of 20 /20
GURU MINDA KELAS PERTAMA: KEMESTIAN UNTUK KEJAYAAN PPPM OLEH: DR. MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN DAN INOVASI, IPGM SEMINAR PERANAN GURU PELATIH MEMPERKASAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) TH 2013-2025 DEWAN TUN FATIMAH IPGK PEREMPUAN MELAYU, MELAKA 10 SEPT. 2014

Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

Embed Size (px)

Text of Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

Page 1: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

GURU MINDA KELAS PERTAMA: KEMESTIAN UNTUK KEJAYAAN PPPM

OLEH:

DR. MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB

PENGARAH

PUSAT PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN

DAN INOVASI, IPGM

SEMINAR PERANAN GURU PELATIH MEMPERKASAKAN PELAN

PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) TH 2013-2025

DEWAN TUN FATIMAH

IPGK PEREMPUAN MELAYU, MELAKA

10 SEPT. 2014

Page 2: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

“Pendidikan merupakan pencetus kreativiti dan menjana inovasi yang

melengkapkan generasi muda dengan kemahiran yang diperlukan

untuk bersaing dalam pasaran kerja, dan menjadi pengupaya

perkembangan ekonomi keseluruhannya”

(PM. PPPM Th 2013-2025, 6 Sept 2013)

“Guru perlu membentuk pelajar yang mampu berfikir secara tajam,

mendalam dan kreatif bagi menghadapi apa saja kemungkinan”

(PM, 12 Julai 2012)

YAB PM DATUK SERI NAJIB RAZAK

YAB TPM TAN SERI MUHYIDEN YASIN

IPGM perlu menerapkan pemikiran kreatif dan inovatif dalam latihan

perguruan. Ia perlukan pendekatan yang lebih interaktif dan

komprehensif dalam proses p&p.

(TPM Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri KPM, 4 Jan 2012)

BUDAYA KREATIVITI DI NEGARA MAJU

Korea Selatan: Without Innovation, We Shall Not Survive,

Resources Are Limited But Creativity Is Unlimited,

Singapura: Education Reform 1997, Think Creatively And Critically

“ … sudah tiba masanya guru benar-benar menjadi pencetus kreativiti

dan penjana inovasi dalam mendidik murid. … Untuk menghadapi

persaingan global yang semakin sengit dalam persekitaran ekonomi

yang dipacu inovasi, sistem pendidikan kita memainkan peranan yang

amat penting dalam menjana daya inovasi rakyat.

(TPM ‘Guru Pencetus Kreativiti Penjana Inovasi’ Hari Guru,16 Mei 2014)

GURU KREATIF & INOVATIF: SATU KEMESTIAN

Page 3: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

1996: Menteri Pendidikan DS Mohd Najib: Berhasratkan Sistem Pendidikan BerkualitiBertaraf Dunia

2012: Perdana Menteri : DS Mohd Najib: Review Sistem Pendidikan Negara - Piawai danmatlamat baru

2020: Negara MajuBerpendapatan Tinggi

SCHOOL NEEDS

HIGH QUALITY

TEACHERS

Pendidikan

Bertaraf Dunia

CRE

ATI

NGEVAL

UATI

NG

ANALYZ

ING

APPLYING

UNDERSTAND

ING

REMEMBERING

6 Sept 2013: Pelancaran

PPPM Th 2013-2025 oleh YAB

TPM Tan Sri Muhyiddin

Providing high quality of education is no longer

privilages but it is the mandatory

The world is changing, so are teacher’s quality

and teaching & learning process

Getting the right teachers. Good teacher

produces good students who are thinkers and

innovators

World-class teachers: bring life/fun into the

classroom

Page 4: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI

PENDIDIKAN (TH. 2013-2025)

1: MENYEDIAKAN KESAMARATAAN KEPADA PENDIDIKAN BERKUALITI BERTARAF ANTARABANGSA

2: MEMASTIKAN SETIAP MURID MENGUASAI KEMAHIRAN DALAM BAHASA MALAYSIA DAN BAHASA INGGERIS DAN DIGALAKKAN BAHASA TAMBAHAN

3: MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG MENGHAYATI NILAI 4: MENTRANSFORMASI PROFESION KEGURUAN MENJADI PROFESION PILIHAN 5: MEMASTIKAN KEPIMPINAN BERPRESTASI TINGGI DITEMPATKAN DI SETIAP

SEKOLAH 6: MENGUPAYA JPN, PPD DAN SEKOLAH UNTUK MENYEDIAKAN PENYELESAIAN

KHUSUS BERASASKAN KEPERLUAN 7: MEMANFAATKAN ICT BAGI MENINGKATKAN KUALITI PEMBELAJARAN 8: MENTRANSFORMASI KEBOLEHUPAYAAN DAN KAPASITI PENYAMPAIAN

KEMENTERIAN 9: BEKERJASAMA DENGAN IBUBAPA, KOMUNITI, DAN SEKTOR SWASTA SECARA

MELUAS 10: MEMAKSIMUMKAN KEBERHASILAN MURID BAGI SETIAP MURID 11: MENINGKATKAN KETELUSAN UNTUK AKAUNTABILITI AWAM SECARA

LANGSUNG

ANJAKAN 1, 2, 4, 6, 7. 9 & 10: KEPENTINGAN GURU DAN PROSES P&P

Page 5: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

AKSES

KUALITI

EKUITIPERPADUAN

KECE KAPAN

100% ENROLMEN SEMUA

PERINGKAT PENDIDIKAN

NEGARA DALAM

KELOMPOK SEPERTIGA

TERATAS DALAM

TIMSS DAN PISA

50% PENGURANGAN

DALAM JURANG

PENDIDIKAN

PERKONGSIAN

PENGALAMAN DAN NILAI

KEPADA KANAK-KANAK

DENGAN MENGHARGAI

KEPERBAGAIAN

MEMAKSIMUMKAN

KEBERHASILAN MURID

MENGIKUT PERUNTUKAN

SEDIA ADA

MENJELANG

TH 2020

ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

GELOMBANG 1 (2013-2015)

Mengubah sistem denganmemberi sokongan kepada guru

dan memberi fokus kepadakemahiran utama

GELOMBANG 2 (2015-2020)

Memacu peningkatansistem

GELOMBANG 3 (2021-2025)

Menganjak ke arahkecemerlangan melaluipeningkatan tadbir urus

kendiri

Page 6: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

KEMAHIRAN MEMIMPIN

KEMAHIRAN DWIBAHASAI

ETIKA & KEROHANIAN

IDENTITI NASIONAL

PENGETAHUAN

KEMAHIRAN BERFIKIR

KEUSAHAWANAN

BERDAYA TAHAN

KECERDASAN EMOSI

KETERAMPILAN KOMUNIKASI

MENGUASAI BM, BI &

BAHASA TAMBAHAN

BEKERJASAMA&

BERKOMUNIKASI DI

PERINGKAT NASIONAL &

ANTARABANGSA

KEROHANIAN

INTEGRITI

TANGGUNGJAWAB SIVIK

KEUPAYAAN LITERASI &

NUMERASI

MEMUPUK NILAI UNTUK DIRI,

MASYARAKAT & NEGARA

MENGUASAI SUBJEK TERAS: BM,

BI, MATH, SAINS & SEJARAH

BERKEBOLEHAN DALAM SUKAN,

SENI & MUZIK

KEMAHIRAN APLIKASI

PENGETAHUAN DALAM SITUASI

HARIAN

KREATIF & INOVATIF

PENYELESAIAN MASALAH &

PENAAKULAN

KEUPAYAAN BELAJAR

SENDIRI & SEPANJANG

HAYAT

PPPM TH 2013-2025: ASPIRASI UNTUK SETIAP MURID

BANGGA SEBAGAI RAKYAT MALAYSIA

TEGUH DENGAN RUKUN NEGARA

BERTOLAK ANSUR & MENGHORMATI ORANG LAIN

BERKONGSI PENGALAMAN DALAM & LUAR SEKOLAH

MEMAHAMI SEJARAH NEGARA, ASPIRASI MASA

DEPAN NEGARA YANG SAMA

PELAJAR GLOKAL

Page 7: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

MURID

GURU

PEMIMPIN SEKOLAH

PEGAWAI KEMENTERIAN

IBU BAPA

• Persekitaran yang menggalakkan• Semua boleh belajar dan boleh berjaya• Pembelajaran yang kaya dengan akademik dan

bukan akademik• Lebih hak bersuara dalam membentuk

pengalaman belajar

• Mendapat sokongan untuk berjaya• Persekitaran kerja yang sesuai,

ganjaran berasaskan prestasi danlaluan kerjaya menarik

• Budaya kerjasama dankecemerlangan profesional

• Mendapat sokongan dan sumberuntuk kecemerlangan sekolah

• Persekitaran kerja yang baik danganjaran berasaskan prestasi

• Lebih kuasa pengurusan sekolah

• Mendapat sokongan dan sumber untuk memenuhiperanan dan tanggungjawab

• Persekitaran kerja yang telus dan saling bekerjasama• Mempunyai lebih fleksibiliti pengendalian dan

akauntabiliti

• Lebih memahami kemajuan anak danboleh membantu meningkatkannya

• Banyak peluang memberi input strategi penambahbaikan sekolahanak

Page 8: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

PERPADUAN,

SUKAN & KOKO

GO GREEN

ICT

TEAMWORKPENGANTARABANGSAAN

KREATIVITI &

INOVATIF BILINGUALAKADEMIK &

4 MPRASEKOLAH

RANGKAIAN

SEKOLAH 3K

MENGUBAH BUDAYA KERJAEXCELLENCE: GOOD IS NOT ENOUGH IF

BETTER IS EXPECTED AND BEST IS POSSIBLE

A MEDIOCRE TEACHER TEACHES,

A MODERATE TEACHER TELLS,

A GOOD TEACHER EXPLAINS,

A GREAT TEACHER INSPIRES

GOOD FOR STUDENTS LIFE LONG LEARNING 3S: CONTENT SKILL, PEDAGOGICAL SKILL &

INTERPERSONAL SKILL 4R: RELEVANT & ROLE MODEL, RESPECTED & CAN

BE REFERRED TO REFLEKTIF, KREATIF, INOVATIF & KRITIS 3Q; INTELLECTUAL, EMOTIONAL, SOCIAL

PERSEDIAAN ABAD KE 21

Page 9: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

ABAD KE 20

•Dipimpin guru

•Arahan langsung

•Pengetahuan

•Kandungan

•Kemahiran asas

•Teori

•Kurikulum

•Individu

•Bilik darjah

•Pentaksiran sumatif

•Belajar untuk sekolah

ABAD KE 21

•Berasaskan murid

•Pembelajaran kolaboratif

•Kemahiran

•Proses

•Pemikiran Aras Tinggi

•Praktikal

•Kemahiran hidup

•Berkumpulan

•Komuniti

•Pentaksiran formatif

•Belajar untuk kehidupan

PEMBELAJARAN ABAD KE 21

Page 10: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

4E LEARNING• CONSTRUCTIVE LEARNING; • STUDENT-CENTRED

LEARNING; • COLLABORATIVE

LEARNING; • COOPERATIVE LEARNING, • AUTHENTIC LEARNING; • PROBLEM-SOLVING

LEARNING; • INTERACTIVE MULTIMEDIA

LEARNING; • PROJECT-BASED

LEARNING.

LEARNING OUTCOME DOMAIN

(LOD)

PROBLEM SOLVING % SCIENTIFIC

SKILLS

INFORMATION MANAGEMENT

& LIFELONG LEARNING

SKILLS

KNOWLEDGE

PRACTICAL KILLS

SOCIAL SKILLS & RESPONSIBILITIES

VALUES, ATTITUDE & PROFESIONALISME

CUMMUNICATION, LEADERSHIP & TEAM SKILLS

MANAGERIAL & ENTREPRENEURIAL

SKILLS

APTITUDE

ABILITY

PRESERVERANCE

OPPORTUNITY

QUALITY

APPROPRIATENESS

INCENTIVE

TIME TEACHING

LEARNING

TEACHING + LEARNING + 4E (ENGAGING, ENHANCING, EMPOWERING, ENJOYING) = ENCOURAGING LEARNING

OUTCOME

Page 11: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

FAKTOR KEBERKESANAN PENGAJARAN

QUALITY Kualiti pengajaran eg. kaedah

APPROPRIATENESS Kesesuaian dengan kebolehan dan kesediaan

pelajar

INCENTIVE Motivasi untuk terus belajar

TIME Jumlah masa dan kesesuaian masa

FAKTOR KEBERKESANAN PEMBELAJARAN

APTITUDE Kemampuan dan kemahuan belajar

ABILITY Faham arahan dan pengajaran guru

PRESERVERANCE Ketekunan dan kesungguhan

OPPORTUNITY Peluang untuk belajar eg, masa bertanya danmengulangkaji

TEACHING & LEARNING

Page 12: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

ENGAGING STUDENTS THROUGH COLLABORATIVE PROBLEMS AND DESIGN (SOCIAL) ENHANCING THEIR LEARNING WITH STIMULATING MULTIMEDIA APPLICATION

(COGNITIVE) EMPOWERING THEIR SKILLS WITH MULTIMEDIA AND WEB TOOLS, AND PROVIDING

THEM A PLATFORM TO THINK CRITICALLY AND CREATIVELY, STRENGTHEN THEIR SOCIAL INTERACTION PROCESSES, AND REFLECT ON THEIR LEARNING PROCESS AND GOALS (TECHNICAL)

ENJOYING THE PROCESS OF KNOWLEDGE CONSTRUCTION, COLLABORATIVE LEARNING, CRITICAL AND CREATIVE THINKING, AND CREATING OWNERSHIP IN THEIR LEARNING OUTCOMES (AFFECTIVE), AND INCORPORATE SOUND EDUCATIONAL LEARNING PEDAGOGIES THAT HAVE PROVEN TO BE INTEGRAL IN IMPROVING STUDENT ENGAGEMENT AND ENHANCING THEIR LEARNING PROCESS, THESE INCLUDE: CONSTRUCTIVE LEARNING; STUDENT-CENTRED LEARNING; COLLABORATIVE LEARNING; COOPERATIVE LEARNING, AUTHENTIC LEARNING; PROBLEM-SOLVING LEARNING; INTERACTIVE MULTIMEDIA LEARNING;

PROJECT-BASED LEARNING.

Page 13: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

HOW TO BRING LIFE/FUN INTO THE CLASSROOM: Start with an interesting set-induction so that students will

immediately be transported from where they were to what

you are going to teach;

Avoid using the textbook all the time;

Tap the student’s sensory powers – sight, smell, hearing,

taste and touch to make yours lessons interesting;

Bring the students out of the classroom. A change in

physical surroundings does wonders;

Reward students for good work done. Give simple treats;

Encourage students even if they give wrong answers.

Never say ‘that wrong’ instead say ‘that’s not exactly very

accurate. Maybe you would like to explain it a little further?’

Treat every student as an individual. Work on his strengths

and help him with his weaknesses;

Conduct pair-work or group-work often. Most students

work well in groups;

Share some of your personal experiences. There’s

consolation to know that teachers are also humans and

were young once;

Do not be afraid to try new methods. If they do not work,

try others.

Page 14: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

TO BECOME WORLD-CLASS, TEACHERS NEED TO:

Be prepared for the unpredictable

Develop a deep understanding of the classroom, especially

what effective teaching constitutes

Borrow concepts such as ideas from politics and business

and applying them to education (ex. BOS (DIRC), SP (SWOT &

SMART), PDCA, cost effectiveness, efficiency)

Have an intellectual mind and continuously develop it

Be prepared to be training providers and benchmarks for

other teachers

Challenge and question ideas for self-development

Bridge their pre-service training with the in-service training

they are receiving

Undergo comprehensive professional development

Autonomy to develop and implement school-based curriculum

besides core curriculum;

Committee in school management, parent-teacher association ,

alumni etc.

Collaboration between schools and agencies in co-curriculum

programs, especially in the areas of training and funding;

Niche areas and recognized by schools and community;

Qualified coaches to accelerate sports performance; and

Autonomy to conduct co-curriculum activities.

Page 15: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

‘… anyone who is teacher has to be a researcher in the sense that he/she has a hunch, collect data, and analyses what is there in order to improve what he/she is doing. To some degree, then, reflective teachers are all researchers’ (King and Wahistorm, 1993: 25)

‘It is difficult to see how teaching can be improved or how curricular proposals can be evaluated without self-monitoring on the part of teachers. A research tradition which is accessible to teachers and which feeds teaching must be created if education is to be significantly improved’ (Stenhouse, 1975: 165)

‘Teacher researchers can be characterized as those practitioners who attempt to better understand their practice, and its impact on their students by researching the relationship between teaching and learning in their world of work’ (John Loughran, 2002)

Page 16: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

MODEL CRASP

• Lebih kritikal terhadap isu

• Menilai keberkesanan program

• Memperbaiki proses P&P

• Mendorong perubahan kreatif &

inovatif

• Sediakan input untuk dasar/polisi

• Perkukuhkan justifikasi sesuatu program

• Meningkatkan keyakinan

dan imej diri

• Kenalpasti antara polisi & amalan; retorik & amalan

• Anjur perbincangan isu pendidikan

• Tingkatkan skil mengutip data, analisis,

penilaian, pemantauan pencapaian pelajar

• Dapatan kajian sebagai sumber rujukan INSET

• Sertai forum/seminar

• Jadikan IPGK sebagai organisasi

pembelajaran

PROFESIONALISME

CRITICAL ATTITUDE

REFLECTIVE PRACTITIONERACCOUNTABILITY

SELF-EVALUATION

GURUSEBAGAI PENYELIDIK, KREATIF DAN INOVATIF

Page 17: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

I-THINK

BRAIN STORMI

NG

IDEAL,

SWOT, BOS

MIND MAP PING

PEMANGKIN

HOTS

Gunakanimaginasi

MenerokaAndaian

BudayaMengambil

Risiko

Berlainandari norma

ASAS KREATIVITI

(INPUT)

MENJANA KREATIVITI

(PROSES)

HASIL KREATIVITI

(OUTPUT)

Creating

Evaluating

Analyzing

Applying

Understanding

Remembering

PERLU:

• Kaya dengan informasi

• Keinginan untuk meluahkan idea

• Menilai idea yang baik dan idea kurang baik

• Mencurahkan kemampuan anda dalam

bidang yang diminati

GETTING THE RIGHT TEACHERS. GOOD TEACHER PRODUCES GOOD STUDENTS WHO

ARE THINKERS AND INNOVATORS

HOW? DOA (DISCIPLINE OF ACTION) = CREATIVE & INOVATIVE

Page 18: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

CABARAN SEMASA YANG DIHADAPI GURU

Page 19: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasaJika hari ini seorang raja menaiki takhtaJika hari ini seorang ulama yang muliaJika hari ini seorang peguam yang menang bicaraJika hari ini seorang penulis terkemukaJika hari ini seorang siapa saja menjadi dewasaSejarahnya dimulakan dengan seorang guru biasaDengan lembut sabarnya mengajar tulis baca

Di mana-mana dia berdiri di muka muridnyaDi sebuah sekolah mewah di ibukotaDi bangunan tua sekolah Hulu TrengganuDia adalah guru mewakili seribu bukuSemakin terpencil duduknya di ceruk desaSemakin bererti tugasnya kepada negaraJadilah apa pun pada akhir kehidupanmu, gurukuBudi yang diapungkan dan didulangi ilmuPanggilan keramat ‘cikgu’ kekal terpahatMenjadi kenangan di akhir hayat.

(Usman Awang, 1979)

KEMBALIKAN SEMULA MARTABAT GURU

Page 20: Dr. mohamad nor bin mohamad taib ipgp melaka (guru abad 21)

DR MOHAMAD NOR BIN MOHAMAD TAIB

E-MAIL: [email protected]