Bi1011 typografie

 • View
  1.848

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Bi1011 typografie

 • 1. RNDr. Miroslav Kubsek, Ph.D. Bi1011
 • 2.
  • pravidla eskho pravopisu (dle v textu PP)
   • jazykov poradna stavu pro jazyk esk AV R (UJ) http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm
  • SN 01 6910 prava psemnost zpracovanch textovmi editory
   • nepostihuje ve potebn
   • vhrady proti nkterm pkladm i pravidlm
  • nepsan pravidla
   • jednoznanost
   • kriteria pro snadn a hladk ten
   • tradice a zvyklosti
 • 3.
  • http://www.typo.cz/_typo/typo-pravidla-uvod.html
  • http://interval.cz/serialy/hrichy-pro-sileneho-korektora/
  • http://interval.cz/clanky/webdesignerovy-poznamky-z-typografie/
 • 4.
  • tsn za slovo bez mezery, za nm mezera
  • nsleduje-li vce interpunknch znamnek za sebou, mezera se pe a za posledn
    • Praha, Ust n. L., Dn
   • je-li pouit rky nevhodn pro oddlen poloek seznamu, pouijeme stednk
    • -1; 1,52; 2 000;
 • 5.
   • kon-li vta zkratkou, dal teka se nepe
    • Vet pokrauje a, b, c, d, atd.
   • za nadpisem se teka nepe
   • popisky a legendy obrzk se neukonuje tekou ani v ppad, e se skldaj z vce vt
 • 6.
  • zkratka se nepe na zatku vty
  • zkratky z vce slov, teky s mezerami
    • s. r. o., v. r.
  • ustlen slovn spojen do jedn zkratky
    • tj. , atp., p.
  • inicilov zkratky nemaj teky
    • USA, UK, OSN
   • vjimky, teky bez mezer
    • M.A.S.H.
  Sloveso viz nen zkratka!
 • 7.
  • zkratky tvoen ze zatku a konce
   • bez teky
    • p, fa, cca
  • prvn forma spolenosti
   • za nzvem, oddlen rkami
    • Firma FiTa, s. r. o., bude zruena.
   • ped nzvem bez rky
    • Mezi znm firmy pat a. s. FiTa.
 • 8.
  • platnou podobu uruje vysokokolsk zkon
   • ped jmnem (neoddluj se rkou)
    • RNDr., MUDr., PaedDr., Ing., Mgr., Bc.,
    • PhMr. ( magistr farmacie), PharmDr.
   • vdecko-pedagogick hodnosti s malm psmenem ped jmnem
    • doc. RNDr. Jan Novk, DrSc.
   • za jmnem (oddluj se rkami z obou stran)
    • Ph.D., CSc., DrSc., dr. h. c.,
    • DiS (diplomovan specialista = absolvent VO)
    • Pednku vyslovil RNDr. Jan Novk, CSc., a vyjdil v n
   • Ph.D. a Th.D. se p s tekami a bez mezery uvnit zkratky!
  • neoficiln zkratky s malm psmenem
   • hovorov (pracovn) bez plnho znn vech titul (dr., ing., mgr.)
    • Obrate se na ing. Prochzkovou.
 • 9.
  • Alt 0133
  • nedokonen vet
   • oddluj se mezerou
    • programovac jazyky Pascal, C, C++,
  • zmlka
   • pipojuje se bez mezery
    • Byla to bolestn ztrta
  • vazba na pedchoz text
   • bez mezery
  • nepsat jako ti teky - > dlen dk
  • na konci vty nahrazuj teku
 • 10.
  • esk uvozovky
    • text
   • na zatku dole devtky, ALT + 0132
   • na konci nahoe estky, ALT + 0147
   • pilhaj tsn k textu, bez mezer
  • dal povolen znaky
   • polovin uvozovky
    • text
   • francouzsk uvozovky
    • text
  • rovn uvozovky "
   • znaka pro palec
   • na klvesnici, ale nkter programy automaticky zamn za obl (ALT + 034)
 • 11.
  • odsuvnk (apostrof)
   • nahrazuje vynechan psmeno
    • pad (padl)
   • v nkterch ppadech se apostrof nepe
    • kdybys, abys, cos, es (tam nebyl), ty ses (nevidl)
 • 12.
  • pilhaj bez mezer k zatku a konci textu
  • typy zvorek
   • okrouhl zvorky
   • hranat vjimen jako vnoen
   • ostatn pouze v odbornm textu
 • 13.
  • podle normy vdy bez mezer
    • v zhlav/v zpat
   • vjimka lomtka pro oddlen ver
  • doporuen J
   • bez mezer
     • sloen fyzikln jednotky
    • 10 km/h 300 osob/h
     • rozsah
    • akademick rok 2007 /08
     • jednoslovn varianty
    • Ven pan/sleno
   • s mezerami
     • vce slovn
    • Ven pan / Ven pane
     • pro pehlednost
    • vkon / napt
    • 1500 kW / 220/380 V
 • 14.
  • spojovnk -
   • znak na klvesnici
   • nen to pomlka
   • neoddluje se mezerami
   • rozdlen slov na konci dku (bez mezery)
   • dlen slov, kter pokrauj jinde
    • dvou- a tlkov pokoje
   • spojuje dv sti sloenho slova
    • bude-li
    • ping-pong
    • esko-anglick
    • Praha-Vrovice
   • diskuse k SN 01 6910
    • Liberec 7-Horn Rodol (norma)
    • Liberec 7 Horn Rodol (J AV R)
 • 15.
  • krtk pomlka (tverkov)
   • ALT + 0150
   • del ne spojovnk
   • z obou stran mezery
   • ne