of 17 /17
Ekosistemi kopnenih voda Provera znanja Vladislava Solaković

Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

Embed Size (px)

Text of Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

Page 1: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

Ekosistemi kopnenih vodaProvera znanjaVladislava Solaković

Page 2: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

Prema svom položaju vode mogu biti :- Podzemne (ispod površine Zemlje)

- Površinske (na površini Zemlje)

TAČNO

Page 3: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

TEKUĆE VODE SU:- IZVORI- POTOCI- VODOPADI (SLAPOVI)- REKE

Page 4: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

- JEZERA- BARE- MOČVARE

STAJAĆE VODE SU:

Page 5: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

NAVEDI RAZLIKU IZMEĐU JEZERA, BARA, MOČVARA:

• KOLIČINA VODE• DUBINA• RAZNOVRSNOST BILJNOG

I ŽIVOTINJSKOG SVETA

• U ovim ekosistemima voda miruje, a povremeno kretanje je posledica mešanja vode usled razlike u temperaturi ili nastajanje talasa pod uticajem vetra i promenom nivoa vode.

Page 6: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

Ekološki faktori kopnenih voda su različiti i zavise od:

• PO HEMIJSKOM SASTAVU KOPNENE VODE SU SLATKE VODE JER JE KOLIČINA RASTVORENIH SOLI MALA. TEMPERATURA VARIRA U ZAVISNOSTI OD GODIŠNJIH DOBA. KOLIČINA SVETLOSTI OPADA SA DUBINOM VODE.

• -GEOGRAFSKOG POLOŽAJA

• KOLIČINE VODE • KLIMATSKIH

USLOVA

Page 7: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

- ALGE- VODENE MAHOVINE- VASKULARNE VODENE BILJKE

(CVETNICE)

PROIZVOĐAČI U KOPNENIM VODAMA SU:

Page 8: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja
Page 9: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

FITOPLANKTONI

MIKROSKOPSKE ALGE KOJE NASELJAVAJU POVRŠINSKI SLOJ SLOBODNE VODE U STAJAĆIM VODENIM EKOSISTEMIMA NAZIVAJU SE:

Page 10: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

FITOBENTOS

ZAJEDNICA RAZLIČITIH VODENIH BILJAKA KOJE NASELJAVAJU DNO VODENIH EKOSISTEMA NAZIVA SE:

Page 11: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

ZOOPLANKTONI

MIKROSKOPSKI ORGANIZMI KOJI SE HRANE FITOPLANKTONIMA, A NASELJAVAJU POVRŠINSKI SLOJ VODE NAZIVAJU SE:

Page 12: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

ZOOBENTOS

ŽIVOTINJSKI ORGANIZMI KOJI NASELJAVAJU DNO POTOKA, REKA I JEZERA NAZIVAJU SE:

Page 13: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

NEKTON

ŽIVOTINJSKI ORGANIZMI KOJI NASELJAVAJU SLOBODNU VODU I KOJI SU DOBRI PLIVAČI ČINE:

Page 14: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja
Page 15: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

KAKVO ZAGAĐENJE MOŽE BITI:- DIREKTNO- INDIREKTNO

ŠTA JE PRIKAZANO NA PRETHODNOM SLAJDU?

Page 16: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

DIREKTNO ZAGAĐENJEINDIREKTNO ZAGAĐENJE

DIREKTNO

UNOŠENJE INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA I KOMUNALNIH OTPADNIH VODA SPADA U:

Page 17: Ekosistemi kopnenih voda provera znanja

- ZAKONSKA ZAŠTITA (ZABRANA I OGRANIČAVANJE ISKORIŠĆAVANJA REZERVI VODE)

- STALNO PRAĆENJE KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA

- ZAŠTITA VLAŽNIH STANIŠTA- SMANJENJE ZAGAŽENJA

KAKO SE SPROVODI ZAŠTITA VODENIH POVRŠINA?