Click here to load reader

Asya (ebolusyong kultural sa asya)

  • View
    1.645

  • Download
    24

Embed Size (px)

Text of Asya (ebolusyong kultural sa asya)

EBOLUSYONG KULTURAL SA ASYA

EBOLUSYONG KULTURAL SA ASYA

Inihanda ni:Bb. Rhouna Vie E. Eviza

Ibat- ibang panahonPanahon ng PaleolitikoPanahon ng MesolitikoPanahon ng NeolitikoPanahon ng Metal

GAWAIN 5: Ladder Web

Isa-isahin mong buuin at isalaysay ang mga pangyayari at pagbabagong naganap sa bawat panahon, kapaligiran at mga tao na naging dahilan ng pag usbong ng kabihasnan. Isulat mo ito sa ladder web upang makita ang naging pag-unlad mula sa panahong paleolitiko hanggang panahong metal.

PROSESONG TANONG:1. Ano anong pagbabago ang naganap sa bawat panahon?

2. Paano binago ng kapaligiran ang pamumuhay ng mga Unang Asyano?

3. Paano sumabay sa pagbabagong ito ang mga sinaunang Asyano upang makapamuhay ng maayos? Ipaliwanag ang sagot.

4. Paano nakaapekto ang katangiang pisikal ng Asya sa pagbuo ng kabihasnan? Ipaliwanag ang sagot.

QUIZ TAYO!Kumuha ng 1/8 crosswise.Lagyan ng pangalan at section.Sulatan ng bilang 1-5

GAWAIN 6: MAPA-SURISuriin mo ang mapa at tukuyin kung anong mga kabihasnan ang umusbong at umunlad dito. Sa iyong pagsusuri ay unawain mo ang mga naging dahilan ng Unang Asyano sa pananatili nila dito. Matapos ang gawain ay sagutan mo ang mga tanong sa ibaba na magpapalawak ng iyong kaala-man tungkol sa sinaunang kabihasnan.

Sa mga ilog, lambak nagsimula ang mga kauna-unahang kabihasnan ng Asya.

Mga lupaing naaangkop sa pagsasaka upang makapagtanim at maging permanenteng panirahan.

Sa Mesopotamia na nasa pagitan ng Tigris at Euprates,namuhay ang mga Sumerians, Huang Ho na nasa China umunlad ang pamayanang Shang

at sa mga baybayin ng Ilog Indus nagsimulang bumuo ng permanenteng panirahan ang mga Indus.

Nalinang ang mga kasanayan sa ibat ibang larangan na nagpaunlad sa kanilang pamumuhay

Sa mga ilog na ito hinarap ng mga sinaunang tao ang hamon ng kalikasan upang mabuhay.

PROSESONG TANONG:1. Ano ang katangian ng mga lugar kung saan unang umusbong ang mga kabihasnan sa Asya?

2. Bakit umusbong ang mga sinaunang kabihasnan sa mga ilog at lambak sa Asya?

3. Ano anong kabihasnan ang umusbong sa mga lugar ng Mesopotamia,Indus Valley at China?

QUIZ TAYO!Kumuha ng 1/8 crosswise.Lagyan ng pangalan at section.Sulatan ng bilang 1-5