Click here to load reader

EKSBIT Eduard Beck (Microsoft) 23 September 2009

  • View
    1.273

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Met de netwerkbijeenkomst Nieuwe Werkers... of het Nieuwe Werken? gaan we verkennen wat de impact van digitalisering en informatietechnologie is op de werkende mens en op het werk als zodanig. Gaan werkende mensen zich steeds meer gedragen als nomadische en onafhankelijke zelfstandigen of blijft offline sociale interactie tussen werkende mensen van groot belang? En wat voor gevolgen hebben nieuwe werkers en het nieuwe werken op traditionele interactiepatronen tussen klanten en leveranciers, tussen werkgevers en werknemers en bestuurders en aandeelhouders? En wat levert het op voor het individu, de organisatie en de maatschappij? Ook stellen we de vraag, hoe we ontwikkelingen in het werken kunnen koppelen aan technologische ontwikkelingen. En andersom. Het perspectief van Microsoft maakt onderdeel uit van het programma, met een rondleiding door De Praktijk, een op Schiphol gelegen technologisch vooruitstrevend kantoor. Aansluitend deelt een gerenommeerd scenario-expert uit de Microsoft praktijk zijn visie op werk en technologie in de toekomst. Een hoogleraar van de Universiteit van Tilburg zet daar een wetenschappelijk perspectief naast. Aan de hand van een aantal stellingen tenslotte, zullen we discussiëren over technologie als 'enabler' van Nieuwe Werkers... of het Nieuwe Werken. We blijven in de kern dus trouw aan de missie van de informatiekundige.

Text of EKSBIT Eduard Beck (Microsoft) 23 September 2009

2. organising against the rules? 3. op hoop van zegen 4. de juiste de dingen dingen doen juist doen 5. begrepengewenst vertrouwd gebruikt 6. begrepen gewenst vertrouwdgebruikt 7. samen leven, organiserentribe kingdom democracyProf. Thomas Malone MIT 8. rewiring empowerment 9. naadloos verweven met chocola, de zaak en de gelegenheid 10. leven is chocola, werken is groente 11. werken voor een bedrijf, maar sterven voor de zaak 12. liever aan het werk, dan naar het werk 13. battle of the concepts 14. distributed leadership 15. debat vraagt om deelneming 16. organisatie samenleving effectiviteit betrokkenheid 17. gemeenschappen van waarde 18. Deteringen Stad van Verbondenheid.Kom wonen, komen werken, kom leven in Deteringen, de stad waarin alles in het teken staat van Verbondenheid. Verbondenheid tussen burgers onderling, tussen groepen en individuen, tussen mensen en bedrijven, tussen burgers en overheid. In Deteringen is iedereen op elke plek in de stad in 19. mensen naar het vraagstuk 20. vraagstuk naar de mensen 21. openstellen, verbinden & delen

Search related