Click here to load reader

Danh ngôn về bạn

  • View
    4.498

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Danh ngôn về bạn

  • 1. Mi ngy ti chn mt nim vui Chn nhng bng hoa v nhng n ci
    WWW.AZGO.VN

2. WWW.AZGO.VN
Thinnhinhintngtatmgiaokhngphinghttxumphcvnhnc
3. Bngptrongtnhbnlikhuynttchcchn, thngcmaukh, vtiptrnhngnhucu.
WWW.AZGO.VN
4. Mtbnthtxungphonggipkhichngtacnthit
4.
WWW.AZGO.VN
5. Nginocng than phinkhngcbnmkhngaichukhtonhngyutcnthitxydng, botnbn.
WWW.AZGO.VN
6. WWW.AZGO.VN
Tnhbncdndncuthnhtheothigianbngthchnh, bigiaotipludi.Ncngip.Thiuchmsc, tnnhimvtt, nsditvong.
THT TH THNG THN THNG THUA THITLC LA LUN LCH LI LEO LN
7. WWW.AZGO.VN
Khngcglmchoisngmdubngtmgiao.
8. WWW.AZGO.VN
Bnchnnktthnvinhngngii con ngthin
9. Hythngyukkhcvhsthngyuccbn, hygiphvhsgipbn.
WWW.AZGO.VN
10. WWW.AZGO.VN
Ai khnghcmthycihpdncamttnhbnchnthc, btvli, ngiykhngbitchnhphcmmtngicthnhnc mtngi.
11. WWW.AZGO.VN
Hysuynghlunubnmunchnailmbntmgiao
12. WWW.AZGO.VN
Tnhbncamtvnhnlnphccathnthnh
13. Tnnhimlyutthnhtcatmgiao.
WWW.AZGO.VN
14. WWW.AZGO.VN
Hynungvibnchngculi h.
15. WWW.AZGO.VN
Bnhycmtthiusbn tri m. Hythngmnhchnthnh. Hytrungtnvih.
16. Phc thay ngi no c ti kt bn, v l mt trong nhng qu tng qu nht ca Thng . Mn qu ny bao gm nhiu iu hay, nhng trn ht l kh nng vt khi chnh mnh
WWW.AZGO.VN
17. WWW.AZGO.VN
C tnh bn l c c chic cha kha m vo tm hn ngi khc
18. WWW.AZGO.VN
ng b cuc! Hy kt giao vi nhng ngi giu ngh lc v c k lut. Hy giao du vi nhng ngi c cao vng v lun sng tch cc
19. Ai khng c mt ngi bn chn chnh th ngi khng xng ng c sng
WWW.AZGO.VN
20. WWW.AZGO.VN
Nu tri tim bn l mt a hoa hng, ming bn s tht ra nhng li ngt hng
21. Hy lm cuc i bn trn y s ngt ngo. Hy ni nhng li ni thn thng khi bn cn nghe c v khi tim bn cn rung ng
WWW.AZGO.VN
22. WWW.AZGO.VN
Bn hy tin cy mi ngi, h s trung thnh vi bn. Bn cao thng vi h, h s biu l s cao thng vi bn
23. Nu ta hiu bit k khc nh chnh ta, nhng hnh ng ng trch nht ca h cng ng c tha th
WWW.AZGO.VN
24. WWW.AZGO.VN
N lc ln nht ca tnh bn khng phi l ch thng cho bn thy khuyt im m l lm cch no cho bn thy c n.
25. Chngtalhaimchcmttritim.
WWW.AZGO.VN
26. WWW.AZGO.VN
Nhng ngi bn thng minh cn mi nh nhng cun sch tt nht ca cuc i.
27. Lng trung thnh l iu tt p nht bn c th em trao tng mt ngi: S tht, lng tin cy, tnh bn v tnh yu u ty thuc vo iu c.
WWW.AZGO.VN
28. Tha th l tt. Qun i li l tt hn.
WWW.AZGO.VN
29. WWW.AZGO.VN
C tnh bn l c c chic cha kha m vo tm hn ngi khc
30. Kh khn l mt phn ca cuc sng, v nu bn khng chia s n, bn s khng mang licho ngi yu mn bn c may yu bn nhiu hn
WWW.AZGO.VN

Search related