B i 12 h¬nh vu´ng

 • View
  12.885

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of B i 12 h¬nh vu´ng

 • 1. TRNG THCS NGUYN DU GV: VNG TH CM NHUNG T TON L NM HC 2010 - 2011
 • 2. KIM TRA BI C:
   • 1/.PHT BIU NH NGHA HNH CHNHT, HNH THOI?
   • (VIT NH NGHA DI DNG TNG QUT)
  2/.CC CU PHT BIU SAU NG HAY SAI? a/.Hnh ch nht l hnh bnh hnh. b/.Hnh ch nht l hnh thoi. c/.Trong hnh thoi,hai ng cho ct nhau ti trung im mi ng v vung gc vi nhau. d/.Hnh bnh hnh c hai ng cho bng nhau l hnh ch nht. S
 • 3. Bi 12: HNH VUNG
  • I/. NH NGHA:
  Hnh vung l t gic c 4gc vung v 4 cnh bng nhau AB=BC=CD=DA nh ngha hnh vung t hnh ch nht? *Hnh vung l hnh ch nht c 4 cnh bng nhau nh ngha hnh vung t hnh thoi? *Hnh vung l hnh thoi c 4 gc vung A C D B T gic ABCD l hnh vung
 • 4. A B x y C D Cch v hnh vung Cch 1: Dng thc v ke
 • 5. A x B Cch 2 : Compa v ke C D y
 • 6. Vy hnh vung va l hnh ch nht, va l hnh thoi . Hnh ch nht Hnh thoi
 • 7. II/TNH CHT: Hnh ch nht
  • Cnh
  • - Cc cnh i bng nhau
  • Cnh
  • - Cc cnh bng nhau
  • Gc
  • - Cc gc bng nhau (=90 0 )
  Gc - Cc gc i bng nhau
  • ng cho
  • - Hai ng cho ct nhau
  • ti trung im mi ng
  • - Hai ng cho bng nhau
  • ng cho
  • - Hai ng cho ct nhau
  • ti trung im mi ng
  • - Hai ng cho vung gc vi nhau
  • - Hai ng cho l cc ng phn gic ca cc gc
  Hnh vung Cnh: - Cc cnh bng nhau. Gc: - Cc gc bng nhau v bng 90 o . Hnh thoi
   • ng cho: Hai ng cho:
   • *Bng nhau, ct nhau ti trung im ca mi ng. *Vung gc vi nhau.
   • *L cc ng phn gic ca cc gc.
 • 8.
  • GT
  • KL
  ABCD l hnh vung A C D B O 1/.AB=BC=CD=DA 2/. 3/.AC BD, OA=OB=OC=OD 4/.
 • 9. D. 6cm Bi 79/t108.SGK a/.Mt hnh vung c cnh bng 3cm. ng cho ca hnh vung bng bao nhiu? B. 4cm C. 5cm A.
 • 10. d3 d4 d1 d2 Truc oi xng o Tam oi xng BI 80/ SGK TRANG 108
 • 11. d 1 d 2 d 3 d 4 d 1 d 2 d 3 d 4
 • 12. Hnh ch nht
  • 1/.Hai cnh k bng nhau
  • 2/.Hai ng cho vung gc
  • 3/.Mi ng cho l ng phn gic ca mt gc.
  Hnh thoi 4/.Mt gc vung. 5/.Hai ng cho bng nhau Hnh vung
 • 13. ?2 Tm cc hnh vung trn hnh 105 ? Hnh ch nht c hai ng cho vung gc vi nhau l hnh vung. 2 1 Hnh ch nht c hai cnh k bng nhau l hnh vung. Hnh ch nht c mt ng cho l ng phn gic ca mt gc l hnh vung. Hnh thoi c mt gc vung l hnh vung. 4 5 Hnh thoi c hai ng cho bng nhau l hnh vung. 3 III. DU HIU NHN BIT HNH VUNG : SGK U T S R D C B A O F E H G I Q P N M O
 • 14. T gic ABCD c l hnh vung (v l hnh ch nht c 2 cnh k bng nhau). T gic EFGH khng phi l hnh vung (d thy 2 ng cho khng bng nhau). T gic MNPQ l hnh vung (hnh ch nht c 2 ng cho vung gc hoc hnh thoi c 2 ng cho bng nhau). T gic RSTU l hnh vung (hnh thoi c 1 gc vung) Hnh 1 Hnh 2 Hnh 3 Hnh 4 B A C D O a G F E H b N M P Q c S R U T d
 • 15. -HC NH NGHA, TNH CHT, DU HIU NHN BIT HNH VUNG - LM BI 79 b, 82 SGK HNG DN V NH - CHUN B TIT 23: LUYN TP
 • 16. EFGH L HNH VUNG EFGH L HNH THOI HEF = 90 0 D HNG DN BI 82/108/SGK HE = EF = FG = GH AEH = BFE = CGH = DHG E F G H A B C
 • 17. Mt s hnh nh ca hnh vung trong thc t:

Recommended

View more >