Art Grec Escultura

 • View
  1.916

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Art Grec Escultura

 • 1. ART GREC
  • ESCULTURA.
  • - Arcaica
  • - Estil sever (de transici cap al classicisme)
  • - Classicisme del S. V a.C.
  • - Segn Classicisme (S. IV a.C).
  • - Perode hel.lenstic.

2. Antefixes. 3. Antefixa amb el tema de la Medusa Gorgona 4. Sfinx dels naxians (de la polis de Naxos). Delfos 5. Kurs (Curos) guanyador que es posa la cinta de la victria. S. IX a.C. Museu de lgora dAtenes. 6. Cleobis i Bitn.Dos kuroi. 7. Dos kuroi. Cleobis i Bitn. 610-600 a.C. Museu de Delfos. 8. Cleobis. 9. Cap de Cleobis. 10. El Moscfor. El que porta el vedell. 11. Aquell que duu el vedell (Moscfor). 12. El genet Rampin. 13. Kurs (Curos) colossal de Sunion. 14. Kurs de la Gliptoteca de Munich (560-550 a.C.) 15. Kurs de Melos. 550 a. C. 16. Kurs de Volomandra. Esttua votiva. tica. 550 a. C. 17. Kurs (Curos) del Museu de Florncia. 530 a. C. 18. Kurs Anavyssos. 520 a.C. Museu dAtenes 19. Kurs del Museu Arqueolgic dAtenes. 20. Kurs del Museu Arqueolgic dAtenes 21. Kurs del Museu de lAcrpoli (detall). 22. Cap de Kurs. Museu de lAcrpoli. 23. Apolo de Piombino (Bronze). Museu del Louvre. 24. Dama dAuxerre.Xoana de 75 cms. Museu del Louvre. 650 a.C. (Pedra calcria de Creta). 25. Xoana del 650 a.C.Artemis de Delos. 26. Kor. 530 a.C. Museu de lAcrpoli dAtenes 27. Kor (Cora). 28. Kor del peplum. Museu de lAcrpoli. 29. Kor (Cora). Museu de lAcrpoli. 30. Kor amb khitn i himatin. Museu de lAcrpoli. 31. Cap de Kor. Museu Nacional dAtenes 32. Kor-sfinx (092 mts). Marbre de Paros. Museu de lAcrpoli dAtenes. 33. Mtopa del Temple dHera. Paestum. Dues ballarines. 34. Relleu arcaic de dos lluitadors. Atenes. 35. Alat del temple dArtemisa a Corf. La medusa Gorgona al mig del front 36. La Medusa Gorgona del temple dArtemis a Corf 37. Trif de tres cssos. Temple arcaic dAtenea. (580-570 a.C). Museu de lAcrpoli. Atenes. 38. Les tres cares del dimoni. Front del temple arcaic dAtenea. Museu de lAcrpoli. Atenes 39. Fris nord del Tresor de Sifnos. Delfos. La gegantomquia. 40. Relleu del fris del Tresor de Sifnos. Gegantomquia. 41. Relleu del Tresor de Sifnos. El lle de Cibeles mossega a un gegant. Delfos. 42. Temple dEgina 43. Front oest del Temple dEgina.Atenea. Gliptoteca de Munich 44. Front est del Temple dEgina. Guerrer i arquer. Gliptoteca de Munich . 45. Arquer del front est del Temple dEgina. Gliptoteca de Munich 46. Arquer del front est del Temple dEgina. Munich. 47. Arquer del front est del Temple dEgina. Gliptoteca de Munich. 48. Primer pla darquer (Herakles). Temple dEgina. Gliptoteca de Munich. 49. Arquer del front est del Temple dEgina. Gliptoteca de Munich. 50. Guerrer ferit del front dEgina. Munich 51. Esttues del front occidental del Temple de Zeus a Olmpia. Un centaure, Apol.lo i una jove lapita. Museu de Munich 52. Apol.lo. Figura central del front occidentaldel Temple de Zeus a Olmpia. Museu de Munich. 53. Posid (o Zeus?)del Museu dAtenes. 54. Posid (perode Sever). Museu dAtenes. 55. Auriga de Delfos. Perode Sever (Bronze. 180 mts. daltura). 475 a.C. 56. Cap de lauriga de Delfos. 57. Cap de lauriga de Delfos. 58. Guerrer de bronze de Riace. Museu de Reggio Calabria. 59. Un dels dos guerrers de bronze de Riace (desquena). 60. Detall dun dels dos guerrers de bronze de Riace. 61. Guerrer de bronze de Riace. Museu de Reggio Calabria. 62. Guerrer de bronze de Riace (detall). 63. Primer Classicisme (S. V a.C.). Discbol de Mir. Cpia romana (Original en bronze). Museu Vatic. 64. Mir. Discbol. Museu de Npols. Cpia romana de marbre (Original en bronze). 65. Latleta gira sobre ell mateix, els plans en els que es troben el bust,la pelvis i les cames presenten un fort contrast, com saprecia a lesquema. 66. MIR. Atenea i Marsias. Cpia romana (Original en bronze). Museu Vatic. 67. POLICLET. Dorfor. 68. La proporci al Dorfor. 69. POLICLET. Diadmen (Aquell que es cenyeix la cinta) 70. Canon de proporcions de set caps i 2/3 de Policlet, aplicat al Diadumenos. 71. POLICLET.El Diadmen(Detall). Museu dAtenes. 72. Fris interior del Partenn amb la process dels cavallers. Efecte natural i dinmic.FDIES. 73. Fdies. Relleu de cavallers del frs nord del Parten. Museu Britnic de Londres 74. Fris de les Panatenees. Vaques al sacrifici. Fdies. Partenn. 75. Frs de les Panatenees de Fdies. Partenn. Conduint al bou al sacrifici. Museu Britnic. 76. Frs de les Panatenees del Parten. Conduint ovelles com a ofrena a la deesa. FDIES. 77. Portadores daigua. Frs jnic interior corregut. Process de les Panatenees. FDIES 78. Frs de les Panatenees de Fdies. Guerrers desfilant. Museu Britnic. 79. Fris del Parten. Lluita entre grecs i amazones. FDIES. 80. Lluita entre grecs i amazones. Fris del Parten. FDIES. 81. Fris est del Parten. Posid, Apolo i Atemis. Fdies. Museu de lAcrpoli (442-438 a.C.) 82. Nik que es descorda la sandlia. Fris del Parten.Fdies. 83. Mtopa del Parten. Centauromquia. Fdies i deixebles. Museu Britnic. 84. Mtopa del Parten. Lluita entre un home i un centaure.Fdies. 85. Mtopa del Parten. Lluita entre un home i un Centaure. Fdies (s.V. a.C.) 86. Recreaci del Front occidental del Parten. Atenea davant el seu pare Zeus, en presncia daltres dus. 87. Recreaci del Front Oriental del Parten. Recreaci del Front oriental del Parten. Enfrontament entre Posid i Atenea. Museu de lAcrpoli. 88. Restes dun dels frontons del Parten. Museu Britnic. Afrodita, Gaia (o Thalassa) i Hstia.Fdies. 89. Dues deeses. Front del Partenn. Museu Britnic.Fdies . 90. Personatges dun front del Parten: Herakles, Demeter, Persfone i Hebe (cambrera de Zeus). Museu Britnic. 91. Quatre figures del front del Partenn: Herakles, Demeter, Persfone i Hebe, cambrera de Zeus.Fdies . 92. Recreaci de Zeus dOlmpia(Esttua criselefantina de Fdies). 93. Atenea dor i divori del Parten. Recreaci de lobra de Fdies, conservada al Museu de Npols. 94. Atenea Parthenos de Fdies (448 a.C). Cpia del Museu de Npols (1,05 mts). La pea original mesurava 12 mts. 95. Amazona Mattei. Cpia romana en marbre de loriginal de Fdies. Museu Vatic. 96. SCOPES. Mnade. 97. SCOPES . Demeter de Cnido. 98. SCOPES.Demeter de Cnido. 99. SCOPES. Jove caador. Museu dAtenes. Postclassicisme (Segn Classicisme). Segle IV a.C. 100. PRAXITEL.LES . Hermes amb Dions nin. Nou canon (vuit caps). 101. Praxitel.les. Hermes i el du Dions (nin). S. IV. Segn Classicisme . 102. LISIP.Apoxiomenos(Atleta que es lleva la brutor desprs de la cursa amb un estrjol). S. IV . Segn Classicisme. A aquesta esttua Lsip imposa el nou canon de vuit caps. 103. Apoxiomenos. Autor:Lisip. Segn Classicisme (S. IV a.C.). 104. Comparant els dos cnons: el de Policlet alDorfori el de Lisip a l Apoxiomenos . 105. LISIP.Ares Ludovisi.Museu de les Termes de Roma . 106. LISIP .Retrat dAlexandre Magne. 107. Retrat hel.lenstic.Aristtil. 108. Retrat hel.lenstic.Homer. 109. Afrodita de Melos (Venus de Milo). 110. Afrodita de Melos (Venus de Milo). Museu del Louvre de Pars. 111. Cara de perfil de lAfrodita de Melos. Perode hel.lenstic. 112. Afrodita Capitolina. Roma. Museu Capitol. 113. Victria de Samotrcia. Perode hel.lenstic. Museu del Louvre. 114. Victria de Samotrcia. Museu del Louvre. 115. Artemis caadora (Diana de Versalles). Museu del Louvre. 116. Apol.lo de Belvedere. Cpia romana doriginal en bronze. Museu del Vatic. Roma . 117. Grup dAfrodita, Eros i pan (Delos). Museu Nacional dAtenes. 118. Hermafrodita. Museu dAmsterdam. 119. Laocont i els seus fills atacats per les serps. Museu del Vatic. 120. Lnies compositives del grup escultric. Diagonal del cos de Laocont. Perspectiva piramidal o triangular. 121. Cap de Laocont que reflecteix angnia i despren patetisme. 122. Vella gata. Museu del Capitoli de Roma. 123. Ariadna turmentada (Original a Prgam). Museu Vatic. S. II a. C. 124. Glata moribund. 125. Detall del cap del Glata Moribund. 126. Tors Belvedere.Museu del Vatic. 127. Centaure jove. Museu del Capitoli de Roma. 128. Faune embriagat. Museu del Vatic. 129. Al.legoria del Riu Nil. Museu del Vatic. 130. Al.legoria del Riu Tigris. Museu del Vatic. 131. Dos lluitadors. S.III a.C. Museu dels Uffizi de Florncia. 132. Pugil. Museu de les Termes. Roma. 133. Pugil del Museu de les Termes de Roma. 134. El nin de lespina. Museu del Capitoli. 135. El nin de lEspina (marbre) 136. Genet Artemision (Nin i cavall). Museu dAtenes. 137. Herakles nin estrangula una serp. Museu del Capitoli. 138. Cap gegant del du Zeus procedent del Mausoleu del Rei Antoc I al Nemrut Dagi (Turqua). 139. Cap gegant del Rei hel.lenstic Antoc I al cim del Nemrut Dagi.(Turqua). 140. Relleus de lAltar de Zeus de Prgam 141. Atenea agafa a un gegant pels cabells. Altar de Zeus. 142. Detall dels relleus del gran altar de Prgam. Museu de Berlin. 143. Tanagra. 144. Tanagra. Museu dAlexandria (Egipte). 145. Tanagra del Museu dAlexandria. 146. Tanagra del Museu dAlexandria. 147. Tanagra. Gliptoteca de Munich.