B…d bardziej bezpeczny

  • View
    143

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poradnik składa się z dwóch części: \"Bądź przygotowany\" i \"Jak postępować w niebezpieczeństwie\". W pierwszej są np. informacje na temat, jak przygotować się na wypadek nagłego zdarzenia, czego będziesz potrzebował - zrób listę kontrolną, dom i zabezpieczenie finansowe, notowanie podejrzanych działań. W drugiej są m.in. rady na temat następujących zagadnień: terroryzm, zagrożenia biologiczne i chemiczne, jak pomagać osobom starszym i co robić gdy nie ma energii elektrycznej.

Text of B…d bardziej bezpeczny

  • 1. "BD BARDZIEJ BEZPIECZNY" BD PRZYGOTOWANYINFOLINIA 0 800 250 250Pod tym numerem mona zgasza wszelkie sygnay mogcePod tym numerem mona zgasza wszelkie sygnay mogcewiadczy o potencjalnym niebezpieczestwie, mona si rwniewiadczy o potencjalnym niebezpieczestwie, mona si rwnie dowiedzie, jak reagowa w przypadku takich sytuacji. dowiedzie, jak reagowa w przypadku takich sytuacji.Telefon dla osb dzwonicych z zagranicy 0 694 444 222Telefon dla osb dzwonicych z zagranicy 0 694 444 222 (poczenie patne) (poczenie patne) rdo: MSWiA

2. Mamy nadziej, e przewodnik ten ocenisz jako przydatny i nigdy nie bdziesz musia z niego skorzysta. Chcemy, eby starannie planujc przygotowanie na wypadek nagego niebezpieczestwa czu si spokojny i by bezpieczny.Wydarzenia, ktre miay miejsce minionych latach na caymwiecie, uwiadomiy nam potrzeb koniecznoci byciaprzygotowanym na wypadek nagego zdarzenia. Nie ma obecniebezporedniego zagroenia dla naszego kraju, dlategoinstrukcje te maj charakter wycznie zapobiegawczy.Terroryzm i bioterroryzm nie moe nas jednak zaskoczy.Bd bardziej bezpieczny jest przewodnikiem, ktry zawierainformacje i wykaz rodkw, ktre pomog Ci wprzygotowaniach na wypadek wikszoci niebezpiecznychzdarze oraz w zaplanowaniu zabezpieczania domw imieszka.rdo: MSWiA 3. BD BARDZIEJ BEZPIECZNY BD PRZYGOTOWANY:JAK POSTPOWA W NIEBEZPIECZESTWIE Jak przygotowa si na Bd na bieco - uaktualnianiewypadek nagego zdarzeniainformacji Czego bdziesz potrzebowa Terroryzmzrb list kontroln Zagroenia biologiczne i chemiczne Dom i zabezpieczenie Bezpieczne dostarczanie przesyekfinansowe Ewakuacja W trosce o zwierzta Schrony Dla biznesu Dzieci w szkole Notowanie podejrzanych Osoby starszedziaa Gdy nie ma energii elektrycznej Bezpieczestwo kraju Utrzymywanie ciepa Nie musimy liczy tylko na siebie - rodzina i ssiedzi Zachowaj spokj - radzenie sobie ze stresem rdo: MSWiA 4. BD BARDZIEJ BEZPIECZNYZdarzenia takie mog wystpi szybko i bez ostrzeenia.Planowanie na wypadek jakiegokolwiek niebezpieczestwa w tym take katastrof wszystkich klsk ywioowych wymaga JAK PRZYGOTOWA SI NA WYPADEKrozwaenia wszystkich moliwych scenariuszy. Jeli bdzieszmg pozosta w domu, pamitaj, e elektryczno, woda, NAGEGO ZDARZENIAogrzewanie, usugi telekomunikacyjne i transportowe mogfunkcjonowa z przerwami albo wrcz nie dziaa przez dugiczas. Specjalici sugeruj, by zaopatrzy si w odpowiedni Gdyby kiedykolwiek doszo do takiej sytuacjiilo jedzenia, wody, lekarstw i innych niezbdnych artykuw,z ktrych bdzie moga korzysta Twoja rodzina. W obliczu ipamitajmy aby posiada plany ewakuacji przygotowane rzeczy pierwszej potrzeby,bardzo powanych zagroe moe doj do ewakuacji Twojegodomu lub caej moemy szybko ze sob zabra:ktre spoecznoci lokalnej.Plan ewakuacji - obejmujcy, co Plan kontaktowania sinajmniej dwa miejsca spotkaniapodczas niebezpieczestwa.w czasie niebezpieczestwa.Wybierz jedno miejsce pozaWybierz jedn osob spoza swojejdomem na wypadek nagegomiejscowoci, by bya punktemniebezpieczestwa, takiego jakkontaktowym dla czonkw rodzinynp. poar. Wybierz, co najmniej i Ciebie na wypadek gdybycie bylijedno miejsce poza najbliszymrozdzieleni. Upewnij si czyssiedztwem na wypadek gdyby wszyscy posiadaj informacjenie mg wrci do domu.uatwiajce kontakt, takie jak:numery telefonw, adresw e-mail.rdo: MSWiA 5. BD BARDZIEJ BEZPIECZNYBD PRZYGOTOWANY LISTA KONTROLNAPodstawowymi artykuami, ktre powinny cay czas by WODAprzechowywane PSUJCA SI ATWO YWNO NIE w Twoim domu s: woda, apteczka, ganica,ubrania i pociel, narzdzia, rda prdu (baterie). Trzymaj ARTYKUY PIERWSZEJ POTRZEBY je w domu tam, gdzie bd Ci najbardziej potrzebne,w jednymatwym do niesienia pojemniku takim jak: kosz na LEKARSTWACZEGO BDZIESZ POTRZEBOWA RADIOODBIORNIK NA BATERIE mieci, plastikowy pojemnik magazynowy, plecakturystycznyLATARKA + Przechowuj BATERIE lub worek. ZAPASOWE je w dogodnym miejscu,ZRB LIST KONTROLN a w swoim TAMA KLEJCA samochodzie trzymaj ich pomniejszon wersj. Zawarto przechowuj w nieprzepuszczajcych powietrza Pamitaj o wymianie,torebkach.TELEFON KOMRKOWYprzechowywanej wody i PIENIDZEartykuw ywnociowych (daty umieszczaj na pojemnikach). Sprawd zgromadzone rodki i ponownie UBRANIA, POCIEL przeanalizuj swoje potrzeby. Skonsultuj si ze swoim NARZDZIA lekarzem pierwszego kontaktu lub aptekarzem odnonie PRZYBORY I ARTYKUU DO HIGIENY przechowywanych lekarstw i zaktualizuj list potrzebnych DODATKOWE RODKImedykamentw. WANE DOKUMENTY rdo: MSWiA 6. BD BARDZIEJ BEZPIECZNYWODA: Dokonaj zakupu wody butelkowanej. Zaplanuj dlakadej osoby okoo 3 litrw wody na dzie. Wod naleyprzechowywa w chodnym, ciemnym miejscu psujcej siYWNO: Przechowuj 3-5 dniowy zapas nie z naklejonetykietk z dat.atwo ywnoci dla kadej z osb. Jedzenie nie powinnowymaga przechowywania w lodwce, przyrzdzania lubAPTECZKA - Skompletuj zestaw na wypadek nagego zdarzenia.gotowania, nie powinno te wymaga w ogle lub jedyniePowinny si wody. znale plastry z opatrunkiem w rnychma ilo - w nimrozmiarach, jaowe gaziki, plaster hypoalergiczny, sterylneOto przykady:I ZAPASY: Trzymaj nastpujcepuszkowaneNARZDZIA atwe do spoycia konserwy misne, przydatneUBRANIE I POCIEL:zwoju, podtrzymujce opaski jeden lubopatrunki gazowe wmleko ikadej - adresy i telefonyzWANE DOKUMENTY Dlaz osb przygotujowoce i warzywa; soki, RODZINNE puszkach lub kartonach; zupy wdwa komplety jak: szerokoci, noyczki, latark, zapasoweprzedmioty: radioodbiornik na baterie, pinceta, igy, wodadzianiny o rnej cukier, sl i pieprz; wysokoenergetyczneprzyprawy, takie ubra (bielizn) na zmian, mocne buty,kontaktowe, polisy ubezpieczeniowe, numery rachunkwbaterie rnych typw, tam, foli aluminiow, lin, pi,utleniona,jak obuwie robocze, odzie przeciwdeszczow,poywienie nasczone chusteczki higieniczne, rodekewentualnie akty notarialne, dokumenty potwierdzajcebankowych, maso, galaretki, niskosolone krakersy,naczynia do jednorazowegoszpatuy, tubka wazeliny lubwysokokaloryczne batony i inne uytku zawierajcepapierowe, lub kubki due ilociantyseptyczny, termometr, produktyakcje i obligacje,tosamo, papiery wartociowe koce lub piwory, czapk i rkawiczki, otwieracz bielizn italerze i sztuce, gotwk, ocieplan patkwplastikowe sezamowego, rodzynek, suszonych owocw,doinnego rodka nawilajcego, agrafki, mydosodu, ziarnaszczepie, wane numery telefonw, numeryksieczkiokulary przeciwsoneczne.ma ganic ABC, namiot osb nakonserw i n podrczny, witaminy; jedzenie dla filtremantybakteryjne, rkawiczki gumowe i krem z dzieci izboowych, orzechw legitymacje ubezpieczeniowe orazkart kredytowych, i miodu;skadany, kombinerki, Ponadto cukierki; tam umieci:specjalnej diecie; herbatniki; twarde naley kawa rozpuszczalnalub klucz francuski, kompas, zapaki iochronnym UVA/UVB.testamenty; wszystko w opakowaniudokumenty rodzinne,DODATKOWEplastikowe puda, papier i owek lub dugopis, RODKI:zapalniczk, przeciwblowe, leki przeciwbiegunkowe, wgielsodzone rodkiaspiryn,patki zboowe. Produkty takie, jak: kasza, ry i makaron,zabezpieczajcym przed wilgociDzieci - preparaty mlekozastpcze,pokarmowych), syroplekarski proszku, kukurydza, ziarnazatru pieluszki,w wikszychigy i nici, zakraplacz, gwizdek.soi, zgromadzone butelki,mleko w (w przypadku biegunek i Spord rodkwmleko w mogpaczkowany papier toaletowy, na nadkwano.ilociach, proszku,przechowywane duej.sanitarnych: by lekarstwa, zabawki.przeciwkaszlowy, leki przeczyszczajce oraz leki mydo iDoroli - w pynie, bez recepty i na recept, protezydetergent lekarstwapodpaski i wkadki higieniczne dlazbowe, okulary i torby na mieci, plastikowe wiadro zkobiet, plastikowe/ lub soczewki kontaktowe orazpreparaty do ich dezynfekujcy i wybielacz chlorowy.pokryw, rodek pielgnacji, rodki higieny osobistej. rdo: MSWiA 7. BD BARDZIEJ BEZPIECZNYIstnieje kilka rzeczy, ktre mona zrobi, by ochroni dom i mieszkanie.DOMMoesz wzmocni swoje bezpieczestwo, obniajc jednoczenie kosztyzwizane I ochron ubezpieczeniow, poprzez: z ZABEZPIECZENIE FINANSOWE dokadne umocowanie duych lub zrobienie kopii pokwitowacikich elementw mogcychi rachunkw w przypadkuspa i wyrzdzi szkody,cenniejszych przedmiotw, zabezpieczenie okien, wykupienie ubezpieczeniaprzeniesienie dobytku w Nawet, gdy masz wystarczajc przechowywanie w bezpiecznymbezpieczniejsze miejsca gdy masz ilo czasu na przygotowanie si miejscu oryginaw wszystkich na niebezpieczestwo, wci moesz odczuwa silny lk przedpewno, i zblia si wanych dokumentwzniszczeniem Twojej wasnoci. Pomocna moe wwczas okazaniebezpieczestwo, finansowych i rodzinnych, si polisa dla waciciela lub najemcy. Niestety, wiele osb wyczenie odbiornikw i takich jak: akty urodzenia i wczeniej poszkodowanych byo niedostatecznie ubezpieczonychwszelkich urzdze elektrycznych,lubu, testamenty, akty lub - co gorsza nie ubezpieczonych w ogle. Niekiedy sprawdzenie przez inspektora notarialne, zwroty podatku, ubezpieczenie podstawowe dla waciciela nieruchomoci nie polisy ubezpieczeniowe, papierybudowlanego lubpowodzi i innych powaniejszych zdarze. Zwruwzgldnia architekta, jakiepoprawki budowlane mogwartociowe akcje i obligacje.zatem uwag przy zakupie ubezpieczenia, by chronio Ciebie zapobieenia niebezpieczestwami. urzdem W kontaktach z przyczyni spisu dobytku, co bdzie pomocne podczas postpowaniadokonanie si do przed rnymilubnawet zmniejszenia w sposbodszkodowawczego skarbowym i towarzystwemtowarzystwie ubezpieczeniowym gdy rzeczy teznaczcy szkd mogcychubezpieczeniowym przydatneulegn uszkodzeniu lub zniszczeniu. Moesz dokona spisu w formiepowsta podczas niebezpiecznegobd wszelkie moliweopisania lub sfotografowania Twojego dobytku. Docz wedug uznaniazdarzenia , np. samochodu. Zwr si o profesjonalne oszacowanieinne zdjcia dokumenty,wartoci biuterii, przedmiotw kolekcjonerskich, dzie sztuki i innychrzeczy, ktrych warto trudno okreli,rdo: MSWiA 8. BD BARDZIEJ BEZPIECZNYBD PRZYGOTOWANYW TROSCE O ZWIERZTAPrzygotowanie zwierzt na wypadek nagego zdarzeniaPlanowaniewsplny zestaw pomocy dla Twoich zwierzt, byPrzygotuj na wypadek zagroe obejmuje wszystkich czonkwrodziny take zwierzta. W wikszoci miejsc zapewniajcychzabra go gdy bdz