15
Ендокрин систем Ендокриниот систем го сочинуваат ендокрините жлезди и нивните продукти на лачење -хормоните Хормоните се продукти на ендокрините жлезди како и на клетките од нежлездено потекло Со помош на крвта хормоните се разнесуваат низ целиоторганизам и дејствуваат на целни клетки (таргетни клетки) 1.Што се хормони?

Endokrin sistem

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Endokrin sistem

Ендокрин систем

Ендокриниот систем го сочинуваат ендокрините жлезди и нивните продукти на лачење -хормоните

Хормоните се продукти на ендокрините жлезди како и на клетките од нежлездено потекло

Со помош на крвта хормоните се разнесуваат низ целиоторганизам и дејствуваат на целни клетки (таргетни клетки)1.Што се хормони?

Page 2: Endokrin sistem

Дејствување на хормоните

Целните клетки на својата површина поседуваат рецептори во нивната мембрана кои имаат улога да ги препознаат хормоните и ги врзуваат засебе.

2. Кој клетки имаат улога да ги препознаат хормоните?

Page 3: Endokrin sistem

Поделба на хормоните

Хормони со општо дејство - дејствуваат врз поголем број на клетки и ткива

Хормони со локален ефект - дејствуваат врз строго определени клетки и ткива

3.Како се поделени хормоните

Page 4: Endokrin sistem

Карактеристики на хормоните

Дејствуваат и при нивна мала концентрација После дејството не се менуваат Хемиски состав на хормоните

*протеински *полипептидна природа * стероидна природа

Page 5: Endokrin sistem

Хипофиза-ендокрина жлезда

Се состои од три функционални дела - преден дел - среден - заден дел

Page 6: Endokrin sistem

Хормони од предниот резен на хипофизата

Хормон за растење (соматотропен хормон)

Стимулирачки хормони кои учествуваат во регулација на активноста на повеќе други жлезди:Штитна жлезда, кора на надбубрежна жлезда и полови жлезди

4.Како се поделени хормоните од хипофизата?

Page 7: Endokrin sistem

Пореметување во секреција на хормон за растење

Недостаток на овој хормон предизвикува појава на џуџест раст

Page 8: Endokrin sistem

Пореметување во секреција на хормон за растење

Доколку се лачи во период на младоста во поголеми коичини доведува до појава на џиновски раст

Page 9: Endokrin sistem

Пореметување во секреција на хормон за растење

Ако лачењето се зголеми кај возрасно лице настанува нарушување акромегалија при што се зголемуваат дланките и прстите, носот,главата и ушите или некои внатрешни органи.5. Кои пореметувања можат да настанат при прекумерно или намалено лачење на соматотропниот хормони?

Page 10: Endokrin sistem

Штитна - тироидна жлезда

Лоцирана од обете страни на дишникот

Составена од два лобуси поврзани со истмус

излачува:тироксин и три јод тиронин7. Каде елоцирана тироидната жлезда?8. Кои се хормоните од

тироидната жлезда?

Page 11: Endokrin sistem

Улога на хормоните од штитна жлезда

Регулираат раст и развој Размерна на материи и енергија Метаболитички процеси во клетката Производство на топлина

Page 12: Endokrin sistem

Пореметување на функцијата на тироидната жлезда

Хипофункција - кај возрасни доведува до забавување на функциите - забавување на реакциите - намалување на метаболизмот а интелегенцијата останува непроменета -

Page 13: Endokrin sistem

Пореметување на функцијата на тироидната жлезда

Хиперфункција - зголемени метаболички процеси - зголемена телесна температура - зголемена работа на срцето- лицето е преосетливо и нервозно испупчување на очите

Page 14: Endokrin sistem

Паратироидна жлездапараштитна

Се наоѓа во близина на штитната жлезда

Парни жлезди со облик на грашок

Нејзините хормони -паратхормони заедно со витамин Д регулираат метаболизам на кациум и фосфор

9.Која е улогата на парат хормонот?

Page 15: Endokrin sistem

Пореметување на функцијата на паратироидната жлезда

Хипофункција - намален калциум во крвта - негово депонирање во коски и заби - нервна раздразливост - грчеви во скелетна мускулатура-акушерска рака

Хиперфункција-намалена концентрација на фосфор во крвта а за сметка на калциум во крвта - се намалува калциумот оските и забите при што може да дојде до нивна деформација како и зголемена кршливост