Demokrati – styreform og levesett kapittel 6 (s 86-92)

  • Published on
    09-Jul-2015

  • View
    707

  • Download
    1

DESCRIPTION

Presentasjon laget som en introduksjon til temaet "Demokrati, styreform og levesett", vg2 samfunnsfag, yrkesfag.

Transcript

Demokrati styreform og levesett Kapittel 6 (s.

Demokrati styreform og levesettKapittel 6 (s. 86-92)Tove Janne Blom november 2012Demokrati Petter Schjervens 5 minutterDemokrati - filmklipp fra nrk.no/skole

Den politiske revolusjonen i Europa- 16-1700-talletEn strre, men fortsatt liten, del av den mannlige befolkninga fikk stemmerett. Styreformen ble nedfelt i skriftlige forfatninger eller konstitusjoner (grunnlover). Grunnleggende menneskerettigheter ble definertSkille mellom utvende, lovgivende og dmmende makt ble innfrt.

John Locke (1632-1704)Samfunnsstyringa m bygge p en samfunnskontrakt mellom de styrende og de som blir styrt.

Folk bestr av frie individer som har visse naturgitte rettigheter f.eks. retten til liv, frihet, rett til eiendom og rett til tenke og si hva de vil.

FolkesuvernitetsprinsippetMakten m ligge hos folket.

Bygde sine tanker p Lockes ideer og utformet maktfordelingsprinsippet.Montesquieu (1689-1755)Statens makt m vre delt for unng maktmisbruk.

Statsmakten br deles i utvende makt, lovgivende makt og dmmende makt.

Den amerikanske uavhengighetserklringaThomas Jefferson utarbeidet i hovedsak dokumentet og erklringa er sterkt inspirert av John Locke.

Vi mener det er en selvinnlysende sannhet at alle mennesker er fdt like, at de alle har ftt visse umistelige rettigheter av sin skaper, og at retten til liv, frihet og streben etter lykke er blant disse.

Menneskene fdes og forblir frie og like i rettigheter; sosial forskjell kan bare begrunnes med hensynet til det allmenne vel. De naturlige og umistelige rettigheter er: frihet, eiendomsrett, sikkerhet, rett til avverge undertrykkelse, ytringsfrihet, skattebevilgningsrett og alminnelig lovgivningsrett. Den franske revolusjonen

Den franske grunnlovgivende forsamlings erklring om menneske- og borgerrettighetene av 1789 sier blant annet: Grunnlova 1814Maktfordelingsprinsippet skiller mellom utvende (kongen og regjeringa), lovgivende (stortinget) og dmmende makt (domstolene).

Folkesuverenitetsprinsippet

Individets frihet blant annet ytringsfrihet og rettssikkerhet.

Oppsummering veien til Norges demokratiske systemHistorien om menneskerettigheter

Klikk p tegninga for se filmen.

Men alle land ble ikke demokratier

s. 92 i lrebokaTil slutt en e-forelsning om styreform, rettsstat og menneskerettigheter