Click here to load reader

Chuan ktkn môn toán

  • View
    1.521

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

chuẩn kiến thức kĩ năng môn toán lớp 4 - rất cần thiết cho giáo viên giảng dạy trực tiếp trên lớp - Cần thiết cho những ai đang muốn làm gia sư cho học sinh lớp 4 lấy những cái này để dạy cho các em xem dạy cái fgì và bỏ cái gì. Thầy cô và các bạn hãy vào http://tieuhoc.info để có Toàn bộ các bài giảng

Text of Chuan ktkn môn toán

  • 1. HNG DN C TH :Gio vin tieuhocinfo Trng Tiu hc Kin Bi Thy Nguyn - Hi PhngTunTn bi dy Yu cu cn t Ghi chBi 1 n tp ccBi 2 s n- c , vit c cc s n 100 000.Bi 3 : a) vit c 2100 000- Bit phn tch cu to s .s ; ( tr.3 )b) dng 1 - Thc hin c php cng ,php tr n tp cccc s c n 5 ch s ; nhn ( chia ) Bi 1 s ns c n nm ch s vi ( cho ) s c Bai 2100 000mt ch s . Bi 3 ( tr.4 )- Bit so snh , xp th t ( n 4 s ) Bi 4 cc s n 100 000 1 n tp cc- Tnh nhm , thc hin c phpBi 1 s ncng , php tr cc s c n nm chBi 2 ( b )100 000s vi ( cho ) s c mt ch s .Bi 3 ( b ) ( tr.5 )- Tnh gi tr ca biu thc n tp cc- Bc u nhn bit c biu thcBi 1 s nc cha mt ch .Bi 2 (a)100 000- Bit tnh gi tr ca biu thc chaBi 3 (b) ( tr.6 )mt ch khi thay ch bng s - Tnh c gi tr ca biu thc chaBi 1Luyn mt ch khi thay ch bng s .Bi 2 ( 2 cu )tp - Lm quen vi cng thc tnh chu viBi 4 ( chn 1 trong 3( tr. 7 ) hnh vung c di cnh a trng hp 2 - Bit mi quan h gia cc n v ccBi 1 Cc s c hng lin kBai 2su ch s - Bit vit , c cc s c n su ch Bi 3 ( tr.8) sBi 4 (a / b) Bi 1 Luyn tp - Vit v c c cc s c n su Bai 2( tr.10) ch sBi 3 ( a,b,c ) Bi 4 ( a,b ) - Bit c cc hng trong lp n v , lp nghnBi 1Hng v lp - Bit gi tr ca cc ch s theo v tr Bi 2( tr.11) ca tng s trong mi s . Bi 3 - Bit vit s thnh tng theo hngSo snh cc- So snh c cc s c nhiu ch s Bi 1s c nhiu. Bi 2 ch s- Bit sp xp 4 s t nhin c khng Bi 3( tr. 12 ) qu su ch s theo th t t b n ln1

2. TunTn bi dy Yu cu cn tGhi ch- Nhn bit hng triu , hng chcBi 1Triu vtriu , hng trm triu v lp triu .Bi 2lp triu- Bit vit cc s n lp triu .Bi 3 ( ct 2 ) Triu v - c ,vit c mt s s n lpBi 1 3 lp triutriu Bi 2 (TT ) (tr . 14 ) - HS c cng c v hng v lpBi 3TunTn bi dy Yu cu cn tGhi ch- c ,vit c mt s s n lpBi 1triu Luyn tpBai 2- Bc u nhn bit c gi tr ca( tr.16 ) Bi 3 ( a,b,a )mi ch s theo v tr ca n trong miBi 4 (a , b )s Bi 1: ch nu gi tr ch- c , vit thnh tho s n lp triu s 3 trong mi Luyn tp. Bai 2( tr.17 ) - Nhn bit c gi tr ca mi ch Bi 3s theo v tr ca n trong mi s 3 Bi 4- Bc u nhn bit v s t nhin , Bi 1 Dy sdy s t nhin v mt s c im Bai 2t nhinca dy s t nhinBi 3( tr . 19 ) Bi 4 (a)- Bit s dng mi ch s vit s Bi 1 Vit s thtrong h thp phn . Bai 2 nhin trong h- Nhn bit c gi tr ca mi ch Bi 3s thp phns theo v tr ca n trong mi s . Bi 4 : vit gi tr ch( tr. 20 ) s 5 ca hai s . 4 So snh v- Bc u h thng ha mt s hiu Bi 1 (ct 1 ) xp th tbit ban u v so snh hai s t Bi 2 ( a,b) cc s t nhinnhin , xp th t cc s t nhin . Bi 3 (a) ( tr.21 )- Vit v so snh c cc s t nhin Bi 1 Luyn tp- Bc u lm quen dng X < 5 , 2 > Bi 3( tr . 22 ) X < 5 vi X l s t nhin Bi 4- Bc u nhn bit v ln cayn , t , tn , mi quan h ca t , tn ,k-l - gam . Bi 1 Yn , t- Bit chuyn i n v o gia t,tn Bi 2 tnv ki-l-gam .Bi 3 (chn 2 trong 4( tr . 23 )- Bit thc hin php tnh vi cc s php tnh )o : t , tn .Bng n v Bi 1 2 3. TunTn bi dyYu cu cn t Ghi ch- Nhn bit c tn gi , k hiu , ln ca -ca-gam ; hec-t-gam vgam . o khi lng- Bit chuyn i n v o khi Bai 2( tr.24 ) lng .- Bit thc hin php tnh vi s okhi lng- Bit n v giy , th k .- Bit mi quan h gia pht v giy ,Giy, th kth k v nm .Bi 1( tr.25)- Bit xc nh mt nm cho trc Bi 2 (a,b)thuc th kTunTn bi dyYu cu cn t Ghi ch- Bit s ngy ca tng thng trongnm , ca nm nhun v nm khngnhunBi 1Luyn tp - chuyn i c n v o ngy ,Bi 2 ( tr.26) gi , pht , giy .Bi 3- Xc nh c mt nm cho trcthuc th k no- Bc u hiu bit v s trung bnh Tm s trungcng ca nhiu s . Bi 1 ( a,b,c)bnh cng- Bit tm s trung bnh cng ca Bi 2 5( tr.26)2,3,4,s- Tnh c trung bnh cng ca nhiuBi 1Luyn tp sBi 2 ( tr.28) - Bc u bit gii bi ton v tm sBi 3trung bnh cng .- Bc u c hiu bit v biu Biu Bi 1tranh . ( tr.28) Bi 2 ( a,b)- Bit c thng tin trn biu tranhBiu - Bc u bit v biu ct .Bi 1( tip theo ) - Bit c mt s thng tin trn biuBi 2 ( a )( tr. 30) 6Luyn tp - c c mt s thng tin trn biu Bi 1 ( tr.33 )Bi 2Luyn tp - Vit , c , so snh c cc s t Bi 1 chungnhin ; nu c gi tr ca ch s Bai 2 (a,c) ( tr.36 )trong mt s .Bi 3(a,b,c)- c c thng tin trn biu ct , Bi 4 (a,b)- Xc inh6 c mt nm thuc th 3 4. TunTn bi dyYu cu cn t Ghi chk no .- Vit , c , so snh c cc s tnhin ; nu c gi tr ca ch sLuyn tp trong mt s . Bi 1 chung- Chuyn i c n v o khi Bi 2 ( tr.36 )lng , thi gian .- c c thng tin trn biu ct.- Tm c s trung bnh cng- Bit t tnh v bit thc hin php Bi 1Php cng tr cc s c n su ch s khng Bi 2 ( dng 1 ) ( tr. 38)nh hoc c nh khng qu 3 lt v Bi 3khng lin tip .- Bit t tnh v bit thc hin phptr cc s c n su ch s khng Bi 1 Php trnh hoc c nh khng qu 3 lt vBi 2 ( dng 1 )( tr.39)khng lin tip .Bi 3- C k nng thc hin php cng ,php tr v bit cch th li php cngBi 1Luyn tp , php tr . 7Bi 2 ( tr.40 )- Bit tm mt thnh phn cha bitBi 3trong php cng , php tr .TunTn bi dy Yu cu cn tGhi ch- Nhn bit c biu thc n ginBi 1 Biu thc ccha hai s .Bi 2 ( a,b ) cha hai ch- Bit tnh gi tr mt s biu thc n Bi 3 ( hai ct )( tr.41 )gin c cha hai chTnh cht - Bit tnh cht giao hon ca phpgiao hon cng Bi 1 ca php - Bc u bit s dng tnh cht giao Bi 2 cng hon ca php cng trong thc hnh( tr.42)tnh 7- Nhn bit c biu thc n gin Biu thc ccha ba ch .Bi 1 cha ba ch- Bit tnh gi tr mt s biu thc n Bi 2( tr.43 )gin cha ba ch .- Bit tnh cht kt hp ca php cng Bi 1 : a) dng 2,3 ;b) Tnh cht kt.dng 1,3 hp ca php - Bc u s dng c tnh chtBi 2 cng ( tr.45 ) giao hon v tnh1 cht kt hp caphp cng trong thc hnh tnh . 8Luyn tp - Tnh c tng ca 3 s , vn dng Bi 1 (b) 4 5. Tun Tn bi dyYu cu cn tGhi ch mt s tnh cht tnh tng 3 s bng Bi 2 (dng 1,2) ( tr.46) cch thun tin nht .Bi 4 (a) Tm hai s- Bit cch tm hai s khi bit tng vkhi bit tnghiu ca hai s , Bi 1v hiu ca- Bc u bit gii bi ton lin quan Bi 2hai s n tm hai s khi bit tng v hiu ( tr.47 ) ca hai s . - Bit gii bi ton lin quan n tmBi 1( a,b ) Luyn tp hai s khi bit tng v hiu ca hai s Bi 2( tr.48 ) .Bi 4 - C k nng thc hin php cng ,Bi 1 (a) php tr , vn dng mt s tnh chtBai 2 (dng 1 ) Luyn tp ca php cng khi tnh gi tr ca biu Bi 3 chung thc . Bi 4( tr. 48 ) - Gii c bi ton lin quan n tm hai s khi bit tng v hiu ca hai s Gc nhn Bi 1 - Nhn bit c gc vung , gcgc tBi 2 ( chn 1 trong 3 nhn , gc t , gc bt ( bng trc gicgc bt ) hoc s dng ke ) ( tr. 49 ) - C biu tng v hai ng thng Hai ng vung gc .Bi 1thng vung- Kim tra c hai ng thng Bi 2 gc ( tr.50 ) vung gc vi nhau bng keBi 3 (a) 9 - C biu tng v hai ng thng Hai ng song song .Bi 1 thng song - Kim tra c hai ng thng Bi 2 song song song .Bi 3 (a) ( tr.51 )Tun Tn bi dyYu cu cn t Ghi ch 9 - V c ng thng i qua mt V hai ng im v vung gc vi mt ng Bi 1thng vung thng cho trc . Bi 2 gc - v c ng cao ca mt hnh( tr. 52 ) tam gic . - Bit v ng thng i qua mtV hai ng Bi 1 im v song song vi ng thng thng song song Bi 2 cho trc ( tr. 53 ) ( bng thc k v ke )Thc hnh v - V c hnh ch nht , hnh vungBi 1 a ( tr . 54 )hnh ch nht ( bng thc k v ke ) Bai 2 a ( tr . 54 ) 5 6. Tun Tn bi dy Yu cu cn tGhi ch ( tr.54 ) Bi 1 a ( tr . 55 )thc hnh v Bi 2 a ( tr . 55 ) hnh vung( Chp hai bi thc hnh( tr.55 ))- Nhn bit c gc t , gc nhn , Bi 1gc bt , gc vung , ng cao ca Bai 2hnh tam gic .Bi 3- V c hnh ch nht , hnh vung Bi 4 (a)- Thc hin c cng , tr cc s cn su ch s . Bi 1 (a) Luyn tp- Nhn bit c hai ng thng Bai 2 (a)chung vung gc . Bi 3(b)( tr.56)- Gii c bi ton tm hai s khi Bi 4bit tng v hiu ca hai s linquan n hnh ch nht- Kim tra tp trung vo cc ni dungsau- c , vit , so snh s t nhin ;hng v lp .- t tnh v thc hin php cng ,php tr cc s c n su ch s 10khng nh hoc c nh khng qu 3lt v khng lin tip . Kim tra- Chuyn i s o thi gian hc ;nh kchuyn i thc hin php tnh vi s giao khi lng . hc k 1- Nhn bit gc vung , gc nhn ,gc t , hai ng thng song song ,vung gc , tnh chu vi , din tch hnhch nht , hnh vung- Gii bi ton tm s trung bnhcng , tm hai s khi bit tng v hiuca hai s .- Bit cch thc hin php nhn s cNhn vi snhiu ch s vi s c mt ch s Bi 1 c mt ch s( tch khng qu su ch s ) Bi 3 (a)( tr. 57 )TunTn bi dyYu cu cn tGhi ch Tnh cht giao - Nhn bit c tnh cht giao honhon caca php nhn .Bi 1 10 php nhn- Bc u vn dng tnh cht giao Bi 3 (a) ( tr. 58 ) hon ca php nhn tnh ton 6 7. Tun Tn bi dyYu cu cn t Ghi chNhn vi 10,000, - Bit thc hin php nhn mt s t Bi 1 a) ct 1,2 ; 1000 Chianhin vi 10 , 100,1000 v chia s b) ct 1,2 ch 10 , 100 , trn chc , trn trm , trn nghn cho Bi 2 ( 3 dng u ) 1000 10,100, 1000 ( tr. 59 ) - Nhn bit c tnh cht kt hp ca Tnh cht kt php nhn . hp ca php Bi 1 (a) - Bc u bit vn dng tnh cht kt nhn Bi 2 (a) hp ca php nhn trong thc hnh ( tr. 60 ) tnh . Nhn vi s - Bit cch nhn vi s tn cng l Bi 1 c tn cng ch s 0 ; vn dng tnh nhanh , Bi 2 11l ch s 0 tnh nhm ( tr. 61 ) - Bit -xi-mt vung l n v o din tch . -xi-mt - c , vit ng cc s o din tch Bi 1vungtheo n v -xi-mt vung . Bi 2 ( tr. 62 )- Bit c 1 dm2 = 100 cm2 bc uBi 3 bit chuyn i t dm2 sang cm2 v ngc li . - Bit mt vung l n v o din tch ; c , vit c mt vung Bi 1Mt vung m2 .Bi 2 ( Tr. 64 ) - Bit c 1m2 = 100 dm2 . Bc uBi 3 ( ct 1 ) bit chuyn i t m2 sang dm2 , cm2 12Nhn mt s Bi 1 - Bit thc hin php nhn mt s vi vi mt tngBi 2 a) 1 ; b) 1 mt tng , nhn mt tng vi mt s .( tr.66 )Bi 3 - Bit thc hin php nhn mt s vi mt hiu , nhn mt hiu vi mt s . Nhn mt s Bi 1 - Bit gii bi ton v tnh gi tr biu vi mt hiuBi 3 thc lin quan n php nhn mt s( tr.67 )Bi 4 vi mt hiu , nhn mt hiu vi mt s . - Vn dng c tnh cht giao hon , Bi 1 ( dng 1 )Luyn tpkt hp ca php nhn , nhn mt s Bi 3 a ; b ( dng 1 ) ( tr.68 ) vi mt tng ( hiu ) trong thc hnh Bi 4 ( ch tnh chu vi ) tnh , tnh nhanh .Nhn vi s- Bit cch nhn vi s c hai ch s . Bi 1 ( a , b , c ) c hai ch s - Bit gii bi ton lin quan n php Bi 3 ( tr . 69 ) nhn vi s c hai ch sLuyn tp- Thc hin c nhn vi s c hai Bi 17 8. TunTn bi dyYu cu cn tGhi chch s .Bi 2 ( ct 1 , 2 )( tr.69 ) - Bit gii bi ton lin quan n phpBi 3nhn vi s c hai ch sTunTn bi dyYu cu cn tGhi ch Gii thiunhn nhm Bi 1- Bit cch nhn nhm s c hai ch s c haiBi 3s vi 11 ch s vi 11( tr . 70 )Nhn vi s- Bit cch nhn vi s c ba ch s . Bi 1 c ba ch s- Tnh c gi tr ca biu thc .Bi 3( tr . 72 )Nhn vi s Bi 1c ba ch s- Bit cch vi s c ba ch s m Bi 2tip theo ch s hng chc l 0( tr . 73 ) 13- Thc hin c nhn vi s c hai ,ba ch s . Bi 1Luyn tp - Bit vn dng tnh cht ca php Bi 3 ( tr.74 )nhn trong thc hnh tnh . Bi 5- Bit cng thc tnh ( bng ch ) vtnh c din tch hnh ch nht- Chuyn i c n v o khilng ; din tch ( cm2 ; dm2 ; m2 ). Luyn tp Bi 1- Thc hin c nhn vi s cchungBi 2 ( d