Develop yourself!

 • View
  29

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Develop Yourself! Een duurzame professionaliseringsaanpak voor werknemers en leidinggevenden in het onderwijs
 2. 2. Probleem 1 De verantwoordelijkheid voor professionaliseringsactiviteiten ligt teveel bij de HR-afdeling en het bestuur (MBO10, 2013) Vraag 1: op welke wijze kan worden bevorderd dat docenten zich meer eigenaar gaan voelen van hun eigen professionaliteit? 2
 3. 3. Probleem 2 Professionalisering is teveel gericht op individuele medewerkers Vraag 2: hoe kunnen we zorgen dat professionalisering ook plaatsvindt op teamniveau en de organisatie als geheel? 3
 4. 4. Oplossing Professionalisering door middel van een MOOC MOOC staat voor Massive Open Online Course: massale deelname op het web verschillende studiematerialen digitale interactie Voorbeeld: https://www.coursera.org/ 4
 5. 5. Kenmerken & voordelen MOOC kan de lerende op iedere plaats leren; staat de lerende centraal; kan de lerende zijn professionele netwerk vergroten; wordt de leerstof meestal aantrekkelijk en gevarieerd gepresenteerd, bijv. webinars, videos, discussiefora, multimedia. 5
 6. 6. Kenmerken & voordelen MOOC leert de lerende wat hij of zij op dat moment nodig heeft voor zijn of haar werk (just enough); korte lijnen tussen betrokkenen binnen de MOOC en weinig bureaucratie zorgen ervoor dat zaken sneller van de grond komen. 6
 7. 7. Vraag 1 Op welke wijze kan worden bevorderd dat docenten zich meer eigenaar gaan voelen van hun eigen professionalisering? Door MOOCs is informatie toegankelijk, kan de lerende op elk moment leren, bepaalt de lerende wat hij wilt leren de lerende wordt daardoor zelf verantwoordelijk voor zijn leerproces. 7
 8. 8. Vraag 2 Hoe kunnen we zorgen dat professionalisering ook plaatsvindt op teamniveau en de organisatie als geheel? In MOOC gezamenlijk opdrachten uitvoeren, probleemstellingen oplossen, feedback geven op elkaars werk teamniveau; Ook management, personeelszaken en assistenten kunnen bij een opdracht betrokken worden; Schoolbeslissingen en schoolproblemen aanpakken discussiefora, MOOC-opdracht met betrekking tot een schoolprobleem. 8
 9. 9. Hoe ziet een onderwijzende professional eruit? 1. Zoekt de dialoog op Legt verantwoording af aan collegas, praat over de inhoud van het vak en de pedagogische opgave, Is vaardig in het geven en ontvangen van feedback en staat open voor intervisie met zijn of haar peers. MOOC faciliteert dit door: - discussie-fora praten over stof, problemen; - de lerende levert een bijdrage in de MOOC door het schrijven van blogs, het geven van feedback en het aangaan van de dialoog. 9
 10. 10. Hoe ziet een onderwijzende professional eruit? 2. Doet aan teamwork Stelt zich actief en collegiaal op en deelt kennis en verantwoordelijkheid MOOC faciliteert dit door: de lerenden kennis te laten creren met elkaar door bijvoorbeeld gezamenlijk opdrachten uit te voeren, probleemstellingen op te lossen, feedback te geven op elkaars werk, etc 10
 11. 11. Hoe ziet een onderwijzende professional eruit? 3. Blijft bij met de laatste ontwikkelingen Volgt ontwikkelingen in het vak actief en blijft in contact blijft met de praktijk houdt de ontwikkelingen bij op het gebied van onderwijs. MOOC faciliteert dit door: Cursussen aan te bieden met betrekking tot het vakgebied en de laatste ontwikkelingen rondom het onderwijs 11
 12. 12. De oplossing: xMOOC develop yourself! Develop yourself is een duurzame professionaliseringsaanpak voor de school, de docenten, het team en-of het management. Er wordt een MOOC ontwikkeld gericht op een professionaliseringsthema en deze wordt ingericht met behulp van social learning & content creation. Develop yourself werkt vraaggericht aan de ontwikkeling van de medewerkers van uw school. Deelnemers bepalen zelf waar ze wel en waar ze niet aan deelnemen, afhankelijk van hun eigen leerbehoefte. xMOOC = een vooraf opgestelde MOOC waarbij de leerdoelen en het leerplan al van tevoren duidelijk zijn (andere optie is cMOOC, waarbij de leeromgeving wordt ingericht door de lerenden, door informatie te delen, discussies te starten en samen aan opdrachten te werken). 12
 13. 13. Projectschets Stap 1. Voorbereiding MOOC team samenstellen: Verantwoordelijkheden EducatiePartners: content- en assessment ontwerper adviseur en ondersteuner Verantwoordelijkheden MOOC vormgever: programma leider MOOC platform ontwerper/ vormgever technische ondersteuning/it ondersteuning begeleiding bij data- analyse (als hier vraag naar is) 13
 14. 14. Projectschets Stap 1. Voorbereiding Verantwoordelijkheden desbetreffende school: video productie team onderwerpexpert en tekstschrijver is ook de facilitator (hoofddocent') tijdens de course communicatie en marketing van de MOOC Tip: zoek samenwerkingsverbanden op met andere MBO- instellingen en deel: - kennis en ervaring - verantwoordelijkheden & kosten - courses 14
 15. 15. Projectschets Stap 2. Eenduidige benadering Zorg voor een eenduidige benadering: Het creren van een helder beeld rond social learning, MOOC, gamification en het uiteindelijke product. 15
 16. 16. Projectschets Stap 3. Cursusontwerp Leerunits specifieke leerdoelen leeractiviteiten, docentactiviteiten en middelen, zoals: individuele lessen & opdrachten; gezamenlijke opdrachten; communicatie door middel van forums, discussie, emails, social media, meet-ups; videolessen (powerpoint met tekst, animatie-filmpjes, collegefilmpjes, korte promotievideo, demonstratievideo's); games. 16
 17. 17. Ontwerp assessment en feedback: peer-assessments, video quizzen en individuele testen; feedback momenten; gebruik LMS-systeem (leer management systeem). Duur cursusontwerp: circa 3 maanden 17
 18. 18. Projectschets Stap 4. xMOOC-productie Productie duur 3 4 maanden: - bouwen van de leeromgeving; - videoproductie, 2 mensen cameraman en de MOOC facilitator. 18
 19. 19. Projectschets Stap 5. Start xMOOC Verantwoordelijkheden facilitator tijdens de course: interview: de facilitator opent een onderwerp, de student stelt vragen; hangouts: live sessions streamed online; feedback geven op opdrachten; het discussieforum cordineren; social media inzetten om de sociale ervaring te versterken; face to face gesprekken, bijv. via skype. - Ondersteuning van de content-ontwerper - Ondersteuning door it-services. 19
 20. 20. Projectschets Stap 6. Evaluatie Evalueren van de MOOC, samenwerking en eventuele verbeterpunten of aanpassingen bespreken. 20
 21. 21. You will look like an enthusiastic child telling his parents about the new things he is learning at school, and Im positive the experience will be unforgettable for you as it was for me. Maggie Sokolik, How to Be a Successful MOOC Student
 22. 22. Vragen? Neem contact met ons op! info@educatie-partners.nl www.educatie-partners.nl @EducatiePartner Onderwijs ontwikkel je samen! 22