of 17 /17
Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur Home Economics Aralin 5

EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Home Economics Aralin 5

Page 2: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Upang maayos angdamit mong napunit, kailangan mo munangalamin ang mga dapatmong gamitin at kung paano ginagawa angmga ito.

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Page 3: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Mga Gamit sa Pananahi

medida

guntingKarayom at sinulid

didal

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Page 4: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Medida- Bago gupitinang telang tatahiindapat ay sukatin munaito gamit ang medidaupang maging akmaang sukat nito.

Page 5: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Gunting- Gumagamit ng angkop at matalas nagunting sa agupit ng telang itatapal sa damitna punit o damit na susulsihan.

Page 6: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Karayom at sinulid- Ito ay ginagamit sapananahi. Dapat magkasingkulay angsinulid at tela o damit na tinatahi.

Page 7: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Didal- Kapag ikaw ay nagtatahi lalo sa matigas natela, gumagamit ng didal. Ito ay isinusuot sagitnang daliri ng kamay uang itulak ang karayomsa pagtatahi. Sa ganitong paraan maiiwasanmatusok ng karayom ang mga daliri.

Page 8: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Pin cushion-Pagkatapos gamitinang karayom sa pagtahi, mainam na itoay ilagay sa pin cushion.

Page 9: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Emery bag- Itusokang karayom saemery bag kapaghindi ginagamitupang hindi itokalawangin.

Page 10: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Page 11: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Page 12: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

BASIC HAND STITCHES

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Page 13: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Page 14: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Backstitch

Page 15: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Page 16: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

Page 17: EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur