C8 Inicia't en les presentacions de diapositives

  • View
    195

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Competència 8 ACTIC

Text of C8 Inicia't en les presentacions de diapositives

  • 1. C8 Treballa amb les presentacionsDissenya presentacions grfiques, integrant objectes de diferentnaturalesa per presentar documentaci i informaci en diferentssuports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet.Del 28 doctubre al 6 de novembre de 2013Biblioteca Roca Umbert1

2. ndex La pantalla Funcions bsiques Treball amb presentacions Les vistes Impressi de la presentaci Creaci duna nova presentaci Inserci i organitzaci Format bsic de text Imatges i formes Prezi2 3. Obrir i tancar el programaOpen Office Impress Obrir: Fer doble clic sobre licona del programa. Des de Fitxer->Obre podem obrir una presentaci existent. Tancar: Utilitzar el bot de tancament de finestra. Des de Fitxer->Surt.3 4. Identificar les parts de la pantalla4 5. Identificar els mens d'opcionsPodem accedir a diferents funcionalitats del programa des del mendopcions.Depenent de la zona del document que estiguem editant, sactivarano desactivaran les opcions disponibles.5 6. Identificar la barra d'einesEs poden afegir o treure barres d'eines des del men Visualitza(View), Barra d'eines (Toolbars).s important saber escollir les barres adequades segons la feina quehem de fer. Les barres que sn de ms s poden sser: l'estndard,la formataci de text, la de dibuix, la fontwork i la barra de colors.Si hem de treballar amb formularis tamb haurem de tenir a la vista:la de disseny, control i navegaci de formularis.Cadasc ha de tenir a la vista les que ms faci servir.Si volem tornar a l'opci per defecte del programa, caldr prmerl'opci Reinicia que es troba al final del men.6 7. ndex La pantalla Funcions bsiques Treball amb presentacions Les vistes Impressi de la presentaci Creaci duna nova presentaci Inserci i organitzaci Format bsic de text Imatges i formes Prezi7 8. Personalitzar la barra d'einesDes del men Eines->Personalitza:8 9. Desplaar-se dins d'una presentaciEn general, s'obre la finestra Diapositives (Slides) a l'esquerra dela pantalla.Fent clic en una diapositiva s'activa en la pantalla central. Desd'aquesta, segons tinguem activada una vista o una altra, les opcionsseran diferents. En general, per poder treballar en una diapositivacaldr tenir activa la pestanya Normal.Les tecles de RePg o AvPg (pgina amunt o avall) sn les que enspermeten anar d'una diapositiva a una altra.Per anar al principi es pot prmer Inicio (Home) o Fin (End) sivolem anar a lltima.9 10. ndex La pantalla Funcions bsiques Treball amb presentacions Les vistes Impressi de la presentaci Creaci duna nova presentaci Inserci i organitzaci Format bsic de text Imatges i formes10 11. Obrir un document nouSi ja esteu dins del programa: Aneu a men Fitxer->nou->presentaci. Crear una presentaci nova11 12. Guardar un documentDes del men Fitxer->Anomena i desa: Cal escollir la ubicaci Cal escollir el nom del fitxer Cal escollir el tipus de fitxer Pot ser Open Office (ODP) o Microsoft (PPT)Si volem ms formats, podem utilitzar el men Fitxer->Exporta12 13. Configuraci del desat automticDes del men Eines->Opcions.13 14. ndex La pantalla Funcions bsiques Treball amb presentacions Les vistes Impressi de la presentaci Creaci duna nova presentaci Inserci i organitzaci Format bsic de text Imatges i formes Prezi14 15. Vista normalPer defecte, surt amb aquesta opci. Des d'aqu es poden crear ieditar diapositives.s des d'on afegirem objectes que seran el contingut de ladiapositiva.Des d'aqu podrem manipular aquests objectes (copiar, duplicar,moure, esborrar, posar moviment, so, fer que surtin en un determinatordre,)15 16. Vista esquema i notesDes d'aqu es poden editar els ttols i encapalaments.Tamb podem ordenar les diapositives.La vista de notes permet fer anotacions a cada diapositiva.Les diapositives es podran o no imprimir.16 17. Vista de documentPermet editar diferents rees: la capalera, la data, peu de pgina i elnombre.En la seva part central hi surten les diapositives en format petit.Aquestes es poden moure.17 18. Vista de classificador de diapositivesAquesta opci s molt semblant al panell de diapositives que surt al'esquerra.Podem fer algunes feines com: Afegir una diapositiva al darrera o entre dues de fetes (bot dretdel ratol) Podem copiar una diapositiva i enganxar-la al final o entre duesde fetes (marquem la diapositiva, premem Ctrl+C, colloquem elcursor al lloc on volem posar-la i enganxem -Ctrl+V-) Podem moure una diapositiva a un altre lloc (marquem iarrastrem al lloc adequat).18 19. Emprar la presentaci amb diapositivesDes del men principal es pot entrar a la presentaci de diapositives.19 20. Emprar la presentaci amb diapositivesEntrant a l'opci Parmetres de la presentaci, es pot configurar: com la volem veure, quines tecles activen la transici d'una diapositiva a una altra, si volem veure o no el navegador, i d'altres que es poden provar per veure quin funcionamenttenen.20 21. Emprar la presentaci amb diapositivesEntrant a l'opci Parmetres de la presentaci, es pot configurar: com la volem veure, quines tecles activen la transici d'una diapositiva a una altra, si volem veure o no el navegador, i d'altres que es poden provar per veure quin funcionamenttenen.21 22. Emprar la presentaci amb diapositivesAmb Prctica de cronometratges es pot comprovar quin tempstriguem per fer la presentaci de cada diapositiva quan es fal'exposici.(Noms s per entrenar).Ms endavant aquest temps es pot posar a cada diapositiva per talque ho passi de forma automtica.22 23. Emprar la presentaci amb diapositivesSi tenim un objecte marcat a la diapositiva comprovarem que l'opciInteracci est activa.Podrem assignar una feina a fer quan shi faci clic.Aquestes feines poden anar des de: Obrir un document, un programa, anar a una altra pgina, a qualsevol objecte que es tingui en el disc (millor fer unacpia a la carpeta de treball on estigui la presentaci) o aInternet.23 24. Emprar la presentaci amb diapositivesQuan premem l'opci d'animaci personalitzada, en el panell detasques s'obre l'apartat per poder fer-ho.Hem de tenir marcat un objecte.A continuaci premem el bot afegir que fa sortir una altra pantallaamb 4 pestanyes.Tenim la pestanya d'entrada de l'objecte i de sortida (que farl'objecte). Seleccionarem el que ens agradi ms.Si volem remarcar l'efecte, triarem la pestanya mfasi marcantl'efecte.24 25. Emprar la presentaci amb diapositivesPer ltim, la pestanya camins de moviment dna forma a l'espai al'objecte dibuixant un efecte en pantalla.En quasi tots els casos hi ha una opci aleatria.Aquests efectes noms es veuran en acci quan fem servir la vistapresentaci (F5).Un cop tinguem la diapositiva en pantalla cada objecte, per ordre,anir fent el que nosaltres haguem configurat.Si hi tenim diferents objectes es pot modificar el seu ordre d'actuaci.Podem veure com queda amb el bot reprodueix o amb el depresentaci de diapositives (que s a sota) a pantalla gran.25 26. ndex La pantalla Funcions bsiques Treball amb presentacions Les vistes Impressi de la presentaci Creaci duna nova presentaci Inserci i organitzaci Format bsic de text Imatges i formes Prezi26 27. Imprimir diapositivesPer imprimir diapositives es pot fer des de diferents llocs. Des de labarra de men principal opci Fitxer (File). Hi trobem dues opcionsa tenir en compte: imprimeix (Ctrl+P) i parmetres de laimpressora.Pel que fa als parmetres de la impressora podem triar laimpressora i veure les seves propietats.Si entrem a Propietats de la impressora podem fer el segent: triarl'orientaci de la pgina, paper/qualitat, de quina safata volem queagafi el paper i si la impressi ha de ser en blanc/negre o en color.Amb el bot d'opcions avanades podem configurar aspectes comquantes imatges volem per pgina (page layout fins a 44), elnombre de cpies, la mida del paper, la qualitat de la impressi(quanta ms qualitat ms tinta es gasta), l'escala dels grfics, 27 28. Configurar les opcions d'impressi deforma bsicaUna impressi amb els parmetres per defecte voldria dir acceptar elque el programa ens diu sense entrar a les propietats d'impressi.Si fem servir la icona d'impressora agafar les opcions per defecte.28 29. Accedir a vista prviaNo hi ha vista prvia a l'Impress o Presentacions. Si volem veurecom quedaria imprs podem imprimir a un document PDF o fer unaexportaci (men Fitxer * Exportar * triarem un format de fitxer-pgina web, pdf, flash, imatge,-).29 30. ndex La pantalla Funcions bsiques Treball amb presentacions Les vistes Impressi de la presentaci Creaci duna nova presentaci Inserci i organitzaci Format bsic de text Imatges i formes Prezi30 31. Emprar una diapositiva en blancQuan engeguem el programa ens surt l'auxiliar de presentaci quedna l'opci de crear una presentaci buida.Si fem clic en el bot Crea entrarem dins del programa en unadiapositiva buida.31 32. Emprar l'assistentQuan obrim el programa per primer cop sempre ens surt, per defecte,l'assistent.Noms haurem de seguir les intruccions per crear una presentacinova.32 33. Emprar l'assistentAlgunes pgines on podem obtenir plantilles: http://templates.services.openoffice.org/es http://smalldataproblem.org/ooextras/downloads/simpress/33 34. ndex La pantalla Funcions bsiques Treball amb presentacions Les vistes Impressi de la presentaci Creaci duna nova presentaci Inserci i organitzaci Format bsic de text Imatges i formes Prezi34 35. Inserir diapositivesPodem inserir noves diapositivesposant-nos en la que volem fer lainserci.Premem el bot dret del ratol iagafem l'opciDiapositiva nova.Des de la pestanya Classificador dediapositives farem el mateix.Des de la barra de men ho faremamb l'opci Insereix, Novadiapositiva.35 36. Duplicar diapositivesPer duplicar diapositives ho podemfer des del men Insereix, opciduplica la diapositiva.Des de la finestra diapositives oclassificador de diapositives calcopiar la diapositiva a duplicar i,desprs, prmer l'opci enganxar.36 37. Moure una diapositivaDes de la finestra Diapositives opestanya Classificador de diapositivesmarcarem la que volem moure amb el