of 21 /21
UCAP PERASMIAN KURSUS KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK) IPGM MISI ANUGERAH INOVASI PERDANA MENTERI (AIPM) TH HOTEL, KOTA KINABALU 23 APRIL 2014 OLEH: DR. MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN & INOVASI IPGM, CYBERJAYA

Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

Embed Size (px)

Text of Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

Page 1: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

UCAP PERASMIANKURSUS KUMPULAN INOVATIF & KREATIF (KIK)

IPGMMISI ANUGERAH INOVASI PERDANA MENTERI (AIPM)

TH HOTEL, KOTA KINABALU23 APRIL 2014

OLEH:DR. MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIBPENGARAHPUSAT PENYELIDIKAN PEMBANGUNAN & INOVASIIPGM, CYBERJAYA

Page 2: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

“PENDIDIKAN MERUPAKAN PENCETUS KREATIVITI DAN MENJANA INOVASI YANG MELENGKAPKAN GENERASI MUDA DENGAN KEMAHIRAN YANG DIPERLUKAN UNTUK BERSAING DALAM PASARAN KERJA, DAN MENJADI PENGUPAYA PERKEMBANGAN EKONOMI KESELURUHANNYA” YAB PM DATUK SERI NAJIB RAZAK (PPPM TH 2013-2025 6 SEPT 2013)

“GURU PERLU MEMBENTUK PELAJAR YANG MAMPU BERFIKIR SECARA TAJAM, MENDALAM DAN KREATIF BAGI MENGHADAPI APA SAJA KEMUNGKINAN”

YAB PM DATUK SERI NAJIB RAZAK (12 JULAI 2012)

CABARAN IPG MELAHIRKAN GURU BERKUALITI, KREATIF & INOVATIF

Page 3: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

Teras Strategik Keempat RMKe 10 (Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia)

“Bagi membolehkan Malaysia bersaing di peringkat global dan memacu ekonomi yang diterajui oleh inovasi, negara perlu memupuk, menarik dan mengekalkan modal insan yang cemerlang. Pembangunan modal insan merupakan asas utama bagi menjayakan transformasi ke arah negara berpendapatan tinggi. Ke arah memupuk modal insan cemerlang, kerajaan akan melakukan pembaharuan secara komprehensif ke atas kitaran pembangunan modal insan bermula di peringkat awal kanak-kanak sehingga ke alam pekerjaan. Usaha meningkatkan pencapaian pelajar akan dimulakan dengan membangun dan memotivasi kecemerlangan guru. Sekolah dan pengetua akan dipertanggungjawab ke atas prestasi pelajar”.

YAB Perdana Menteri pada 10 Jun 2010

Page 4: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

IPGM PERLU MENERAPKAN PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF DALAM LATIHAN PERGURUAN. IA PERLUKAN PENDEKATAN YANG LEBIH INTERAKTIF DAN KOMPREHENSIF DALAM PROSES P&P. YAB TPM TAN SRI MUHYIDEN YASIN, MESYUARAT SUSULAN JEMAAH MENTERI KPM, 4 JAN 2012

BUDAYA KREATIVITI DI NEGARA MAJUKorea Selatan: Without Innovation, We Shall Not Survive, Resources Are Limited But Creativity Is Unlimited, Singapura: Education Reform 1997, Think Creatively And Critically

Page 5: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

“… as the most significant and costly resources in schools, teachers are central to school improvement effort. Improving the efficiency and equity of schooling depends, in large measure, on ensuring that competent people want to work as teachers, that their teaching is of high quality, and that all students have access to high quality teaching ” OECD, 2005

PERANAN GURU

Page 6: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

Kualiti guru merupakan penentu utama pencapaian murid di sekolah. Kajian di Tennessee USA (1990an) menunjukkan secara relatif guru berprestasi tinggi dapat meningkatkan pencapaian murid sebanyak 50% dalam tempoh 3 tahun berbanding guru yang berprestasi rendah. PPPM (2013-2025)

The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers Barber & Mourshed (2007)

A nation at risk: improving the quality teacher education is a central goal of the educational reform movement

USA, National Commission On Educational Excellence (1983)

KUALITI GURU

Page 7: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

• Pemikiran Kreatif

PEMIKIRAN YANG MENERBITKAN IDEA

• Pemikiran Kritis MEMBUAT PENILAIAN KE ATAS SESUATU IDEA

PEMIKIRAN KREATIF, PEMIKIRAN KRITISDAN INOVASI

INOVASI ADALAH PENAMBAHBAIKAN IDEA

Page 8: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

Melakukan sesuatu dengan cara yang unik,Keluar daripada pola yang sama,Berfikir di luar kotak atau thinking outside of the box,Melihat sesuatu daripada perspektif baru,Menggabungkan idea sedia ada dan pembentukan idea

baru,Membuka minda dengan idea dan penciptaan baru,Mencabar andaian,Mengembangkan idea yang dianggap masalah oleh pihak

lain,Menerbitkan idea besar daripada idea-idea kecil,Berfikir secara fleksibel,Menghasilkan penyelesaian, konsep dan produk yang

asli/novel, Membuat sintesis, imaginasi dan visualisasi.

KEKUATAN PEMIKIRAN KREATIF DAN INOVATIF

BUDAYA KREATIVITI DAN INOVATIF DI NEGARA MAJU

Page 9: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

KERANGKA KONSEP: KREATIVITI DAN INOVASI PEMANGKIN KUALITI GURU

I-THINK

BRAIN STORMI

NG

IDEAL

MIND MAP PING PEMANGKIN

HOTS

Gunakan imiginasi

Explore Assumtion

Budaya Mengambil

Risiko

Berlainan dari norma

ASAS KREATIVITI (INPUT = KURIKULUM LATIHAN)

MENJANA KREATIVITI (PROSES =P&P)

HASIL KREATIVITI (OUTPUT= HASIL MURID)

CreatingEvaluatingAnalyzingApplying

UnderstandingRemembering

PERLU:• Kaya dengan informasi• Keinginan untuk meluahkan idea• Menilai idea yang baik dan idea kurang baik• Mencurahkan kemampuan anda dalam

bidang yang anda minati

Page 10: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

ALAT BERFIKIR I-THINK MENJANA PEMIKIRAN ARAS TINGGI

Thinking Maps

Defining in context

Describing qualities

Sequencing

Part-whole relationships

Classifying

Comparing & Contrasting

Cause & Effect

Seeing analogies

I-THINK TAXONOMY BLOOM

Page 11: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

PETA MINDA (MIND MAPPING): MENGURUS DAN MENYIMPAN MAKLUMAT DENGAN KATA KUNCI DAN IMEJ KUNCI YANG MERANSANG IDEA-IDEA BARU DILUKIS MENYERUPAI SEL OTAK UNTUK MERANSANG OTAK BERTINDAK BALAS DENGAN CEPAT MENGGUNAKAN KEDUA-DUA BELAH OTAK: KIRI = LOGIKAL/PRECISE KANAN = IMAGINATIF/COLOURFUL

MERANSANG MINDA KREATIF

1. ELEMEN PENEGASAN

3. ELEMEN KEJELASAN

2. ELEMEN PERHUBUNGAN

Page 12: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

IDENTIFY

DESCRIBE

EVALUATE

ACT

LEARN

APA SEBENAR YANG TERJADI? SIAPA YANG TERLIBAT? APAKAH ELEMEN-ELEMEN MASALAH? BILAKAH TERJADI? DI MANAKAH TERJADI?

PILIHAN-PILIHAN PENYELESAIAN YANG TELAH DIKENALPASTI? GUNAKAN PENDEKATAN KREATIF UNTUK MERANSANG MINDA

BUAT PENILAIAN TENTANG AKIBAT YANG BERLAKU PADA SETIAP PILIHAN KESAN SELEPAS TINDAKAN DIAMBILSAMADA BAIK ATAU BURUK

BUAT SATU PILIHAN YANG DIRASAKAN SESUAI PASTIKAN ADA PILIHAN ALTERNATIF JIKA PERLU DITUKAR

KAJI SEMULA SAMADA TINDAKAN TERBAIK TELAH DILAKUKAN

PENYELESAIAN MASALAH: IDEAL

Page 13: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

ANALISIS SWOT DAN BOS

Teknik yang berkesan untuk memahami kekuatan dan kelemahan serta mengenalpasti peluang dan ancaman.

DeleteIncreas

e

Reduce Create

BOS

Page 14: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

Konsep BOS diperkenalkan oleh W.Chan Kim dan Renee Maurborgne.

BOS menjelaskan cara mencipta ruang pasaran baru tanpa pesaing.

Satu-satunya cara untuk kekal kompetitif adalah berhenti berusaha

melawan pesaing.

Pasaran sekarang dikenali sebagai Pasaran Laut Merah

Lautan-Merujuk kepada pasaran ataupun industri

Lautan Biru - Menggambarkan potensi ruang pasaran yang begitu

besar yang belum diterokai

Strategi Lautan Biru -Satu pendekatan yang sistematik untuk mencipta

ruang pasaran yang tidak perlu bersaing sebaliknya menjadikan

pesaing tidak relevan

Lautan Merah – Merujuk kepada satu pasaran yang dalamnya penuh

dengan persaingan dari individu atau industri yang menghasilkan

perkhidmatan dan produk yang sama

STRATEGI LAUTAN BIRI (BLUE OCEAN STRATEGY)

Page 15: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

CIRI-CIRI B.O.S• BLUE OCEAN STRATEGY (BOS) ADALAH UNTUK PIHAK YANG BERSEDIA DAN

SANGGUP MELAKUKAN PERBEZAAN UNTUK KELUAR DARI STATUS QUO KE ARAH CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG.

• STRATEGI PERSAINGAN UNTUK MEREBUT PELUANG YANG TERHAD. MENCIPTA PASARAN BARU MELUASKAN PASARAN.

• PROSES YANG ADIL UNTUK MENINGKATKAN: REPUTASI ORGANISASI KOMITMEN AHLI-AHLI.

• FOKUS BOS: MEMINIMAKAN RISIKO MENCIPTA INOVASI YANG BERNILAI (VALUE INNOVATION)

15

Lapisan Ketiga:Belum diterokai

Lapisan Kedua:Masih enggan

Lapisan Pertama:Pelanggan sedia ada bil. kecil

Page 16: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

INOVASI NILAI

Kos

Nilai Pembeli

• Terjadi bila tindakan syarikat memberi kesan baik kepada struktur kos dan jumlah jualan.

• Kos dikurangkan dengan menghapus (not abused) secara dan mengurangkan persaingan

• Nilai pembeli ditingkatkan dengan penawaran elemen baru

• Tumpuan untuk menjadikan persaingan tidak relevan lagi

• Tumpuan sama ke atas nilai dan inovasi

• Selaraskan inovasi dengan penggunaan, harga dan kos

• Mencipta perbezaan dan kos rendah serentak

Inovasi Nilai

CONTOH: KPM: SBT– kebitaraan, perubahan dalam pengurusan spt autonomi & empowerment dan pengantarabangsaan. AIR ASIA – Now everyone can fly

Page 17: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

STRATEGI LAUTAN MERAH LAWAN LAUTAN BIRU

STRATEGI LAUTAN MERAH STRATEGI LAUTAN BIRU

BERSAING DALAM RUANG PASAR YANG SUDAH ADA

MENCIPTAKAN RUANG PASAR YANG BELUM ADA PERSAINGAN

MEMENANGI PERSAINGAN MENJADIKAN PERSAINGAN TIDAK RELEVEN

MENGEKSPLOTASI PERMINTAAN YANG ADA, MEMBUAT SESUATU YANG SAMA TANPA PERUBAHAN

MENCIPTAKAN DAN MENGUASAI PERMINTAAN BARU, KELUAR DARI STATUS QUO

KEKALKAN KONSEP LAMA DENGAN MEMILIH NILAI-BIAYA (VALUE-COST TRADE OFF)

MENCIPTA KONSEP DAN INOVASI BARU DENGAN PERTUKARAN NILAI-BIAYA

MENCIPTA DIFFERENSIASI UNTUK MENGURANGKAN KOS ATAU MEMILIH STRATEGI ANTARA BIAYA RENDAH

MENYATUKAN KESELURUHAN SISTEM KEGIATAN PERUSAHAAN, MENGELAK PERSAINGAN, MENCIPTA DIFRENSIASI DAN KOS RENDAH

17

Page 18: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

KEMAHIRAN MEMIMPIN

KEMAHIRAN DWIBAHASAI

ETIKA & KEROHANIAN

IDENTITI NASIONAL

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN BERFIKIR

KEUSAHAWANAN BERDAYA TAHAN KECERDASAN EMOSI KETERAMPILAN KOMUNIKASI

MENGUASAI BM, BI & BAHASA TAMBAHAN

BEKERJASAMA& BERKOMUNIKASI DI PERINGKAT NASIONAL & ANTARABANGSA

KEROHANIAN INTEGRITI TANGGUNGJAWAB SIVIK

KEUPAYAAN LITERASI & NUMERASI

MEMUPUK NILAI UNTUK DIRI, MASYARAKAT & NEGARA

MENGUASAI SUBJEK TERAS: BM, BI, MATH, SAINS & SEJARAH

BERKEBOLEHAN DALAM SUKAN, SENI & MUZIK

KEMAHIRAN APLIKASI PENGETAHUAN DALAM SITUASI HARIAN

KREATIF & INOVATIF PENYELESAIAN MASALAH &

PENAAKULAN KEUPAYAAN BELAJAR

SENDIRI & SEPANJANG HAYAT

ASPIRASI UNTUK SETIAP MURID

BANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA TEGUH DENGAN RUKUN NEGARA BERTOLAK ANSUR & MENGHORMATI ORANG LAIN BERKONGSI PENGALAMAN DALAM & LUAR SEKOLAH MEMAHAMI SEJARAH NEGARA, ASPIRASI MASA

DEPAN NEGARA YANG SAMA

PELAJAR GLOKAL

Page 19: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

ANUGERAH INOVASI

PERDANA MENTERI

(AIPM) 2014

AIPM: Aspirasi kerajaan membudayakan inovasi dalam Sektor Awam. Anugerah terunggul dan berprestij bagi mengiktiraf hasil inovasi yang signifikan

dan berimpak tinggi kepada negara. Diperkenalkan th 2010 bagi menggantikan Anugerah Kualiti Perdana Menteri

(AKPM)

Page 20: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

KRITERIA PENILAIAN AIPM 2014

KREATIVITI:Unik/pendekatan di luar kotakLeading edgeProvenKontemporariRelevanBeza drp norma

KEBERKESANAN:Faedah yang nyataTahap kepuasan kumpulan sasarFast but Big ResultPnciptaan nilaiKelestarian

RELEVAN:Memenuhi agenda nasionalMengambilkira persekitaran lokaliti, nasional & globalSeamless dan kolaborasi strategik

SIGNIFIKAN:Keberhasilan memenuhi objektifPenjimatan kos (value for money)Kepentingan nyata

1. PRODUK 2. OUTCOME

3. IMPAK4. CORE BUSINESS

BASIC MANAGEMENT:(WHAT, WHERE,

WHEN, WHY, WHO & HOW)

BLUE OCEAN STRATEGY:

(ELIMINATE, REDUCE, RAISE,

CREATE)

SIGNIFIKAN KOS:

(MAN, MONEY, MESIN, METOD,

MATERIAL))

GTP:(NKEA, NKRA

PPPM (2013-25)DEVELOPED &

HIGH INCOME)

Page 21: Dr. mohamad nor bin mohamad taib perasmian kursus kik (kota kinabalu)

Perubahan mencetuskan pembaharuan yang boleh membawa kemajuan.Setiap pendidik merupakan agen membangunkan modal insan kreatif dan inovatif.

DR MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB

E-MAIL: [email protected]

NO MISSION IS IMPOSSIBLEMISSION: START WITH THE

IMPOSSIBLE,THEN WORK OUT HOW TO MAKE IT POSSIBLE