of 8 /8
PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 – 2014) BIDANG KURIKULUM ISU MASALAH MATLAMAT STRATEGI INDIKATOR PENCAPAIAN Pencapaian bahasa Melayu lemah 1. Peratus lulus mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR tidak mencapai 95% dan UPSR tidak mencapai 90%. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran bahasa Melayu tidak mencapai 50% dalam PKSR dan UPSR. 3. Keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu rendah. 1. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR mencapai 95% dan UPSR 90% menjelang 2014. 2. Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR dan UPSR sehingga mencapai 50% menjelang tahun 2014. 3. Meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu sehingga mencapai 60% menjelang 2014. 1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru. 2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid. 3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan bahasa Melayu. 1. Peratus murid yang lulus mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR dan UPSR. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR dan UPSR. 3. Keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu.

Borang2 pelan strategik, taktikal, dan operasi serta rekod pelaksanaan

Embed Size (px)

Text of Borang2 pelan strategik, taktikal, dan operasi serta rekod pelaksanaan

PELAN STRATEGIK (TAHUN 2010 2014)BIDANG KURIKULUMISUMASALAHMATLAMATSTRATEGIINDIKATOR PENCAPAIAN

Pencapaian bahasa Melayu lemah1. Peratus lulus mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR tidak mencapai 95% dan UPSR tidak mencapai 90%.

2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran bahasa Melayu tidak mencapai 50% dalam PKSR dan UPSR.

3. Keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu rendah.

1. Meningkatkan peratus lulus mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR mencapai 95% dan UPSR 90% menjelang 2014.2. Meningkatkan peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR dan UPSR sehingga mencapai 50% menjelang tahun 2014.

3. Meningkatkan keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu sehingga mencapai 60% menjelang 2014.1. Meningkatkan kualiti pengajaran guru.2. Meningkatkan kualiti pembelajaran murid.

3. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti sokongan bahasa Melayu.1. Peratus murid yang lulus mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR dan UPSR. 2. Peratus murid yang mendapat gred A bagi mata pelajaran bahasa Melayu dalam PKSR dan UPSR.

3. Keupayaan murid bertutur, membaca, dan menulis dalam bahasa Melayu.