profesia este reglementată, din perspectiva Directivei

2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale:

Tabelul nr.1

SMDenumirea profesiei SM/EN

Denumirea ACNivel de calificare

Recunoaşterea conformDirectivei 2005/36/CE

ROMÂNIAGhid de turism/ Tourist Guide

Ministerul Economiei- Autoritatea Naţională pentru Turism

SEC - Certificat care atestă absolvirea cursului secundar , Art. 11 b

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

AUSTRIAFremdenführer/ Tourist Guide

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend Federal Ministry for Economics, Family and Youth (EN)/ Ministerul Federal al Economiei, Familiei şi TineretuluiEmail: [email protected]://www.en.bmwfj.gv.at/Enterprise/Trades/Seiten/TheTradeAct.aspxURL: www.bmwa.gv.at

DSE - Diploma (educaţie post-secondară), inclusiv Anexa II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11c

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

CIPRUΞεναγός /Tourist Guide

Cyprus Tourist Organization/Organizaţia de Turism din CipruEmail: [email protected]: www.visitcyprus.com

DSE - Diploma (educaţie post-secondară), inclusiv Anexa II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11 c

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

FRANŢAGuide touristique/ Tourist Guide

PS3 - Diploma de nivel post secundar (3-4 ani) , Art. 11 d

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

GRECIA Ξεναγός/ Tourist Guide

Organization for Vocational education and training, Department for European and International

DSE - Diploma (educaţie post-secondară), inclusiv Anexa

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

7

Page 8: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SMDenumirea profesiei SM/EN

Denumirea ACNivel de calificare

Recunoaşterea conformDirectivei 2005/36/CE

Relations/Organizaţia pentru educaţie şi formare profesională, Departamentul de Relaţii Europene şi internaţionale Email: [email protected]

II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11 c

UNGARIA

Idegenvezető/ Tourist Guide

Oktatási Hivatal, Magyar Ekvivalencia és, Információs Központ Educational Authority, Hungarian Equivalence and Information Centre (EN)/Autoritatea ungară de educaţie, Centrul de echivalare şi informareEmail: [email protected]: www.professionalrecognition.gov.hu

DSE - Diploma (educaţie post-secondară), inclusiv Anexa II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11 c

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

ITALIA

Guida turistica/ Tourist Guide

Presidenza del Consiglio - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo/ Preşedinţia Consiliului de miniştri, Departamentul pentru dezvoltarea şi competitivitatea turismuluiEmail: [email protected]

SEC - Certificat care atestă absolvirea cursului secundar , Art. 11 b

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

MALTA

Tourist GuideMinistry for Tourism/Ministerul turismului

DSE - Diploma (educaţie post-secondară), inclusiv Anexa II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11 c

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

LITUANIA

Gidas/ Tourist Guide

Valstybinis turizmo departamentas Lithuanian State Department of Tourism (EN)/Departamentul de stat al turismului din LituaniaEmail: [email protected]: www.tourism.lt

PS3 - Diploma de nivel post secundar (3-4 ani) , Art. 11 d

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

POLONIAPrzewodnik turystyczny/

Minister Sportu i Turystyki Minister of Sport and Tourism

SEC - Certificat care atestă

Sistemul general de recunoaştere – prima

8

Page 9: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SMDenumirea profesiei SM/EN

Denumirea ACNivel de calificare

Recunoaşterea conformDirectivei 2005/36/CE

Tourist guide (EN)/ Ministerul Sportului şi Turismuluihttp://www.msport.gov.pl/

absolvirea cursului secundar , Art. 11 b

aplicaţie

Usługi świadczone przez pilotów wycieczek/Services rendered by tour leaders

SEC - Certificat care atestă absolvirea cursului secundar , Art. 11 b

Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV – recunoaştere automată

SLOVENIA

Turistični vodnik/Tourist guide  SEC - Certificat

care atestă absolvirea cursului secundar , Art. 11 b

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

Turistični vodnik turističnega območja/Tourist guide of tourist area 

TURISTIČNO GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENIJE/ Camera de turism şi comerţ din Sloveniahttp://http//www.gzs.siEmail: [email protected]

SPANIA

Guía de turismo/ Tourist Guide

Regiunile autonomehttp://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=view_document&id_document=366

DSE - Diploma (educaţie post-secondară), inclusiv Anexa II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11 c

Sistemul general de recunoaştere – prima aplicaţie

Directoratul General pentru Politici Interne – Piaţa Internă şi Protecţia

Consumatorului al Parlamentului European a publicat în anul 2010 un

studiu referitor la Recunoaşterea calificărilor profesionale prin care s-a

urmărit implementarea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea

calificărilor profesionale pentru patru profesii: asistenta

medicală,arhitect, inginer civil şi ghid de turism.

9

Page 10: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Statele membre UE care au făcut obiectul studiului au fost:Danemarca,

Germania, Franţa, Spania,Italia, Polonia,Slovenia şi Marea Britanie.

Situația generală pentru profesia Ghid de turism constatată în această

lucrare [3] este aceea că profesioniștii sunt, în general, organizaţi în

asociaţii ale ghizilor naționali de turism și / sau ale tour operatorilor de

turism care la rândul lor sunt reprezentate de una dintre următoarele

asociații din Uniunea Europeană:

• Federația Europeană a Ghizilor Turistici (FEG)

• Asociaţia Europeană a Tour -operatorilor de turism (ETOA)

•Asociația Europeană a Agenților de turism și a Tour-operatorilor

(ECTAA)

O caracteristică comună a acestei profesii este ca cei mai mulţi ghizi

sunt activi ca free-lance sau sunt angajaţi numai pe durata unei

excursii.Este extrem de rară situaţia ca un ghid de turism să fie angajat

permanent.

Constatările legate de această profesie arată că statele membre pot

fi împărțite în două grupuri: primul grup este compus din state membre

cu un volum mare de turişti care pleacă din ţară pentru a face turism,

cum ar fi:Germania, Suedia, Marea Britanie.Profesia nu este

reglementată de obicei în acest grup de state. Al doilea grup de SM este

caracterizat printr-un volum mare de turişti care intră în aceste state,

cum ar fi :Franţa, Italia,Spania şi Portugalia.

10

Page 11: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Din punct de vedere statistic, în ceea ce priveşte fluxul de

profesionişti/ ghizi de turism plecaţi în alte state decât în cel în care şi-

au obţinut calificarea, putem stabili care sunt cele mai “mobile” ţări,

luând ca reper un interval de timp, respectiv 2008-2012.

Graficul 1 prezintă primele cinci ţări în care profesioniştii care au

migrat şi-au obţinut calificarea profesională. Graficul 2 prezintă primele

cinci ţări în care profesioniştii mobili au furnizat servicii ca ghid de

turism pe bază ocazională sau temporară.Graficele se bazează pe

statistici furnizate de SM şi sunt actualizate în acord cu criteriile de

căutare introduse ( perioada 2008-2012, toate SM).

În aceste grafice se observă că ţările din care provin persoanele

calificate ( ţara de origine) sunt : Germania,Slovacia,Republica Cehă,

Polonia,Italia, iar ţările în care li s-a recunoscut calificarea ( ţara gazdă)

Austria, Polonia,Danemarca, Marea Britanie,Germania , în general ţări

în care profesia nu este reglementată, conform tabelului nr.1.

11

Page 12: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Figura 1. Primele cinci țări din Uniunea Europeană cu cel mai mare număr de ghizi de

turism care au obținut recunoașterea calificării în alt stat membru

12

Page 13: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Figura 2. Primele cinci țări gazdă din Uniunea Europeană care au recunoscut calificarea de ghid de turism ţn scopul prestării de servicii pe bază temporară sau ocazională*

2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor aplicate de Autorităţile Competente din ţările în care profesia este reglementată

* Figura 1 şi Figura 2 au fost prelucrate de autor pe baza graficelor preluate de pe site-ul CE [2]

13

Page 14: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Gestionarea competenţelor a început să reprezinte un subiect important

la nivel european o dată cu lansarea la Consiliul de la Lisabona a

Strategiei prin care Europa trebuia să devină cea mai competitivă

societate bazată pe cunoaştere. În acest scop, prin intermediul a trei

directive succesive (D. CEE 89/48, D. 92/51, D. CEE 99/42)*Uniunea a

ajuns să definească trei principii de bază:

• încrederea reciprocă între sistemele de învățământ şi educaţie ale țărilor membre;

• mecanisme de recunoaștere interpretate în modul cel mai favorabil

persoanei;

• certificate de competență obţinute în urma unei aprecieri "a calităților

personale, atitudinilor şi cunoștințelor solicitantului de către o

autoritate, fără o formare prealabilă"

Aceste documente confirmă principiul valorizării şi capitalizării

competenţelor.

În iunie 2002, la Bruxelles, la Conferința internațională a statelor

membre au fost identificate unele orientări pentru definirea unei baze de

cooperare în materie de standarde și certificare și a fost convenită

lansarea unei abordări europene pentru recunoașterea calificărilor și

__________________________________________________________________

*Aceste directive au fost abrogate odata cu adoptarea directivei 36/2005/CE

competențelor, a profesiilor reglementate și nereglementate și a unui

14

Page 15: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

nou sistem de unități de credite capitalizable recunoscute și

transferabile în cadrul unui cadru comun.

Astfel, competenţele pe care o persoană le-a dobândit prin parcurgerea

unui program de formare în unităţi de învăţământ, în centre de formare

continuă sau în context non-formal sau informal pot fi evaluate raportat

la un standard şi certificate, conducând la obţinerea unei diplome,

certificat sau atestat de competenţă.

Pentru o clarificare a competenţelor şi atribuţiilor persoanelor care

lucrează în domeniul turismului, Standardul European CEN 13809

( Dicţionar de standardizare în turism) oferă definiţii pentru mai

multe ocupaţii, astfel:

Ghid de turism (Touristic guide)- persoana care ghidează vizitatorii

întro limbă la alegerea acestora şi interpretează patrimoniul cultural şi

natural al regiunii, persoană care în mod normal posedă o calificare

specifică în domeniu care de obicei este oferită şi autorizată de autorităţi

adecvate. Directiva Europeană pentru standardul European CEN 15565

cere un minimum de 600 de ore de pregătire profesională pentru ghidul

de turism înainte de evaluare.

Manager de turism (Tour manager)-persoana care conduce şi

supervizează itinerariul în numele operatorului de turism, asigurând ca

programul să se desfăşoare conform descrierii acestuia şi cu modul în

care a fost vândut turistului/consumatorului şi care oferă informaţii

practice locale.

15

Page 16: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Escorta de turism- este reprezentantul operatorului de turism care

furnizează asistenţă de bază turiştilor.

Nivelurile de calificare pentru calificarea Ghid de turism sunt diferite

între statele membre, plasându-se, conform Directivei 2005/36/CE

privind recunoaşterea calificărilor profesionale între nivelul secundar

superior ( Slovenia, Polonia, Italia) şi nivelul post secundar (3-4 ani) în

Franţa şi Lituania. În general, această profesie se încadrează în

Profesiile reglementate pentru care durata de studii este inferioară

duratei de 3 ani de studii ( legea 200/2004 din Romania)[1].

În tabelul nr.2 se prezintă comparativ tipurile de certificate, diplome,

calificări profesionale care permit accesul la profesia de ghid de turism

în câteva ţări studiate, inclusiv România.

Tabelul nr.2

SM ROMANIA AUSTRIA ITALIA SPANIA

Directiva 2005/36/CE

SEC - Certificat care atestă absolvirea cursului secundar , Art. 11 b(certificat care atestă încheierea unui ciclu de studii liceale)

DSE - Diploma (educaţie post-secundară), inclusiv Anexa II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11 c

(diplomă care atestă fie o formare la nivel de învățământ postliceal, fie, în cazul unei profesii reglementate, o formare cu structură specială)

SEC - Certificat care atestă absolvirea cursului secundar , Art. 11 b (certificat care atestă încheierea unui ciclu de studii liceale)

DSE - Diploma (educaţie post-secundară), inclusiv Anexa II (ex 92/51, Anexa C,D) , Art. 11 c(diplomă care atestă fie o formare la nivel de învățământ postliceal, fie, în cazul unei profesii reglementate, o formare custructură specială)

Legislaţia Hotărârea

Asociația Ghizilor Autorizati din Viena

Nivel 4 EQF- Diploma de

Decretul nr. nr.5 din 7 ianuarie 1998,

16

Page 17: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SM ROMANIA AUSTRIA ITALIA SPANIA

specifică SM

Guvernului nr. 631/2003 pentru modificarea şi completarea HotărâriiGuvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turismOrdin comun MMSSF/MECT nr.35/3112/2004 Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare Calificarea - Agent de turism-ghid, nivel 3

Hotărârea Guvernului nr.866 /2008, anexa 4 Nomenclatorul calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin şcoală postliceală:Calificarea- Agent de turism-ghid,nivel 3

http://www.guides-in-vienna.at/

Cursul de formare cuprinde aproximativ 900 de ore urmate de trei examene în limba germană și cel puțin o limbă străină

Sursa: http://www.guides-in-vienna.at/

Maturitate- Operator de turism- Istituto Tecnico StataleNivel 5 EQF- Diploma de Specializare-Ghid de turism si oenogastronomic- Istituti Professionali di Stato per i Servizzi Alberghieri and della Ristorazione

Sursa:EQF-FRAME, The European Qualifications Framework and Tourism studies, LdV project 2008

modificat prin Decretul nr. 120 din 20 martie 2000, în CataloniaDeţinerea următoarelor titluri:-Tehnician de companii şi activităţi turistice, -Tehnician de companii turistice, -Tehnician superior în informare şi comercializare turistică, -Diploma în turism sau orice altă diplomă universitară.

17

Page 18: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Standardul European EN 15565:2008 -Servicii turistice- Cerinţe

referitoare la programele de formare profesională şi calificare a

ghizilor turistici [4] susţine eforturile Uniunii Europene de a facilita

mobilitatea în furnizarea de servicii în statele membre, dar urmăreşte de

asemenea creşterea importanţei ghizilor turistici la o înaltă calitate a

furnizării serviciilor de turism. Aceasta va deveni posibil printr-un

standard comun de calificare pentru ghizii turistici în toate ţările

europene.Programul de formare va cuprinde următoarele elemente:

Subiecte commune, conform clauzei 6

Subiecte specifice domeniului (ariei), conform clauzei 7

Instruire practică, conform clauzei 8

Programul de formare trebuie să conţină minimum 600 de unităţi de

training ( formare) TU.O unitate de training ( TU) este echivalentă cu 60

minute. Unităţile de training pot să includă: cursuri-prelegeri, activităţi

cu tutori, e-learning, activităţi practice, studiu individual.

Programul de formare pe teme comune va cuprinde minim 180

TU.Durata minimă a fiecărei categorii va fi următoarea:

Cunoştinţe teoretice, conform subclauzei 6.1- 54 TU

Tehnici şi competenţe de ghidare , conform clauzei 6.2- 108

TU

Cunoştinţe şi abilităţi de afaceri, conform clauzei 6.3-18 TU

Programul de formare pe teme specifice domeniului va conţine conform

clauzei 7 un total de minimum 180 TU. Durata minimă pentru fiecare

categorie va fi următoarea:

18

Page 19: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Cunoştinţe teoretice-162TU

Condiţii de muncă-18 TU

Programul de formare pentru instruire practică va conţine conform

clauzei 8 un minimum de 240 TU

Competenţele de limbi străineÎn anexele A și B din Standardul European se pot identifica aspectele

privitoare la competenţele de limbi străine pentru ghizi. Evaluarea

acestora este făcută pe baza Cadrului Comun European de Referinţă

pentru Limbi ( CEFR). Competențele corespunzătoare sunt urmărite pe

cinci criterii: nivel, precizie, interacțiune, fluenţă și coerență.

Formarea profesională precum şi validarea/certificarea competenţelor

este diferită în cele patru ţări studiate, astfel:

În România, calificarea Agent de turism-ghid poate fi furnizată prin

învăţământ postliceal cu durata de 2 ani, în unităţi de învăţământ

acreditate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi prin cursuri de

calificare organizate de furnizori de formare autorizaţi de Autoritatea

Naţională pentru Calificări, care pentru nivelul 3 de calificare trebuie să

aibe o durată de minim 1060 ore. Hotărârea Guvernului nr. 631/2003

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001

privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precizează la Art 2. (3)

Cetăţenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă posedă un

atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în baza

19

Page 20: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de

calificare la Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.)

sau la alte instituţii autorizate din România.

În Austria formarea ghidului de turism este asigurată de o organizaţie

profesională, Asociația Ghizilor Autorizaţi din Viena, care organizează

cursuri şi certifică absolvenţii, acordându-le însemnul ( insigna) şi

dreptul de a practica.

Înainte de examen, trebuie parcurs un curs obligatoriu, constând dintr-

un minim de 250 de ore într-o instituție de învățământ autorizată. Acest

curs transmite cunoștințe de bază și experiență în multe domenii:

istorie națională și regională, istoria artei și istorie culturală, istoria

locală și geografie, sistemele juridice și politice, fundamentele de

economie și sociologie, contabilitate, aspectele comerciale și juridice

ale profesiei de ghid turistic, turismul de afaceri si management,

geografie turistică și economică și acordarea primului ajutor.

Această educație este completată de tururi demonstrative și excursii pe

teren, practicarea limbii, comunicare și tehnici de prezentare. Pe baza

examinării și a licenței comerciale, ghizii de turism sunt autorizaţi să

efectueze excursii în toată Austria. Cu toate acestea, ei vor avea grijă

deosebită pentru a se pregăti în mod corespunzător pentru excursii în

afara sferei lor geografice sau tematice de competență, căutând,

probabil, cooperarea cu ghizi locali. Același lucru este valabil și pentru

20

Page 21: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

furnizarea de servicii de ghidare profesională în afara Austriei, care

urmează să fie efectuate în cadrul legilor și reglementărilor naționale.

Mai mult, ghizii de turism participă la programe de formare permanentă

, după calificare: "Academia pentru Formare continuă a ghizilor de

turism ( Academy for Continuing Training of Tourist Guides -WAF"

oferă o varietate de cursuri, excursii și tururi. Ghizii de turism citesc

literatura de specialitate, vizitează muzee și expoziții, participă la

excursii educaționale și la simpozioane naționale și internaționale.

Aceste activități servesc, de asemenea, în scopul îmbunătățirii

practicării competențelor de limbi străine [5].

În Spania [6] există situaţia specială că fiecare comunitate autonomă

are legislaţie proprie, aceasta fiind prezentată în tabelul nr.3:

Tabelul nr.3

Nr.

crt.

Comunitatea

autonomă

Legislaţia specifică pentru exercitarea profesiei de Ghid de turism

1. ANDALUCIA -  Decreto 214/2002, de 30 de julio, por el que se regula las Guías de Turismo de Andalucía.

2. VALENCIA Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la Profesión de Guía Turístico. (DOCV núm. 2722 de 3 de abril de 1996).- Decreto 26/2001, de 30 de enero, del Consell, de modificación de los artículos 9 y 12 del Decreto 62/1996, de 25 de marzo, por el que se aprobó el reglamento Regulador de la Profesión de Guía Turístico. (DOCV núm. 3931 de 2 de febrero de 2001).- Decreto 190/2005, de 9 de diciembre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, por el que se aprobó el Reglamento regulador de la Profesión de Guía Turístico en el ámbito de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5153 de 13 de diciembre de 2005).

3. PRINCIPADO DE ASTURIAS

- Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias

21

Page 22: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

4. NAVARRA - Decreto 125/95, de 20 de mayo, por el que se regula la profesión de guias de turismo en Navarra.

5. MURCIA - Decreto 178/95, de 20 de diciembre, por el que se regula la profesión de guía de turismo en la Región de Murcia.- Orden de 8 de abril de 1997, que desarrolla el Decreto 178/1995, de 20 de diciembre por el que se aprueba la regulación de la profesión de Guía de Turismo en la Región de Murcia.- Orden de 24 de febrero del 2000, por la que se interpreta el artículo 6 del Decreto 178/1995, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la regulación de la profesión de Guía de Turismo de la Región de Murcia.- Corrección de errores de la Orden de 24 de febrero de 2000.

6. MADRID Observaciones sobre la reglamentación de Madrid.- Decreto 47/96, de 28 de marzo, por el que se regula la habilitación y actividad de Guías de Turismo en la Comunidad de Madrid.- Decreto 228/2000, de 19 de octubre, de modificación del artículo 6 del Decreto 47/1996, de 28 de marzo.- Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de Marzo.- Orden 426/1997, de 17 de enero de la Consejería de Economía y Empleo, de desarrollo del Decreto 47/1996 , de 28 de marzo, por el que se regula la habilitación y actividad de Guía de Turismo en la Comunidad de Madrid.

7. LA RIOJA - Decreto 27/1997, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la profesión de Guías de Turismo.- Decreto 20/2000, de 28 de abril, de modificación del Decreto 27/1997, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guías de Turismo.- Decreto 111/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de la Rioja. (Título VI, Capítulo II, artículos 242 a 253 y Disposición Transitoria 11ª).

8. GALICIA - Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo.

9. EXTREMADURA

- Decreto 12/96, de 6 de febrero. Guias de Turismo.- Decreto 43/2000, de 22 de febrero, por el que se modifica el Decreto 12/1996, de 6 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de la actividad profesional de Guía Turístico.

10. ARAGÓN - Decreto 196/1998, de 9 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la actividad de Guía de Turismo en la Comunidad Autónoma de Aragón.- Orden de 23 de julio de 2001, del Departamento de Cultura y Turismo, sobre monitores, guías e instructores de las empresas de turismo activo y de aventura.- Decreto 264/2007, de 23 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Guías de Turismo.

11. CATALUÑA Decreto 5/1998, de 7 de enero, sobre la actividad de Guía de Turismo.

22

Page 23: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

- Decreto 120/2000, de 20 de marzo, por el  cual se modifica el artículo 11 del Decreto 5/1998, de 7 de enero, sobre la actividad de guía de turismo.- Orden ICT/352/2002, de 3 de octubre , por la cual se establecen los procedimientos de reconocimiento de habilitaciones de guías de turismo expedidas por otras administraciones públicas.

12. BALEARES - Decreto 112/96, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de Guías de Turismo en las Islas Baleares.- Decreto 90/1997, de 4 de julio, por el que se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, que regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares.- Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica elDecreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares.

13. CANARIAS - Decreto 59/1997, de 30 de abril, por el que se regulan las actividades turítico-informativas.- Orden de 23 de octubre de 2001,por la que se regula la actividad de Guía de Turismo Sectorial en la modalidad de Observación de Catáceos y las pruebas de Habilitación.

14. CASTILLA Y LEÓN

- Decreto 101/95, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de Guías de Turismo en la Comunidad Autónoma de Castilla-León.- Orden de 26 de septiembre de 1995, de desarrollo del Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de Guía de Turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.- Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

15. CASTILLA - LA MANCHA

-  Decreto 96/2006   ,de 17-07-2006, de Ordenación de las Profesiones Turísticas

16. CANTABRIA - Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de actividades turistico-informativas privadas.- Decreto 51/2001, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas.

În Italia, formarea profesională pentru domeniul turismului este

oferită de şcolile publice şi Centrele Regionale de formare. Există două

tipuri de şcoli publice care oferă formare pentru turism, şi anume:

Istituti Professionali Alberghieri, institute profesionale pentru

ospitalitate ( hotel şi restaurant)

23

Page 24: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Istituti Tecnici per il Turismo (Şcoli tehnice de turism) – acestea

sunt orientate pe servicii care ţintesc satisfacerea clientului.

Cursurile de formare în turism pot fi organizate direct de regiuni sau de

administraţia provincială sau municipală prin delegare de la

regiune.Aceste cursuri oferă pregătire pentru ocupaţii în domeniul

bucătăriei, restaurantului, serviciilor hoteliere.

Studiile la Istituti Professionali Alberghieri se finalizează cu Diploma di

Maturità ( Diploma de maturitate) după o pregătire de doi ani care

urmează unei Diploma di Qualifica ( Diploma de calificare). O

pregătire cu durata de cinci ani in Istituto Tecnico Statale conduce la

obţinerea unei Diploma di Specializzazione ( Diploma de specializare).

În concluzie se poate remarca că pentru România, Italia şi în mare parte

Spania calificările care conduc la profesia de Ghid de turism se obţin în

sistemul de învăţământ secundar ( liceal) sau terţiar nonuniversitar

(postliceal) profesional şi tehnic, fiind încadrate la nivel 4 sau 5 EQF.

Spania menţionează şi posibilitatea deţinerii unei diplome universitare.

De asemenea, calificările pot fi obţinute în formarea adulţilor, prin

cursuri organizate de furnizori de formare autorizaţi (România,

Austria).

2.1. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în România

24

Page 25: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

În România reglementarea care stabileşte condiţiile de certificare şi

validare a ghizilor de turism este Ordinul Ministrului

Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului nr. 637/2004[16].

pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile

pentru selecţionarea,şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de

turism. În capitolul 3 al acestor norme este stabilită procedura de

autorizare ( atestare) a ghizilor de turism, astfel:

CAP. 3 Atestarea ghizilor de turism

ART. 11

Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de persoane fizice

deţinătoare de atestat de ghid.

ART. 12(1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, atestatul de

ghid de turism este documentul eliberat de Ministerul Transporturilor,

Construcţiilor şi Turismului, prin care se confirmă capacitatea

profesională a persoanelor fizice calificate în profesia de ghid de

turism de a exercita activitatea în una dintre categoriile de ghizi de

turism, definite în prezentele norme metodologice.

(2) Modelul atestatului de ghid de turism este prezentat în anexa nr. 3.

ART. 14

(1) În vederea obţinerii atestatului de ghid de turism local solicitantul

va prezenta următoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe actul de identitate;

c) copie de pe certificatul de calificare în profesia de ghid de turism;

25

Page 26: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

d) copie de pe atestatul privind cunoaşterea unei limbi străine, iar în

cazul persoanelor fizice, cetăţeni ai statelor Uniunii Europene sau ale

Spaţiului Economic European, şi copie de pe atestatul privind

cunoaşterea limbii române;

e) certificat de cazier judiciar;

f) certificat medical;

g) două fotografii tip buletin de identitate.

(2) În cazul categoriilor de ghid de turism naţional şi specializat,

documentaţia va cuprinde, suplimentar, certificatul de absolvire a

cursului de specializare profesională.

ART. 15

(1) Documentaţia întocmită potrivit prevederilor art. 14 se prezintă

Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Autoritatea

Naţională pentru Turism.

(2) În situaţia în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru

eliberarea atestatului de ghid de turism, acestuia i se comunică motivul

în scris.

(3) Termenul de eliberare a atestatului de ghid de turism sau de

răspuns, după caz, este de 30 de zile de la data primirii şi înregistrării

documentaţiei complete.

Criteriile minime pentru obţinerea atestatului de ghid de turism sunt

următoarele:

Candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

26

Page 27: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

1. Cetăţenie: să fie cetăţean al României sau al unui stat din Uniunea

Europeană sau din Spaţiul Economic European

2. Vârsta: - minimum 18 ani

3. Studii: - să fie absolvent de liceu cu bacalaureat

4. Pregătire profesională:

-Să cunoască cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională

- Să fie absolvent al unui curs de calificare profesională pentru

profesia de ghid de turism, organizat de instituţii autorizate conform

legii din România sau din statele de provenienţă

- Să fie absolvent al unui curs de specializare organizat de instituţii

autorizate conform legii

5. Să nu fi suferit condamnari, făcând dovada cu certificatul de cazier

judiciar

6. Să aibă o conduită morală ireprosabilă, dovedită cu recomandare de la

ultimul loc de muncă sau de la ultima instituţie de învăţământ absolvită

7. Să aibă o ţinută corespunzatoare şi o înfăţisare fizică agreabilă

8. Să fie apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de

turism, fapt dovedit cu certificat medical în care se va menţiona şi

categoria de ghid de turism solicitată

Ordinul Nr. 990 din 14 decembrie 2009 [14,16] pentru modificarea

unor acte normative din domeniul turismului în vederea

implementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind

libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza

servicii în România precizează la

27

Page 28: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

"Art. 31 - (1) Procedura de atestare a ghizilor de turism poate fi

îndeplinită prin intermediul punctului de contact unic electronic, în

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi

libertatea de a furniza servicii în România, în termen de 60 de zile de la

operaţionalizarea punctului de contact unic electronic" [14].

2.2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Austria

În Austria pentru a obține o licență comercială pentru profesia

reglementată de ghid de turism candidatul trebuie să treacă un examen

strict administrat de stat, inclusiv o examinare asupra riscului în afaceri.

Examinarea include, de asemenea, probleme de contabilitate, aspecte

juridice ale profesiei de ghid de turism, o demonstrație practică pe

teren și dovezi de competență în cel puțin o limbă străină.

Exercitarea profesiei de ghid de turism independent este reglementată de

articolul 108 al Legii Meseriilor, Comerţului şi Industriei ( Trade,

Commerce and Industry Regulation Act). Este necesară obţinerea

unui certificat de competenţă în urma unei examinări administrate de

stat. Ghizii de turism sunt identificaţi printr-un însemn oficial ( insignă).

Numai ghizii certificaţi pot să fie angajaţi cu contract de servicii.Ghizii

de turism pot să folosească titluri acceptate internaţional.Pentru a

practica în mod constant profesia, ghizii de turism trebuie să aibe

rezidenţă permanentă în Austria.Prin lege, ghidul de turism înregistrat şi

28

Page 29: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

autorizat este membru al Camerei Economice Federale a Austriei, care

furnizează servicii şi reprezintă interesele acestuia în comunitatea de

afaceri.Prin intermediul Camerei Economice ghidul de turism este

reprezentat în WFTGA ( Federaţia Mondială a Asociaţiilor Ghizilor de

Turism) şi în FEG ( Federaţia Europeană a Asociaţiilor Ghizilor de

Turism )[7].

2.3. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Spania

Deoarece în Spania fiecare regiune autonomă are legislaţie specifică

privitor la reglementarea practicării profesiilor, se vor prezenta în

continuare reglementările din două regiuni importante şi anume

Catalunia şi Aragon.

În Decretul nr.5 din 7 ianuarie 1998 despre activitatea

ghidului de turism ( Decreto 5/1998, de 7 de enero, sobre la actividad

de Guía de Turismo) [17] se definesc activitatea ghidului de turism

şi cerinţele pentru autorizarea exercitării acestei profesii în

Catalunia, precum şi structura examenului de autorizare.

Principalele prevederi ale Decretului nr.5 din 7 ianuarie 1998 sunt

următoarele:

Obţinerea autorizării

Pentru a obţine autorizarea de a profesa ca ghid de turism în Catalunia

este necesară promovarea examenului convocat periodic de

Departamentul de Industrie, Comerţ şi Turism.

29

Page 30: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Cerinţe pentru autorizare

Pentru prezentarea la examen trebuie respectate următoarele cerinţe:

a) cetăţenia unui stat membru al UE , SEE sau a unor state care

au un acord de reciprocitate cu Spania, pe această chestiune.

b) deţinerea unei calificări de nivel superior de turism,o

diplomă sau o licenţă universitară sau o formare profesională în

Informare şi comercializare turistică

c) În cazul calificărilor străine este necesară recunoaşterea

corespunzătoare de către Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei.

d) cunoştinţe de limba catalană şi spaniolă

Pentru extensie limba străină pentru ghizii deja autorizaţiSă fie ghid turistic din Catalunia, înregistrat în Registrul de

Turism din Catalunia, în secţiunea corespunzătoare

Examenul de limbă străină

Direcţia Generală a Turismului nu va solicita examen de limbă

străină persoanelor care aduc dovada că au studiat limba în ţara lor de

origine.De asemenea vor fi scutite de examenul pentru limba oficială a

ţării de origine persoanele care au studii secundare în ţara lor de

origine.De asemenea, sunt scutite de examenul de limbă persoanele

care deţin următoarele tipuri de certificări:

Competenţă în Engleză de Ia Universitatea Cambridge.

Competenţă în Engleză de Ia Universitatea Michigan.

Test de Engleză ca limbă străină TOEFL.

30

Page 31: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Diploma medie a Institutului Goethe din Munchen sau o

diplomă superioară a aceluiaşi institut.

Certificat de capacitate a Şcolilor oficiale de limbi străine

Certificat de nivel de italiană (CELl).

Diploma de studii de limba franceză (DELF).

Structura examenului de autorizare

Examenele sunt compuse din trei probe:

a) probă scrisă pe tematica în cauză

b) probă de limbă scris şi oral

c) proba orală pe tematica în cauză

9.2 Probele sunt eliminatorii şi rezultatul este competent sau

necompetent.

9.3 Tematica va fi publicată şi include domeniile de cunoştinţe

următoare:

a) gestionarea, asistarea şi consultanţa grupurilor de turişti; dinamica

grupului

b) arta, istorie, tradiţii, muzee, monumente istorice din Catalonia

c) Cunoaşterea actualităţii politice, economice,culturale şi sociale a

Cataloniei

În comunitatea autonomă ARAGON reglementarea care vizează

exercitarea profesiei de ghid de turism este Decretul nr. 196 din 9

decembrie 1998 [17] al Guvernului de Aragon, care reglementează

activitatea Ghidului de Turism în Comunitatea Autonomă

Aragon), (DECRETO 196/1998, de 9 de diciembre, del Gobierno de

31

Page 32: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Aragón, por el que se regula la actividad de Guía de Turismo en la

Comunidad Autónoma de Aragón).Acesta prevede următoarele:

Autorizare

1.Exercitarea activităţii definită la articolul 2 din prevederile acestui

decret, va necesita obținerea autorizării ca ghid de turism din

Comunitatea Autonomă Aragon.

2. Această abilitare cu caracter regional, va fi acordată de Direcţia

generală de turism a Departamentului de economie, finanţe şi

promovare, după promovarea unor teste specifice stabilite şi

prezentarea documentației cerute, acreditarea corespunzătoare, apoi

se va proceda la înmatricularea în registrul de companii şi activităţi

turistice.

Teste pentru autorizare

Testarea şi apelul pentru testarea în vederea obţinerii autorizării ca

Ghid de turism al Aragonului vor fi convocate de către Departamentul

de economie, finanţe şi promovare la propunerea Oficiului General de

turism, stabilind pentru fiecare apel, sistemul, Curtea şi alte

circumstanţe de procedură.

Cerințele pentru a avea acces la testele pentru ghid de turism din

Aragon. Persoanele fizice trebuie să îndeplinească următoarele

cerințe:

a)să fie major

32

Page 33: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

b) să fie un resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene, o țară

asociată cu acordul privind Spațiul Economic European sau dintr-o

țară cu Convenţia de reciprocitate cu Spania în acest domeniu.

c) să fie în posesia titlului de

Tehnician de companii şi activităţi turistice,

Tehnician de companii turistice,

Tehnician superior în informare şi comercializare turistică,

Diploma în turism sau orice altă diplomă universitară.

În cazul titlurilor străine trebuie să se dovedească aprobarea acestuia

de autoritatea competentă.

(d) este acreditată de titlu sau certificare oficială cunoaşterea limbii

spaniole şi a două sau mai multe limbi străine determinate în fiecare

apel.

Tematica în apelurile pentru testare trebuie să includă următoarele

unităţi tematice:

(a) tehnici turistice.

(b) cunoştinţe istorice, culturale, artistice, sociale, geografice, politice

şi economice despre Spania, şi în special Aragon.

(c) două sau mai multe limbi străine vorbit şi scris.

Persoanele care dovedesc că posedă oricare dintre titlurile exprimate în

articolul 7 c) şi (d) din acest Decret sau altele de rang superior, au

dreptul să valideze cunoştinţele lor fiind scutite de promovarea testelor

de autorizare, cu condiţia ca acestea să fie susţinute în mod adecvat de

33

Page 34: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

posesia unor astfel de probe, în funcţie de ceea ce este stabilit în fiecare

apel.

Omologarea titlurilor pentru recunoaştere a calificărilor,

certificatelor sau diplomelor obţinute de resortisanţii menţionaţi la

litera (b) din articolul 7 se realizează aplicând procedura

prevăzută în capitolele IV şi V din Directiva 92/51/CEE sau de

legislaţia comunitară, care sunt în vigoare în acel moment.

2.4. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiei de ghid de turism în Italia

Funcția de certificare a competențelor este ca şi în Spania în

sarcina regiunilor, care în cadrul normelor și reglementărilor de

autonomie, reglementează procedurile de punere în aplicare, ținând seama de standardele minime stabilite la nivel național,

pentru punerea în aplicare a Legii Constituţionale nr. 3/2001.

La nivel local Regiunile, funcție de nevoile profesionale ale

teritoriului și prin consultare cu instituțiile și partenerii sociali,

planifică furnizarea de formare la standarde naționale și certifică

competențe pe baza unor modele și proceduri partajate.

Competenţa este înregistrată în carnetul de formare și creditele

individuale sunt recunoscute și pot fi utilizate în perspectivă

națională și europeană.

34

Page 35: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Pentru exemplificare se prezintă procedura de certificare/validare

în Regiunea Toscana, Provincia Firenze [18].

REGIONE TOSCANA ( Regiunea TOSCANA)

Assessorato Istruzione E Formazione - Politiche Del Lavoro – Concertazione- (Departamentul de Educație și formare profesională - Politici de lucru – Consultare)FIRENZE (50129), p. della Libertà 16Tel. 0554382111http://www.regione.toscana.itSursa: IL PUNTO SU...CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Atribuţiile   la nivelul administraţiei locale sunt diferite după cum

urmează:

Regiunea definește legile și reglementările proprii în conformitate

cu legislația națională, privitor la locurile de muncă în turism,

reglementează procedurile de acces la certificatele de autorizare și

stabilește amenzi pentru cei care exercită aceste profesii într-un mod

incompatibil cu obligațiile de drept; acreditează școli , organizații și

agenții care organizează cursuri de formare pentru calificarea

profesională și specializare;

Provincia cu Biroul Profesiilor Turistice oferă informații și

asistență pe rutele de acces la aceste profesii și în toate aspectele și

problemele conexe. Serviciul de Formare profesională şi Ocuparea

Forței de Muncă recunoaște cursurile de calificare și specializare,

coordonează şi controlează organismele şi şcolile care organizează

35

Page 36: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

cursuri pentru autorizare, primește cererile de candidați pentru

profesii, numește comisiile de examinare, stabilește calendarul de

examene, asigură publicarea pe site-ul său și în presă a rezultatelor

examenului de certificare (pentru ghizi de turism);

Consiliul Local, prin intermediul Sportello Unico ( Ghişeul unic)

primește cererile persoanelor certificate pentru începerea unei

activități turistice profesionale, verifică existența condițiilor și

cerințelor legii și emite o carte de identitate ( "licență"). Asigură

supravegherea și respectarea prevederilor din legile și reglementările

privind profesiile din domeniul turismului regional, furnizează amenzi

administrative împotriva infractorilor, inclusiv suspendarea și revocarea

din activitate cu retragerea actului de identitate.

Pentru a deveni un ghid turistic în provincia Firenze ( Florenţa),

solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

• absolvirea liceului

• o licență de practică, obţinută în urma participării la cursurile de

calificare profesională şi promovării examenului de certificare (constând

dintr-un test scris, o probă orală și o încercare de simulare efectuată

oral)

sau

• o diplomă universitară, care înlocuiește prezenţa la cursurile de

calificare, dar nu şi promovarea examenului scris și oral.

36

Page 37: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Una din următoarele calificări/diplome, poate fi folosită pentru a

înlocui participarea la cursurile de calificare:

a) diplomă în știința de patrimoniu cultural, cu promovarea examenului

de istoria artei;

b) Titlu în arheologie, cu promovarea examenului de istoria artei;

c) diplomă într-o limbă și literatură străină, cu promovarea examenului

de istoria artei;

d) Bachelor of Arts, cu promovarea examenului de istoria artei;

e) diploma in arhitectură, cu promovarea examenului de istoria artei;

f) diplomă în știința turismului, cu promovarea examenului de istoria

artei

g) alte titluri considerate echivalente cu cele enumerate mai sus, de

către Ministerul Educației, Universității și Cercetării, cu promovarea

examenului de istoria artei.

Consiliul Local va determina existența condițiilor și cerințelor legii și va

emite o carte de identitate cu fotografie, care nu are nevoie de

actualizare anuală. Domeniul de aplicare în care se poate exercita

profesia de ghid turistic este provincial, iar în cazul în care ghidul

turistic va obține calificarea în toate zonele din regiune își asumă titlul

de "Ghid de Toscana." Ghidul turistic deja activat pentru un anumit

37

Page 38: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

domeniu și / sau pentru o anumită limbă străină poate solicita

participarea la examen de certificare pentru o altă zonă geografică și /

sau una sau mai multe limbi străine (extensie), fără a fi nevoie să mai

participe la cursurile de calificare profesională de mai sus.

În fiecare an, provincia Florența, între 1 ianuarie şi 28 februarie publică

un anunț pentru cei care aspiră să devină ghid turistic cu privire la

modul de a aplica pentru admiterea la examen .În mod normal sesiunile

de examinare au loc în noiembrie și decembrie și sunt anunțate pe site-

ul www.provincia.fi.it secțiunea Turism sau Formare.

38

Page 39: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

3.Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte

state membre ale UE

Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale Directiva 2005/36/CE

privind recunoaşterea calificărilor profesionale oferă trei regimuri de

recunoaştere, şi anume:

Un sistem bazat pe armonizarea preventivă a parcursului

formării şi care prevede recunoaşterea automată.

Acest sistem este aplicabil pentru profesiile de asistent medical, medic

dentist, medic veterinar, moaşă, arhitect, farmacist şi medic.

Un sistem bazat pe încrederea reciprocă între statele membre

(cunoscut sub numele de Sistem General). Acest sistem este

aplicabil pentru un număr de profesii, care poate varia între

statele membre deoarece directiva nu impune statelor membre

nicio obligaţie de reglementare.Se aplică în cazul în care

profesia este reglementată în ţara gazdă şi dacă profesionistul a

exercitat-o sau e abilitat să o exercite în statul său de origine.

.Recunoaşterea nu este automată, ci necesită o comparaţie între cursurile

de formare profesională - prevăzute în cele două state, precum şi

posibilitatea în caz de "diferenţe substanţiale", la măsuri compensatorii

(test de aptitudini sau perioada de adaptare - articolul 23 din Decret).

Un regim bazat pe experienţa profesională dobândită în statul

de origine. Sistemul se aplică activităţilor de tip

artizanal,comercial sau industrial în mod specific enumerate în

39

Page 40: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

anexa IV din Directivă şi prevede recunoaşterea automată în

cazul în care îndeplinesc condiţiile prevăzute în mod expres

pentru fiecare categorie profesională.

Profesia de Ghid de turism este recunoscută sub Sistemul General de

Recunoaştere- prima aplicaţie. Trei state membre:Germania, Danemarca

şi Marea Britanie nu reglementează deloc această profesie,permiţând

ghizilor de turism să intre în ţară şi să practice profesia fără o

recunoaştere prealabilă[2]. Pentru recunoaşterea în sistemul general,

cererea de recunoaştere este adresată Autorităţii Competente din Statul

Membru gazdă . Această cerere trebuie să fie însoțită de o serie de

documente și certificate prevăzute în anexa VII la Directiva

2005/36/CE. În continuare se prezintă condiţiile impuse prin

reglementări specifice în cele patru ţări studiate în care profesia Ghid de

turism este o profesie reglementată.

3.1. Procesul de recunoaştere a calificării de ghid de turism în România

Hotărârea Guvernului nr. 631/2003 [16] pentru modificarea şi

completarea Hotărârii Guvernului nr. 305/2001 [16] privind atestarea şi

utilizarea ghizilor de turism este reglementarea care stabileşte condiţiile

de exercitare în România a profesiei de Ghid de turism, atât de către

cetăţenii români, cât şi de cetăţeni ai statelor membre UE şi SEE, astfel:

"ART. 2 (1) Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este

persoana care conduce şi îndrumă un grup de turişti sau vizitatori,

40

Page 41: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

oferind explicaţiile necesare referitoare la locurile vizitate, şi care

asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului turistic

contractat.

(2) Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de cetăţenii români, de

cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi de cei ai

statelor membre ale Spaţiului Economic European, în vârstă de cel

puţin 18 ani împliniţi.

(3) Cetăţenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă

posedă un atestat de ghid de turism eliberat de Ministerul Turismului în

baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de

calificare la Centrul Naţional de Învăţământ Turistic (C.N.I.T.)

sau la alte instituţii autorizate din România.

(4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau cetăţenii

statelor membre ale Spaţiului Economic European pot exercita profesia

de ghid de turism în România dacă posedă un atestat de ghid de turism

eliberat de Ministerul Turismului în baza documentelor doveditoare ale

calificărilor profesionale obţinute la instituţii autorizate din statele de

provenienţă sau în baza documentelor doveditoare ale experienţei

profesionale, emise de aceste state."

În România nu este descrisă şi legiferată o procedură pentru

recunoaşterea calificării de Ghid de turism deţinută de cetăţenii

statelor membre ale Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic

European.

41

Page 42: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

3.2. Procesul de recunoaştere a calificării de ghid de turism în Austria

Ghizii de turism care provin din Uniunea Europeană şi Spațiul

Economic European au dreptul de a conduce excursii în Austria, cu

condiția aprobării de către Ministerul Economiei și Muncii a calificării

lor profesionale ca fiind echivalentă cu standardul austriac stabilit în

Legea Comerțului și cu condiția ca aceştia să nu fie rezidenți în Austria

(libertatea de a presta servicii transfrontaliere). În afară de aceste

excepții juridice clar definite, doar ghizii de turism ai Austriei (sau

ghizii de turism care au fost examinaţi în Austria), cu o licență

comercială valabilă au permisiunea să efectueze tururi comerciale.

Ghidul turistic certificat care nu deține o licență comercială poate

încheia un contract de servicii cu un ghid turistic independent autorizat.

În acest caz, sunt necesare un examen de ghid turistic administrat de stat

și un examen special pentru contractori

("Dienstnehmerprüfung"/testarea angajaţilor). Paragraful 1 din Legea

Comerţului stabileşte scopul de bază al autorizării profesiei de ghid de

turism.

O licenţă comercială este cerută pentru practicarea profesiei de Ghid de

turism cu scopul conducerii unui grup de persoane pentru a le arăta şi

explica:

1. Patrimoniul istoric, artistic şi cultural al Austriei ( locuri publice

şi construcţii,colecţii, expoziţii, muzee, monumente şi

42

Page 43: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

memoriale, biserici,mănăstiri, teatre şi locuri de

distracţie,construcţii industriale, evenimente folclorice, ca şi

peisajul caracteristic, flora şi fauna)

2. Situaţia socială şi politică a Austriei în context naţional şi

internaţional

3. Evenimente sportive şi sociale

Practicarea activităţilor stabilite la paragraful 1, aliniatul 1 cere o

rezidenţă permanentă în Austria, cu excepţia cazurilor individuale

conforme cu paragraful 373d în care Ministerul Federal al

Economiei şi Muncii declară calificările persoanei care practică

profesia ca fiind echivalente certificatului naţional de calificare

pentru profesia de Ghid de turism.

Licenţa profesionalăAutorităţile trebuie să emită o licenţă ( autorizaţie) profesională, care

include fotografie pentru ghidul autorizat să exercite profesia, în scopul

identificării acestuia.Autorizaţia trebuie să specifice limbile în care

posesorul autorizaţiei este competent. În plus,autorizaţia trebuie să

conţină indicaţii referitoare la domeniile de cunoştinţe specializate pe

care persoana autorizată le deţine,a cărei dovadă adecvată a fost

înaintată autorităților raionale relevante. Persoanele autorizate să

practice profesia de Ghid de turism trebuie să poarte un semn

recunoscut internaţional pentru statutul lor professional

Contact pentru informaţii suplimentare:Wirtschaftskammer

Österreich Fachverband Freizeitbetriebe/Camera de comerţ a

43

Page 44: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Austriei-facilităţi de agrement

Email: [email protected]

3.3 Procesul de recunoaştere a calificării de ghid de turism în Italia

Italia este statul care a transpus primul directiva europeană

2005/36/CEE in legislaţia internă. Decretul legislativ nr. 206/2007

abrogă parţial sau total legislaţia naţională care reglementează problema

recunoaşterii calificărilor profesionale. Textul transpunerii se referă la

asa numitele profesii “reglementate” si definirea profesiilor

reglementate italiene este încredinţată art. 4,alineatul 1, litera a) din d.

LGS. n.206/07. Transpunerea normelor Directivei 2005/36/CE

(Directiva 89/48/CE și Directiva 92/51/CEE*†, ale Consiliului Europei),

în legislația națională a Italiei s-a efectuat astfel prin Decretul legislativ

nr. 206 din 6 noiembrie 2007 ( Decreto Legislativo n. 206, 6 novembre

2007, Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2007, Supplemento

ordinario n. 228).

Acest decret stabileşte că pentru recunoaşterea în sistemul general,

cererea de recunoaştere este adresată Autorităţii Competente din Statul

Membru gazdă ( Italia). Această cerere trebuie să fie însoțită de o serie

de documente și certificate prevăzute în anexa VII la Directiva

2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.

†*aceste directive au fost abrogate prin adoptarea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale

44

Page 45: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

De obicei, documentele solicitate în Italia pentru cetățenii UE care

doresc să se stabilească în această țară sunt:

• O copie a unui document de identitate valabil, în care nu există

semnătura persoanei în cauză.

• O copie autentificată a calificării specifice profesiei vizate (cu

indicarea examenelor susţinute necesare pentru a determina posibila

existență a unor diferențe semnificative față de formarea națională,

prevăzute la articolul 14 din directivă)

• O copie autentificată a calificării specifice activităţii, în cazul când

este prevăzută de țara în care s-a obținut calificarea;

• O copie legalizată a înscrierii în Registrul Profesional al ţării în care

titlul a fost obţinut, numai dacă sunt furnizate în această țară;

• Declarația de valoare în original emisă de către Autoritatea

diplomatică sau Consulatul Italian din țara unde a fost distins cu titlul

pentru care se solicită recunoașterea, precizând:

1. că titlul a fost emis de către o autoritate competentă din țara de

origine;

2. cerințele de acces pentru curs (educația de bază);

3. că titlul este abilitat pentru a practica în țara în care acesta a fost

eliberat;

4. durata programului de formare pentru titlul în cauză;

5. autenticitatea semnăturii pe titlu (în lipsa autenticităţii este necesară

legalizarea titlului de către autoritățile competente);

45

Page 46: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

6. activități profesionale pe care titlul le permite exercitarea în țara de

origine.

Ar trebui remarcat, în acest sens, faptul că, în general, nu mai este

necesar acest document cetățenilor UE, ci doar non-UE.

.• Certificat care atestă că nu există obstacole penale sau profesionale în

exercitarea profesiei, eliberat de autoritatea competent din ţara de

origine și / sau de proveniență.

• Certificat care prezintă in detaliu orice activitate de muncă în țara de

origine, ca urmare a absolvirii calificării pentru care se solicită

recunoașterea (inclusiv perioadele de instruire practică efectuată).

Toate documentele într-o limbă străină trebuie să fie însoțite de o

traducere în limba italiană. Această traducere trebuie să aibe certificată

conformitatea cu textul original prin ambasada sau consulatul italian în

ţara în care a fost emis documentul, sau să fie atestată sub jurământ în

faţa unui tribunal italian.

În cazul în care o copie certificată este necesară, cetățenii Uniunii

Europene pot produce, în conformitate cu articolele. 47 și 76 din D.P.R.

445/2000, documentele ca fotocopii[8].

Pentru o persoană dintr-o ţară membră UE care doreşte să profeseze ca

Ghid de turism în Italia recunoaşterea calificării se realizează în

conformitate cu Decretul Lege nr. 206 /2007. Astfel, persoana

respectivă trebuie să depună o Cerere la Preşedinţia Consiliului de

miniştri, Departamentul pentru dezvoltarea şi competitivitatea

turismului.

46

Page 47: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Datele de contact ale Autorităţii Competente pentru Ghidul de

turism, Însoţitor turistic, Director tehnic al agenţiei de voiaj şi

turism sunt:

Presidenza del Consiglio dei Ministri/Preşedinţia Consiliului de Miniştri

Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del

Turismo/Departamentul pentru dezvoltarea şi competitivitatea

turismului

Ufficio I – Servizio relazioni comunitarie e attività internazionale/Biroul

I- Serviciul de relaţii comunitare şi activitate internaţională

Via della Ferratella in Laterano, 51 - I - 00184 Roma

Tel: +39 06 45532 5210

Fax: +39 06 45532 5426

www.governo.it/Presidenza/DSCT/professioni_turistiche_mod.html

(modello per la domanda di riconoscimento/ modelul pentru cererea de

recunoaştere)

Cererea de recunoaştere a titlului/formării profesionale de ghid

turistic obţinut în ….. ( statul membru de origine) Decretul Lege

206 /2007[8]

Subsemnatul…………, cetăţean al………., născut la……,

rezident la…….,posesor al titlului de formare profesională de ghid

turistic obţinut în ………1, la………..2,din……….3,………..4 sau în

posesia formării profesionale dobândite în ………..1

47

Page 48: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Solicit recunoaşterea titlului de formare profesională de mai

sus pentru a exercita profesia de ghid de turism la………..5 în

următoarele limbi…………6 deoarece nu există pentru exercitare nici

un impediment penal sau profesional cu privire la aceasta.

Subsemnatul, conştient de responsabilităţile şi sancţiunile prevăzute de

lege pentru fals în declaraţii şi declaraţii false, pe propria răspundere,

declar adevarate cele de mai sus (D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

1) se indică statul care a eliberat titlul

2) se indică numele entităţii care a eliberat titlul

3) se indică oraşul în care se află entitatea care a eliberat titlul

4) se indică data eliberării titlului

5) se indică în ce domeniu teritorial se doreşte exercitarea în Italia

6) se indică aceeaşi limbă ca aceea indicată pe legitimaţia de ghid

ANEXE:

a) Curriculum Vitae semnat

b) Un certificat sau o copie legalizată a unui document care să ateste

cetăţenia

c) copia legalizată a diplomei de liceu

d) copie certificată a titlului profesional, cu o indicaţie a programului

de formare: discipline, durata, etc.

e) o declaraţie care atestă îndeplinirea tuturor cerinţelor de acces la

profesie în ţara de origine, emisă de către autorităţile naţionale

competente din ţara de origine

48

Page 49: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

f) copie legalizată a cărţii de identitate

g) certificatele emise de către instituţii sau persoane fizice (agenţi) cu

privire la experienţa profesională

h) Orice alte documente considerate utile pentru evaluarea în cauză

ANEXE solicitate în cazul profesiei nereglementate (în cazul în care în

ţara de origine, pentru accesul şi exercitarea activităţii în cauză, nu se

solicită, în lipsa unor dispoziţii legislative, de reglementare sau

administrative, posesia niciunei condiţii speciale):

a) Curriculum Vitae semnat

b) Un certificat sau o copie legalizată a unui document care să ateste

cetăţenia

c) copia legalizată a diplomei de liceu

d) O listă detaliată a prestaţiilor efectuate timp de 2 ani din ultimii

zece ani, cu zile de funcţionare, locurile, precum şi certificările

adecvate, date fiscale sau prezentarea de facturi sau chitanţe de plată

e) Orice alte documente considerate utile pentru evaluarea în cauză

Toate documentele prezentate în limbi străine trebuie să fie însoţite de o

traducere în limba italiană, care trebuie să fie efectuată de către

traducători autorizaţi şi certificată conformitatea cu textul original, de

către consulatul italian competent, ambasadă sau de către un

traducător autorizat de autoritatea competentă judiciară italiană.

Titlul profesional trebuie să fie prezentat cu copii certificate ale

originalului, care sunt deja legalizate de către consulatul italian.

49

Page 50: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Pentru cetăţenii străini care doresc să lucreze ca ghid turistic în Italia

reglementările și cerințele de acces la locuri de muncă în turism sunt

stabilite prin legi regionale și, în Toscana, prin Legea nr. 42 din 2000,

cu modificările ulterioare și completările . Decretul Legislativ nr. 206

din 2007, care transpune Directiva UE nr. 36 din 2005, prevede

recunoașterea titlului de ghid turistic pentru cetățenii care sunt deja în

posesia unei diplome obşinute într-o țară a UE. Decretul Președintelui

Republicii (DPR) nr. 394 din 1999 permite recunoașterea titlului de ghid

turistic și cetățenilor care sunt în posesia unei diplome într-o țară din

afara UE.E posibil de asemenea pentru persoanele autorizate ca ghizi

turistici în propria lor țară, să obţină o autorizație temporară de a

practica Italia.

Dacă solicitantul este calificat ca ghid de turism într-o țară din UE sau

în afara Comunității trebuie să aplice pentru aprobare la Președinția

Consiliului de Miniștri a guvernului italian, Departamentul pentru

dezvoltarea și competitivitatea turismului (secțiunea Formulare); o

cerere similară o "declarație în avans, în cazul deplasării prestatorului"

trebuie să fie transmisă, dacă se doreşte o prestare temporară și

ocazională în Italia. Există un regulament, forme, codul de conduită și o

listă de ghizi turistici licentiaţi pentru a practica temporar în Italia.

Departamentul pentru dezvoltarea și competitivitatea turismului trimite,

pentru cei care au solicitat recunoașterea titlului în Italia și respectiv

provincia Florența, la Serviciul Formare profesională, decretul de

50

Page 51: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

recunoaștere, cu care cere să admită pe profesionistul recunoscut la un

examen , de obicei, scris și oral.

Cei care nu sunt calificaţi ca ghid de turism în propria lor țară și doresc

să exercite această profesie în Italia și Florența, trebuie să participe la

cursul de formare de 900 ore, autorizat de către provincia Florenta,

Serviciul Formare profesională continuă; la acest curs prezența este

obligatorie (la 70% din numărul total de ore pentru a fi admiși la probele

de examinare și nu este posibil învățământ la distanță, deoarece cursul

are loc în sala de clasă și include vizite directe la muzee și biserici ale

orașului, precum și un examen final scris și oral).

Pentru Regiunea Toscana, provincia Florenţa referinţele legislative

pentru certificarea/validarea şi recunoaşterea calificării de ghid de

turism sunt:

Il Titolo III della legge regionale n. 42 del 23/03/2000 "Testo Unico

delle leggi regionali in materia di turismo in Toscana", come

modificata dalla legge regionale n. 14 del 17/01/2005 (Titlul III din

Legea Regională nr. 42 din 23/03/2000 "legile regionale consolidate

privind turismul în Toscana", aşa cum a fost modificată prin Legea

nr. 14 din 17/01/2005)

Regolamento attuativo legge regionale n. 42 del 23/03/2000

(Regulamentul de aplicare a legii regionale nr. 42 din

23/03/2000)

Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 394 del

1999,ome modificato da   Decreto del Presidente della   Repubblica

51

Page 52: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

18 ottobre 2004, n. 334 (Decretul Preşedintelui Republicii

(DPR) nr. 394 din 1999, astfel cum a fost modificat prin

Decretul Preşedintelui Republicii nr. 334din 18 octombrie

2004)

Decreto legislativo n. 206 del 2005 ( Decretul legislative nr.206

din 2005)

Direttiva dell'Unione Europea n.36 del 2005 (Directiva Uniunii

Europene nr.36 din 2005)

3.4 Procesul de recunoaştere a calificării de ghid de turism în Spania

Legea care reglementează exercitarea profesiei de ghid de turism în

Catalonia este Decretul nr.5 din 7 ianuarie 1998, modificat prin

Decretul nr. 120 din 20 martie 2000 ( care modifică art.11 referitor la

"Recunoaşterea autorizaţiilor altor state", astfel:

Persoanele care profesează ca Ghid de turism în baza unor autorizaţii

emise de alte regiuni ale Spaniei sau de organisme oficiale din statele

membre ale Uniunii Europene în cazul în care nu-şi demonstrează

cunoştinţele adecvate în materie, inclusiv articole 9.3.b) şi 9.3.c), pot

alege, pentru recunoaştere, o probă de aptitudini sau un stagiu, în

conformitate cu prevederile Directivelor 89/48/CEE şi 92 / 51/CE*‡. De

52

Page 53: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

asemenea, trebuie să demonstreze cunoştinţe de înţelegere de bază a

limbilor catalană şi spaniolă. "

Recunoaşterea autorizărilor altor administraţii

Persoanele care desfăşoară activitatea de ghid de turism în baza unor

autorizări emise de către alte regiuni spaniole sau alte state membre

ale UE pot solicita la Direcţia Generală a Turismului a Guvernului din

Catalonia recunoaşterea , în conformitate cu dispoziţiile Directivelor

89/48/CEE şi 92/51/CEE§. În acest scop este prevăzută ca o măsură

compensatorie promovarea unui test compus dintr-un exerciţiu scris

într-una din limbile oficiale ale statului spaniol sau din orice stat

membru al UE pe tematica de la paragraful 9.3.După caz de asemenea

trebuie promovată şi o probă la nivel de bază de limbă spaniolă

( castiliană) şi catalană.

Recunoaşterea calificării de ghid turistic în Catalonia

Procesul de evaluare pentru recunoaşterea calificării de ghid turistic în

Catalonia, cu sau fără limbi străine, şi de extindere a limbilor străine

pentru persoanele deja abilitate este prezentat în continuare. Candidaţii

se pot de asemenea prezenta la procesul de evaluare pentru obţinerea

autorizaţiei de ghid de turism catalan cu limbajul semnelor. De

asemenea, se pot prezenta persoanele, care sunt în posesia unei atestări

ca ghid emise de un alt stat, în condiţiile definite .

Acest proces se adresează:

§ Aceste directive au fost abrogate odată cu adoptarea directivei 36/2006/CE

53

Page 54: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

• tuturor celor care doresc să fie ghizi turistici în Catalonia.

• pentru profesioniştii care doresc să îşi extindă oferta.

• persoanelor care deţin o calificare de ghid de turism, emisă de un alt

guvern şi au solicitat recunoaşterea.

Pentru parcurgerea procedurii de recunoaştere solicitantul trebuie

să se înscrie între 03/07-03/09/ a anului în curs.

Etapa 1- informarea solicitanţilor

Termenul limită pentru aplicare este 03.09 a anului în curs.

Documentaţia care urmează să fie anexată la cerere:

În cazul în care solicitantul este o persoană străină care nu are

reşedinţa pe teritoriul spaniol: O fotocopie a documentului de

identitate a acestuia.

În cazul în care este o persoană care este resortisant al unei ţări

din afara Uniunii Europene sau Spaţiul Economic European:

Un certificat original care atestă că o persoană de naţionalitate spaniolă,

nu va fi discriminată în conformitate cu cetăţenia pentru a exercita

ocupaţia de ghid de turism în ţara în cauză. Acest certificat trebuie să

fie eliberat de autoritatea competentă (ambasadă, consulat sau organ al

administratiei publice competente pentru ghizi turistici).

Cerinţe pentru autorizarea ca ghid turistic în Catalonia:

1. Să fie cetăţeni ai unei ţări a Uniunii Europene sau Spaţiului

Economic European, sau o ţară cu care Spania are tratate de

reciprocitate, în această chestiune.

54

Page 55: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

2. Să deţină unul din titlurile următoare:

Tehnician de companii turistice

Tehnician de companii şi activităţi turistice

Diplomă în turism

Diplomă încompanii şi activităţi turistice

O licenţă universitară

3. Ciclu de formare de grad superior în Informare şi comercializare

turistică

4. În cazul în care titlul este străin, trebuie să existe aprobarea

corespunzătoare a ministerului competent.

5. Să aibe cunoştinţe de limba catalană şi spaniolă.

Pentru extensie limbă străină pentru ghizii deja autorizaţi

Să fie un ghid turistic din Catalonia, înregistrat în Registrul de Turism

din Catalonia, în secţiunea corespunzătoare..

Pentru recunoaşterea autorizaţiilor emise de către alte autorităţi

publice

Se cere recunoaşterea calificării de ghid de turism eliberată de alte

autorităţi publice

Taxe

În conformitate cu articolul 55 din Legea 5/2010, cuantumul taxelor de

înregistrare este după cum urmează:

• Pentru a activa ca ghid turistic în Catalonia : 40 €.

55

Page 56: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

• În cazul în care candidatul se prezintă pentru a testa mai mult de o

limbă (cu excepţia catalană sau castiliană): 15 € pentru fiecare limbă

suplimentară.

• Pentru extinderea ghid turistic activ în altă limbă: 20 € pentru fiecare

limbă.

Etapa 2-solicitarea

Aceasta se face personal de către solicitant.

Se descarcă formularul, care poate fi găsit în mai multe locuri, şi

anume la:

• Biroul de Management (OGE)

• În oricare din locurile prevăzute în articolul 38.4 din Legea 30/ din 26

noiembrie 1992, privitoare la regimul juridic al administraţiilor publice

şi procedura administrativă de drept comun.

(În cazul în care se prezintă la un oficiu poştal se va deschide plicul,

astfel că cererea este datată şi ştampilată de către funcţionarul public

poştal înainte de a fi certificată).

Etapa 3- primirea răspunsului din partea administraţiei

În avizierele Departamentului Regional de Servicii pentru întreprinderi

şi ocuparea forţei de muncă şi ale Departamentului Turismului se va

prezenta lista finală a persoanelor admise şi excluse, precum şi data, ora

şi locul de desfăşurare a primului test.

• Posibilitatea de contestaţie

56

Page 57: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Împotriva rezoluţiei definitive de autorizare ca ghid turistic al Cataloniei

şi extinderea de ghizi calificaţi în alte limbi emisă de către Directorul

general al Turismului, persoana în cauză poate înainta un recurs la

autorităţile ierarhic superioare în termen de o lună de la doua zi după

publicarea de rezoluţie DOGC în conformitate cu articolele 114 şi 115

din Legea 30/1992 din 26 noiembrie. 

Procedura standard de recunoaştere a unei calificăriPe baza analizei procedurilor de recunoaştere a

calificărilor pentru fiecare profesie în parte au fost identificate

elemente comune de procedură pentru fiecare Autoritate

Competentă Prin analiza elementelor de procedură specifice

fiecărei profesii au fost stabilite o serie de elemente comune de

procedură specifice fiecărui domeniu. Pe baza generalizării

rezultatelor obţinute pe fiecare autoritate competentă, dar şi a unor

date direct cunoscute din cadrul general al procesului de

recunoaştere a calificărilor /profesiilor reglementate s-a dezvoltat

o procedură standard de recunoaştere a profesiilor reglementate

care poate fi reprezentată schematic ca în figura nr.3.

57

Page 58: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Figura nr. 3 Procedura standard de recunoaştere a unei calificări

Această procedură este conţinută în Termenii de referinţă standard

orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a

competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor,

obţinuţi ca rezultat al proiectului.

4.SOLVIT

58

Page 59: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SOLVIT [15]este o reţea de soluţionare a problemelor, în

cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a rezolva, fără

utilizarea procedurilor legale, problemele survenite datorită aplicării

necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către autorităţile

publice. SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere apărute între

o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, şi o autoritate publică pe

de altă parte, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să

fi fost aplicată în mod necorespunzător. Domeniile politice cel mai

frecvent tratate de SOLVIT sunt:

Recunoaşterea profesională a calificărilor şi a diplomelor;

Accesul la educaţie;

Permise de şedere;

Drepturile la vot;

Securitatea socială;

Drepturile de ocupare a unui loc de muncă;

Permisele de conducere;

Înregistrarea vehiculelor cu motor;

Controlul de frontieră;

Accesul pe piaţă al produselor;

Accesul pe piaţă al serviciilor;

Stabilirea ca independent;

Achiziţiile publice;

Impozitarea;

Libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor.

59

Page 60: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Când se înaintează un caz către SOLVIT, centrul local

SOLVIT (cunoscut ca şi Centrul SOLVIT “de origine”) va verifica mai

întâi detaliile plângerii solicitantului pentru a se asigura că este într-

adevăr vorba de o aplicare necorespunzătoare a regulilor pieţei interne şi

că toată informaţia necesară a fost pusă la dispoziţie. După aceasta,

acesta va introduce cazul respectiv într-o bază de date electronică şi

informaţia va fi automat transmisă centrului SOLVIT din celelalte state

membre în care a survenit problema (cunoscut drept centrul SOLVIT

“responsabil”).

Centrul SOLVIT responsabil ar trebui să confirme în termen de

o săptămână dacă va prelua cazul prezentat. Acest lucru depinde în mare

parte de măsura în care cazul este considerat ca fiind bine fondat şi de

existenţa  posibilităţii de a fi soluţionat în mod pragmatic. Dacă

soluţionarea unei probleme implică abrogarea unei legi naţionale – şi nu

doar aplicarea ei în mod corespunzător – acest lucru necesită uneori o

acţiune juridică formală. În unele cazuri însă, SOLVIT poate lua măsuri

pentru a convinge statul membru să renunţe la aplicarea regulilor

incorecte, chiar înainte de abrogarea legii în cauză.

Cele două centre SOLVIT vor conlucra în încercarea de a

soluţiona problema, iar centrul SOLVIT “de origine” va ţine la curent

solicitantul cu evoluţia cazului.

În continuare se prezintă Centrele naţionale SOLVIT ale

statelor membre ale Uniunii Europene analizate:

Tabelul 4.

60

Page 61: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Statul membru al

Uniunii EuropeneCentrul SOLVIT Persoane de contact

Republica Cehă

Odbor vnitřního trhu a služeb EU,

Ministerstvo průmyslu a obchodu/

Departamentul de piața internă și politică

în domeniul serviciilor, Ministerul

Industriei și Comerțului/ Na Františku 32

CZ - 11015 Praha 1, Tel. +420 22

4221701,Fax. +420 22 485 3079,

[email protected]

Barbora Hanáková

Zuzana Bakotová

Tomáš Stehlík

Danemarca

Danish Business Authority

(Internal Market Centre)/ Autoritatea Daneză

de Afaceri ( Centrul Piaţa Internă),

Langelinie Allé 17 DK - 2100 Copenhagen,

Tel. +45 35 46 62 00 (the hotline)

Tel. +45 35 46 66 16

Tel. +45 35 46 66 73, [email protected]

Jens Kasper

Rasmussen

Sofie Freilev

Karin Kragshave

Kristian Yde Agerbo

Germania

Bundesministerium für Wirtschaft

und Technologie/ Ministerul Federal al

economiei şi tehnologiei , Scharnhorststr.

34-37, DE - 10115 Berlin, Fax. +49 3018

6155379,[email protected]

Lisa Teichmann

Spania

SOLVIT - España

Ministerio de Asuntos Exteriores y de

Cooperación /SOLVIT Spania, Ministerul

Afacerilor Externe şi cooperării, Serrano

Galvache 26

ES - 28033 Madrid, Tel. +34 91 379 9999

Fax. +34 91 394 8684, [email protected]

Ana Iglesias

Ana María Hernández

Javier Pascual

Pontones

Statul membru al Centrul SOLVIT Persoane de contact

61

Page 62: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Uniunii Europene

Italia

Presidenza Consiglio Ministri

Dipartimento Politiche Comunitarie/

Preşedinţia Consiliului de Miniştri,

Departamentul de politică

comunitară, Piazza Nicosia 20

IT - 00186 Roma,

Tel. +39 06 677 95 844

Fax. +39 06 677 95 044,

[email protected]

Giuseppina VALENTE

Francesco CIPRI

Massimo SANTORELLI

Olanda

SOLVIT Nederland

Ministerie van Economische Zaken,

Landbouw en Innovatie/ SOLVIT

Olanda, Ministerul Afacerilor

Economice, Agriculturii și Inovării

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

NL - 2500 EC Den Haag,

Tel. +31 70 379 7708

Fax. +31 70 379 7014

[email protected]

Koen van Ginneken

Austria Bundesministerium für Wirtschaft,

Familie und Jugend, SOLVIT

Center,/ Ministerul Federal al

Economiei,Familiei şi Tineretului,

Centrul Solvit, Abteilung C1/2,

Stubenring 1

AT - 1010 Wien,

Tel. +43 1 71100-5119

Tel. +43 1 71100 - 5293

Sylvia Vana

Alexandra Gaudmann-

Heber

Christian Müller

62

Page 63: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Tel. +43 1 71100-5187

Fax. +43 1 71100-2207

[email protected]

Stat membru al Uniunii

EuropeneCentrul SOLVIT Persoane de contact

România

Ministerul Afacerilor Europene,

Guvernul României

Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1,

Bucureşti 011854,

Tel. +40 21 308 53 40

Tel. +4021 308 53 71

Tel. +40 37 410 45 23

Fax. +40 21 308 53 96

[email protected]

Romulus BENA

Karina STAN

Ramona-Maria CIUCĂ

Marea Britanie

Department for Business, Innovation and Skills/ Departamentul pentru afaceri, inovare şi abilităţi

1 Victoria StreetUK - London SW1H 0ETTel. +44 20 7215 2833

Fax. +44 20 7215 2234

[email protected]

Chris Korcz

5. Exercitarea profesiei de ghid de turism în Uniunea

Europeană

63

Page 64: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Din analiza documentară realizată rezultă că situaţia exercitării profesiei

de Ghid de turism este foarte diferită între statele membre ale Uniunii

Europene.În majoritatea statelor această profesie este prestată în regim

de free-lancer, persoanele prestatoare neavând statut de angajat

permanent.Profesioniştii sunt de regulă organizaţi în asociaţii ale

ghizilor naționali de turism și / sau ale tour operatorilor de turism care

la rândul lor sunt reprezentate de una dintre următoarele asociații din

Uniunea Europeană:

• Federația Europeană a Ghizilor Turistici (FEG)

• Asociaţia Europeană a Tour -operatorilor de turism (ETOA)

•Asociația Europeană a Agenților de turism și a Tour-operatorilor

(ECTAA)

Un alt aspect care înfluenţează exercitarea profesiei este faptul că în 12

state membre ale UE această profesie este reglementată, ceea ce crează

probleme profesioniştilor care vor să presteze în aceste state.Ghizii de

turism din SM în care profesia nu este reglementată şi care merg să

presteze în SM în care profesia este reglementată întâmpină dificultăţi,

cum ar fi aceea că multe din documentele cerute de AC din SM gazdă

nu sunt disponibile în SM de origine.De exemplu, art.5 şi art.7 din

Directiva privind recunoaşterea calificărilor profesionale cer ca

persoanele să dovedească doi ani de experienţă profesională din totalul

de 10, ca parte a declaraţiei prealabile.Structura fragmentată a ocupării

pentru un ghid de turism face dificilă obţinerea unei asemenea

dovezi.De asemenea, pentru ghizii de turism care de obicei prestează pe

64

Page 65: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

perioade scurte, impunerea unei perioade de adaptare de 6 luni nu este

fezabilă.În acest scop este de preferat testul de aptitudini.În Italia, de

exemplu se folosesc ambele măsuri, atât perioada de adaptare, cât şi

testul de aptitudini[3].

O măsură benefică pentru ghizii de turism din Europa se consider a fi

introducerea cardului profesional. Acest card există în Slovenia şi Franţa

ca şi card naţional care oferă deţinătorului dreptul de a lucra în anumite

zone predefinite.Unele SM consideră că acest card ar putea să

înlocuiască declaraţia prealabilă.

Un alt aspect care trebuie considerat în exercitarea profesiei de ghid de

turism este rezervarea de activităţi [19].

Rezervarea de activităţi: orice cerinţă care rezervă exercitarea

unei activităţi de servicii la titularii unei anumite calificări

profesionale specifice. Titularii de calificări profesionale specifice

pot avea drepturi exclusive de a oferi servicii specifice în piaţa

statului membru care are o rezervare de activităţi;

Rezervare exclusivă de activităţi: numai titularul unei calificări

profesionale specifice poate exercita o activitate de servicii

particulară;

Rezervare de activităţi partajată: două sau mai multe profesii

diferite împart dreptul de a presta o anumită activitate sau sarcină

profesională.

65

Page 66: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

Există o distincție clară în sectorul turismului în abordarea

reglementării adoptate în diferitele țări europene.

Există diferenţe clare între țările nordice ale UE, țările din sudul

UE și noile state membre. Cinci dintre țările nordice UE nu au

nici o activitate rezervată în sectorul turismului, şi anume

Danemarca, Finlanda, Germania, Olanda și Marea Britanie. În

schimb, rezervă exclusivă de activități a fost identificată în țări

precum Italia, Portugalia, Slovenia și Spania. Deși rezerve

regionale de activități, adică cerințe de calificare specifice zonei

locale și / sau regionale, constituie o barieră suplimentară în calea

mobilității, acest lucru este un alt tip de restricție de piață care

acţionează la nivel intern. Au fost, de asemenea, identificate

exemple de reforme legislative care să dereglementeze unele

profesii în sectorul turismului. De exemplu în Republica Cehă,

profesia de ghid turistic a fost liberalizată în 2008, cu o schimbare

a sistemului de acordare a licențelor (care abrogă activitățile

rezervate).Totuşi, în domeniul turismului profesia de ghid de

turism are cel mai ridicat grad de rezervare de activităţi. Există o

rezervă exclusivă de activităţi în cinci ţări europene (Grecia, Italia,

Portugalia, Polonia, Spania) [19].

66

Page 67: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

6. Concluzii

1.Profesia Ghid de turism este o profesie practicată pe scară largă în

lume ca şi consecinţă a importanţei turismului în economia mondială.

Având în vedere că este o profesie care aparţine de domeniul serviciilor

şi că prin natura muncii sale ghidul de turism interacţionează cu turiştii

şi poate avea efecte asupra sănătăţii şi securităţii acestora, în multe ţări

accesul în această profesie este reglementat.

2. În Europa există o serie de standarde europene EN Standardul

European CEN 13809 - Dicţionar de standardizare în turism şi

Standardul European EN 15565:2008 -Servicii turistice- Cerinţe

referitoare la programele de formare profesională şi calificare a

ghizilor turistici care aduc un limbaj comun, o înţelegere a definiţiilor

şi termenilor utilizaţi, precum şi un conţinut al formării profesionale

minim obligatoriu.

3.În prezent formarea profesională obligatorie pentru accesul în profesie

este diferită între cele 12 state membre care au această profesie

reglementată, situându-se în general la nivel de învăţământ terţiar non-

universitar (nivel 5 EQF), dar existând şi state în care se solicită

diplomă universitară ( Italia, Spania).

4. Procedurile de certificare/validare a competenţelor ghidului de turism

sunt de asemenea diferite între SM, în ţări ca Italia şi Spania aceste

proceduri sunt stabilite prin legislaţia proprie fiecărei regiuni sau

provincii. Este însă de reţinut ca un element comun şi obligatoriu

67

Page 68: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

examenul prin care aceste competenţe sunt dovedite.De asemnea este

foarte importantă dovedirea cunoştinţelor şi abilităţilor de limbi străine.

5.Practicarea profesiei este condiţionată de deţinerea

autorizării/atestatului/licenţei/insignei care se obţine în urma promovării

examenului de certificare/validare a competenţelor.

6.Procedurile de recunoaştere a calificării de Ghid de turism pentru

cetăţenii UE sunt de asemenea diferite, însă se înscriu în prevederile

Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor

profesionale, fiind în Italia şi Spania proprii fiecărei regiuni

autonome.

6. Cu toate aceste deosebiri, existenţa unui standard care stabileşte

cerinţele pentru programele de formare profesională şi calificare, a

unui card profesional la nivel naţional ( Franţa, Slovenia) şi o

abordare pozitivă a SM în favoarea utilizării lărgite a cardului

profesional european vor contribui la facilitarea mobilităţii pentru

ghizii de turism, dar şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite

de aceştia pe piaţa internă europeană.

7. LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE ÎN LUCRARE

MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale

ANC – Autoritatea Naţională pentru Calificări

IPS – Institutul de Politici Sociale

CE-Comisia Europeană

68

Page 69: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

SM- Stat membru

AC- Autoritate Competentă

EQF- European Qualifications Framework ( Cadrul European al

Calificărilor)

CEN- Normă a Comisiei Europene

SEE- Spaţiul Economic European

CEFR- Cadrul Comun European de Referinţă pentru Limbi

8. BIBLIOGRAFIE

1 Legea nr 200/25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România

2. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm

3.http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=32751 ,Directorate General for internal policies, policy department,economic and scientific

69

Page 70: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

policies-,Recognition of professional qualifications IP/A/IMCO/ST/2010-08 October 2010 4. www.iqc-vienna.com

5. http://www.austriaguides.at/index.php?id=28&L=2

6. www.mesadelturismo.com

7.http://www.freizeitbetriebe-wien.at/guides/download/

WienerFremdenfuehrerVerzeichnis2009.pdf

8. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per

l’informazione e l’editoria - GUIDA ALL’UTENTE, Direttiva

2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

9. REAL DECRETO 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se

incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE,

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la

Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006,

relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a

determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado)

10.Project No. 510487-LLP-1-2010-BE-LEONARDO-LMP,

www.toerismevlaanderen.be

11. Standardul European CEN 13809:2003,Tourism services - Travel

agencies and tour operators - Terminology

12. Standard European EN15565:2008 Servicii turistice- Cerinţe

referitoare la programele de formare profesională şi calificare a ghizilor

turistici www.iqc-vienna.com

13. http://www.iqc-vienna.com/en/page/show/p/tourism_guides

70

Page 71: Ghid de turism - Paula Posea - General 2

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEIMINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE

AMPOSDRU

Fondul Social EuropeanPOS DRU 2007-2013

Instrumente Structurale2007 - 2013

14. ORDIN Nr. 990 din 14 decembrie 2009 pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului în vederea implementării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertateade stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România15. http://ec.europa.eu/solvit/site

16. http://turism.gov.ro/legislatie/

17.http://www.mesadelturismo.com/common/mt/compendio/

legislacion-sectorial/guias/catalunya/dec_5-98_cat.shtm

18.http://www.provincia.fi.it/turismo/le-competenze/professioni-turistiche

19.DG Internal markets and services,Center for strategy &evaluation

services- Study to provide an Inventory of Reserves of Activities linked

to professional qualifications requirements in 13 EU Member States &

assessing their economic impact,Final report, January 2012,

www.cses.co.uk

71