Click here to load reader

EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

 • View
  6.222

 • Download
  177

Embed Size (px)

Text of EPP 4 HE 5 Kagamitan sa Pananahi sa Kamay

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

  Home Economics Aralin 5

 • Upang maayos angdamit mong napunit, kailangan mo munangalamin ang mga dapatmong gamitin at kung paano ginagawa angmga ito.

  Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

 • Mga Gamit sa Pananahi

  medida

  guntingKarayom at sinulid

  didal

  Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

  Medida- Bago gupitinang telang tatahiindapat ay sukatin munaito gamit ang medidaupang maging akmaang sukat nito.

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

  Gunting- Gumagamit ng angkop at matalas nagunting sa agupit ng telang itatapal sa damitna punit o damit na susulsihan.

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

  Karayom at sinulid- Ito ay ginagamit sapananahi. Dapat magkasingkulay angsinulid at tela o damit na tinatahi.

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

  Didal- Kapag ikaw ay nagtatahi lalo sa matigas natela, gumagamit ng didal. Ito ay isinusuot sagitnang daliri ng kamay uang itulak ang karayomsa pagtatahi. Sa ganitong paraan maiiwasanmatusok ng karayom ang mga daliri.

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

  Pin cushion-Pagkatapos gamitinang karayom sa pagtahi, mainam na itoay ilagay sa pin cushion.

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

  Emery bag- Itusokang karayom saemery bag kapaghindi ginagamitupang hindi itokalawangin.

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

 • BASIC HAND STITCHES

  Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

  Backstitch

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur

 • Marie Jaja T. Roa- Santa Maria West Central School- Division of Ilocos Sur