of 66/66
Ang Pagkonsumo at ang Mamimili ARALIN 8

Ang pagkonsumo at ang mamimili

 • View
  1.665

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ang Pagkonsumo at Ang Mamimili

Text of Ang pagkonsumo at ang mamimili

 • 1. Ang Pagkonsumo at ang Mamimili ARALIN 8
 • 2. MGA SUMUSUNO D LAARNIE TENGCO
 • 3. Makahanap ng magiging trabaho. Matugunan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. LAARNIE TENGCO
 • 4. Makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Makahanap ng magiging trabaho. Tugunan ang pangangailangan ng pamilya. LAARNIE TENGCO
 • 5. PANGANGAILANGAN AT KAGUSTUHAN LAYUNIN AT PANGARAP NG TAO LAARNIE TENGCO
 • 6. LAYUNIN AT PANGARAP PANGANGAILANGAN PRODUKSIYON PAGKONSUMO LAARNIE TENGCO
 • 7. EKONOMIKS PAGKONSUMO PRODUKSIYON LAARNIE TENGCO
 • 8. Ang Konsepto ng PAGKONS UMO LAARNIE TENGCO
 • 9. PAGKONSUMO PAGGAMIT SA mga produkto at serbisyo PAKINABANG (Kasiyahan o Satisfaction) LAARNIE TENGCO
 • 10. LAARNIE TENGCO
 • 11. LAARNIE TENGCO
 • 12. LAARNIE TENGCO
 • 13. LAARNIE TENGCO
 • 14. PAANO malalaman kung may nakuhang kasiyahan ang mamimili sa pagkonsumo ng produkto o serbisyo? LAARNIE TENGCO
 • 15. KASIYAHAN SA PAGKONSUMO Nag-iiba-iba ang kasiyahang nakakamit mula sa pagkonsumo. Nakakauha ng mataas na antas ng kasiyahan ang mamimili mula sa PANIMULANG KONSUMO. Bumababa ang karagdagang kasiyahan sa patuloy na pagkonsumo. LAARNIE TENGCO
 • 16. PAGKONSUMO MAMIMILI BAHAY- KALAKAL LAARNIE TENGCO
 • 17. PAGKONSUMO NG MGA MAMIMILI Karaniwang mga kumo- konsumo. MAMIMILI Direkta o tahasan Agarang nakakakuha ng kasiyahan at pakinabang sa produkto. DIRECT CONSUMPTION Ang mga produktong kinokonsumo ng mga mamimili. CONSUMPTION GOODS LAARNIE TENGCO
 • 18. PAGKONSUMO NG BAHAY-KALAKAL Gawain din ang pagkonsumo. BAHAY- KALAKAL Hindi tahasan Hindi agarang nakakakuha ng kasiyahan at pakinabang sa produkto. INDIRECT CONSUMPTION Produktong may pinagkukuna ng-gamit (goods with derived use) INTERMEDIATE GOODS LAARNIE TENGCO
 • 19. MAMIMILI BAHAY-KALAKAL Direct consumption o tahasang pagkonsumo. Agarang nakakakuha ng kasiyahan at kapakinabangan sa produkto. Ang mga produkto ay tinatawag na consumption goods. Indirect consumption o hindi tahasang pagkonsumo. Ginagamit ang mga produkto sa paglikha ng iba pang produkto. Produktong may pinagkukunang- gamit. Intermediate goods ang mga produktong kinokonsumo. PAGHAHAMBING SA PAGKONSUMO LAARNIE TENGCO
 • 20. MGA MAMIMILI Maaaring isang tao, pangkat ng tao, o institusyon (tulad ng ospital o paaralan) na nagsasagawa ng direktang pagkonsumo. Ang bahay-kalakal ay hindi maituturing na mamimili. Upang maituring na mamimili, kinakailangang mas malaking bahagi ng gawain nito ang direkta o tahasang pagkonsumo. Mas malaking bahagi ng gawain ng bahay-kalakal ang paglikha ng produkto. LAARNIE TENGCO
 • 21. ELIJAH GARCIA
 • 22. Kahandaan ng Mamimili kahandaan kombinasyon (preference) utility satisfaction ELIJAH GARCIA
 • 23. satisfaction total utility marginal utility Law of Diminishing Marginal Utility satiated Terminologies ELIJAH GARCIA
 • 24. Ang Kasiyahan mula sa Pagkonsumo ng Tinapay Dami Total Utility Marginal Utility 0 0 (-) 1 20 utils 20 utils 2 35 utils 15 utils 3 46 utils 11 utils 4 47 utils 1 utils 5 47 utils 0 utils 6 45 utils -2 utils ELIJAH GARCIA
 • 25. Punto ng Law of Diminishing Marginal Utility Law of DMU Mahalagang itakda ng mamimili ang dami ng bibilhing produkto. Mataas ang pagpapahalaga na ibinibigay ng mamimili sa pagkonsumo ng kakauting produkto. ELIJAH GARCIA
 • 26. Kakayahang Bumili ng Mamimili Ang Pagkonsumo at ang Mamimili
 • 27. Kakayahang Bumili ng Mamimili Badyet plano allowance pagkonsumoinfeasible limitado at nauubos Taas- baba halagang pambili kakapusan CARMELINO DIMABUYU
 • 28. Ugnayan ng Kahandaan at Kakayahang Bumili ng Produkto Ang Pagkonsumo ng Mamimili
 • 29. Ugnayan ng Kahandaan at Kakayahang Bumili ng Produkto Kahandaan at Kakayahang Bumili ng Produkto preference Pagbabago ng badyet ng mamimili Buyers price/ consumer price Pagbabago ng presyo ng mga bilihin Pagbabago sa dami ng mabibiling produkto CARMELINO DIMABUYU
 • 30. Matalinong Pamimili at Pagkonsumo Ang Pagkonsumo at ang Mamimili
 • 31. Matalinong Pamimili at Pagkonsumo Pamimili (choice-making) proseso ng masusing pagsusuri ng mga produkto na gagamitin o pakikinabangan ng isang mamimili. Mga Hakbangin 1. Pagtakda ng layunin ng pagkonsumo; 2. Pagtukoy sa ibat ibang pamamaraan ng pagkamit ng layunin ng pagkonsumo; 3. Paghambing at pagtangi sa mga natukoy na pamamaraan; 4. Pagtaya sa halaga ng mga naitanging pamamaraan; at 5. Pagpili sa pinakamahusay na pamamaraan. CARMELINO DIMABUYU
 • 32. Pamantayan sa Pamimili May pamantayan ang mamimili upang matamo ang kasiyahan sa produktong binibili. 1. Isaayos at itala ang bibilhin ayon sa kahalagahan (priority). Unahin ang mga pangunahing pangangailangan (basic) at ihuli ang malaking bilihin upang pag-ipunan ng malaking halaga tulad ng bahay, kotse, kagamitang pambahay at iba pa.
 • 33. 2. Suriin ang kondisyon ng gamit bago bilhin. 3. Huwag bumili ng gamit na hindi kailangan at binili lang dahil mayroon ang kapitbahay. 4. Iwasan ang pagbili ng produkto o gamit na secondhand at wala sa kondisyon. 5. Lagyan ng hangganan ang pamimili sa presyo o halagang nais bilhin sa produkto o gamit. 6. Magtanong-tanong ng halagasa ibat ibang tindahan bago bilhin ang isang produkto.
 • 34. 7. Isipin ang kapakinabangan ng isang bagay o gamit. 8. Piliin ang wastong panahon ng pagbili. 9. Piliin kung saan mahusay mamili. Matapos magpasya kung ano ang bibilhin, mahalaga ring malaman kung kailan at saan mamimili.
 • 35. Pagpapasya at Pagkonsumo Pagkonsumo Tumaas o bumaba Lumaki o lumiit Bumagal o bumilis
 • 36. Tagpatagtakda ng Pagkonsumo Nalikom na ari-arian at puhunan kita Nagagamit na pautang Purchasing power ng pera Personal na katangian ng mamimili Panlipu- nang salik Patakarang pangnegosyo
 • 37. Nalikom na Ari-arian at Puhunan Ang bahay, gusali, at makinarya ay mga halkimbawa ng ari- arian na hindi madaling maipagbili. Hindi rin madaling makalikom ng pera o salapi mula sa mga ito. Ang mga naturang ari-arian at puhunan ay tinatawag na illiquid. Kapag illiquid ang ari-arian at puhunan, maaring ipagpaliban ng mamimili ang kanyang pagkonsumo kapag nagkulang ang kanyang panggastos.
 • 38. Illiquid Mga naturang ari-arian at puhunan na hindi madaling maipagbili at hindi madaling makalikom ng pera o salapi mula sa mga ito. Kapag illiquid ang ari-arian at puhunan, maaring ipagpaliban ng mamimili ang kanyang pagkonsumo kapag nagkulang ang kanyang panggastos. Liquid ari-arian at puhunan na madaling makalikom ng pera o salapi impok (savings), securities (tulad ng bonds) na ibinebenta ng pamahalaan, at stocks ng mga kompanya.
 • 39. Kung ang isang mamimili ay walang ari-arian at puhunan, ang kanyang pagkonsumo ay tinatayang makatutugon lamang sa ilang batayang pangangailangan. Matatawag na mahirap ang mamimili na may ganitong pamumuhay. Sa kasalukuyan,ang mga pamahalaan at mga panlipunang samahan sa buong daigdig ay lumilikha ng mgaprogramang pangkaunlaran para sa mahihirap. Isa sa mga pangunahing layunin nila ang matulungan na makalikom ng ari-arian at puhunan ang mahihirap upang makapamuhay nang maginhawa at marangal.
 • 40. KAHULUGAN NG PURCHASING POWER Purchasing Power- kakayahan ng salapi o pera na makabili ng produkto at serbisyo. HAGGAI NIDAR
 • 41. HALAGA NG PISO N Nakaraan Kasalukuyan HAGGAI NIDAR
 • 42. HALAGA NG PISO Ang halaga ng piso ay maaring tumaas o bumaba. Dahil na nga sa progresibong hakbang ng mga tao sa bansa, lalong nagiging mas maganda at maayos ang serbisyo at produkto na ibinibigay sa atin. Dahil sa pagbaba ng halaga ng piso nagiging mas mababa ang purchasing power ng isang mamimili. HAGGAI NIDAR
 • 43. MGA PARAAN UPANG HINDI MABAWAS ANG PAGKONSUMO Upang hindi mabawasan ang pagkonsumo ay kailangang magkaroon ng isang mamimili ng karagdagang kita. Kung hindi naman, kailangan niyang humanao ng mas murang pamamaraan o substitute. Maari ring bawasan ng isang mamimili ang kanyang pagkonsumo. Ngunit maaring may masamang epekto ito sa kalusugan at pamumuhay ng tao HAGGAI NIDAR
 • 44. FORMULA Ct= C(1+i)-t = C/ (1+i)t Ct= purchasing power C= amount of money T= years in the future HAGGAI NIDAR
 • 45. Personal na Katangian ng Mamimili
 • 46. Personal na Katangian ng Mamimili MAMIMILI biyolohikal lalaki babae physiological may kapan- sanan walang kapan- sanan LAILANIE MANALANG
 • 47. Mga Panlipunang Salik
 • 48. Mga Panlipunang Salik paniniwala at pagpapa- halaga ng mamimili kaiba (alienated) ang mahihirap Conspicuous Consumption by ThorsteinVeblen LAILANIE MANALANG
 • 49. Patakarang Pangnegosyo
 • 50. Patakarang Pang-negosyo bahay- kalakal baratilyo hulugang pagba- bayad karagda- gang promos- yon pag- aanun- syo LAILANIE MANALANG
 • 51. Baratilyo (bargain sale) tumutukoy sa pagbagsak ng presyo ng piling produkto midnight sale red tag sale three day sale LAILANIE MANALANG
 • 52. Hulugang pagbabayad tumutukoy sa mga pagbebenta ng mga produkto na maaaring bayaran nang hulugan LAILANIE MANALANG
 • 53. Karag- dagang promosyon buy-one-take- one-free paglulunsad ng patimpalak discount item LAILANIE MANALANG
 • 54. Pag- aanunsyo pagtataguyod ng isang produkto sa pamamagitan ng paglalahad ng kapakinabangan o kalamangan nito sa ibang produkto. ginagamit ang media. audience pangkat ng mamimili na hinihikayat sponsor bahay-kalakal na naglalabas at gumagastos sa pag-aanunsyo PAMPUBLIKONG PAGLILINGKOD NA PAG- AANUNSIYO. o pamahalaan at ibang samahang panlipunan o mga layunin: LAILANIE MANALANG
 • 55. pagaan unsiyo snob effect- kakaiba o exclusivity paggamit ng mga islogan- maiikling pahayag;madaling matatandaan na pangalan, Pagapela sa emosyon pag-uulit-ulit- tumatatak sa isipan pagpapatotoo- selling pt. ang kredibilidadng nagpapatunay ng kalidad ng produkto. pressure- agarang konsumo Asosasyon- personalidad Demonstratio n effect- paggamit at pakinabang bandwagon effect-popular choice DARLENEBARRETTO
 • 56. Karapatan ng mamimili- R.A. 7394 o Consumer Act of the Philippines (1992) pagbabalangkas ng mga patakarang panlipunan at pangkabuhayan Hinaing at reklamo mapaghusay ang tamang pagpapasya at mapalaganap ang kaalaman ukol sa karapatan ng konsumer proteksiyon mula sa mapanlinlang at hindi patas na mga pamamaraan at gawain. protesksiyon sa kalusugan at kaligtasan DARLENEBARRETTO
 • 57. Pangunahing pangangailangan Kaligtasan Impormasyon Makapamili K A R A P A T A N G DARLENEBARRETTO
 • 58. K A R A P A T A N G Representasyon Magwasto ng pagkakamali Edukasyong pangmamimili Magkaroon ng isang kaaya- ayang paligid DARLENEBARRETTO
 • 59. Tungkulin ng Mamimili
 • 60. #1. pangangailangan kagustuhan pagiging responsible sulit ba ang bayad sa produkto batay sa natamong kasiyahan? magbayad ng wastong halaga LAILANIE MANALANG
 • 61. Pangalawang tungkulin ng mamimili - alamin, suriin at siyasatin ang produkto para sa mga sira (runs at factory defects), services, hakbangin ng pagkonsumo at limitasiyon. DARLENEBARRETTO
 • 62. TUNGKULIN 3 Tungkulin ng mamimili na maipagtanggol ang sarili kung may idinudulog na hinaing. Binibigyan ng Consumer Act ang mamimili ng matibay na saligan sa oras ng pangangailangan. Ang naagrabyado ang kinikilala ng batas na pinakakapani-paniwalang maghain ng hinaing. LAARNIE TENGCO
 • 63. PARAAN NG PAGTUGON SA MGA HINAING REFUND REPAIR REPLACE- MENT LAARNIE TENGCO
 • 64. 4. Pagpuna sa kalidad ng mga produkto at magpalawak ng kaalaman sa kanilang karapatan bilang mamimili Personal na adbokasiya Sumulat sa pahayagan/ tumawag sa himpilan ng radyo Consumer survey/ evaluation interview Magtayo ng samahan Magsagawa ng pag-aanunsiyo Magsagawa ng pag-aaral CARMELINO DIMABUYU
 • 65. Isulong ang interes ng bansa sa pagkonsumo ng produkto pagtangkilik ng produktong rehiyonal pagtangkilik ng mga produktong galing sa Pilipinong bahay- kalakal pagbibigay ng feedback paglimita sa paggamit ng dayuhang produkto ELIJAH GARCIA