• 1. 2.0SISTEM KOMPUTER
 • 2. 2.1 KONSEP SISTEM
 • 3. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.1 Mendefinisikan sistem komputer kombinasi komponen dan perkakasan elektronikyang direka untuk menerima data, memproses data, menghasilkan data yang diproses dan menyimpannya untuk kegunaan akan datang
 • 4. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storan APA-APA DATA ATAU ARAHAN YANG DIMASUKKANKE DALAM SISTEM KOMPUTER UNTUK DIPROSES-Teks - Papan Kekunci-Grafik - Tetikus-Audio- Pengimbas-Video- Kayu Ria- Lain-lain
 • 5. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storanDATA YANG DIMASUKKAN AKAN DI PROSESOLEH KOMPONEN ELEKTRONIK YANG TERDAPATPADA PAPAN INDUK DIKENALI SEBAGAI
 • 6. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storanAPA-APA DATA ATAU ARAHAN YANG TELAH DIPROSES KEPADA BENTUK BERMAKNA DIPANGGIL MAKLUMAT -Teks- Pembesar suara -Grafik- Monitor -Audio - LCD Projektor -Video - Pencetak- Lain-lain
 • 7. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storanSIMPANAN ADALAH TEMPAT DI MANA DATA, ARAHANDAN MAKLUMAT DISIMPAN UNTUK KEGUNAAN AKANDATANG. SETIAP KOMPUTER MEMPUNYAI SIMPANANUNTUK MEMEGANG PERISIAN SISTEM DAN PERISIANAPLIKASI
 • 8. 2.1 Konsep Sistem2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer2.1.1.3 Menerangkan Kitaran Pemprosesan Maklumat termasuk input, proses, output dan storanPengguna akan memasukkan data untuk diproses olehpemprosesan. Simpanan akan memegang pangkalan data, fail danprogram. Peranti Keluaran mempersembahkan data yang telahdiproses ke dalam bentuk maklumat yang berguna untuk pengguna
 • 9. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.3 Menerangkan Kitaran Pemprosesan Maklumat termasuk input, proses, output dan storanProses yang berlaku di dalamUnit Pemprosesan Pusat / CPU / PelaksanaanPemproses / MikropemprosesArahan Ingatan Unit Aritmetik Logik Unit Kawalan (ALU)(CU)
 • 10. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.3 Menerangkan Kitaran Pemprosesan Maklumat termasuk input, proses, output dan storan Mencecah(fetch) arahan program atau item data ke dalam memoriNyahkod (decode) arahan program kepada signalyang boleh komputer laksanakan.Melaksanakan arahanMenyimpan hasil arahan ke dalam memoriMentafsir dan membawa keluar arahan asas yangmengoperasikan komputerUnit kawalan mengarahkan dan menyelaras operasidalam komputerUnit Aritmetik Logik (ALU) menjalankan tugasaritmetik , perbandingan dan operasi logik
 • 11. 2.1 Konsep Sistem2.1.2 Perwakilan Data2.1.2.1 Menyatakan hubungan tentang perwakilan data : bit, bait, aksara Perkara asas Binari digit 1 dan 0 = dipanggil sebagai bits yang mewakili penyataanon and off , true and false atau yes or noBITMerupakan unit data terkecil di mana pc boleh memprosesnya. Ia mewakilinombor 0 dan 1BAITMerupakan unit maklumat daripada bit. satu bait bersamaan 8 bit.AKSARA8 BIT = 1 BAIT
 • 12. 2.1 Konsep Sistem 2.1.3 Pengenalan Kepada Kod Binari 2.1.3.1 Menjelaskan fungsi Kod ASCII Membenarkan manusia berkomunikasi dengan pc Membolehkan antara komponen berkomunikasi dengan lancar Pembuat komponen dapat membuat komponen yang boleh berkomunikasi dengan pc. Membolehkan antara komponen berkomunikasi dengan lancar Membolehkan pengguna membeli komponen pc yang sesuai dengan konfigurasi komputer mereka.
 • 13. 2.1 Konsep Sistem 2.1.4 Pengukuran Data 2.1.4.1 Menyatakan unit bagi ukuran data; Bit, Bait, Kilobait (KB), Megabait(MB), Gigabait (GB), Terabait (TB) (kecil --- besar) •Bit •Bait •Kilobait (Kb) •Megabait (Mb) •Gigabait (Gb) •Terabait (Tb)
 • 14. 2.1 Konsep Sistem2.1.4 Pengukuran Data2.1.4.1 Menyatakan unit bagi ukuran data;Bit, Bait, Kilobait (KB), Megabait(MB), Gigabait (GB), Terabait (TB)Menukar unit pengukuran (baits)** hafal seperti berikut…Kb= 10Mb= 20Gb= 30Tb= 40
 • 15. 2.1 Konsep Sistem 2.1.4 Pengukuran Data 2.1.4.1 Menyatakan unit bagi ukuran data; Bit, Bait, Kilobait (KB), Megabait(MB), Gigabait (GB), Terabait (TB)Menukar unit pengukuran (Kb / Mb / Gb / Tb)*** hafal seperti berikut…1 Kb= 1 000Kb = 3 nilai kosong1 Mb = 1 000 000 Mb = 6 nilai kosong1 Gb= 1 000 000 000atau Gb = 9 nilai kosong1 Tb= 1 000 000 000 000Tb = 12 nilai kosong
 • 16. 2.1 Konsep Sistem 2.1.5 Pengukuran Kelajuan Jam 2.1.5.1 Menyatakan unit bagi ukuran kelajuan jam: Megahertz (MHz) , Gigahertz (GHz) MEGAHERTZ (MHZ) Mega adalah tambahan kepada juta. Maka megahertz bersamaan dengan kitaran satu juta daripada sistem jam1 MHZ = 1,000,0001 SECOND GIGAHERTZ (GHZ) Giga adalah tambahan kepada ribu juta. Maka gigahertz bersamaan dengan kitaran satu ribu juta daripada sistem jam 1 GHZ = 1,000,000,000 CYCLES 1 SECOND 1 GHZ = 1000 MHZ
  Please download to view
 • All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
  ...

  Bidang pembelajaran 2.1 tingkatan 4

  by moe

  on

  Report

  Category:

  Education

  Download: 0

  Comment: 0

  164,303

  views

  Comments

  Description

  Slaid P&P TMK TIngkatan 4 Bidang Pembelajaran 2.1
  Download Bidang pembelajaran 2.1 tingkatan 4

  Transcript

  • 1. 2.0SISTEM KOMPUTER
 • 2. 2.1 KONSEP SISTEM
 • 3. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.1 Mendefinisikan sistem komputer kombinasi komponen dan perkakasan elektronikyang direka untuk menerima data, memproses data, menghasilkan data yang diproses dan menyimpannya untuk kegunaan akan datang
 • 4. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storan APA-APA DATA ATAU ARAHAN YANG DIMASUKKANKE DALAM SISTEM KOMPUTER UNTUK DIPROSES-Teks - Papan Kekunci-Grafik - Tetikus-Audio- Pengimbas-Video- Kayu Ria- Lain-lain
 • 5. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storanDATA YANG DIMASUKKAN AKAN DI PROSESOLEH KOMPONEN ELEKTRONIK YANG TERDAPATPADA PAPAN INDUK DIKENALI SEBAGAI
 • 6. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storanAPA-APA DATA ATAU ARAHAN YANG TELAH DIPROSES KEPADA BENTUK BERMAKNA DIPANGGIL MAKLUMAT -Teks- Pembesar suara -Grafik- Monitor -Audio - LCD Projektor -Video - Pencetak- Lain-lain
 • 7. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan storanSIMPANAN ADALAH TEMPAT DI MANA DATA, ARAHANDAN MAKLUMAT DISIMPAN UNTUK KEGUNAAN AKANDATANG. SETIAP KOMPUTER MEMPUNYAI SIMPANANUNTUK MEMEGANG PERISIAN SISTEM DAN PERISIANAPLIKASI
 • 8. 2.1 Konsep Sistem2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer2.1.1.3 Menerangkan Kitaran Pemprosesan Maklumat termasuk input, proses, output dan storanPengguna akan memasukkan data untuk diproses olehpemprosesan. Simpanan akan memegang pangkalan data, fail danprogram. Peranti Keluaran mempersembahkan data yang telahdiproses ke dalam bentuk maklumat yang berguna untuk pengguna
 • 9. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.3 Menerangkan Kitaran Pemprosesan Maklumat termasuk input, proses, output dan storanProses yang berlaku di dalamUnit Pemprosesan Pusat / CPU / PelaksanaanPemproses / MikropemprosesArahan Ingatan Unit Aritmetik Logik Unit Kawalan (ALU)(CU)
 • 10. 2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer 2.1.1.3 Menerangkan Kitaran Pemprosesan Maklumat termasuk input, proses, output dan storan Mencecah(fetch) arahan program atau item data ke dalam memoriNyahkod (decode) arahan program kepada signalyang boleh komputer laksanakan.Melaksanakan arahanMenyimpan hasil arahan ke dalam memoriMentafsir dan membawa keluar arahan asas yangmengoperasikan komputerUnit kawalan mengarahkan dan menyelaras operasidalam komputerUnit Aritmetik Logik (ALU) menjalankan tugasaritmetik , perbandingan dan operasi logik
 • 11. 2.1 Konsep Sistem2.1.2 Perwakilan Data2.1.2.1 Menyatakan hubungan tentang perwakilan data : bit, bait, aksara Perkara asas Binari digit 1 dan 0 = dipanggil sebagai bits yang mewakili penyataanon and off , true and false atau yes or noBITMerupakan unit data terkecil di mana pc boleh memprosesnya. Ia mewakilinombor 0 dan 1BAITMerupakan unit maklumat daripada bit. satu bait bersamaan 8 bit.AKSARA8 BIT = 1 BAIT
 • 12. 2.1 Konsep Sistem 2.1.3 Pengenalan Kepada Kod Binari 2.1.3.1 Menjelaskan fungsi Kod ASCII Membenarkan manusia berkomunikasi dengan pc Membolehkan antara komponen berkomunikasi dengan lancar Pembuat komponen dapat membuat komponen yang boleh berkomunikasi dengan pc. Membolehkan antara komponen berkomunikasi dengan lancar Membolehkan pengguna membeli komponen pc yang sesuai dengan konfigurasi komputer mereka.
 • 13. 2.1 Konsep Sistem 2.1.4 Pengukuran Data 2.1.4.1 Menyatakan unit bagi ukuran data; Bit, Bait, Kilobait (KB), Megabait(MB), Gigabait (GB), Terabait (TB) (kecil --- besar) •Bit •Bait •Kilobait (Kb) •Megabait (Mb) •Gigabait (Gb) •Terabait (Tb)
 • 14. 2.1 Konsep Sistem2.1.4 Pengukuran Data2.1.4.1 Menyatakan unit bagi ukuran data;Bit, Bait, Kilobait (KB), Megabait(MB), Gigabait (GB), Terabait (TB)Menukar unit pengukuran (baits)** hafal seperti berikut…Kb= 10Mb= 20Gb= 30Tb= 40
 • 15. 2.1 Konsep Sistem 2.1.4 Pengukuran Data 2.1.4.1 Menyatakan unit bagi ukuran data; Bit, Bait, Kilobait (KB), Megabait(MB), Gigabait (GB), Terabait (TB)Menukar unit pengukuran (Kb / Mb / Gb / Tb)*** hafal seperti berikut…1 Kb= 1 000Kb = 3 nilai kosong1 Mb = 1 000 000 Mb = 6 nilai kosong1 Gb= 1 000 000 000atau Gb = 9 nilai kosong1 Tb= 1 000 000 000 000Tb = 12 nilai kosong
 • 16. 2.1 Konsep Sistem 2.1.5 Pengukuran Kelajuan Jam 2.1.5.1 Menyatakan unit bagi ukuran kelajuan jam: Megahertz (MHz) , Gigahertz (GHz) MEGAHERTZ (MHZ) Mega adalah tambahan kepada juta. Maka megahertz bersamaan dengan kitaran satu juta daripada sistem jam1 MHZ = 1,000,0001 SECOND GIGAHERTZ (GHZ) Giga adalah tambahan kepada ribu juta. Maka gigahertz bersamaan dengan kitaran satu ribu juta daripada sistem jam 1 GHZ = 1,000,000,000 CYCLES 1 SECOND 1 GHZ = 1000 MHZ
 • Fly UP