29
SULIT 4551/1 Biologi Kertas 1 September 2011 1jam 15mink Nama: Tingkatan MAJLIS PENGETUA SEKOLAH - SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) CAWANGAN KELANTAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM TINGKATAN LIMA 2011 BIOLOGI KERTAS 1 Masa: 1jam 15mink JANG AN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU 1. Kertassoalan ini adalah dalamdwibaliasa mengandungi 50 soalan.Jawab semua soalan. 2. Soalan dalam bahasaInggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 3. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan sebaliknya. 4551/1 Kertas soalan ini mengandungi 29 halaman bcrcetak. SULIT [Lihat halaman sebclah BIOLOGI (1) TING 5 PERCUBAAN SPM 2011 Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Biologi k1 trail spm kelantan

  • Upload
    jubah

  • View
    1.417

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Biologi k1 trail spm kelantan

SULIT

4551/1

BiologiKertas 1

September2011

1jam 15mink

Nama:

Tingkatan

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH - SEKOLAH MALAYSIA (MPSM)CAWANGAN KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

TINGKATAN LIMA

2011

BIOLOGI

KERTAS 1

Masa: 1jam 15 mink

JANG AN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU

1. Kertassoalan ini adalahdalamdwibaliasa mengandungi 50soalan.Jawab semuasoalan.

2. Soalan dalam bahasaInggeris mendahului soalan yang sepadan dalambahasa Melayu.

3. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yangberguna bagi menjawab soalan. Rajah tidak dilukis mengikut skala kecualidinyatakan sebaliknya.

4551/1

Kertas soalan ini mengandungi 29 halaman bcrcetak.SULIT

[Lihat halaman sebclahBIOLOGI (1) TING 5 PERCUBAAN SPM 2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 2: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 3: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 4: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 5: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 6: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 7: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 8: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 9: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 10: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 11: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 12: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 13: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 14: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 15: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 16: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 17: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 18: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 19: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 20: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 21: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 22: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 23: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 24: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 25: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 26: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 27: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 28: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Page 29: Biologi k1 trail spm kelantan

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com