Bedrijfsbrochure Uitgeverij Lannoo

 • View
  3.303

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bedrijfsbrochure Uitgeverij Lannoo

Text of Bedrijfsbrochure Uitgeverij Lannoo

 • 1. Mochten we verder steeds de handen vol hebben en streven naar zeer verzorgd werk, zodat wij er zelf ook veel genoegen aan beleven. Joris Lannoo bij de 50e verjaardag van Drukkerij-Uitgeverij Lannoo in 1959 1
 • 2. - (in EUR) . . . . . budget . . . . . . . . . . . . . . 2
 • 3. Uitgeverij Lannoo nv Opdrachtverklaring 1 Missie De Uitgeverij Lannoo Groep wil een toonaangevende, creatieve en inno- vatieve uitgever zijn die economische en culturele meerwaarde nastreeft. Economische meerwaarde is noodzakelijk om door de continuteit van de onderneming op een duurzame wijze de belangen te dienen van aandeel- houders, medewerkers, klanten en de samenleving waar we deel van uit- maken. Om dat te bereiken zal, met respect voor duurzaam ondernemen, gestreefd worden naar een marktconforme return op de ingezette midde- len. Ook willen we, zoals vanaf de oprichting van Lannoo steeds de ambitie is geweest, culturele meerwaarde creren door het in de markt zetten van producten die in de culturele industrie een verschil maken. 2 Kernactiviteiten De kernactiviteiten van de Uitgeverij Lannoo Groep zijn uitgebouwd rond (1) Uitgeverij Lannoo nv, die bestaat uit Lannoo Uitgeverij (de in Belgi ge- vestigde divisie die boeken en multimedia publiceert) en Lannoo Graphics (stationery en bagagerie), (2) TerraLannoo bv (de in Nederland gevestigde divisie die boeken publiceert) en (3) DistriMedia nv (het logistieke bedrijf dat instaat voor de fysieke distributie van de producten van de eigen divi- directiecomit sies en van andere uitgevers). Matthias Lannoo (voorzitter) Lieven Sercu Lannoo Uitgeverij (Tielt) wil synoniem zijn voor kwaliteit en kiest doelbe- Lieven Libbrecht wust voor een upmarket positionering door het publiceren van uitgaven Veerle Peeters van een hoge kwaliteit, zowel naar vorm als inhoud. Met deze keuze willen Frank de Wulf wij ook invulling geven aan onze culturele opdracht. Dat betekent tezelf- dertijd ook dat we moeilijke genres, die slechts een kleiner publiek kunnen groepsdirectiecomit bereiken, een plaats blijven geven. Lannoo Uitgeverij wil boeken voor het Leden van het leven publiceren die ook een emotionele meerwaarde bieden. Lannoo Uit- directiecomit en geverij bevat de volgende uitgeefunits: Klaas De Boer reisgidsen en cartografie, algemene non-fictie, lifestyle, kinderboek, multi- Luc Demeester media, kunst en fotografie, Racine Editions (gevestigd in Brussel en gespe- cialiseerd in Franstalige publicaties), distributiefondsen, LannooCampus raad van bestuur (gevestigd in Leuven, en gespecialiseerd in leerboeken voor het hoger onder- Theo Peeters (voorzitter) wijs en in wetenschappelijke en professionele publicaties), magabooks. Luc Demeester Philip de Vicq Lannoo Graphics staat in voor het uitgeven van fancy- en designstationery Dirk Goeminne en bagagerie in de Europese markt. Lannoo Graphics wil haar positie ver- Karel Lannoo der uitbouwen en versterken door een optimaal gamma aan te bieden dat Matthias Lannoo aansluit bij de emotionele leefwereld van de consument op vlak van pro- Lieven Sercu duct, marketing, licentie en design. 3
 • 4. Beide divisies beschouwen zich als kennisondernemingen en streven er- naar om het volledige traject van de waardeketen te beheersen: van crea- tie, over redactie, vormgeving, productiecordinatie, marketing, promotie en verkoop tot fysieke distributie. Zowel Lannoo Uitgeverij als Lannoo Graphics willen zich onderscheiden door een smaakvolle en vernieuwen- de vormgeving, geleverd door de eigen ontwerpafdeling Studio Lannoo en door een aantal freelancevormgevers. Als een gentegreerd en klantgericht bedrijf dat een optimale dienstverle- ning aan zijn klanten wil leveren, beschikken we met DistriMedia nv (Tielt) over een volledig geautomatiseerd en genformatiseerd distributiecen- trum dat instaat voor inslag, opslag en uitslag van alle producten van de groep en van collega-uitgevers die door de Uitgeverij Lannoo Groep wor- den gedistribueerd. Als ISO-gecertifierd bedrijf streeft DistriMedia naar de beste service in zijn sector. TerraLannoo bv (gevestigd in Arnhem, NL) stelt zich tot doel om de kopers van haar uitgaven (gellustreerde non-fictie, cadeauboeken en lifestyle) aan te zetten tot lezen, verdiepen en vermaken. Zij wil dat haar producten betrouwbaarheid en plezier uitstralen. Zij staat ook in voor de verkoop en distributie in Nederland van de publicaties van Lannoo Uitgeverij en an- dere uitgevers. 3 aMbitie De Uitgeverij Lannoo Groep wil in de product-marktcombinaties waarin zij actief is, een leidende marktpositie nastreven. Lannoo Uitgeverij wil deze ambitie in de eerste plaats waarmaken in onze thuismarkt Vlaanderen. Nederland bouwen we verder uit tot onze tweede thuismarkt. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met TerraLannoo bv. De versteviging van het aandeel in de Franstalige boekenmarkt in Belgi, GH Luxemburg en Frankrijk loopt via Editions Racine. Daarnaast stelt de uitgeverij zich tot doel om in toenemende mate internationaal actief te zijn. Lannoo Uitgeverij doet dat d.m.v. export van haar eigen uitgaven en door de uitbouw van een afdeling foreign rights. Lannoo Graphics heeft in haar thuismarkt die de ganse Benelux omvat, een fijnmazig verkoopsapparaat ontwikkeld dat zich commercieel diep in de markt vertakt. Lannoo Graphics ambieert een toppositie in de Europese markt aan de hand van de verdere uitbouw van een netwerk van agenten, key-accounts en distributeurs op de Europese markt, waarbij de Scandina- vische landen, Frankrijk, Duitsland en de UK als belangrijkste groeimark- ten vooropstaan. Om onze marktpositie verder te versterken willen wij jaarlijks door inter- ne en externe expansie een beheersbare omzet- en margegroei realiseren die hoger ligt dan het gemiddelde van de marktsegmenten waarin Lannoo actief is. Wij zullen deze groei realiseren door autonome groei van de hui- dige business units, door het ontwikkelen van nieuwe deelactiviteiten, 4
 • 5. door het ontwikkelen van nieuwe verkoopstechnieken en door het afslui- ten van strategische allianties en/of verwerven van andere uitgeverijen. Voorwaarde daarbij is dat de eigen identiteit van de Uitgeverij Lannoo Groep als familiaal verankerd bedrijf behouden blijft. 4 Kritische succesfactoren De harmonieuze en constructieve samenwerking met alle stakeholders i.e. aandeelhouders, medewerkers, auteurs en illustratoren, freelancers, klanten, leveranciers is essentieel in het behouden van het imago van Lannoo. Daarom zullen de onderlinge relaties gebaseerd zijn op vertrou- wen, loyauteit en verantwoordelijkheidszin. De groeiende omvang en complexiteit van onze activiteiten mogen geen hinderpaal vormen voor een efficinte, overzichtelijke en flexibele organi- satie die snel op wisselende omstandigheden kan reageren. Volgende elementen kunnen beschouwd worden als maatstaf voor het succes van onze onderneming: het bereiken van een marktconforme ver- goeding voor het risico gedragen door de aandeelhouders, een concurren- tile verloning gekoppeld aan een motiverende werkomgeving voor onze medewerkers en de tevredenheid van onze klanten. De Uitgeverij Lannoo Groep wil voor haar interne en externe medewer- kers the place to be zijn: een stimulerende en inspirerende omgeving waar zij graag vertoeven. Passie, intrapreneurship, commitment, integriteit en transparantie zijn onze sleutelwoorden. 5 De Mens: onze Krachtbron De Uitgeverij Lannoo Groep steunt op een traditie van meer dan 100 jaar en is een boom met diepe wortels. Met een eigentijdse creatieve invulling willen we de waarden en de gedrevenheid die de onderneming groot heb- ben gemaakt, voortzetten. Daarbij is de mens de eerste en belangrijkste krachtbron. Daarom willen we ons blijven inzetten om de waardigheid, de rechten en kansen op ontplooiing va