Click here to load reader

Ang Barangay

  • View
    230

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Ang Barangay

Ang barangay

Ang barangayGrade 5 report in hekasi

Ano ang pangalan ng inyongbarangay? Katulad kaya ito ng barangay ng ating mga ninuno?Ang salitang barangay ay hango sa salitang balangay, isang uri ng sasakyang pandagat na ginamit nila noon. Ang barangay ay isang munting kaharian na pinamumunuan ng datu, raha, gat, o lakan. Ang karaniwang barangay ay sinasabing binubuo ng 30-100 na mag-anak.

Balangay

Ang mga malalaking barangay noon, tulad ng sa Maynila, Sulu, at Cebu, ay may malalaking populasyon na tinatayang humigit-kumulang sa 20,000. Nagsasarili at malaya ang bawat barangay bagamat may pakikipag-ugnayan sa isat isa.

Kapangyarihan ng datuTaglay ng datu ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang nasasakupan noon. Siya ang taga pangasiwa, tagagawa ng mga kautusan at batas, tagahatol, at pinuno ng mga mandirigma.Kapag namatay ang datu, ang posisyon ng pagka-datu ay minamana ng kanyang pinakamatandang anak na lalaki. Kung walang anak na lalaki, ang anak na babae ang magmamana ng posisyon.

Kapag walang anak ang datu, ang mga tao sa barangay ay pipili ng bagong datu. Maaring maging datu ang isang ordinaryong tao kung siya ang mapipili ng mga tao sa barangay bilang pinakamatanda, pinakamatalino, pinakamalakas na mandirigma, pinakamayaman, may pinakamatatag na loob, o pinakamagaling na lider. Kumukonsulta rin siya sa mga matatanda. Ang kanyang pangunahing tagapayo ay tinatawag na atubang sa datu.

Ang mga tungkulin ng datuPanatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa kanyang pamayanan.Ipagtanggol ang nasasakupan laban sa mga kaaway.Pangalagaan ang bawat mamamayan; tulungan ang mga maysakit at nangangailangan.Magbigay ng payo sa mga humihingi nito.Mamuno nang makatarungan at naaayon sa matandang kaugalian at mga batas.

WAKAS. Maraming salamat! Ysabela Rainne Rosel Margust Riel Magno Adelaida Imo

Search related