Click here to load reader

Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

  • View
    2.396

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

Ekosistemi kopnenih voda

Ekosistemi kopnenih vodaProvera znanjaVladislava Solakovi

Prema svom poloaju vode mogu biti :Podzemne (ispod povrine Zemlje)Povrinske (na povrini Zemlje)

TANO

TEKUE VODE SU:IZVORIPOTOCIVODOPADI (SLAPOVI)REKE

JEZERABAREMOVARESTAJAE VODE SU:

NAVEDI RAZLIKU IZMEU JEZERA, BARA, MOVARA:KOLIINA VODEDUBINARAZNOVRSNOST BILJNOG I IVOTINJSKOG SVETA

U ovim ekosistemima voda miruje, a povremeno kretanje je posledica meanja vode usled razlike u temperaturi ili nastajanje talasa pod uticajem vetra i promenom nivoa vode.

Ekoloki faktori kopnenih voda su razliiti i zavise od:PO HEMIJSKOM SASTAVU KOPNENE VODE SU SLATKE VODE JER JE KOLIINA RASTVORENIH SOLI MALA. TEMPERATURA VARIRA U ZAVISNOSTI OD GODINJIH DOBA. KOLIINA SVETLOSTI OPADA SA DUBINOM VODE.

-GEOGRAFSKOG POLOAJAKOLIINE VODE KLIMATSKIH USLOVA

ALGEVODENE MAHOVINEVASKULARNE VODENE BILJKE (CVETNICE)PROIZVOAI U KOPNENIM VODAMA SU:

FITOPLANKTONI

MIKROSKOPSKE ALGE KOJE NASELJAVAJU POVRINSKI SLOJ SLOBODNE VODE U STAJAIM VODENIM EKOSISTEMIMA NAZIVAJU SE:

FITOBENTOS

ZAJEDNICA RAZLIITIH VODENIH BILJAKA KOJE NASELJAVAJU DNO VODENIH EKOSISTEMA NAZIVA SE:

ZOOPLANKTONI

MIKROSKOPSKI ORGANIZMI KOJI SE HRANE FITOPLANKTONIMA, A NASELJAVAJU POVRINSKI SLOJ VODE NAZIVAJU SE:

ZOOBENTOSIVOTINJSKI ORGANIZMI KOJI NASELJAVAJU DNO POTOKA, REKA I JEZERA NAZIVAJU SE:

NEKTONIVOTINJSKI ORGANIZMI KOJI NASELJAVAJU SLOBODNU VODU I KOJI SU DOBRI PLIVAI INE:

KAKVO ZAGAENJE MOE BITI:DIREKTNOINDIREKTNOTA JE PRIKAZANO NA PRETHODNOM SLAJDU?

DIREKTNO ZAGAENJEINDIREKTNO ZAGAENJE

DIREKTNOUNOENJE INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA I KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SPADA U:

ZAKONSKA ZATITA (ZABRANA I OGRANIAVANJE ISKORIAVANJA REZERVI VODE) STALNO PRAENJE KVALITETA POVRINSKIH I PODZEMNIH VODA ZATITA VLANIH STANITASMANJENJE ZAGAENJAKAKO SE SPROVODI ZATITA VODENIH POVRINA?