of 12 /12
OLEH: PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI (PPPI) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA MESYUARAT PENGURUSAN PROFESIONAL IPGM BIL. 1/2014 10 JANUARI 2014 TRANSFORMASI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA (INSTITUTE OF TEACHER EDUCATION AS A LEADER FOR EXCELLENCE IN TEACHER EDUCATION)

Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

Embed Size (px)

Text of Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

Page 1: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

OLEH:PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI (PPPI)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MESYUARAT PENGURUSAN PROFESIONAL IPGM BIL. 1/2014

10 JANUARI 2014

TRANSFORMASI INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

(INSTITUTE OF TEACHER EDUCATION AS A LEADER FOR EXCELLENCE IN TEACHER EDUCATION)

Page 2: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

IPGM PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN GURU

PEMASARAN IPGM DI PERINGKAT ANTARABANGSAWAJAR DITINGKATKAN SELARAS DENGAN:

MENINGKATKAN PRODUK LATIHAN ASAS PERGURUAN DAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME GURU, KAJIAN, PENULISAN DAN PENERBITAN SEHINGGA KE PERINGKAT ANTARABANGSA BAGI MEMPERKAYA KOLEKSI PEMIKIRANDAN AMALAN TERBAIK DALAM BIDANG KEGURUAN

Page 3: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

MALAYSIA TO HELP VIETNAM ENHANCE EDUCATION SYSTEM

DPM Tan Sri Muhyiddin Yassin, who is also Education Minister, and Vietnam’s Education and Training Minister Prof Pham Vu Luan signing a memorandum of understanding on cooperation on the field of higher education in Hanoi, on 17 Oct.2013

Under the MoU, Malaysia and Vietnam will undertake several joint programmes such as exchange of academic staff, experts and students, exchange of information on the education system and the structure of higher learning, new educational technologies and bilateral programmes between institutions of higher learning in technical and vocational education.

TS Muhyiddin said that Malaysia was a preferred destination for Vietnamese students because of the low cost yet quality education. Currently they are about 500 Vietnamese students and we want the number to increase to 5,000.

Page 4: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

• HAMPIR SEMUA PENSYARAH MEMPUNYAI IJAZAH SARJANA• MAJORITI DG48 & BERPENGALAMAN

SEBAGAI GURU • 308 ORANG LULUSAN PHD • LEBIH 40 ORANG BIDANG ENGLISH

27 KAMPUS DENGAN ASRAMA AUDITORIUM, DEWAN & BILIK KULIAH MAKMAL ICT, BAHASA, SAINS, PUSAT SUMBER KEMUDAHAN REKREASI, SENI

9%

71%

20%

MASTER (2345)

DOCTORATE (308)

BACHELOR (675)

3328 (100%)

Page 5: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

SummativeSummativeCentralised Centralised

ExaminationsExaminations

FormativeFormative

Coursework & Coursework & Ongoing Ongoing

EvaluationEvaluation

HOLISTIC HOLISTIC ASSESSMENTASSESSMENT

Page 6: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

6

Malaysian Malaysian Teacher Teacher

StandardsStandards

Higher Order Higher Order Thinking Thinking

SkillsSkills

Problem-Problem-based based

LearningLearning

Creativity & Innovation

Virtual

Learning Environment

Action Action ResearchResearch

i-THINK

Page 7: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

PROGRAM BED TESL (PRIMARY EDUCATION) IPGM – NZ & AUST

•IPGK BT LINTANG & U of OTAGO, NZ•IPGK TI & U of AUCKLAND, NZ•IPGK SAH & U of VIC U of WELLINGTON, NZ•IPGIK IK & QUENS U of TECH, AUST•IPGK PP & U of MACQUIRE, AUST

PROGRAM BED TESL (SECONDARY EDUCATION) IPGM – UK

•IBBA & CANTERBURY CCU •IPDA & U of PORTSMOUTH•IPGK KB & UC of ST MARK ST JOHN•IPGK GAYA & UC of ST MARK ST JOHN•IPGK IPOH & U of WARWICK

BA Linguistics and Teaching of French as a Foreign Language -

twinning with Uni. of Franche-Comte

BA German Language- twinning with University of Malaya

BA Chinese Language - twinning with:•Beijing Foreign Studies,•Beijing Language and Cultural Univ

Page 8: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

ICT And Multimedia Skill For Thailand Teachers

Malaysia – Brunei Joint Working Group

IPGM & VIETNAM ?

KPM – Acheh Joint Working Group

PENGALAMAN IPGM MENGANJURKAN PROGRAM PENDEK PERINGKAT ANTARABANGSA

Malaysian – Australian Education Program For

Afganistan

Malaysian–Singapore Joint Working (Bahasa Melayu)

Page 9: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

PROGRAM YANG BOLEH DITAWARKAN

Bachelor of Teaching for Primary Education

Diploma in Teaching – postgraduate programme for Primary Education and

Secondary Education

Preschool Preschool Primary Primary Education Education

SecondarySecondaryEducationEducation

Islamic Islamic EducationEducation

SubjectSubjectSpecializationSpecialization

ICTICT Co curriculumCo curriculum CPDCPD

Special Needs EducationSpecial Needs Education

Page 10: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

IPGM BERSEDIA MENAWARKAN PRA DAN DALAM PERKHIDMATANPERGURUAN KEPADA NEGARA VIETNAM SELARI DENGAN HASRATMALAYSIA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN KEMUDAHAN FIZIKAL KEPAKARAN PERSONEL AKTIF DALAM SEMINAR ANTARABANGSA PENGGUNAAN BAHASA INGGERIS MELUAS KEMUDAHAN INFRASTRUKTUR DAN ICT HUBUNGAN BAIK PELBAGAI PIHAK DALAM DAN LUAR NEGARA PERUNTUKAN KEWANGAN YANG MENCUKUPI STANDARD & COST OF LIVING: VALUE FOR MONEY KESTABILAN POLITIK POLISI KERAJAAN YANG MESRA E.G 1 MALAYSIA PERSEKITARAN DAN GEOGRAFI YANG FRIENDLY KEHARMONIAN RAKYAT PELBAGAI KAUM DAN BUDAYA MALAYSIA – TRULY ASIA (UNITY IN DIVERSITY)

Page 11: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

LAWATAN KE VIETNAM:•KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN VIETNAM• UNIVERSITI & INSTITUT PENDIDIKAN GURU• AGENSI BERKAITAN• SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH

PASUKAN LAWATAN IPGM:•PENGARAH PPPI•PEGAWAI PPPI•PEGAWAI PPA•PEGAWAI SHEPHL

MASA LAWATAN:APRIL 2014, 6 HARI

BAHAN PROMOSI:•VIDEO KORPORAT• PAMPHLET / BROCHURE • KALENDAR KURSUS & SINOPSIS (E.G. RIPA)• NEWS LETTER (E.G. RIPA & HARVARD) • E-MAIL TO LISTED INDIVIDUAL / ALUMNI (E.G. HARVARD)•WEBSITES

MEREALISASIKAN VISI DAN MISI IPGMMEMPERLUASKAN JARINGAN PROFESIONAL MENINGKATKAN ‘MARKETABILITY’ PEGAWAI MENJANA PENDAPATANMEREALISASIKAN HASRAT MALAYSIA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN

Page 12: Dr. mohamad nor bin mohamad taib pemasaran antarabangsa ipgm (vietnam)

Institute of Teacher Education Malaysia

MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA

12