of 12 /12
Cvetanje vode Damnjanović Ivana

Cvetanje vode

Embed Size (px)

Text of Cvetanje vode

 • Cvetanje vodeDamnjanovi Ivana

 • Algal bloom

 • Cvetanje vode predstavlja jedan vid procesa koji se naziva eutrofikacija Eutrofikacija (eutrofikacija) je prirodni odgovor ekosistema na prisustvo poveanja prirodnih ili vetakih supstanci u vodi, kao to su fosfati ili nitrati, otpad i ubrivo sa poljoprivrednih povrina i sl. Eutrofikacija moe nastati prirodno ili moe nastati ljudskim delovanjem

  Eutrophication-polluting phosphates, nitrates, waste

 • Kada u posebnim uslovima doe do porasta hranljivih materija u vodi, tada e doi i do prenamnoavanja modrozelenihi algi i nastaje tzv. cvetanje vode Voda postaje mutna i zelena, neprijatnog mirisa, a na povrini se javlja penuanjeKiseonik u vodi je smanjen i dolazi i do ugibanja vodenih organizama

  Algal bloom - overgrowth of blue-green algae-reduction of oxygen in water

 • Usled cvetanja vode moe doi i do produkcije toksina od strane modrozelenih algi Smatra se da oko 50% ovih algi - izazivaa cvetanja ima sposobnost produkcije toksina S obzirom da cijanotoksini mogu biti smrtni u relativno malim koliinama, svaka pojava cvetanja ovih algi u vodi se mora posmatrati kao potencijalna opasnost po ivi svet

  Blue-green algae produce toxins that can be deadly serious

 • Do trovanja cijanotoksinima moe doi nakon direktnog kontakta sa njima Takoe, do trovanja moe doi ukoliko se pije voda koja sadri cijanotoksine ili ukoliko se pojede riba u ijim tkivima je dolo do nagomilavanja toksina

 • http://edition.cnn.com/videos/weather/2015/08/12/toxic-algae-blooms-gray-dnt-orig.cnn

  http://oceantoday.noaa.gov/predictinghabs/