Biar mati anak jangan mati adat

  • View
    242

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 1210511DEFINISI ADATMenurut Kamus Dewan,adat bermaksud suatu peraturan yang diamalkan secara turuntemurun(sejak dahulu kala) di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturanyang harus dipatuhi.Adat juga didefinisikan sebagai suatu cara yang sudah menjadikebiasaan1.Etimologi perkataan adat adalah dari bahasa Arab Adah yang bererti kebiasaanatau sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lalu menjadi kebiasaan yangtetap dan dihormati orang,maka kebiasaan itu menjadi adat .Kata majmuk adat ialah adatistiadat.Apabila konsep adat dijadikan istilah Melayu perkataan ini boleh disamakan dengankebudayaan.Konsep adat dalam masyarakat Melayu bukan sahaja bermaksud istiadat atauupacara tetapi termasuk seluruh sistem hidup seperti sistem sosial,kepercayaan danperundangan.2Adat istiadat dalam masyarakat Melayu tradisional ialah segala yang berkaitan dengan proseskehidupan manusia bermula apabila seseorang itu lahir hingga beliau meninggal dunia.Adatistiadat ini boleh dibahagikan kepada dua iaitu adat yang diamalkan oleh golonganbangsawan dan rakyat biasa.Menurut Dr Van Dijk menyatakan bahawa adat merupakankesusilaan dan kebiasaan dalam semua lapangan hidup dan semua peraturan serta tingkah aku3.A.J.N Richard pula mentakrifkan adat sebagai colloquially,adat can meanlaw,fashion,persona and social behavior 4.Adat diamalkan sekitar 2000 tahun dan berkembang bersama-sama dengan seluruh prosesperadaban dan ketamadunan melayu.Adat bukan sekadar kebiasaan,keresaman tetapi carahidup.Alam sekitar juga mempengaruhi adat melayu.Pepatah juga ada mengatakan Hidup1 S.Gazalba,Penghantar Kebudayaan Sebagai Ilmu, Pustaka,Jakarta,1990,hlmn 2962 Abdul Latif Abu Bakar,Adat Melayu Serumpun,Penerbit Universiti Malaya,Kuala Lumpur,2001,hlmn 883 S.Gazalba,Penghantar Kebudayaan Sebagai Ilmu,Pustaka,Jakarta,1990,hlmn 2974 Ibid,hlmn 297

2. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 2Dikandung Adat Mati Dikandung Tanah.Adat bukan sahaja diamalkan oleh orang melayusahaja tetapi melibatkan juga kaum peribumi lain seperti kaum Temuan,Jakun,Negrito dan210511sebagainya.Pepatah biar mati anak jangan mati adat dimaknakan secara literal iaitu biarlah anak matiasalkan adat dapat dipertahankan dan dikekalkan.Ianya berpunca daripada kecetekanpemahaman dan pengetahuan mereka terhadap epistemology dan atmosfera dunia melayukhususnya tentang ilmu terhadap kiasan Melayu yang merangkumi konsep pengucapan orangMelayu.Adat orang-orang melayu adalah sangat halus iaitu di dalamnya terkandung unsurdan nilai agama(malah dalam keadaan tertentu adat dianggap atau sama sebagai agama itusendiri),didalamnya ada rasa bertuhan atau diperhatikan oleh Allah SWT.Zaaba banyakmenggariskan orang melayu yang beradat dan beradab itu sebagai manusia yang berbudipekerti dan dilihat dari aspek caranya berpakaian,tutur kata dan bahasanya serta tingkah lakudan perlakuannya.Terdapat pelbagai jenis adat resam dalam masyarakat melayu yangdiamalkan sehingga kini diantaranya ialah adat cukur jambul dan berendoi.AMALAN CUKUR JAMBUL DAN BERENDOI DALAM MASYARAKAT MELAYUAmalan cukur jambul kebiasaannya diadakan sempena menyambut kehadiran orang barudalam keluarga. Berpandukan kepada syariat Islam, istilah cukur jambul sebenarnya tidakwujud dan selari dengan sunah Nabi Muhammad s.a.w.. Malah amalan ini juga dipercayaiberasal daripada kepercayaan masyarakat India yang beragama Hindu.Dalam Islam, Rasulullah s.a.w. bersabda, Tiap-tiap anak itu tergadai dengan akikahnya yangdisembelih untuk dia ketika hari ketujuh dan dicukur, lalu diberi nama. (Riwayat Ahmaddan disahkan oleh Turmudzi)Berdasarkan kepada hadis ini, ulama menyatakan bahawa Rasulullah s.a.w. menggalakkan 3. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 3umat Islam yang dikurniakan cahaya mata supaya melakukan akikah pada hari ketujuh.Kemudiannya, daging akikah tersebut diagih-agihkan kepada golongan fakir miskin.Mengikut sunah, apa yang dilakukan oleh Baginda kepada cucunya, Hasan dan Husin,apabila jatuh hari ketujuh diadakan akikah adalah memberikan nama dan mencukur rambutmereka berdua. Rambut tersebut ditimbang dan disamakan dengan nilai perak dankemudiannya disedekahkan kepada fakir miskin. Bagaimanapun, ulama hari ini menyatakan,emas boleh digunakan bagi menggantikan perak. Bahkan, mengikut Islam juga, pada hariketujuh akan dilakukan tahnik, jelas Pegawai Agama Istana Negara, Datuk Abu Hassan Din210511al-Hafiz.Menurut beliau, amalan tahnik adalah memasukkan sesuatu yang manis seperti manisanmadu lebah atau buah tamar yang dihancurkan dan memalitkannya ke lelangit bayi.Sebaliknya, cecair manis hanya disapukan ke bibir bayi dan bukannya ke dalam mulutsebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah s.a.w..Islam menggalakkan amalan mencukur rambut bayi sehingga botak supaya segala kekotoranyang keluar daripada rahim dapat dibuang dan membolehkan rambut baru tumbuh dengansihat.Sebahagian masyarakat Islam hari ini tidak mencukur rambut anak-anak hingga botaksebaliknya mengadakan upacara cukur jambul sebagai adat dan tradisi yang telah dilakukansejak turun temurun. Tambah mengelirukan, rambut yang digunting itu dimasukkan ke dalambuah kelapa.Memandangkan terdapat beberapa perkara yang jelas bertentangan dengan ajaranIslam, maka ulama berpendapat, mengamalkan adat cukur jambul adalah bidaah dan khurafat.Paling menyedihkan apabila terdapat segelintir umat Islam yang cuba menghidupkan kembalikepercayaan seperti ini.Selain amalan-amalan di atas yang bertentangan dengan syariatagama, kesilapan yang turut dilakukan ibu bapa hari ini ialah akikah atau cukur rambutdilakukan setelah bayi berusia beberapa bulan. Majlis tersebut turut disertai dengan adatberendoi di mana buaian dihias dengan bunga-bungaan dan perhiasan lain. 4. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 4Menurut Abu Hassan, upacara cukur rambut tidak perlu disertakan dengan marhaban atauberzanji. Ia memadai dengan bercukur rambut sahaja. Melainkan jika ia diadakan pada hari210511akikah, bolehlah diadakan jamuan.Adat cukur jambulAdat ini dilakukan pada hari ketujuh selepas bayi dilahirkan. Untuk menjalankan upacaratersebut beberapa kelengkapan disediakan iaitu sebuah dulang berisi tiga mangkuk ataupiring yang berisi air tepung tawar, beras kunyit dan bertih.Peralatan cukur jambulSebiji kelapa muda dipotong bahagian kepalanya dengan potongan berkelok-kelok sikuseluang untuk dijadikan penutup. Airnya dibuang dan diganti dengan sedikit air sejuk.Kemudian kelapa yang dihias dengan lilitan rantai emas atau perak disekelilingnya diletakkandi dalam sebiji batil. Kesemua rambut bayi yang dicukur akan dimasukkan ke dalam kelapa.Akhirnya kelapa tersebut di tanam di sekitar halaman rumah bersama sepohon anak kelapaatau seumpamanya sebagai memperingati masa anak itu dilahirkan.Lazimnya, semasa adat ini dijalankan akikah turut diadakan. Dari segi syarak, akikahmembawa pengertian menyembelih ternakan pada hari ke tujuh selepas anak dilahirkan.Akikah sunat dilakukan pada hari ketujuh kelahiran iaitu boleh dijalankan serentak denganadat mencukur rambut dan adat memberi nama. Namun ia juga boleh dilakukan pada hari 5. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 5yang lain.Cukur jambul selalunya bermula pada lewat pagi dengan bacaan Al-Quran ataumarhaban atau berzanji.Ibubapa mendukung dan membawa bayi kepada setiap orang supayamereka dapat menggunting beberapa gelung rambut.Peluang ini diberikan terutamanya datukdan nenek,ahli keluarga atau penduduk kampong yang lebih tua,ahli kumpulan marhabanatau berzanji dan ketua agama.Selalunya menjadi satu adat mereka yang melakukannyamenghadiahkan bayi dengan sedikit wang atau sepertinya.Selalunya dalam majlis ini,tetamuakan dihidangkan dengan makanan atau minuman seperti nasi briyani,nasi minyak,kambingguling,ayam masak merah dan sebagainya.Dahulunya tetamu dihadiahkan dengan bunga telursebagai tanda terima kasih tetapi kini mereka dihadiahkan dengan gula-gula dan juga kek.210511 6. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 6210511Peralatan yang digunakan semasa acara cukur jambul dilakukanCenderahati untuk diberikan kepada para tetamu selain daripada bunga telur 7. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 7sebelum majlis akan di adakan doa selamat.. kemudian.. bacaan selawat kepada Nabi210511Muhammad s.a.w.. bayi akan di arakKepala bayi akan ditepung tawar terlebih dahulu sebelum acara cukur jambul dibuat. 8. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 8210511kemudian barulah rambut bayi di guntingrambut yang di gunting tadi akan di masukkan kedalam kelapa dan beras kunyit di tabur. Duitsyiling bersama bunga rampai juga di tabur.Kanak-kanak akan berebut rebut mengutip duitsyilling tersebut. 9. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 9210511Kepala bayi dicukur oleh mak bidan 10. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 10210511 11. SGRM 3103 Sejarah Bahasa,Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu 11210511Wajah bayi selepas selesai dicukurNasi yang dihidangkan didalam talam Amalan sunnah NabiAdat berendoiBerendoi berasal daripada kata endoi, iaitu buaian yang lazimnya digunakan untukmenidurkan bayi atau kanak-kanak. Berendoi adalah bentuk persembahan yang berunsurkeagamaan. Lagu-lagunya adalah berunsur nasihat kepada anak-anak dan juga ibu bapa.Berendoi dipercayai berasal dari negeri Perlis bermula sekitar tahun 1930-an, dan kini jugaterdapat di Kedah. Peralatan persembahan ialah sebuah endoi atau buaian digantung ditengah-tengah rumah, air satu jag dan juga sirih pinang yang diletakkan di dalam tepak sireh.Upacara berendoi ini boleh diadakan pada siang atau malam hari.Satu kumpulan endoi biasanya berjumlah empat atau lebih. Upacara berendoi akan dimulakandengan bacaan Maulud dan lagu yang didendangkan ialah Selawat Nabi sebelum diikutidengan lagu-lagu lain. Isi lagu-lagu berendoi berupa puji-puj