[B i gi£ng, ng»±c b»¥ng] phoi t.that 2014a

  • View
    1.468

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giải phẫu

Text of [B i gi£ng, ng»±c b»¥ng] phoi t.that 2014a

  • 1. H H HP Chc nng ; dn kh v trao i kh, gm 1. NG H HP TRN: Mi , Hu, thanh qun 2. NG H HP DI: kh qun &phi

2. PHI-MNG PHI MC TIU HC TP 1.M t hnh th ngoi ca phi. 2.M t s phn chia cy ph qun. 3.M t cu to mng phi- mng phi. 4.Ni c sc i chiu ca phi-mng phi ln thnh ngc. 3. Kh qun KQ l mt ng dn kh di 15cm, ng knh 1,2 cm ngi ln, i lch sang tri t t C6 n N4, chia lm 2 ph qun chnh phi v tri. 4. Kh qun KQ c t 16-20 vng sn hnh ch C, lin kt nhau bi cc dy chng vng , ng kn pha sau bi mt lp c trn(c vng ressesen). Trong lng kh qun c lt bi lp nim mc,lin tc vi nim mc hu v thanh qun, khi b vim hu v thanh qun ,vi trng c th xm nhp vo kh qun 5. Kh qun 6. Phi C quan chnh ca h h hp , trao i kh gia mu v khng kh. Hai phi nm trong lng ngc,hnh nn,gm:1nh 1y, 2 mt(sn,trung tht),2 b(trc, di). * Mi phi c bc trong mt bao thanh mc gm 2 l (l thnh, l tng) . gi l mng phi 7. Hnh th ngoi ca phi y: mt honh nm st ln vm honh lin quan n cc tng trong bng: gan,d dy,lch, thn. nh: nh ln khi xng sn 1 khong 3 cm . Mt sn: p st lng ngc, 8. Hnh th ngoi ca phi -Phi T c khe chch chia lm 2 thy:trn v di ngoi ra cn c thy li(li phi) do nh tim n vo. -Phi P c thm khe ngang, chia phi phi lm 3 thy:T,G,D 9. MT TRONG PHI T Phn ct sng. Trn rn phiT - rnh M di n T, - Rnh TM cnh tay u T, rnh cung m ch. Di rn phi T: - H tim - Li phi 10. MT TRONG PHI P - Trn rn phi P: rnh m di n P, rnh TM cnh tay u P, rnh TM n. -Di rn phi P: n tim rnh thc qun. - B trc: ranh gii gia mt sn v mt trong - B di: Bao ly mt honh 11. MNG PHI 2 l (thnh, tng) Ngch sn honh: mng phi sn gp mng phi honh(GS6- 9), thp nht, t dch(mu, m, dch vng chanh). mng phi: khoang o, gia 2 l thnh v tng 12. Mng phi 13. Hnh chiu phi 14. Mt trung tht Trung tht sau: -TM n. -thc qun (TK X). - M ch ngc 15. PHN THY PHI PHI PHI Thy trn S1.Phn thy nh S2.Phn thy sau. S3.Phn thy trc Thy gia S4.Phn thy ngoi S5.Phn thy trong Thy di S6.Phn thy trn S7.Phn thy y trong S8.Phn thy y trc S9.Phn thy y ngoi S10.Phn thy y sau PHI TRI Thy trn S1.Phn thy nh trc S2.Phn thy nh sau. S3.Phn thy trc. S4.Phn thy li trn S5.Phn thy li di Thy di S6.Phn thy trn S7+8.Phn thy y trc trong S9.Phn thy y ngoi. S10.Phn thy y sau. 16. TRUNG THT MC TIU 1.Trnh by gii hn v phn khu TT. 2.M t s lin quan cc thnh phn trong TT trn v sau. 3.V thuc thit ngang qua s ngc 7 17. Gii hn trung tht - Pha trc : mt sau xng c, cc sn sn, v c ngang ngc. - Pha sau : mt trc thn cc t sng ngc. - Pha trn : l trn lng ngc, ni trung tht thng vi nn c. - Pha di : c honh. - Hai bn : l thnh mng phi trung tht. 18. Phn khu trung tht Quan nim c in Trung tht c chia 2 phn: Trung tht trc Trung tht sau. Mt mt phng ng ngang i qua kh qun v hai ph qun chnh c qui c l ranh gii gia hai trung tht. 19. Phn khu trung tht Quan im hin nay T. tht c chia lm 4 khu Trung tht trn : trn mp ngang trn mng ngoi tim, ngang khe gia sngc 4 -5, Trung tht trc : khoang hp ngay trc mng ngoi tim v sau xng c, c tuyn c v mt s hch bch huyt. Trung tht gia : cha tim . Trung tht sau : sau tim v trc ct sng. 20. TRUNG THT TRN -Kh qun, ph qun chnh, -Cc mch mu ln ca tim nh cung ng mch ch v cc nhnh ca n (thn ng mch cnh tay u, ng mch cnh chung tri v ng mch di n tri). -Thn ng mch phi. -Tnh mch ch trn. -Thn kinh lang thang. -Thn kinh honh. 21. Trung tht sau L mt ng di v hp cha nhiu thnh phn quan trng ni lin 3 phn c, ngc, v bng nh : - Thc qun. - ng mch ch ngc. - H thng tnh mch n. - ng ngc. - Dy thn kinh lang thang ( dy thn kinh X ). - Cc thn giao cm ngc. 22. M CH NGC Tip ni vi cung ng mch ch ngang b di thn t sng ngc N4. nguyn u, ng mch nm st b tri ct sng ngc, xung di ng mch i vo ng gia, ri chui qua l ng mch ch ca c honh ngang mc b di thn t sng ngc N12 i tn ng mch ch bng. 23. H tnh mch n L h thng TM ni TM ch di vi TM ch trn. H tnh mch n nhn mu ch yu thnh ngc. TM n : c TM gian sn, TM tht lng ln phi, nhnh TM ch di vo,TM i ln st b phi ca ct sng ngc, ngang S ngc N4 cong ra trc to thnh 1 quai trn cung phi P, vo tnh mch ch trn. TM n cn nhn mu ca TM bn n v TM bn n ph. 24. ng ngc L ng thu nhn hu ht BH ca c th( tr na phi ca u, c, ngc v chi trn phi). .ngc nhn BH t rut, ngang S TL1,di c honh,ni y .ngc phnh ra gi l b dng chp, sau .ngc i ln t.tht sau qua l m ch , ti nn c th qut sang tri vo TM di n T v TM cnh trong T. .ngc cha bch huyt mu hi trng, do t c nhn bit khi b tn thng trong cc phu thut trung tht sau gy d bch huyt vo mng phi. 25. THN KINH Dy thn kinh x Hai dy P v T i vo tr. tht sau, sau 2 ph qun chnh, chia lm nhiu nhnh hai bn thc qun, ni vi nhau chng cht to thnh m ri thc qun. Ti gn c honh,cc nhnh hp thnh 2 thn. Thn tri trc TQ, thn phi sau TQ xung d dy. Chui hch giao cm ngc C 11 i hch ni nhau bi cc nhnh gian hch nm 2 bn s ngc . Chui hch giao cm ngc cho nhiu nhnh bn vo cc mch, phi, thc qun. 26. Thit ngang s ngc 7 27. THIT NGANG S NGC 7