of 62/62
DIGITALNI DOKAZI - forenzički alati i standard za njihovo prikupljanje i pohranu ZIH d.o.o. Nataša Kučeković, dipl.inf. dr.sc. Silvana Tomić Rotim Zlatibor, 24. 26. travnja 2014.

Digitalni dokazi forenzicki alati i standardi

 • View
  1.156

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Digitalni dokazi forenzicki alati i standardi

 • DIGITALNI DOKAZI -

  forenziki alati i standard za

  njihovo prikupljanje i pohranu

  ZIH d.o.o.

  Nataa Kuekovi, dipl.inf.

  dr.sc. Silvana Tomi Rotim

  Zlatibor, 24. 26. travnja 2014.

 • Sadraj

  Prikupljanje dokaza

  ISO/IEC 27037:2012

  Forenziki alati

 • Raunala

  Stolno raunalo = radna stanica):

  ne moe se lako oduzeti

  lagano otvaranje kuita i izdvajanje komponenti

  Laptop, netbook i notebook:

  raunalo, monitor, mi i tipkovnica su integrirani

  jednostavan za transport

  teko je izdvojiti komponente

 • Digitalna istraga

  Koritenje opeg znanja i specijaliziranih

  tehnika:

  za otkrivanje digitalnih informacija koje

  prolaze ili su pohranjene na elektronske

  medije

  za otkrivanje prekraja (neautoriziranih radnji)

 • Domene digitalne istrage

  Cyber istrage

  Upravljanje incidentima

  Raunalna forenzika zlouporaba

  raunala

 • Naela u forenzici

  Najbolji dokaz

  Minimalni upadi

  Minimalan napor

  Minimalan prekid

  Transparentnost

  Kontinuitet - procedure

  Misija - cilj

  Nepristranost

  NAJVANIJE: optimalna dokumentacija

 • Biljeke

  Evidentiranje observacija na mjestu dogaaja

  koje ukljuuju:

  datum i sat

  opis dogaaja i uoenih injenica

  poduzete aktivnosti

  nain rukovanja oduzetim

  medijima

  - pohrana biljeki

 • Prikupljanje elektronikih

  dokaza- mogunosti

  Ukoliko medij koji se ispituje:

  Ne sadri informacije koje se trae:

  Povratak medija

  Sadri najmanje jedan dokument koji se odnosi na

  nalog:

  Zaplijeniti original

  Zaplijeniti klon originala

  Zaplijeniti image originala

  Napraviti ciljanu kopiju relevantnih podataka

  Napravite proirenu kopiju

 • Prikupljanje elektronikih

  dokaza R-OCITE

  R RETURN

  O ORIGINAL

  C CLONE

  I IMAGE

  T TARGETED (kopija)

  E EXTENSIVE (kopija)

 • Zaplijena originala

  Prednosti:

  Najbolji dokaz

  Pristup cijelom okruenju sumnjivog medija

  Skrauje vrijeme provedeno na terenu

  Nedostaci:

  Prekid poslovanja

  Treba planirati vrijeme za izradu klona kako bi se

  poslovanje nastavilo

  Oduzimanje podataka izvan opsega

 • Zaplijena klona

  Prednosti:

  Drugi najbolji dokaz

  Cijelo sumnjivo okruenje je dostupno

  Nedostaci:

  Prekid poslovanja

  Potrebni dodatni mediji

  Oduzimanje podataka izvan opsega

 • Zaplijena image-a

  Prednosti:

  Drugi najbolji dokaz uz klon

  Mogunost ponovne uspostave i pokretanja na

  istom fizikom mediju

  Nedostaci:

  Potreban medij za pohranu dovoljno velik za

  stvaranje image-a

  Oduzimanje podataka izvan opsega

 • Zaplijena ciljane kopije

  Prednosti:

  Smanjenje vremena za izvlaenje podataka u laboratoriju

  Smanjenje upada u sustav

  Maksimalno potivanje privatnosti

  Original se vraa u poslovanje

  Nedostaci:

  Izostavljanje nekih bitnih informacija

  Nema ponovnog ispitivanja originala

  Potreban medij za kopiju informacija

 • Zapljena proirene kopije

  Prednosti:

  Potrebno je manje vremena u odnosu na kloniranje ili

  imaging

  Nema prekida aktivnosti

  Nedostaci:

  Potrebno je vie vremena od ciljane kopije

  Ogranien prostor na mediju za pohranu

 • Analiza procesa

 • Forenziki standardi

  ISO/IEC 27037 Identifikacija, prikupljanje, nabava i

  uvanje digitalnih dokaza

  ISO/IEC 27041 Osiguravanje prikladnosti i

  adekvatnosti metoda istraivanja

  ISO/IEC 27042 Analiza i interpretacija digitalnih

  dokaza

  ISO/IEC 27043 Principi i procesi istraivanja

 • ISO/IEC 27037:2012

  5. Pregled

  6. Kljune komponente identifikacije,

  prikupljanja, stjecanje i ouvanje

  digitalnih dokaza

  7. Primjeri identifikacije, prikupljanja,

  nabave i uvanja dokaza

  Ne ukljuuje analizu dokaza.

 • Kljuni resursi

  Voditelj laboratorija

  Odgovorna osoba za odgovor na incidente

  DEFR (Digital Evidence First Responder)

  DES (Digital Evidence Specialist)

 • Opseg

  Digitalni mediji za pohranu (HD, diskete)

  Mobilni telefoni, memorijske kartice

  Mobilni navigacijski sustav

  Video kamere (ukljuujui CCTV)

  Standardno raunalo s mrenim prikljukom

  Mree bazirane na TCP/IP i drugim protokolima

  Ureaji sa slinim funkcijama

 • 5. Pregled

  Kontekst za prikupljanje digitalnih dokaza

  Naela digitalnih dokaza

  Zahtjevi za rukovanje digitalnim dokazima

  Proces rukovanja digitalnim dokazima

 • 5.1. Kontekst za prikupljanje

  digitalnih dokaza

  Interna ili externa potreba za dokazima

  Proces prioriteta - vrijednost i redoslijed

  kojim potencijalni digitalni dokazi trebaju

  biti prikupljeni

 • 5.2. Naela digitalnih dokaza

  Tri su osnovna naela upravljanja digitalnim dokazima:

  relevantnost, pouzdanost, dostatnost

  Relevantnost dokazati da su steene informacije relevantne

  za istragu

  Pouzdanost svi procesi koji se koriste za rukovanje

  dokazima trebaju se moi pregledati i ponoviti

  Dostatnost DEFR treba osigurati dovoljno informacija za

  istragu

 • 5.3. Zahtjevi za rukovanje

  digitalnim dokazima

  Mogunost provoenja revizije

  Ponovljivost

  Obnovljivost

  Opravdanost

 • Mogunost provoenja

  revizije

  Neovisni procijenitelj ili druge ovlatene zainteresirane strane

  trebaju biti u mogunosti procijeniti rad DEFR-a i DES-a

  DEFR i DES trebaju biti u mogunosti opravdati proces

  donoenja odluka o pokretanju aktivnosti

  Procesi izvoeni od strane DEFR ili DES trebaju biti dostupni

  za neovisnu procjenu

 • Ponovljivost

  Utvruje se kada su isti rezultati testiranja stvoreni pod

  sljedeim uvjetima:

  koritenjem istih procedura i metoda mjerenja

  koritenjem istih instrumenata i pod istim uvjetima

  mogu se ponoviti u bilo kojem trenutku nakon originalnog

  testa

  DEFR bi trebao biti u mogunosti provesti sve dokumentirane

  procese i provesti kontrolu kvalitete

 • Obnovljivost

  Utvruje se kada su isti rezultati testiranja stvoreni pod

  sljedeim uvjetima:

  Koritenje iste metode mjerenja

  Koritenje razliitih instrumenata i pod razliitim

  uvjetima

  Mogu se obnoviti u bilo kojem trenutku nakon

  originalnog testa

 • Opravdanost

  DEFR bi trebao biti u mogunosti opravdati sve aktivnosti i

  metode koje se koriste u rukovanju potencijalnim digitalnim

  dokazima

  opravdanje se moe postii demonstrirajui da je odluka bila

  najbolji izbor za dobivanje svih digitalnih dokaza

  Organizacija treba zaposliti DEFR ili DES koji posjeduje

  potrebne vjetine i kompetencije

 • 5.4. Proces rukovanja

  digitalnim dokazima

  Identifikacija

  Prikupljanje

  Nabava

  Zatita

  Procedura za osiguravanje integriteta i pouzdanosti

  izvora dokaza.

 • Identifikacija

  opipljivi i neopipljivi dokazi

  veza s incidentom

  identifikacija digitalnih medija za pohranu podataka i

  ureaja za obradu koji mogu sadravati potencijalne

  digitalne dokaze

  Ne mogu se sve vrste medija za pohranu lako

  identificirati i locirati cloud computing

 • Prikupljanje

  ureaji koji mogu sadravati potencijalne digitalne dokaze

  su uklonjeni s izvornog mjesta u laboratorij ili druge

  kontrolirane uvjete

  dokumentiranje cijelog pristupa i prikupljanje svih

  materijala koji bi se mogli odnositi na potencijalne

  digitalne dokaze

  power off i power on procedure

  pakiranje dokaza za transport

 • Evidence bag

  Antistatic bag

 • Nabava

  izrada kopije digitalnih dokaza i

  dokumentiranje koritene metode

  odabir alata

  testiranje provedene metode (original = kopija)

  zakonodavstvo oduzimanje medija u

  prisustvu vlasnika

 • uvanje

  Digitalni dokaz treba sauvati kako bi se osigurala

  njegova korisnost u istrazi

  Ouvati integritet dokaza

  DEFR mora zatititi dokaze od promjena

  Osigurati zatitu povjerljivosti dokaza

 • 6. Kljune komponente identifikacije,

  prikupljanja, nabave i uvanja digitalnih

  dokaza Sljedivost

  Mjere opreza na mjestu incidenta

  Uloge i odgovornosti

  Sposobnosti

  Oprezno rukovanje

  Dokumentacija

  Izvjetavanje

  Odreivanje prioriteta prikupljanja i usvajanja

  Odravanje potencijalnih digitalnih dokaza

 • Sljedivost

  Kronologija kretanja i upravljanja digitalnim dokazima

  Zapis dokument koji detaljno opisuje sljedivost, sadri

  imena odgovornih osoba za upravljanje dokazom kao i

  sljedee informacije:

  ID dokaza,

  Tko je pristupio dokazu,

  Tko je preuzeo dokaz iz objekta za uvanje dokaza.

  ivotni ciklus dokumenata i zapisa

 • Mjere opreza na mjestu

  incidenta

  Potrebno je osigurati lokaciju gdje se prikupljaju dokazi:

  Utvrditi odgovorne osobe na lokaciji

  Osigurati da su osobe udaljene od ureaja

  Identificirati sve koji imaju pristup lokaciji

  Identificirati sve koji su povezani s incidentom

  Ne gasiti / ne paliti ureaje

 • Osobne mjere opreza

  Provoenje procjene rizika sigurnosti osoba prije

  poetka procesa, razmatrajui:

  U koje vrijeme e proces biti proveden

  Da li proces moe biti izoliran od promatraa

  Ima li oruja u okolini

  Moe li ita u blizini uzrokovati fiziku tetu

  (konfiguracija)...

  Prepoznati prijetnje i ranjivosti

 • Potencijalni digitalni dokaz

  DEFR bi trebao biti oprezan prilikom koritenja specifinih alata

  za prikupljanje dokaza

  Procjena rizika potencijalni utjecaj na istragu

  Metoda prikupljanja dokaza

  Potrebna oprema na lokaciji

  Potreba udaljenog pristupa

 • 6.3. Uloge i odgovornosti

  Uloga DEFR-a:

  identifikacija

  prikupljanje

  nabava

  zatita digitalnih dokaza, osiguravajui integritet dokaza

  Uloga DES-a:

  pruanje tehnike potpore i specijalizirane strunosti

  DEFR-u

 • 6.4. Kompetencije

  DEFR i DES trebali bi posjedovati kljune tehnike

  i pravne sposobnosti te pokazati da su obueni za

  pravilno rukovanje digitalnim dokazima

  Kriteriji definirani od strane pravosua

  Sistematizacija radnih mjesta

 • 6.5. Oprezno rukovanje

  Izbjegavati bilo kakve radnje koje bi uzrokovale krau /nestanak

  potencijalnih digitalnih dokaza koji su pohranjeni

  Kontrola pristupa

  DEFR ne bi trebao pristupati digitalnih ureajima, osim ako

  nema potrebne sposobnosti i ovlatenja, te koristi pouzdane i

  provjerene procese

 • Svaka aktivnost treba biti dokumentirana

  Postavke vremena i datuma sinkronizacija satova

  Dokumentirati sve to je vidljivo na ekranu ureaja

  Dokumentirati pomicanje ureaja

  Dokumentirati sve identifikatore ureaja i pripadajuu

  opremu

  Procedura upravljanja dokumentacijom i zapisima

  6.6. Dokumentacija

 • Specifinosti digitalnih dokaza

  Specifinosti osoblja

  Incidenti u stvarnom vremenu

  Ostalo informiranje

  Procedura informiranja

  6.7. Informiranje

 • Potrebno je organizirati sastanke za informiranje DEFR-a o

  detaljima koji se odnose na istragu, smjernice za istragu:

  Tip incidenta

  Vrijeme

  Plan istrage

  Definiranje mjesta uvanja dokaza

  Alati

  Dokumentacija

  Zakonska regulativa

  Zapisnik sa sastanka

  Specifinosti digitalnih dokaza

 • Uloge i odgovornosti

  Odreivanje tima (tehniki strunjaci)

  Awareness

  Specifinosti osoblja

 • Istragu planirati unaprijed - proces

  Informirati tim o poetnim strategijama

  Upravljanje incidentima - procedura

  Incidenti u stvarnom vremenu

 • Ostale informacije trebale bi ukljuivati:

  Detalje o nalogu za pretres,

  Pravne aspekte,

  Vremenski okvir istrage,

  Informacije o logistici,

  Potrebna oprema,

  Potencijalni sukobi interesa.

  Ostalo izvjetavanje

 • Razumijevanje razloga za prikupljanje potencijalnog

  digitalnog dokaza

  Prioritet se odreuje prema postojanosti podataka

  (gubitak napajanja moe izbrisati podatke)

  DEFR bi trebao posjedovati znanje o odreivanju

  prioriteta - proces

  6.8. Odrediti prioritet

  prikupljanja dokaza

 • Zatita potencijalnih digitalnih dokaza

  Pakiranje digitalnih ureaja i potencijalnih digitalnih

  dokaza

  Transport potencijalnih digitalnih dokaza

  6.9. Zatita potencijalnih

  digitalnih dokaza

 • Svi prikupljeni i steeni digitalni dokazi trebaju biti

  zatieni od gubitka ili krae te pohranjeni na lokaciji za

  uvanje dokaza koja primjenjuje fizike kontrole

  sigurnosti

  Ouvanje integriteta i povjerljivosti

  uvanje potencijalnih digitalnih

  dokaza

 • Popunjavanje popratne omotnice

  Labeliranje

  Zatita od lomova

  Pakiranje digitalnih ureaja i

  potencijalnih digitalnih dokaza

 • dokazi ne smiju biti ostavljeni bez nadzora tijekom

  procesa transporta

  ukoliko dokaze ne transportira DEFR ili DES, preporua

  se koritenje enkripcije

  Zatita tajnosti podataka

  Transport potencijalnih

  digitalnih dokaza

 • Autopsy alat

  Autopsy Forensic Browser je alat koji prua

  grafiko suelje za softverski paket Sleuth Kit i

  koristi se za izvravanje analize digitalnih

  istraga.

  Postoji besplatna inaica alata.

  Funkcionalnost alata temelji se na HTML

  tehnologiji.

  Autopsy prua pregled izbrisanih podataka i

  strukture podataka.

 • Drugi alati koji se koriste u

  forenzici PDBlock sprijeava pisanje na originalni disk tijekom

  forenzikog kopiranja diska,

  DriveSpy alat koji se temelji na DOS operativnom sustavu,

  omoguava stvaranje forenzike kopije diska, obnavljanje

  izbrisanih podataka i nekoritenih dijelova sektora te analizu

  koritenja kriptografskog saetka

  FTK Imager forenziko kopiranje,

  SnapBack Exact forenziko kopiranje diska,

  DiskSig provjeravanje forenzikih kopija diska,

  GetFree kopiranje diska, spremanje na drugi medij i analiza,

  Ontrack program za povrat izbrisanih podataka s diska,

  AcoDisk program za povrat podataka s optikog medija,

  MediaMerge koristi se za povrat podataka s optikog medija i

  HD-a.

 • Autopsy - otvaranje

 • Autopsy - otvaranje

 • Autopsy - otvaranje

 • Autopsy - otvaranje

 • Autopsy - otvaranje

 • Autopsy - otvaranje

 • Autopsy - report

 • Hvala na panji!

  [email protected]

  www.zih.hr