Clkdqt chap4 5

 • View
  407

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Clkdqt chap4 5

 • Ni dung

  Cc quyt nh thm nhp th trng nc ngoi

  4.3

  4.1+4.2: 1 bui*

 • 4.1. Khung hi nhp ton cu/thch ng a phng

 • 4.1.1. Khung hi nhp ton cu/ thch ng a phngNhu cuGim chi ph Tp trung hot ng Cc dch v ng nht Chuyn giao ngun lc ton cuPhn ng vi cnh tranh ton cuTo ra li th

  Nhu cuTn dng cc ngun lcp ng nhu cu KHThch nghi vi nhng khc bit Phn ng vi cnh tranh a phngPh hp vn haGii quyt cc chnh sch ca chnh ph

  Sc p p ng th trng a phngYuMnh

 • 4.1.2. Phn tch khung hi nhp ton cu v thch ng a phngNhng sc p p ng th trng a phng

  Cc ngun lc t nhin duy nht c sn i vi cng ty. Tnh a dng v nhu cu tiu dng a phng. Nhng khc bit trong h thng phn phi Cnh tranh ni aKhc bit v vn ha. i hi v chnh sch iu tit ca chnh ph.

 • Nhng sc p tch hp hot ng ton cu:

  Li th theo quy m. Tp trung vo vic p ng cc xu hng tiu dng v nhu cu ton cuCung ng cc dch v chun mc cho khch hng ton cuTn dng cc ngun cung ng ton cu (global sourcing) nh nguyn liu th, nng lng, lao ngCnh tranh ton cuS sn c ca phng tin truyn thng tip cn vi cc th trng4.1.2. Phn tch khung hi nhp ton cu v thch ng a phng

 • 4.2. Cc loi hnh chin lc KDQT

  Chin lc ton cu

  4.3

  Chin lc xuyn quc gia

  4.4

 • *Chin lc ton cuChin lcxut khuChin lc xuyn quc giaChin lc a quc giaCaoThpCaoThpMc p ng nhu cu a phng4.1. Cc loi hnh chin lc KDQT

 • *Chin lcxut khuCaoThpCaoThpMc p ng nhu cu a phng4.1.1. Chin lc xut khu

 • *Tp trung mt s hot ng (c bit sn xut) ti mt khu vc a l, thng l ti quc gia m DN c tr s chnh.Hot ng marketing rt t c phi hp m cc trung gian nhp khu ti cc quc gia khc nhau s ph trch vic thng mi ha sn phm. Gi, trng by, phn phi v i khi c nhn hiu c th c n nh ti th trng a phng.Chin lc ny ph hp vi cc DN s hu li th cnh tranh mnh. 4.1.1. Chin lc xut khu

  *

 • *Chin lc a quc giaCaoThpCaoThpMc p ng nhu cu a phng4.1.2. Chin lc a quc gia

 • BM Qun tr chin lci hc Thng Mi*Quyt nh chin lc v hot ng c phn quyn cho cc SBU ti mi quc gia.Sn phm v dch v c thit k ring cho cc th trng ni a.Cc n v kinh doanh trong mt quc gia khng ph thuc ln nhau.Gi nh cc th trng khc nhau bi quc gia hay khu vc .Tp trung vo cnh tranh ti mi th trng.Chin lc ni bt trong s nhng doanh nghip chu u l s a dng cc nn vn ha v cc th trng rng Chu u.4.1.2. Chin lc a quc gia

  *

 • *Chin lc ton cuCaoThpCaoThpMc p ng nhu cu a phng4.1.3. Chin lc ton cu

 • BM Qun tr chin lci hc Thng Mi*Cc sn phm c chun ha trn khp cc th trng quc giaQuyt nh chin lc cp kinh doanh c tp trung ti vn phng chnh.Cc n v kinh doanh chin lc (SBU) c gi thit ph thuc ln nhau.Nhn mnh v quy m nn kinh t. .Thng thng thiu s p ng nhit tnh t th trng a phng.i hi phi chia s ngun nhn lc v iu phi qua bin gii (kh khn trong vic qun l).

  4.1.3. Chin lc ton cu

  *

 • *Chin lc xuyn quc giaCaoThpCaoThpMc p ng nhu cu a phng4.1.4. Chin lc xuyn quc gia

 • BM Qun tr chin lci hc Thng Mi*Tm kim cho c hai thnh cng hiu qu ton cu v thch nghi a phng.Kh thc hin c v cc yu cu ng thi :Kim sot tp trung mnh v phi hp t c hiu quPhn quyn t c s p ng nhit tnh t a phngDoanh nghip phi theo ui kinh nghim t chc t c u th cnh tranh.4.1.4. Chin lc xuyn quc gia

  *

 • 4.3. Cc quyt nh thm nhp th trng nc ngoi

  Quyt nh thi im thm nhp

  4.3

  c tha lun v ging 4.3: 1 bui*

 • 4.3.1. Quyt nh cc mc tiu chin lc thm nhp th trng

 • 4.3.2. Quyt nh phng thc thm nhp th trng

 • BM Qun tr chin lci hc Thng Mi*Chng 5. Trin khai CLKDQT

  i hc Thng Mi

 • Ni dung

  Qun tr xung t v s thay i trong mi trng KDQT

  5.6nh gi CLKDQT

  5.7

 • 5.1. Khi nim v ni dung thc thi CLKDQT

 • 5.1.1. Khi nimKhi nim: tp hp cc hnh ng v quyt nh cn thit cho vic trin khai chin lc KDQTLm mt ci g lun lun kh hn (trin khai chin lc) hn l ni bn s lm g (hnh thnh chin lc).S chuyn giao gia hnh thi chin lc v trin khai chin lc i hi chuyn dch trch nhim t cc nh chin lc sang cc gim c iu hnh v cc b phn chc nng.

 • BM Qun tr chin lci hc Thng Mi*

  5.1.2. Cc hot ng qun tr thc thi CLKDQT

 • 5.2. Qun tr Marketing trong DN KDQT

 • 5.2.1. Mt s c im marketing quc t

 • nh v v phn on tp khch hng mc tiu

  Tin hnh phn khc th trng bng vic nhm cc quc gia c chung cc yu t v m nh trnh pht trin kinh t hoc kch thc vn hoXu hng hnh thnh phn khc th trng v KH ton cu ngy cng tng CT marketing ng nht. V.d: Sn phm tiu dng cc th trng tr/nn kinh t mi ni. Sn phm xa x nhm nhng ngi rt giu.Mc tiu: to ra s nh v cho cc SP trong tm tr tp KH mc tiu. 5.2.1. Mt s c im ca marketing quc t

 • S chun ho v tnh thch nghi ca chng trnh Marketing quc t

  S thch nghi cp n nhng n lc ca cng ty thay i mt hoc mt vi cc yu t ca chng trnh marketing quc t nhm p ng nhng yu cu c th ca khch hng ti cc th trng c th khc nhau.

  S chun ho cp n nhng n lc ca cng ty nhm thit lp cc yu t mu ca mt chng trnh marketing vi ci nhn chung nht v mc tiu cn t c trong ton b cc khu vc hoc thm ch l mt th trng ton cu vi cc sn phm v dch v tng t.5.2.1. Mt s c im ca marketing quc t

 • S hp nht ton cuTnh thch nghi & S chun haCT Marketings phn ng khu vc

 • Cn bng cc yu t gia thch nghi v chun ha trong hot ng Marketing QT

 • Pht trin thng hiu ton cuPht trin sn phm ton cunh gi quc tB khung lp gi quc tQun l s leo thang v gi trong MTQTQun l gi trong K tin t a dngChuyn i tin tHot ng th trng xmGiao tip Marketing trong mi trng quc tQung co quc tXc tin quc tQun l ti khon quc tPhn phi quc t5.2.2. Mt s chnh sch Marketing trong KDQT

 • 5.3. Qun tr nhn s trong KDQT

 • 5.3.1. Vai tr CL ca QTNS trong KDQTKhng ngi sng to, nh thit k, ngi tr thc khc Khng Pixar, Gucci, NokiaNgi lao ng: con ngi ti nng, vn con ngi hay ti sn v hnh c nhn mnh mt s u t hn l chi ph. Cng nhn vin v nhng hiu bit h c c s l ti sn chin lc nht ca DNQun tr ngun nhn lc quc t (IHRM) c th c nh ngha l vic quy hoch, la chn, o to, tuyn dng v nh gi cng nhn vin cho cc hot ng quc t. Cc nh qun tr ngun nhn lc quc t ng vai tr l nh c vn v h tr cho cc cp qun tr khc bng vic tuyn dng, o to v nh gi cng nhn vin v bng vic cung cp cc hng dn IHRM

 • 5.3.2. Mt s chnh sch NS trong KDQTTuyn dng, thu nhn cng QT

  Tiu ch tuyn dngTm kim ti nngNgi nc ngoi tht bi v sc vn haS chun b v o to nhn s

  Chun b cho ngi lao ng hi hngRn luyn t duy ton cuBiu s nghip ton cu cho ngi lao ngnh gi hiu sut lao ng quc ti ng nhn sQuan h lao ng quc t

 • 5.4. Pht trin CTTC ca Cty KDQT

 • BM Qun tr chin lci hc Thng Mi*

  Vai tr ca chi nhnhVai tr ca tr s chnhChia s trch nhim gia chi nhnh v tr s chnh- Bn hng- Marketing- Nghin cu th trng a phng.- Qun tr ngun nhn lc- Tun th lut php v chnh sch ti quc gia hot ng. - Hoch nh ti chnh- Chuyn li nhun (transfer pricing)- Li nhun ton cuChi nhnh:- Chin lc a l- Pht trin sn phm v dch v ti a phng.- H tr k thut v dch v khch hng.- Thu mua ti a phngTr s chnh:- Chin lc cng ty- Pht trin sn phm ton cu- Cc R&D c bn- S dng cc ngun lc bn ngoi- Pht trin i ng cc nh qun l ton cu

  i hc Thng Mi

 • 5.4.1. Cc loi hnh CTTC ca Cty KDQTPhng xut khu (Export Department) / b phn kinh doanh quc t (International Division)Cu trc phi tp trung Cu trc tp trungCu trc ma trn ton cu

  la chn loi hnh cu trc cho hot ng KDQT s da trn tm quan trng v u tin cho tnh tp trung hay phi tp trung.Cu trc t chc cng pht trin cng vi tin trnh pht trin ca cng ty: quy m hot ng quc t ca cng ty cng tng th s phc tp ca cu trc t chc cng ln.

 • 5.4.1.1. Cu trc t chc vi phng xut khu/b phn kinh doanh quc t Cu trc t chc vi b phn xut khu

 • n gin nht kim sot cc hot ng quc t pht trin cc hot ng XK hay trin khai nhng phng thc xm nhp th trng phc tp hn v.d. FDI b phn KDQT. Loi hnh cu trc ny ph hp vi cc la chn quc t ha nh cp php li-xng hay u t nc ngoi quy m nh.

  5.4.1.1. Cu trc t chc vi phng xut khu/b phn kinh doanh quc t

 • Cu trc t chc vi b phn kinh doanh quc t5.4.1.1. Cu trc t chc vi phng xut khu/b phn kinh doanh quc t

 • Tp trung cng tc qun tr v phi hp cc hot ng quc tCho php s dng cc chuyn gia trong kinh doanh quc t tp trung vo vic pht trin cc c hi kinh doanh mi nc ngoi. Chia s quyn lc gia b phn ni a v quc t khng phi lc no cng sun s, c bit lin quan n vn ti chnh v nhn s. C rt t s chia s kin thc gia cc n v nc ngoi vi nhau hay gia cc n v nc ngoi ny vi tr s chnh. R&D v cc hot ng hoch nh trong tng lai c tp trung cho th trng ni a. Sn phm tip tc c pht trin phc v th trng ni a v nhu cu ca th trng quc t ch c quan tm khi th trng ni a c p ng

  5.4.1.1. Cu trc t chc vi phng xut khu/b phn kinh doanh quc t

 • 5.4.1.2. CT phi tp trung (CTTC b phn theo KVL)

  Cu trc b phn theo khu vc a l l loi hnh cu trc m vic kim sot v ra quyt nh c phn quyn v cp cc khu vc a l ring bit, ti cc nh qun l chu trch nhim vi cc hot ng trong khu vc a l ny

 • 5.4.1.2. CT phi tp trung (CTTC b phn theo KVL)

  Kh nng cn bng gia tch hp ton cu vi p ng a phng quy m khu vc th trng.Cc nh lnh o ti mi mt khu vc c quyn iu chnh sn phm v chin lc kinh doanh. Gia cc chi nhnh trong mt khu vc c th phi hp cc chng trnh truyn thng, nhng phi hp vi cc khu vc khc v vi tr s chnh khng c khuyn khch

 • 5.4.1.3. CTTC tp trung (Sn phm hoc b phn chc nng)

  Cu trc b phn sn phm l cu trc cho php vic ra quyt nh v cng tc qun l cc hot ng quc t c t chc theo cc dng sn phm chnh - cu trc c thit k da trn cc chng loi sn phm chnh ca cng ty.

 • 5.4.1.3. CTTC tp trung (Sn phm hoc b phn chc nng)

  Kh nng tp trung cc chc nng t R&D, marketing v sn xut bn trong mi mt sn phm. Cc sn phm cng d dng hn trong vic thit k p ng nhu cu th trng a phng. Cu trc sn phm cng to ra s chng cho trong nhng chc nng b tr cho mi mt sn phm v ri ro khi cc nh qun l ch tp trung cc n lc vo cc chi nhnh c tim nng tng trng nhanh chng. Cc nh cung ng v khch hn