60
Disediakan dan disusun oleh: Anita bt Hashim SMK Seksyen 1 Bandar Kinrara Kursus Analisis Item 15 Jun 2010 Coral Bay Resort, Pangkor

Analisis Item Soalan Objektif

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pengenalan, Objektif dan Tujuan Analisis Item Untuk Kebolehpercayaan Item Soalan Pengiraan indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi

Citation preview

Page 1: Analisis Item Soalan Objektif

Disediakan dan disusun oleh:Anita bt HashimSMK Seksyen 1 Bandar Kinrara

Kursus Analisis Item15 Jun 2010 Coral Bay Resort, Pangkor

Page 2: Analisis Item Soalan Objektif

Masa Exam

Page 3: Analisis Item Soalan Objektif

Kenapa soalan cikgu ne tak da jawapan yang betul!!..pelik tol larr … aku rasa soalan ne tak velittt..

Ushh.. Kalau cikgu Mat buat soalan mesti 15 minit jer aku siap jawap.. Kacang ooo..

Page 4: Analisis Item Soalan Objektif

•Tujuan •Prosedur

•Elemen Item Analisis•Sampel Item menggunakan –Analisis

Item•Teori Item

•Kebolehpercayaan ItemProfessional Examination Service

Page 5: Analisis Item Soalan Objektif

Tujuan Analisis ItemAnalisis item bergantung kepada

pemerhatian dan eksperimen bukan hanya teori sahaja.

Item-item Ujian yang dibina untuk sesuatu ujian – boleh diguna semula.

Item-item hanya akan diguna semula jika ia telah dibuktikan baik.

Professional Examination Service

Page 6: Analisis Item Soalan Objektif

Tujuan Analisis ItemKebolehpercayaan sesuatu ujian

bergantung kepada keutuhan setiap item.Analisis item – membantu guru menulis

item yang baik.Memilih item untuk ujian &

peperiksaanMelihat, memilih ketidaksempurnaan

sesuatu item

Professional Examination Service

Page 7: Analisis Item Soalan Objektif

…..Tujuan Analisis Itemmengeluarkan item yang lemah

daripada bank soalan/bahan ujian – item perlu diperbaiki @ dibuang

Memastikan item betul – tidak dipengaruhi oleh unsur gangguan lain.

Membuat inferens tentang keesahan spesifikasi item

Professional Examination Service

Page 8: Analisis Item Soalan Objektif

Elemen Analisis Item INDEKS KESUKARAN/

DIFFICULTY

DISKRIMINASI/ DISCRIMINATION

KEESAHAN/ VALIDITY

KEBERKESANAN/ EFFECTIVENESS

KEPANTASAN/ SPEEDEDNESS

Professional Examination Service

Page 9: Analisis Item Soalan Objektif

Penganalisisan dan Pentafsiran ItemSuatu kajian yang sistematik terhadap item yang

telah digunakan dalam sesuatu ujian/peperiksaan.Kajian berdasarkan keputusan ujian/peperiksaan. Analisis digunakan untuk menentukan kesukaran

dan indeks diskriminasi bagi setiap itum yang digubal.

Nilai Indeks Kesukaran dan Indeks Diskriminasi daripada analisis akan ditafsirkan untuk menentukan sama ada item sesuai digunakan atau tidak.

Page 10: Analisis Item Soalan Objektif

Prosedur Analisis Item• Setelah kertas jawapan disemak /

diperiksa, analisis item boleh dimulakan.

• Kertas jawapan disusun mengikut tertib, iaitu

dari markah tertinggi ke markah yang terendah.

Professional Examination Service

Page 11: Analisis Item Soalan Objektif

Prosedur Analisis Item• Bilangan kumpulan pelajar

Pencapaian Tinggi mesti sama dengan bilangan pelajar Pencapaian Rendah.

• Kadar yang patut digunakan ialah 27% atau

25%-33% dari bilangan pelajar.

Professional Examination Service

Page 12: Analisis Item Soalan Objektif

Bil Calon Markah

1 459823 882 165623 853 656566 75 Bahagian atas 4 165962 71 Pencapaian Tinggi5 269236 706 535844 687 684516 638 484841 619 614211 6010 164269 60…. ….. …

Professional Examination Service

Page 13: Analisis Item Soalan Objektif

Prosedur Analisis ItemBil Calon Markah

20 265566 48

21 621863 47

22 465581 47

23 846595 46

24 516161 44

25 514222 41

26 561221 39

27 943030 39 Bahagian Bawah

28 852303 33 Pencapaian

29 632533 32 Rendah

30 254985 29

Professional Examination Service

Page 14: Analisis Item Soalan Objektif

INDEKS KESUKARAN DIFFICULTY

Indeks ini digunakan untuk menunjukkan item, sama ada terlalu sukar, sederhana atau terlalu mudah.

Professional Examination Service

Page 15: Analisis Item Soalan Objektif

Peratusan / bilangan calon yang menjawab item dengan

betul

Professional Examination Service

Page 16: Analisis Item Soalan Objektif

Indeks Kesukaran…Indeks Kesukaran… Kesukaran ditunjuk melalui peratusan atau

kadaran pencapaian calon yang memilih jawapan betul. Lebih kurang calon yang memilih jawapan betul, semakin susahlah item tersebut.

Professional Examination Service

Page 17: Analisis Item Soalan Objektif

Indeks Kesukaran…Indeks Kesukaran…

Secara teorinya, ujian atau item direka bentuk untuk mendapatkan diskriminasi maksima antara calon

adalah pada kesukaran 50%.

Professional Examination Service

Page 18: Analisis Item Soalan Objektif

Indeks Kesukaran…Indeks Kesukaran…Item yang mempunyai indeks 40% ialah item

yang lebih sukar daripada indeks 60%

Indeks 0% menunjukkan item yang paling sukar

Indeks 100% ialah item paling mudah

Professional Examination Service

Page 19: Analisis Item Soalan Objektif

Indeks Kesukaran…Indeks Kesukaran…A= Tb + Rb = 100%

T + R

= 8 + 2 x 100% 10+10 = 8 + 2 x 100% 20 = 50%

T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah

Tb – Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betul

Professional Examination Service

Page 20: Analisis Item Soalan Objektif

Pentafsiran item berdasarkan Indeks kesukaran

Indeks Kesukaran Pentafsiran Item Keputusan

0% Terlalu sukar Ubahsuai / buang

50% Sukar/ baik Terima/simpan

100% Terlalu mudah Ubahsuai/ buang

•40%- 45%•55%-60%

Sederhana Terima/simpan

Page 21: Analisis Item Soalan Objektif

Indeks Kesukaran… Indeks Kesukaran… contoh :contoh :A= Tb + Rb = 100%

T + R

= 40 + 15 x 100% 40+40 = 55 x 100% 80 = 68.75%

T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah

Tb – Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betul

Professional Examination Service

Page 22: Analisis Item Soalan Objektif

Indeks Kesukaran… Indeks Kesukaran… contoh:contoh:

A= Tb + Rb = 100% T + R

= 38 + 40 x 100% 40+40 = 78 x 100% 80 = 97.5%

T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah

Tb – Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betul

Professional Examination Service

Page 23: Analisis Item Soalan Objektif

Indeks Kesukaran… Indeks Kesukaran… contoh:contoh:

A= Tb + Rb = 100% T + R

= 10 + 40 x 100% 40+40 = 50 x 100% 80 = 62.5%

T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah

Tb – Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betul

Professional Examination Service

Page 24: Analisis Item Soalan Objektif

Perbezaan diantara keupayaan tinggi dan rendah calon dalam

kumpulan.

Professional Examination Service

Page 25: Analisis Item Soalan Objektif

Diskriminasi…• Diskriminasi ditunjukkan melalui

korelasi koefisien yang menunjukan tahap hubungan antara pencapaian pada item dan pencapaian pada ujian

secara keseluruhanya. Hubungkait itu boleh jadi positif (+), negatif (-), atau tidak wujud (0)

Professional Examination Service

Page 26: Analisis Item Soalan Objektif

Diskriminasi…Diskriminasi positif + Peratus jawapan yang betul dari kumpulan berpencapaian Tinggi, adalah lebih tinggi berbanding kumpulan berpencapaian rendah Diskriminasi negatif – Peratus jawapan yang betul dari kumpulan berpencapaian rendah, adalah lebih tinggi daripada kumpulan berpencapaian tinggi

Professional Examination Service

Page 27: Analisis Item Soalan Objektif

Diskriminasi…Tidak berdiskriminasi - peratus jawapan yang betul adalah sama bagi kedua-dua kumpulan

Item berdiskriminasi positif - item yang bagus dan boleh diguna

semula

Professional Examination Service

Page 28: Analisis Item Soalan Objektif

Diskriminasi…Item berdiskriminasi negatif - item yang dianggap memesong - perlu

diperbaiki

Item yang tidak berdiskriminasi - item yang tidak berfungsi langsung –

perlu dibuang

Professional Examination Service

Page 29: Analisis Item Soalan Objektif

Diskriminasi…

(Tb – Rb) atau ( Tb – Rb)

T R = (8 – 2 ) 10 = + 0.6

T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah

Tb – Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betul

Professional Examination Service

Page 30: Analisis Item Soalan Objektif

Memilih item berdasarkan indeks

Nilai Cadangan Penjelasan

Diskriminasi +0.4 dan lebih

Diskriminasi +yang tinggi

simpan item kecualiada kesilapan ketara

+ 0.2 hingga + 0.39

+ sederhanakaji dan betulkan Kesilapandicuba sekali

+ 0.10 hingga 0.19

diskriminasi yang rendah

Item boleh diubahsuai / dibuang /ganti dengan yang lain

Professional Examination Service

Page 31: Analisis Item Soalan Objektif

Diskriminasi…

(Tb – Rb) atau ( Tb – Rb)

T R = (40 – 35 ) 40 = 5 40 = + 0.125

T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah

Tb – Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betul

Professional Examination Service

Page 32: Analisis Item Soalan Objektif

Diskriminasi…

( Tb – Rb) atau ( Tb – Rb) T R = (10 – 35 ) 40 = - 25 40 = - 0.625

Item berdiskriminasi negatif item yang dianggap memesong - perlu

diperbaiki/ dibuang

T - Jumlah pelajar berpencapaian Tinggi

R - Jumlah pelajar berpencapaian Rendah

Tb – Bilangan pelajar T yang menjawab dengan betul

Rb - Bilangan pelajar R yang menjawab dengan betul

Professional Examination Service

Page 33: Analisis Item Soalan Objektif

…DiskriminasiJika calon pencapaian baik dalam ujian

total juga mencapai baik pada item, bukti keesahan

boleh diandaikan betul.

Kuasa diskriminasi sesuatu item bolehlah didifinasikan sebagai takad dimana

kejayaan atau kegagalan item.

Professional Examination Service

Page 34: Analisis Item Soalan Objektif

Menghitung indeks kesukaran dan Indeks Diskriminasi

* K – Indeks kesukaran; D Indeks Diskriminasi

Professional Examination Service

Page 35: Analisis Item Soalan Objektif

Korelasi dengan pengukuran kriteria

Contoh:

sepatutnya ada hubungan calon yang skor tinggi boleh menjawab soalan yang senang iaitu ramai calon menjawab betul; dan sebaliknya

Professional Examination Service

Page 36: Analisis Item Soalan Objektif

Keberkesanan item, (item bertujuan untuk mengukur

keupayaan pelajar. Pelajar keupayaan tinggi dapat dikesan @ dibuktikan pencapaiannya melalui

item yang baik)

Professional Examination Service

Page 37: Analisis Item Soalan Objektif

sekiranya calon pencapaian tinggi tidak boleh menjawab soalan dalam

masa yang ditetapkan, ini menunjukkan tahap soalan tersebut

berada di tahap kesukaran dan soalan perlu dikaji semula.

Professional Examination Service

Page 38: Analisis Item Soalan Objektif

Jika ramai calon yang tidak habis menjawab soalan di hujung ujian, ini menunjukkan masa yang diperuntukkan tidak mencukupi.

Jika kebanyakkan item terbukti sukar, oleh itu masa yang tidak mencukupi akan mengakibatkan murid meneka.

Professional Examination Service

Page 39: Analisis Item Soalan Objektif

• Jangkaannya adalah kurang calon yang menjawab soalan SALAH berbanding yang menjawab betul. • Jumlah skor bagi calon yang memilih jawapan SALAH mungkin lebih rendah dari jumlah skor mereka yang memilih jawapan betul. • Ada hubungkait yang negatif antara calon yang memilih jawapan SALAH dan mereka yang skor tinggi dalam ujian secara keseluruhan.

Professional Examination Service

Page 40: Analisis Item Soalan Objektif

DISKRIMINASI . salah kunci

. lebih dari satu kunci

. item terlalu sukar dan

mengakibatkan.. Calon meneka

. item berganda

. item yang diuji berbeza

dari item lain di dalam

ujian

. kunci ketara

KESUKARAN salah kunci ( jawapan sebenar) lebih dari satu kunci kandungan pelik @

tidak penting masalah tidak jelas satu atau lebih

pengganggu tidak

berfungsi

Professional Examination Service

Page 41: Analisis Item Soalan Objektif

Prinsip- prinsip Pentaksiran Item Objektif :

Bina Item mengikut aras kemahiran dalam bidang kognitif.Gerak balas hendaklah disusun mengikut prinsip susunan item

objektif aneka pilihan.Gerak balas memberikan petunjuk yang membayangkan

jawapan.Perkataan yang digunakan dalam pokok item kurang spesifik

dan terlalu umum.Item yang mempunyai lebih daripada kunci.Gerak balas (jawapan) terlalu panjangGerak balas – penganggu keterlaluan – hampir semua betul.

Page 42: Analisis Item Soalan Objektif

Performance calon boleh diterangkan dengan satu atau lebih faktor dipanggil keupayaan atau sifat tersembunyi

Apabila tahap / jumlah keupayaan bertambah, kebarangkalian menjawab item dengan betul turut bertambah.

Professional Examination Service

Page 43: Analisis Item Soalan Objektif

Teori Respon Item Hubungkait boleh jelaskan secara

grafik melalui lengkuk ciri-ciri item (item characteristic curve) dan diperolehi dari model

matematik.

Hubungkait adalah berasingan dari

kumpulan calon yang diuji.

Professional Examination Service

Page 44: Analisis Item Soalan Objektif

Professional Examination Service

Page 45: Analisis Item Soalan Objektif

Item Characteristic CurveDifficulty/Measure = -1.0

Probabilityof correctresponse

Ability

Kebarangkaliansekiranya respon betul

Keupayaan

1

0

0.2

0.4

0.6

0.8

-3 -2 -1 0 1 2 3

Professional Examination Service

Page 46: Analisis Item Soalan Objektif

Item Characteristic CurveDifficulty/Measure = +1.0

Probabilityof correctresponse

Ability

-3 -2 -1 0 1 2 30

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Professional Examination Service

Page 47: Analisis Item Soalan Objektif

Masalah dalam Analisis Item

Sekiranya terdapat pelajar yang tidak menjawab – item berkenaan dianggap salah

Indeks kesukaran 50% - baik

Indeks 30% - 70% diterima - sederhana kesukarannyaItem yang tidak dijawab oleh sesiapa ialah ) 0 %

Item yang dapat dijawab oleh semua orang - 100%

Professional Examination Service

Page 48: Analisis Item Soalan Objektif

Respon Teori ItemItem Response Theory (IRT)Fokusnya adalah kepada pemilihan keseluruhan

item untuk menggunakan sepenuhnya kriteria yang sesuai untuk mengenal pasti item yang memenuhi model respon yang khusus.

Fungsi-fungsi maklumat item dalam IRT membolehkan setiap item ujian ditentukan secara berasingan dari item-item dalam ujian.

Jika kebolehan calon yang kita diingikan diketahui, maka item boleh dipilih untuk memaksimumkan maklumat ujian dalam ruang kebolehan/aras ini.

Professional Examination Service

Page 49: Analisis Item Soalan Objektif

Definition of Terms (IRT)Count: bilangan yang respon kepada item. Score: bilangan menjawab betul.Measure: takat skala kebolehan dimana kebarangkalian

menjawab betul adalah 0.50.Infit/Outfit: Nilai yang dijangkakan ialah 1. menepati

kepada jangkaan model, infit adalah peka kepada performan yang tidak dijangkakan close to, dan outfit, far from dari aras kebolehan calon.

Jika item lebih terdiskriminasi dari model jangkaan, oleh itu kurang dari 1; kurang terdiskriminasi, oleh itu lebih dari 1.

Professional Examination Service

Page 50: Analisis Item Soalan Objektif

Item Response Theory (IRT)Kedua-duanya memberikan pembina ujian

tentang maklumat item yang sama dan penting tetapi setiap satu mempunyai kelebihan spesifik. Maklumat dari keduanya itu bolehlah dioptimumkan kegunaanya.

Analisis item tradisi sangat baik untuk review dan revision kerana maklumat item setiap satu pilihan dibekalkan.

IRT merupakan pilihan sangat sesuai kerana aras kebolehan yang mana item yang spesifik itu cukup dibekalkan.

Professional Examination Service

Page 51: Analisis Item Soalan Objektif

Dari Maklumat Item kepada Statistik PeperiksaanStatistik dari blok pra ujian dikaji untuk

menentukan sama ada item itu boleh dimasukkan sebagai item operasi dalam peperiksaan akan datang atau ia perlu di perbaiki dan diuji semula.

Item berasingan itu memang merupakan fokus kepada kerja pembina ujian. Statistik keseluruhan peperiksaan –merupakan sebagai subjek kepada persembahan untuk diikuti.

Professional Examination Service

Page 52: Analisis Item Soalan Objektif

Pilih murid pencapaian Tinggi dan Rendah dari keseluruhan murid (25% – 33%)

Memasukkan jawapan mengikut setiap soalan ke dalam SPAI

Memilih soalan yang telah diuji dan disimpan ke dalam Bank Item

Tugas Ketua Panitia bersama guru mata pelajaran

Mula

Semak

SPAI compute Indeks Kesukaran dan Diskriminasi

Tamat

Tidak

Ya

Failkan

Page 53: Analisis Item Soalan Objektif

Menyediakan folder SPAI di dalam Komputer

Menyediakan fail JSU & Analisis Item setiap mata pelajaran

Mencetak Analisis Item yang telah sempurna

Tugas Setiausaha Analisis Item

Mula

Semak

Menyemak dan memantau pengisian jawapan dengan betul oleh guru mata pelajaran

Tamat

Tidak

Ya

Failkan

Page 54: Analisis Item Soalan Objektif

Lampiran… contoh borang

Borang merekod data

Soalan:

Tarikh:

Indeks Kesukaran :

Indeks diskriminasi:

Responds Tinggi Rendah

A

B

C

D

E

Tidak jawab

Page 55: Analisis Item Soalan Objektif

Lampiran… contoh borang

Borang merekod data

Soalan: 2

Tarikh: 10.10.08

Indeks Kesukaran : 60%

Indeks diskriminasi: +.20

Responds T R

A 4 6

B 2 2

C 0 0

D* 4 2

Tidak jawab 0 0

Page 56: Analisis Item Soalan Objektif

Aduhhh!!! Mak oooiii… Dari mana aku dapat soalan maut nee!!.. cakap dalam ati )Emmmrrr…. Tak pe sok cikgu bagi jawapan na.. Cikgu ada hal sekarang.. Kamu buat keja sendiri dulu no…

Page 57: Analisis Item Soalan Objektif

Mula-mula sediakan JSU, lepas tu sediakan soalan. Soalan siap student exam… adess..!!! Tanda kertas… Siap tanda… kita rehat duluuu.. Opss… Huhuhu … wat analisis Item la pulokk…. Huk huk huk…

Bangg!! gi kedai jap!!... Beli susu anak , beli lauk sekali!! Cepat sikit!! ….

Papa !!…nak susu !! Nak susu !! Nak susu!!..wa!! waaaa!!!

Guru Bahasa

Page 58: Analisis Item Soalan Objektif

Ucapan Setinggi-tinggi Terima kasih

Pn. Hjh. Zuraidah Bt. Hj. Mohamad , Pengetua Cemerlang

Pn. Abibah Bt. Haron, Penolong Kanan Kurikulum Pn Haslinda Bt. Madon, Guru Cemerlang Guru- guru SMK Seksyen 1 Bandar Kinrara yang telah

bersama melaksanakan , menjayakan dan menggunakan Sistem Analisis Item SPAI , untuk mempertingkatkan kualiti Item. Seterusnya standart peperiksaan sekolah.

Pegawai PPD Petaling Perdana En. Mohd. Hazli serta pegawai bertanggungjawab yang telah memberi ruang dan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan dan berkongsi mengenai Analisis Item.

Kepada semua Pengetua, Penolong Kanan sekolah rendah dan menengah yang telah bersama-sama memperuntukkan masa bagi menjayakan kursus ini.

Kepada Setiausaha Peperiksaan dan guru-guru Daerah Petaling Perdana

Page 59: Analisis Item Soalan Objektif

BilbiografiSiti Rahayah Ariffin. 2008. Inovasi Dalam

Pengukuran & Penilaian Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Othman Mohamed. 2001.Penulisan Tesis dalam Bidang Sains Sosial Terapan.Universiti Putra Malaysia.

Mohd. Majid Konting. 2004. Kaedah Penyelidikan Pendidikan. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mok Soon Sang. 2006. Peperiksaan PTK Kompetensi Fungsi/Khusus. Kump.Budiman Sdn.Bhd.

Page 60: Analisis Item Soalan Objektif

Yap Yee Khiong ,Wan Chee Seng, Ismail Abu Bakar. 1986. Pengukuran Dan Penilaian Dalam Pendidikan . Heinemann Educational books Asia .

Raymond M.Zurawski,PhD. 1997.Making the Most of Exams: Procedures for Item Analysis. St.Nobert College.

Paul H. King.2002. Professional Examination Service. Assistant Director, Program Department. 475 Riverside Dr., New York, NY 10115. [email protected]

Larry Nelson.2008. Visual Item Analysis. Curtin University of Technology. www.lertap.curtin.edu.au

Mary Gats, 2005. Item Analysis. Universiti of Washington.

http://www.washington.edu/oea/score1.htm